Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы ажлын биелэлтийг алдаршуулцгаая

Хурд

Бурханы ажлын биелэлтийг алдаршуулцгаая

Бурханы агуу ажил маш хурдан өөрчлөгддөг,

ойлгоход хэцүү, хүнд үнэмшилтэй.

Эргэн тойрноо хар,

Урьдийнхтай адилгүй бүгд үзэсгэлэнтэй шинэ.

Бүх зүйл сэргэж, бүгд шинэчлэгдэн, өөрчлөгджээ.

Бурханы ардууд, Бурханыг магтдаг,

баяр хөөрѳѳр дүүрэн магтаалын дуу

тэнгэр өөд Түүн рүү хөөрнө.

Түүнийг магт! Баяртайгаар

Бүх хүмүүс чин сэтгэлээр Түүнийг магтацгаая.

Түүнийг магт! Баяртайгаар

Бүх хүмүүс чин сэтгэлээр Бурханыг магтацгаая.

Бурханы гайхамшигт үйлс,

Түүний цаглашгүй мэргэн ухааныг магтцгаая,

Бурханы зөвт зан чанарыг магт,

Түүний итгэмжит, сайхан сэтгэлийг магтацгаая.

Бурханы үгс миний ялзарсан зан чанарыг өөрчилж

намайг ариусгасан

Бурханы ариун үйлийг гэрчлэх Түүний даалгаврыг

би биелүүлдэг.

Түүнийг магт! Баяртайгаар

Бүх хүмүүс чин сэтгэлээр Бурханыг магтацгаая.

Түүнийг магт! Баяртайгаар

Бүх хүмүүс чин сэтгэлээр Бурханыг магтацгаая.

Бурханд хайртай хүмүүс

Түүнийг үргэлж дагаж,

Түүний үгийн бодит байдлыг амьдран харуулдаг.

Нүгэл, бузраа хаяснаар бүгд ариусдаг.

Бурханы ариун нэрийг гэрчилж,

Бурханы сэтгэлийг баясгая.

Зөвт агаад ариун байдал энэ дэлхийд дүүрч

Хаа сайгүй үзэсгэлэнтэй бас шинэ.

Бурханы үйлсийн биелэлтийг алдаршуулцгаая,

Бурхан бүрэн алдаршжээ.

Бурханы бүх хүмүүс Түүний өмнө захирагдлаа;

тус тусын байранд бүгд (үүргээ биелүүлдэг).

Бурханы үгээр амьдарч,

Бурханы өмнө Түүнийг шүтэж магтдаг.

Түүнтэй тэд хамтдаа аз жаргалдаа

умбан шумбацгаана.

Түүнийг магт! Түүний нэрийг (алдаршуулан)

Баяртай зүрх сэтгэлээр Түүнийг магтацгаая.

Түүнийг магт! Түүний нэрийг (алдаршуулан)

Баяртай зүрх сэтгэлээр Түүнийг магтацгаая.

Түүнийг магт! Түүний нэрийг (алдаршуулан)

Магтсан дуу минь хэзээ ч төгсөхгүй.

Түүнийг магт! Түүний нэрийг (алдаршуулан)

Магтсан дуу минь хэзээ ч төгсөхгүй.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Өмнөх:Төгс Хүчит Бурханыг гэх магтаал хэзээ ч дуусахгүй

Дараах:Бурхан Сионд эргэн ирснийг магтагтун

Холбогдох агуулга