Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Өө Төгс Хүчит Бурхан минь, Та үнэхээр алдар суутай

1

Эцсийн өдрүүдийн Христ, Төгс Хүчит Бурхан минь, Та бол дахин ирсэн Аврагч билээ.

Төгсгөлийн цаг үеийн шүүлтийг Та эхлүүлсэн, хүн төрөлхтнийг аврахын тулд Та үнэнийг илэрхийлсэн.

Таны үг хүч чадал, эрх мэдэл агуулдаг, хүний завхарсан зан чанарыг цэвэрлэдэг.

Бурханы зөвт, ариун байдлыг илчилдэг Таны үг бол бүх үнэн.

Хуучин ертөнцийг Та үгээр дамжуулан шүүж, бүх улс үндэстэн, ард түмнийг шүүдэг.

Таны үг бүгдийг биелүүлдэг, Та Сатаныг бүрэн ялсан.

Төгс Хүчит Бурхан минь, Таныг магтъя, Та үнэхээр алдар суутай.

Таны үйл хэрэг гайхалтай, бүх улс үндэстэн, ард түмэн баяр хөөртэйгөөр бүждэг.

2

Хятадад Та илэрч, ажиллан, агуу улаан лууг үйлчлэл үзүүлэгч болгон ашигласан.

Таны ажлыг улайран эсэргүүцэхээр Сатан бүгдийг оролддог, алхам бүрдээ тэр ичгүүртэйгээр бүтэлгүйтсэн.

Саад бэрхшээл дунд Танд гэрчлэл хийдэг бүлэг ялагчдыг Та бүтээсэн.

Таны хүмүүс үүргээ үнэнчээр биелүүлж, Таныг хайрлаж, дуулгавартай дагахын тулд бүхнээ зориулдаг.

Таны ажил Сатаныг байлдан дагуулсан, Та газар дээр бүрэн алдаршсан.

Таны хаанчлал газар дээр илэрсэн, бүх улс үндэстэн, ард түмэн Таныг шүтэн мөргөдөг.

Төгс Хүчит Бурхан минь, Таныг магтъя, Та үнэхээр алдар суутай.

Таны үйл хэрэг гайхалтай, бүх улс үндэстэн, ард түмэн баяр хөөртэйгөөр бүждэг.

3

Таны агуу ажил амжилтад хүрсэн, Та Сионд эргэн очих болно.

Таны сонгосон хүмүүс Тан руу үнэхээр эргэж, Танд харьяалагдан, Таны авралыг хүртлээ.

Таны ажил дэлхий даяар түгж эхэллээ, агуу гамшиг тохиож байна.

Төгс Хүчит Бурханыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзах нь гамшигт унана гэсэн үг.

Ёрын муу хүн төрөлхтнийг гамшиг газрын хөрснөөс арчиж, Таны хүмүүс л үлдэх болно.

Бүх улс үндэстэн, ард түмэн Таны сэнтийн өмнө эргэн очдог, бүхий л зүрх сэтгэлээрээ бүгд Таныг магтдаг.

Төгс Хүчит Бурхан минь, Таныг магтъя, Та үнэхээр алдар суутай.

Төгс Хүчит Бурхан алдар сууг олж авсныг магтан бүх зүйл баяр хөөртэйгөөр бүждэг.

Өмнөх:Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг

Дараах:Хоёргүй сэтгэлээр Бурханыг магтаарай

Холбогдох агуулга

 • Ямар ч үед Та надтай хамт

  Би ертөнцөөр хэрэн хэсэж, Зүрх сэтгэлдээ төөрч, цөхөрсөн байсан. Таны тааламжит үгсээр сэргэж, Би гэрлийг харсан. Би Таны үгээр шүүлтийг хүлээн авч Хэ…

 • Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой

  Өөрийн замаа сонго, үнэнийг бүү үгүйсгэ Эсвэл Ариун Сүнсийг бүү доромжил. Мэдлэггүй бүү бай, биеэ бүү тоо. Ариун Сүнсний зааврыг дуулгавартай дага. Ес…

 • Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал

  Хүн амьдралынхаа турш, бүх үед Бурхантай цуг алхсан ч Бурхан амьд бүхнийг захирдагийг мэддэггүй, Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн зохицуулж, удирддагийг ч м…

 • Анхны хүн төрөлхтөн сүнстэй амьд оршихуй байлаа

  Эхэнд Бурхан хүн төрөлхтөнг бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл Тэр хүн төрөлхтний өвөг дээдэс Адамыг  Бие бялдар, царай төрхтэй, эрч хүчтэй бүтээсэн. Адам Бурхан…