Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан Сионд эргэн ирснийг магтагтун

Хурд

Бурхан Сионд эргэн ирснийг магтагтун

Төгс Хүчит Бурхан үнэхээр алдартай!

Тэр зүүн зүгт махбодоор ирсэн.

Тэр үнэнийг айлдаж, хүн төрөлхтнийг шүүдэг,

Тэр мөнх амийг авчирдаг.

Бурханы үг аянга мэт тэсэрдэг.

Энэ нь баруун зүгт цахилдаг.

Хүмүүс харанхуйгаас найдварыг хардаг.

Учир нь Бурхан газар дээр иржээ.

Төгс Хүчит Бурхан хаанчлалаа олж авсан.

Тэр газар дээр иржээ.

Төгс Хүчит Бурхан хаанчлалаа олж авсан.

Тэр агуу ажлаа гүйцээжээ.

Дэлхий баясан, бүх хүн Түүнийг магтана.

Ертөнц даяар тэдний дуу хоолой цуурайтна.

Тэр бүх алдрыг олж авсан. Бурханыг магтъя!

Тэр Сионд эргэн иржээ. Бурханыг магтъя!

Дэлхий баясан, бүх хүн Түүнийг магтана.

Ертөнц даяар тэдний дуу хоолой цуурайтна.

Тэр бүх алдрыг олж авсан. Бурханыг магтъя!

Тэр Сионд эргэн иржээ. Бурханыг магтъя!

Төгс Хүчит Бурхан үнэхээр алдартай!

Тэр сүр жавхлант, зөвт билээ.

Бурханы үг агуу хүчтэй,

үг нь Түүний хүмүүсийг цэвэрлэж, авардаг.

Бурхан Сатаныг үгээрээ ялж,

ялагчдын бүлгийг бий болгодог.

Бид Бурханыг шүтэн мөргөхөөр сөгдөж,

дуугаа өндөрсгөн өргөмжилдөг.

Төгс Хүчит Бурхан хаанчлалаа олж авсан.

Тэр газар дээр иржээ.

Төгс Хүчит Бурхан хаанчлалаа олж авсан.

Тэр агуу ажлаа гүйцээжээ.

Дэлхий баясан, бүх хүн Түүнийг магтана.

Ертөнц даяар тэдний дуу хоолой цуурайтна.

Тэр бүх алдрыг олж авсан. Бурханыг магтъя!

Тэр Сионд эргэн иржээ. Бурханыг магтъя!

Дэлхий баясан, бүх хүн Түүнийг магтана.

Ертөнц даяар тэдний дуу хоолой цуурайтна.

Тэр бүх алдрыг олж авсан. Бурханыг магтъя!

Тэр Сионд эргэн иржээ. Бурханыг магтъя!

Төгс Хүчит Бурхан үнэхээр алдартай!

Түүний үг газар дээр хаанчилдаг.

Муу хүмүүсийг гамшиг сүйтгэдэг.

Бурханы үг бүгдийг биелүүлдэг.

Дэлхий баясан, бүх хүн Түүнийг магтана.

Ертөнц даяар тэдний дуу хоолой цуурайтна.

Тэр бүх алдрыг олж авсан. Бурханыг магтъя!

Тэр Сионд эргэн иржээ. Бурханыг магтъя!

Дэлхий баясан, бүх хүн Түүнийг магтана.

Ертөнц даяар тэдний дуу хоолой цуурайтна.

Тэр бүх алдрыг олж авсан. Бурханыг магтъя!

Тэр Сионд эргэн иржээ. Бурханыг магтъя!

Бурханыг магтъя! Бурханыг магтъя! Бурханыг магтъя!

Өмнөх:Бурханы ажлын биелэлтийг алдаршуулцгаая

Дараах:Бид Бурханд зориулан хайрын дуу дуулахаа больж чадахгүй

Холбогдох агуулга