Их гай гамшиг ойрхон байна: Эзэний эргэн ирэлтийг хэрхэн утгах тухай

2020-03-09

Анюань, Филиппин

гарчиг
Эзэн хэрхэн ирэх вэ?
Эргэн ирэх үедээ Эзэн ямар ажил хийх вэ?
Эзэний эргэн ирэлтийг хэрхэн утгах тухай

Хоёр мянган жилийн өмнө Эзэний дагалдагчид Есүсээс “Таны ирэлтийн болон дэлхийн төгсгөлийн тэмдэг юу байх вэ?” (Матай 24:3) гэж асуужээ. Эзэн Есүс хариуд нь “Та нар дайн болон дайны сургийг сонсоно: бүү цочирд, учир нь энэ бүх зүйл болж өнгөрөх ёстой боловч төгсгөл нь хараахан биш юм. Учир нь үндэстэн үндэстнийхээ эсрэг, хаанчлал хаанчлалынхаа эсрэг босно, янз бүрийн газруудад өлсгөлөн, тахал, газар хөдлөлт болох болно. Энэ бүхэн нь гай гамшгийн эхлэл юм(Матай 24:6–8) гэсэн юм. Өнөөдөр гай гамшиг дэлхий даяар улам их тохиолдох болжээ. Газар хөдлөлт, тахал, өлсгөлөн, дайн, үер ар араасаа тохиодог. 2019 оны төгсгөлд шинэ төрлийн титэм вирус Хятадын Ухань хотод дэгдсэн. Үүний халдвар тархалтын түвшин түгшүүр төрүүлэм; хэдхэн сарын дотор улс орон даяар халдварт тохиолдлууд илэрч, Хятад улс тэр даруй эмх замбараагүй байдалд орсон билээ. Нас барагсдын тоо өсөн нэмэгдэхийн хэрээр олон муж, хот, тосгонд ээлж дараалан хөл хорио тогтоож байна. Вирус бас дэлхий даяар хорь гаруй оронд тархлаа. Үүний дээр 2019 оны 9 дүгээр сараас 2020 оны 1 дүгээр сарын хооронд Австралийн түймэрт 5,900 гаруй барилга байгууламж сүйдэж, тэрбум гаруй амьтад үрэгдэв. 2020 оны 1 дүгээр сард уг тив зуунд нэг тохиох аадар бороонд нэрвэгдэн үерлэж, цэнгэг усны олон амьтан үрэгдлээ. Мөн сард Индонезид болсон үерийн улмаас хэдэн арван мянган хүн орон гэргүй хоцров. Филиппинд бас галт уул дэлбэрч, Африкт сүүлийн 25 жилд үзэгдээгүй хамгийн их царцааны нүүдэл, Шинжаанд 6.4 баллын хүчтэй газар хөдлөлт боллоо… Жагсаалт цааш үргэлжилнэ. Эзэний ирэлтийн тухай Библийн зөгнөлүүд биелсэн. Эзэн эргэн ирсэн гэдэг нь ойлгомжтой—тэгвэл бид яагаад Түүний ирэлтийг хараахан угтаагүй байдаг билээ? Энэ хэвээр үргэлжилсээр байвал бид асар их гай гамшигт унах биш үү? Эзэний ирэлтийг угтахын тулд бид яг юу хийх ёстой вэ?

Их гай гамшиг ойрхон байна: Эзэний эргэн ирэлтийг хэрхэн утгах тухай

Эзэн хэрхэн ирэх вэ?

Олон хүн Библиэс эдгээр үгийг уншсан: “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ(Илчлэл 1:7). “Тэд хүний Хүү тэнгэрийн үүлэн дээр хүч чадал, агуу алдартайгаар ирэхийг харах болно(Матай 24:30). Эзэн үүл хөлөглөн ирнэ гэдэгт тэд бат итгэдэг. Гэтэл яагаад тийм дүр зураг бидэнд хараахан үзэгдээгүй байдаг билээ? Эзэний ирэх цорын ганц арга энэ гэж үү? Үнэндээ Эзэний ирэлтийн тухайд бидний орхигдуулсан нэг томоохон зүйл бий. Бичвэрүүдэд Бурхан нууцаар ирэх тухай зөгнөлүүд ч бас байдаг: “Харагтун, Би хулгайч мэт ирнэ(Илчлэл 16:15). “Шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч, Хараач, Сүйт залуу ирлээ; Түүнийг угтан авцгаа’” гэлээ (Матай 25:6). “Тиймээс та нар бас бэлэн бай. Хүний Хүү та нарын бодоогүй цаг мөчид ирнэ(Матай 24:44). “Учир нь тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл цахилдаг аянга шиг; хүний Хүү ч бас Өөрийн өдөртөө тийнхүү байх болно. Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно(Лук 17:24–25).

Бичвэрт “хулгайч мэт”, “шөнө дөлөөр хашхирах дуу гарч” гэж хэлж буй нь Бурхан эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэхдээ чимээгүйхэн, нууцаар ирэхийг илтгэдэг. Тэгвэл “хүний Хүү” гэдэг нь юуг хэлж байна вэ? “Хүний Хүү” мэдээж хүнээс төрсөн, эцэг эхтэй байдаг ба мах цуснаас бүрддэг. Жишээ нь Эзэн Есүсийг аваад үз, Тэр хүмүүсийн дунд амьдардаг хэвийн хүний дүрээр бие махбодтой болсон. Тиймээс бид “хүний Хүү” гэдэг нь бие махбодтой болсон Бурханыг хэлж байгааг харж болно; Сүнсийг хүний Хүү гэж нэрлэж болохгүй. Түүнчлэн, Бичвэрт бас “Гэхдээ Тэр эхлээд олон зовлон туулах ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд гологдоно” гэж хэлдэг. Эзэн эргэн ирэхдээ маш их зовлон туулж, энэ үеийнхэнд гологдоно гэдгийг Бичвэрийн энэ хэсэгт тодорхой өгүүлж байна. Бурхан хүний Хүүгийн дүрээр бие махбодтой болох үедээ л гологдох боломжтой гэдгийг бид бүгд мэднэ. Учир нь махбод дахь Бурхан дэндүү эгэл жирийн бөгөөд хүмүүс Түүнийг мэддэггүй; тэд Түүнд энгийн хүн мэт хандаж, үр дүнд нь Тэр үлэмж их бэрхшээлийг туулдаг. Хэрэв Эзэн хүний өмнө Сүнс болон гарч ирсэн бол сайн муу, итгэгч, үл итгэгч, бүр Бурханыг эсэргүүцдэг хүмүүс хүртэл бүгд Бурханыг шүтэн мөргөхөөр өмнө нь унах байсан—учир нь тийм Бурханыг хэн голж чадах билээ? Тэгвэл Тэр юу гэж зовох юм бэ? Эцсийн өдрүүдийн Эзэн хүмүүст бие махбодтой болсон хүний Хүүгийн дүрээр харагддаг гэдгийг энэ нь харуулдаг.

Эргэн ирэх үедээ Эзэн ямар ажил хийх вэ?

Одоо зарим ах эгч нар будилж байж магадгүй: Хэрэв Эзэн эцсийн өдрүүдэд хүмүүсийн дунд ажиллахаар нууцаар ирдэг юм бол үүл хөлөглөн ирэх тухай зөгнөл яаж биелэх юм бэ? Бурханы ажил алхмуудтай, төлөвлөгөөтэй байдаг. Бурхан эхэлж махбод болоод, хүнийг аврах ажлаа хэрэгжүүлэхээр нууцаар ирдэг, дараа нь хүний өмнө үүлэн дээр ил тод гарч ирдэг. Энэ асуултыг ойлгохын тулд бид Эзэн эцсийн өдрүүдэд эргэн ирэх үедээ ямар ажил хийдгийг илүү их мэдэж авах ёстой. Эзэн Есүс: “Та нарт хэлэх зүйл Надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгээрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнэний Сүнс болох Тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана: Учир нь Тэр Өөрийн санаагаар ярихгүй; харин сонссон зүйлээ Тэр ярих болно: Мөн Тэр ирэх зүйлсийг та нарт харуулна(Иохан 16:12–13). “Намайг голж, Миний үгийг хүлээж авдаггүй хүнийг шүүх шүүгч байдаг: Миний хэлсэн үгс түүнийг эцсийн өдөр шүүх болно(Иохан 12:48). “Учир нь Эцэг ямар ч хүнийг шүүдэггүй, харин бүх шүүлтийг Хүүдээ даатгасан билээ(Иохан 5:22) гэж хэлсэн. Библид бас “Учир нь шүүлт Бурханы гэрээс эхлэх цаг болжээ(1 Петр 4:17) гэсэн байдаг. Бичвэрийн эдгээр хэсэг нь эцсийн өдрүүдийн Бурхан гол нь үг айлдаж, Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг хэрэгжүүлэхээр ирдэг гэдгийг бидэнд хэлж байна. Үр дүнд нь, Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүс Эзэний ирэлтийг угтаж, Бурханы өмнө өргөгддөг! Өнөөдөр, бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан “Үг нь махбодоор илэрсэн” номд тэмдэглэгдсэн олон сая үгийг айлджээ. Энэ номд Төгс Хүчит Бурханы үг, хүний хөгжлийн түүх, Сатан хүн төрөлхтнийг хэрхэн завхруулдаг, Бурхан хүнийг хэрхэн авардаг, ямар хүмүүсийг Бурхан хайрладаг, ямар хүмүүсийг жигшдэг, янз бүрийн хүмүүсийн үр дүн, хүрэх газар гэх мэт өмнө нь бидний ойлгодоггүй байсан олон нууцыг илчилсэн байдаг. Үүгээр ч зогсохгүй Бурхан бас шүүлт, гэсгээлтийн үгийг илэрхийлж, бидний завхарсан зан чанарыг ил гаргасан. Бурханы шүүлт, гэсгээлтийн үгийг хүлээн зөвшөөрдөг хүн бүр завхарсан зан чанараа цэвэрлүүлж, өөрчлөгдөнө; тэд их гай гамшгийн өмнө ялагчид болгуулж, эцэст нь үүрдийн жаргал эдлэхээр Бурханы хаанчлал руу орно. Бурханыг махбод болж, нууцаар ажиллаж байх хугацаанд дуу хоолойг нь сонсох ямар ч оролдлого хийдэггүй, Бурханы эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хүлээн зөвшөөрдөггүй, бие махбодтой болсон Бурханыг үзэл, төсөөллийнхөө дагуу яллаж, доромжилдог хүмүүсийг Бурхан илчилж, таягдан хаяна. Ийнхүү буудай ба үрийн сүүл, хонь ба ямаа, ухаалаг охид ба мунхаг охид, сайн зарц ба муу зарц, үнэнийг хайрладаг болон үнэнийг жигшдэг хүмүүс дор бүрнээ илчлэгдэж, төрлийнхөө дагуу ангилагдана. Үүний дараа Бурхан үүл хөлөглөн ирж, дэлхийн бүх үндэстэн, ард түмний өмнө ил тод гарч ирээд, сайныг шагнаж, мууг шийтгэж эхлэн, улмаар дараах библийн зөгнөлүүдийг биелүүлнэ: “Харагтун, Тэр үүлсийн хамт ирнэ; нүд бүр Түүнийг харна, Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна: газар дэлхийн бүх овог Түүнээс болж гашуудна(Илчлэл 1:7). “Тэгээд хүний Хүүгийн тэмдэг тэнгэрт илрэн харагдана: газар дээрх бүх овог гашуудан уйлах ба тэд хүний Хүү тэнгэрийн үүлэн дээр хүч чадал, агуу алдартайгаар ирэхийг харах болно(Матай 24:30). Тэр үед Бурханыг эсэргүүцэж, голж, ялладаг бүх хүн цээжээ дэлдэж, ёрын муу үйл хэргийнхээ төлөө харууслаар дүүрнэ. Бурхан хэчнээн зөвт, төгс хүчит, ухаалаг болохыг бид ажлаас нь хардаг!

Эзэний эргэн ирэлтийг хэрхэн утгах тухай

Өнөөдөр бие махбодтой болсон Төгс Хүчит Бурхан аль хэдийн бүлэг хүмүүсийг байлдан дагуулж, аварчээ. Тэрчлэн ялагчдыг бүрэн төгс болгожээ. Бурханы нууц ажил удахгүй төгсгөл болж, дараа нь газар дэлхий дээр төрөл бүрийн их гай гамшиг даруй нүүрлэнэ. Бидний өмнө тулгамдсан ажил байна: Бид хэрхэн Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтаж, Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн авах вэ? Эзэн Есүс “Миний хонин сүрэг Миний дуу хоолойг сонсдог, Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд Намайг дагадаг(Иохан 10:27) гэж хэлсэн. Библид бас эдгээр зөгнөл байдаг: “Чуулгануудад Сүнс юу айлдаж буйг чихтэй бүхэн сонсогтун(Илчлэл 2:7). “Харагтун, Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна: Хэрвээ хэн нэгэн Миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл, Би түүн дотор орж, түүнтэй хамт, тэр Надтай хамт хооллох болно(Илчлэл 3:20). Мөн Төгс Хүчит Бурхан хэлэхдээ: “Бурханы ажил яг л сүрлэг давлагаа мэт нөмрөн ирдэг. Хэн ч Түүнийг саатуулан барьж чадахгүй, хэн ч Түүний алхааг зогсоож чадахгүй. Түүний үгийг анхааралтайгаар сонсдог, Түүнийг эрж хайж, Түүгээр цангадаг хүмүүс л Түүний мөрийг дагаж, Түүний амлалтыг хүлээн авч чадна. Харин тэгээгүй хүмүүс дааж давшгүй гамшигт өртөж, яг тохирох шийтгэлээ хүртэнэ(Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Хавсралт 2: Бүх хүн төрөлхтний хувь заяаг Бурхан захирдаг) гэсэн байдаг. Чи Хурганы мөрийг дагахыг хүсэж байна уу? Эзэнийг угтан авахыг хүсэж байна уу? Чи их гай гамшгаас өмнө өргөгдөхийг хүсэж байна уу? Хэрэв бид Эзэнийг угтах гэж байгаа бол Төгс Хүчит Бурханы илэрхийлсэн үг үнэн эсэхийг, тэдгээр нь чуулгануудад хандаж хэлсэн Ариун Сүнсний үг мөн эсэхийг харснаар Бурханы дуу хоолойг сонсож сурах нь гол түлхүүр юм гэдгийг Бурханы үг бидэнд хэлдэг. Бид үнэнийг эрж хайж, хүсэн тэмүүлдэг даруу зүрх сэтгэлтэй байвал Эзэнийг удалгүй угтан авахад Бурхан биднийг хөтөлнө гэдэгт итгэж байна!

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Би Эзэнийг ингэж угтсан

Шиюэ, Япон Намайг зургаатай байхаас миний ээж Эзэн Есүст итгэсэн ба намайг чуулганы цуглаан руу байнга дагуулж явдаг байв. Хүнийг Бурхан...