Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бид Бурханыг магтан дуулдаг

Бадаг 1

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Түүн рүү эргэн,

Хурганы мөрийг бид дагадаг.

Христийн зоогт бид оролцож, бүх өдөржингөө

Бурханы үгийг идэж, уудаг.

Бурханы үгийн усалгаа, тэжээлд бид умбаж,

сүнс маань шинэ амийг олж авдаг.

Үнэнийг ойлгуулахаар Ариун Сүнс биднийг гэгээрүүлэн,

бодитой Бурханыг бид мэддэг.

Бадаг

Бид Бурханыг магтан дуулдаг.

Бид магтан дуулдаг.

Бид Бурханыг магтан дуулдаг.

Бид магтан дуулдаг.

Бадаг 2

Хаанчлалын амьдрал харьцуулшгүй баян,

Бурхан Өөрөө биднийг замчилж, хариулдаг.

Бид үнэнийг хэрэгжүүлж, үүргээ гүйцэтгэн,

зүрх сэтгэл маань тайван, амгалан байдаг.

Сатаныг хаях нь үнэхээр чөлөөлөлт,

одоо бид Бурханы өмнө амьдарч чадна.

Энэ бүгд Бурханы өргөлт ба нигүүлсэл,

хэн биднээс илүү ерөөгдөж чадах билээ?

Бадаг

Бид Бурханыг магтан дуулдаг.

Бид магтан дуулдаг.

Бид Бурханыг магтан дуулдаг.

Бид магтан дуулдаг.

Бадаг 3

Бурханы шүүлт, шалгалт, цэвэршүүлэлтээр дамжуулан

сатанлаг зан чанар маань цэвэрлэгдэж байдаг.

Бурханы зөвт зан чанарыг таньснаар,

зүрх сэтгэлдээ бид Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг.

Хавчлага, бэрхшээлээр дамжуулан,

Бурханы үг үргэлж замыг заадаг.

Итгэл маань гүйцсэн болохоор,

бид гэрчлэлд зогсон, Бурханы хайрыг хардаг.

Холбоос

Бурханы агуу авралыг бид хүртсэн,

магтаалын дууг бид Бурханд дуулдаг.

Түүний зөвт, ариун зан чанар

хүний магтаалыг хүртүүштэй билээ.

Түүний мэргэн ухаан, ажлынх нь төгс хүчийг магтъя,

бүлэг хүмүүсийг Тэр байлдан дагуулж, олж авчээ.

Бурханы сонгосон хүмүүс Түүнийг хайрлаж, зүрх сэтгэлээсээ захирагддаг.

Бид Түүнийг үүрд шүтэн мөргөнө.

Бадаг

Бид Бурханыг магтан дуулдаг.

Бид магтан дуулдаг.

Бид Бурханыг магтан дуулдаг.

Бид магтан дуулдаг.

Өмнөх:Төгс Хүчит Бурханы ялалтыг магтъя

Дараах:Төгс Хүчит Бурханыг гэх магтаал хэзээ ч дуусахгүй

Холбогдох агуулга

 • Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг

  Эхнээсээ өнөөг хүртэл, Зөвхөн хүн л Бурхантай ярилцах боломжтой байсан. Бурханы бүтээл дундаас, Зөвхөн хүн л Бурхантай ярилцах боломжтой. Хүнд сонсох …

 • Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой

  Өөрийн замаа сонго, үнэнийг бүү үгүйсгэ Эсвэл Ариун Сүнсийг бүү доромжил. Мэдлэггүй бүү бай, биеэ бүү тоо. Ариун Сүнсний зааврыг дуулгавартай дага. Ес…

 • Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй

  Зөвхөн Бурханыг хайрладаг хүмүүс л Түүнийг гэрчилж Ерөөл, амлалтыг хүлээн авч чадна. Бурханыг хайрладаг хүмүүс бол Түүний итгэмжилт хүмүүс бөгөөд Тү…

 • Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ

  Ⅰ Залбирахдаа зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой. Бурханд залбирахдаа үнэхээр ярилц. Чихэнд таатай үгээр Бурханыг битгий …