Библийн зөгнөл

Холбогдох 5 контент

Их гай гамшиг ойрхон байна: Эзэний эргэн ирэлтийг хэрхэн утгах тухай

Анюань, Филиппин гарчиг Эзэн хэрхэн ирэх вэ? Эргэн ирэх үедээ Эзэн ямар ажил хийх вэ? Эзэний эргэн ирэлтийг хэрхэн утгах тухайХоёр мянган жилийн өмнө Эзэний дагалдагчид Есүсээс “Таны ирэлтийн болон дэлхийн төгсгөлийн…

2020-03-09

Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийн талаарх Библийн энэ 6 зөгнөл биелсэн

ШинжиэХоёр мянган жилийн өмнө Эзэн Есүс “Харагтун, Би удахгүй ирнэ” (Илчлэл 22:12) гэж бидэнд амласан. Одоо, Түүний эргэн ирэлтийг илтгэх бүх төрлийн тэмдгүүд гарч ирсэн бөгөөд Эзэний өдөр ойрхон байгааг олон ах эгчийн з…

2020-06-11

Би Эзэнийг ингэж угтсан

Шиюэ, ЯпонНамайг зургаатай байхаас миний ээж Эзэн Есүст итгэсэн ба намайг чуулганы цуглаан руу байнга дагуулж явдаг байв. Хүнийг Бурхан бүтээсэн ба хэрвээ бид нар асуудалд орвол Бурханд залбирч, Бурханд найдах хэрэгтэй б…

2019-04-29