Бурханыг мэдэх нь 1

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 1

Та нар дор бүрнээ, Бурханыг дагах үйл явцдаа Бурханыг үнэхээр ойлгож, үнэхээр ухаарч, үнэхээр мэдэж авсан эсэхээ, янз бүрийн хүмүүст Бурхан ямар хандлага баримталдгийг үнэхээр мэддэг эсэхээ, мөн Бурхан чам дээр юу хийж байгааг болон үйлдэл бүрийг чинь Бурхан хэрхэн тодорхойлдгийг үнэхээр ойлгож байгаа эсэхээ харахын тулд амьдралынхаа туршид Бурханд хэрхэн итгэснээ шинээр шинжлэн шалгах ёстой. Хажууд чинь байж, урагшлах чиглэлийг чинь удирдаж, хувь заяаг чинь захирч, хэрэгцээг чинь хангадаг энэ Бурханыг чи чухамдаа хэр их ойлгож, хэр их мэддэг вэ? Тэр өдөр бүр чам дээр юу хийдгийг чи мэдэх үү? Түүний үйлдэл бүр ямар зарчим, зорилго дээр үндэслэдгийг мэдэх үү? Тэр чамайг хэрхэн залж чиглүүлдгийг мэдэх үү? Чамайг хангадаг Түүний арга барилыг мэдэх үү? Чамайг удирддаг Түүний арга замыг мэдэх үү? Тэр чамаас юу олж авахыг хүсдэгийг болон Тэр чамд юу гүйцэтгэхийг хүсдэгийг чи мэдэх үү? Чиний гаргаж байгаа олон төрлийн аашинд Тэр ямар хандлага баримталдгийг чи мэдэх үү? Чи Түүний хайртай хүн мөн эсэхээ мэдэх үү? Түүний баяр баясгалан, уур хилэн, уй гуниг, баяр хөөрийн уг сурвалж, тэдгээрийн ар дахь бодол, санаа болон Түүний мөн чанарын талаар чи мэдэх үү? Эцсийн эцэст итгэдэг энэ Бурхан чинь ямар Бурхан бэ гэдгийг мэдэх үү? Гэх мэт эдгээр асуулт нь чиний хэзээ ч ойлгож эсвэл бодож байгаагүй зүйл мөн үү? Бурханд итгэх үйл явцдаа чи Бурханы үгийг бодитоор мэдэрч, туулах замаар Түүний талаарх буруу ойлголтоо арилгасан уу? Бурханы сахилгажуулалт, цохилтыг хүртсэнийхээ дараа чи Бурханд жинхэнээсээ дуулгавартай байж, анхаарал тавьж эхэлсэн үү? Бурханы гэсгээлт, шүүлтийн дунд чи, хүний тэрслүү байдал болон сатанлаг уг чанарыг танин мэдэхээр дамжуулан Бурханы ариун байдлын талаар өчүүхэн ч гэсэн ойлгож авсан уу? Бурханы үгийн удирдамж болон гэгээрлийн дор чи амьдралыг үзэх шинэ үзэл бодолтой болсон уу? Бурханы илгээсэн шалгалтын дунд чи, хүний халдахыг Тэр тэвчдэггүй гэдгийг, түүнчлэн Тэр чамаас юу шаарддагийг болон Тэр чамайг хэрхэн аварч буйг мэдэрсэн үү? Бурханыг буруугаар ойлгох гэж юу болохыг, эсвэл энэ буруу ойлголтыг хэрхэн залруулахыг мэддэггүй бол чамайг хэзээ ч Бурхантай жинхэнээсээ харилцаагүй, хэзээ ч Бурханыг ойлгож байгаагүй гэж хэлж болно, эсвэл чи наад зах нь хэзээ ч Түүнийг ойлгохыг хүсээгүй гэж хэлж болно. Хэрвээ чи Бурханы сахилгажуулалт, цохилт гэж юу болохыг мэддэггүй бол дуулгавартай байх болон анхаарал тавих гэдэг нь юу болохыг мэддэггүй нь лавтай, эсвэл чи наад зах нь хэзээ ч Бурханд үнэхээр дуулгавартай байж, анхаарал тавьж байгаагүй юм байна. Хэрвээ чи Бурханы гэсгээлт, шүүлтийг хэзээ ч туулж байгаагүй бол Түүний ариун байдлыг мэдэхгүй нь лавтай бөгөөд хүний тэрслүү байдал юу болох талаар бүр ч мэдэхгүй. Хэрвээ чамд амьдралыг үзэх зөв үзэл бодол юм уу амьдралын зөв зорилго хэзээ ч байгаагүй, харин урагшаа явахаас ч эргэлзэх хүртэл хэмжээнд амьдралынхаа ирээдүйн замд тээнэгэлзэж, тэвдсээр байгаа бол Бурханы гэгээрэл, удирдамжийг хэзээ ч хүлээн авч байгаагүй чинь илэрхий юм; чамайг үнэхээр хэзээ ч Бурханы үгээр хангагдаж, нөхөгдөж байгаагүй гэж хэлж болно. Хэрвээ чи Бурханы шалгалтыг хараахан туулаагүй бол Бурхан хүний халдахыг тэвчдэггүй гэж юу болохыг мэдэхгүй нь лавтай, мөн Бурхан чамаас эцсийн эцэст юу шаарддагийг ойлгохгүй, хүнийг удирдаж, аврах Түүний ажил юу болохыг бүр ч ойлгохгүй нь тодорхой юм. Хүн Бурханд хэчнээн олон жил итгэсэн байх нь хамаагүй, Бурханы үгээс хэзээ ч, юу ч мэдэрч ойлгоогүй бол тэр хүн авралын зам руу мэдээж алхаагүй, Бурханд итгэх итгэл нь мэдээж ямар ч бодитой агуулгагүй, Бурханы талаарх мэдлэг нь ч гэсэн мэдээж хоосон бөгөөд Бурханыг хүндлэх гэж юу болохыг огт мэддэггүй нь илэрхий юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 2

Бурханд юу байгаа, Тэр юу болох, Бурханы мөн чанар, Бурханы зан чанар нь бүгд Түүний үгээр дамжин хүн төрөлхтөнд илэрхийлэгдсэн. Хүн Бурханы үгийг туулж байхдаа тэдгээрийг хэрэгжүүлэх явцад Бурханы хэлдэг үгийн цаад зорилгыг ойлгож, Бурханы үгийн эх сурвалж болон цаад шалтгааныг ойлгож, Бурханы үгийн зорьсон үр нөлөөг ойлгож, мэдрэх болно. Хүмүүсийн хувьд, үнэн болоод амийг олж авч, Бурханы хүслийг ухаарч, зан чанараа өөрчилж, Бурханы дээд эрх болон зохицуулалтыг дуулгавартай дагах чадвартай болохын тулд туулж, ухаарч, олж авах ёстой бүх зүйл бол энэ юм. Хүн эдгээр зүйлийг туулж, ухаарч, олж авах зуураа Бурханы талаарх ойлголтыг аажмаар олж авсан байх бөгөөд энэ үедээ бас Түүний талаарх өөр өөр түвшний мэдлэгийг олж авсан байх болно. Энэхүү ойлголт, мэдлэг нь хүний төсөөлж зохиосон зүйлээс гарч ирдэггүй, харин ч өөрийнхөө дотор ухамсарлаж, мэдэрч, туулж, баталж байгаа зүйлээс нь гарч ирдэг. Эдгээр зүйлийг ухамсарлаж, туулж, мэдэрч, баталсны дараа л Бурханы талаарх хүний мэдлэг агуулгатай болж, энэ үед л түүний олж авсан мэдлэг нь үнэн, бодитой, алдаа мадаггүй байх бөгөөд Бурханы үгийг ухамсарлаж, туулж, мэдэрч, батлах замаар Бурханы тухай жинхэнэ ойлголт, мэдлэгийг олж авах энэ үйл явц бол Бурхан, хүн хоёрын хоорондох жинхэнэ харилцаа юм. Ийм төрлийн харилцаан дунд хүн Бурханы хүслийг үнэхээр ойлгож, ухаарч эхэлдэг ба Бурханд юу байгаа, Тэр юу болохыг, Бурханы мөн чанарыг үнэхээр ойлгож, мэдэж; Бурханы зан чанарыг аажмаар ойлгож, мэдэж; Бурхан бүх зүйлийг захирдаг баримтын талаар жинхэнэ үнэмшил болон зөв тодорхойлолттой болдог бөгөөд Бурханы ялгамж чанар, байр суурийн тухайд үндсэн тодорхойлолт, мэдлэгтэй болдог. Ийм төрлийн харилцаан дунд, хүн Бурханы тухай санаа бодлоо алхам алхмаар өөрчилж, Түүнийг үндэслэлгүйгээр төсөөлж, Түүний талаар дураараа сэжиглэж, Түүнийг буруугаар ойлгож, яллаж, Түүнд шүүлт оноож, Түүнд эргэлзэхээ больдог. Улмаар, хүний Бурхантай маргах нь багасаж, зөрчилдөх нь багасаж, Бурханы эсрэг тэрслэх нь цөөрдөг. Эсрэгээрээ, хүн Бурханд анхаарал тавьж, дуулгавартай байх нь ихсэж, Бурханыг хүндлэх хүндлэл нь улам бодитой, улам гүн гүнзгий болдог. Ийм төрлийн харилцаан дунд хүн үнэний хангалт болон амийн баптисмыг олж аваад зогсохгүй, үүний зэрэгцээ бас Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэгт хүрдэг. Ийм төрлийн харилцаан дунд, хүн зан чанараа өөрчилж, аврал хүртээд зогсохгүй, үүний зэрэгцээ бүтээгдсэн зүйлээс Бурханд хандах жинхэнэ хүндлэл болон шүтлэгийг олж авдаг. Ийм төрлийн харилцаатай байснаар Бурханд итгэх итгэл нь хоосон цаас, хий дэмий амлалт юм уу сохор эрэл хайгуул, сохор шүтлэг байхаа больдог; ийм төрлийн харилцаатай байснаар л хүний амь өдөр өдрөөр боловсрон өсөх ба энэ үед л хүний зан чанар аажмаар өөрчлөгдөж, Бурханд итгэх итгэл нь бүдэг бадаг, тодорхойгүй итгэлээс жинхэнэ дуулгавартай байдал, анхаарал халамж руу, бодит хүндлэл рүү алхам алхмаар шилждэг, түүнчлэн хүн Бурханыг мэдэх үйл явцдаа идэвхгүй байснаа идэвхтэй байдалтай болж, сөрөг байснаа эерэг болж аажмаар ахин дэвшдэг; ийм харилцаатай байснаар л хүн Бурханы талаарх жинхэнэ ойлголт, ухаарал, мөн Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэгт хүрдэг. Хүмүүсийн дийлэнх нь хэзээ ч Бурхантай жинхэнээсээ харилцаж байгаагүй учраас Бурханы талаарх мэдлэг нь онолын түвшинд, бичиг үсэг, хоосон сургаалын түвшинд хүрээд зогсдог. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүсийн дийлэнх нь Бурханд хэчнээн олон жил итгэсэн байх нь хамаагүй, Бурханыг мэдэхийн тухайд бол одоо ч эхлэлийн цэг дээрээ байж, үлгэр домог болон феодалын мухар сүсэгтээ дөнгөлүүлэн, уламжлалт бишрэлийн хэлбэрийн сууринд гацаж байдаг. Бурханы талаарх хүний мэдлэг нь эхлэлийн цэг дээрээ гацна гэдэг бол бараг байхгүй гэсэн үг. Бурханы байр суурь болон ялгамж чанарын талаарх хүний баталгаанаас бусдаар бол хүний Бурханд итгэх итгэл нь мөн л бүдэг бадаг тодорхойгүй байдалд байдаг. Ингэхээр хүнд Бурханыг хүндлэх жинхэнэ хүндлэл хэр их байх вэ?

Чи Бурханы оршин тогтнолд хэчнээн бат итгэдэг байсан ч гэсэн, энэ нь Бурханы талаарх мэдлэгийг чинь ч, Бурханыг хүндлэх хүндлэлийг чинь ч орлож чадахгүй. Чи Бурханы ерөөл, нигүүлслийг хэчнээн их эдэлсэн ч бай, энэ нь Бурханы талаарх мэдлэгийг чинь орлож чадахгүй. Бурханы төлөө бүхнээ зориулж, бүхнээ зарлагадахыг хэчнээн их хүсэх чинь хамаагүй, энэ нь Бурханы талаарх мэдлэгийг чинь орлож чадахгүй. Магадгүй чи Бурханы хэлсэн үгийг маш сайн мэддэг болж, тэдгээрийг цээжилж, хойш урагш нь дуржигнатал уншиж чадаж байлаа ч гэсэн, эдгээр нь Бурханы талаарх чиний мэдлэгийг орлож чадахгүй. Бурханыг дагахдаа хүн хэчнээн шийдэмгий байлаа ч гэсэн, Бурхантай хэзээ ч жинхэнээсээ харилцаж байгаагүй бол, Бурханы үгийг жинхэнээсээ туулаагүй бол Бурханы талаарх мэдлэг нь хоосон цаас юм уу эцэс төгсгөлгүй мөрөөдлөөс өөрцгүй; чи зөрж өнгөрөхдөө Бурхантай “мөр шүргэлцэж”, Түүнтэй нүүр тулан уулзсан ч бай, Түүний талаарх мэдлэг чинь хоосон хэвээр байх ба Бурханыг гэх хүндлэл чинь хий хоосон уриа лоозон, хүслэнт байдлаас өөрцгүй байх юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 3

Олон хүн Бурханы үгийг бариад өдөр бүр уншдаг, бүр тэнд байгаа бүх сонгодог эшлэлийг өөрсдийн хамгийн эрхэм эрдэнэ шиг анхааралтай цээжлэхэд хүрдэг төдийгүй Бурханы үгийг хаа сайгүй номлож, Түүний үгээр бусдыг хангаж, тусалж байдаг. Ингэх нь Бурханыг гэрчилж байгаа, Түүний үгийг гэрчилж байгаа бөгөөд ингэх нь Бурханы замыг дагаж байна гэж тэд боддог; ингэх нь Бурханы үгээр амьдарч байна, ингэх нь Түүний үгийг бодит амьдралдаа авчирч байна, мөн ингэх нь Бурханы сайшаалыг хүлээн авч, аврагдаж, төгс болгуулах боломжтой гэж тэд боддог. Гэвч, тэд Бурханы үгийг номлож байхдаа ч гэсэн, хэрэгжүүлэхдээ хэзээ ч Бурханы үгийг дагаж мөрддөггүй, мөн Бурханы үгэнд илчлэгдсэн зүйлтэй өөрсдийгөө нийцүүлэхээр хичээдэггүй. Үүний оронд тэд Бурханы үгийг ашиглан бусдын хүндлэл, итгэлийг мэхлэн авч, мөн өөрсдийн удирдлагыг эрхэлж, Бурханы алдрыг завшиж, хулгайлдаг. Тэд Бурханы ажил болон сайшаалаар шагнуулахын тулд Бурханы үгийг түгээх боломжийг ашиглах гэж хий дэмий горьддог. Хэчнээн олон жил өнгөрсөн ч гэлээ, энэ хүмүүс Бурханы үгийг номлох явцдаа Бурханы сайшаалыг хүртэж чадаагүйгээр үл барам, Бурханы үгийг гэрчлэх явцад өөрсдийн дагах ёстой замыг олж нээж чадаагүйгээр барахгүй, Бурханы үгээр бусдыг хангаж, туслах явцдаа өөрсдөдөө тусалж, өөрсдийгөө дэмжиж чадаагүйгээс гадна, энэ бүх зүйлийг хийх явцдаа Бурханыг мэдэж, Бурханыг хүндлэх жинхэнэ хүндлэлд хүрч чадаагүйгээр зогсохгүй; харин ч Бурханы талаарх тэдний буруу ойлголт улам бүр гүнзгийрч, Түүнийг сэжиглэх нь улам ч ноцтой болж, Түүний талаарх төсөөлөл нь бүр их хэтрүүлэгтэй болдог. Бурханы үгийн тухай онолын хангалт болон удирдлага дор тэд загас усанд орсон мэт, өөрсдийн ур чадварыг ядах юмгүй хялбархан ашиглаж байгаа мэт, өөрсдийн амьдралын зорилго, үүрэг даалгаврыг олсон мэт, шинэ амийг олж аван, аврагдсан мэт, Бурханы үгийг цээжээр урсган уншихынхаа хамтаар үнэнийг олж авч, Бурханы хүслийг ухаарч, Бурханыг мэдэх замыг нээн олсон мэт, Бурханы үгийг номлох явцдаа Бурхантай дандаа нүүр тулан уулздаг мэт харагддаг. Мөн, тэд үргэлж цурхиран уйлтлаа “сэтгэл нь хөдөлдөг” ба Бурханы үгэн дэх “Бурханаар” байнга удирдуулснаар, Түүний чин сэтгэлийн анхаарал, сайн санаа зорилгыг нь тасралтгүй ухаарч байгаа мэт харагддагийн зэрэгцээ хүнийг аврах Бурханы аврал болон Түүний удирдлагыг ухаарч, Түүний мөн чанарыг мэдэж авч, Түүний зөвт зан чанарыг ойлгосон мэт харагддаг. Энэ суурин дээр үндэслэн, тэд Бурханы оршин тогтнолд улам бүр бат итгэж, Түүний эрхэм дээд байдлын талаар улам бүр ухаарч, Түүний агуу, ер бусын байдлыг бүр ч гүнзгий мэдэрч байх шиг санагддаг. Тэд Бурханы үгийн тухай өнгөц мэдлэгт автан, итгэл нь өсөж, зовлонг туулах шийдэмгий байдал нь батжиж, Бурханы талаарх мэдлэг нь гүнзгийрсэн мэт харагддаг. Тэд Бурханы үгийг үнэхээр туулж мэдрэхээс нааш Бурханы талаарх өөрсдийнх нь бүх мэдлэг болон бодол санаа нь өөрсдийнх нь хий хоосон төсөөлөл, таамаглалаас гарч ирдэг гэдгийг хэрхэн мэдэх билээ. Тэдний итгэл Бурханаас ирсэн ямар ч туршилтыг дийлэхгүй, тэдний сүнслэг байдал болон биеийн хэмжээ гэгддэг зүйл нь Бурханы шалгалт юм уу үзлэгийг ердөө даахгүй, тэдний шийдвэр нь элсэн дээр баригдсан цайзтай адил бөгөөд тэдний хэлдэг Бурханы талаарх мэдлэг нь санаанаасаа зохиосон төсөөллөөс өөрцгүй. Үнэндээ, Бурханы үгэнд “их хэмжээний хүчин чармайлт” гаргасан энэ хүмүүс жинхэнэ итгэл гэж юу болох, жинхэнэ дуулгавартай байдал гэж юу болох, жинхэнэ анхаарал халамж гэж юу болох, Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэг гэж юу болохыг хэзээ ч ухаараагүй байдаг. Тэд онол, төсөөлөл, мэдлэг, авьяас билэг, уламжлал болон мухар сүсэг, тэр ч бүү хэл хүний ёс суртахууныг хүртэл аваад, тэдгээрийг Бурханд итгэх болон Түүнийг дагах “хөрөнгө оруулалтын капитал”, “зэр зэвсэг” болгон, тэр ч байтугай тэдгээрийг Бурханд итгэх итгэл, Түүнийг дагах үндэс сууриа болгодог. Үүний зэрэгцээ, тэд бас энэ капитал болон зэр зэвсгийг аваад, Бурханыг мэдэж, Бурханы хяналт, шалгалт, гэсгээлт, шүүлттэй нүүр тулж, аргацаах шидэт сахиус болгодог. Эцэст нь, тэдний цуглуулсан зүйл нь шашны өнгө аяс, феодалын мухар сүсэг нэвчиж, романтик, хачин жигтэй, учир битүүлэг бүхэн шингэсэн Бурханы талаарх дүгнэлтээс өөрцгүй зүйлээс бүрддэг бөгөөд Бурханы талаарх тэдний мэдмэг, тодорхойлолт нь зөвхөн Дээд Тэнгэр, эсвэл Тэнгэр Эцэгт итгэдэг хүмүүсийнхтэй нэг хэвд цутгагдсан байдаг бол Бурханы бодитой байдал, мөн чанар, зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох гэх зэрэг бодитой Бурхантай Өөртэй нь хамаатай юм бүхэн тэдний ухаарч ойлгож чадаагүй зүйлс бөгөөд энэ нь бүрмөсөн хамааралгүй, бүр хоёр өөр туйл шиг байдаг. Ийм маягаар хэдий тэд Бурханы үгийн хангалт, тэжээл дор амьдардаг ч гэсэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар алхаж үнэхээр чаддаггүй. Үүний жинхэнэ шалтгаан нь тэд хэзээ ч Бурханыг мэдэж аваагүй, мөн хэзээ ч Түүнтэй жинхэнээсээ холбогдож, харилцаж байгаагүй. Иймээс тэдний хувьд Бурхантай харилцан ойлголцолд хүрч, Бурханд үнэхээр итгэж, Бурханыг дагаж, шүтэн мөргөх боломжгүй юм. Бурханы үгийг ийнхүү үзэж, Бурханыг ийнхүү үздэг тэдний харах өнцөг, хандлага нь тэднийг гар хоосон буцахад хүргэсэн бөгөөд Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар мөнхөд алхаж чадахааргүй болоход хүргэсэн. Тэдний зорьж буй зорилго болон явж байгаа чиглэл нь тэд бол мөнхөд Бурханы дайсан, үүрд мөнхөд хэзээ ч аврал хүртэж чадахгүй гэдгийг илтгэдэг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 4

Бурханыг олон жилийн турш дагаж, Түүний үгийн хангалтыг олон жил эдэлсэн хүний хувьд, Бурханы талаарх түүний тодорхойлолт нь мөн чанартаа хуурамч шүтээн шүтдэг хүнийхтэй адил бол тухайн хүн Бурханы үгийн бодит байдлыг олж аваагүй гэдгийг энэ нь илэрхийлнэ. Учир нь тэр Бурханы үгийн бодит байдалд огт ороогүй бөгөөд энэ шалтгааны улмаас Бурханы үгэнд орших бодит байдал, үнэн болон Бурханы хүсэл, хүн төрөлхтөнд тавьсан Бурханы шаардлага зэрэг нь бүгд тэр хүнд огтхон ч хамаагүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, ийм хүн Бурханы үгийн өнгөц утгын талаар хэчнээн хүчин чармайлт гаргалаа ч энэ бүхэн нь нэмэргүй юм: Учир нь тэр ердөө үг үсгийг л эрэлхийлдэг тул түүний олж авах зүйл мөн л энгийн үг үсэг байх болно. Бурханы хэлдэг үг нь гаднаа энгийн ч бай, гүн гүнзгий ч бай, амь руу ороход хүнд шаардлагатай бүх үнэн юм; тэдгээр нь сүнсээрээ болон махан биеэрээ амьд үлдэх боломжийг хүнд олгодог амийн усны эх булаг билээ. Тэр нь хүнийг амьд үлдэхэд хэрэгтэй зүйлээр; өдөр тутмын амьдралдаа биеэ авч явахад нь зориулсан зарчим, итгэл үнэмшлээр; аврагдахын тулд хүний дамжин өнгөрөх ёстой зам, зорилго болон чиглэлээр; Бурханы өмнө бүтээгдсэн зүйл нь болохын хувьд эзэмших ёстой бүх үнэнээр; Бурханыг хэрхэн дуулгавартай дагаж, шүтэн мөргөх тухай бүх үнэнээр хангадаг. Тэр нь хүний амьд үлдэх баталгаа, хүний өдөр тутмын талх төдийгүй, хүнийг хүчтэй, тэсвэртэй болгодог бат бөх дэмжлэг юм. Тэр нь бүтээгдсэн хүн төрөлхтний амьдран харуулдаг хэвийн хүн чанарын үнэний бодит байдлаар баялаг, хүн төрөлхтнийг ялзралаас чөлөөлж, Сатаны урхинаас мултлах үнэнээр баялаг, Бүтээгчээс бүтээгдсэн хүмүүст өгсөн чин сэтгэлийн сургаал, сануулга, зоригжуулалт болон тайтгарлаар баялаг байдаг. Тэр нь бүхий л эерэг зүйлийг ойлгоход хүмүүсийг удирдан гэгээрүүлдэг гэрэлт цамхаг; зөв шударга, сайн бүхнийг амьдран харуулж, эзэмшихэд хүнийг хүргэдэг баталгаа; хүмүүс, үйл явдлууд болон эд зүйлсийг бүгдийг нь хэмждэг хэмжүүр; мөн түүнчлэн хүмүүсийг аврал болоод гэрлийн зам руу хөтөлдөг жолоодлогын тэмдэг юм. Бурханы үгийн бодит туршлага дунд л хүн үнэн болон амиар хангагдаж чадна; эндээс л хүн хэвийн хүн чанар гэж юу болох, утга учиртай амьдрал гэж юу болох, жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл гэж юу болох, Бурханд бодитоор дуулгавартай байх гэж юу болохыг ойлгож авч чадна; эндээс л Бурханыг хэрхэн анхаарч халамжлах ёстойг, бүтээгдсэн зүйлийн үүргээ хэрхэн биелүүлэх ёстойг, хэрхэн жинхэнэ хүний дүртэй болох ёстойг ойлгож авч чадна; эндээс л жинхэнэ итгэл, жинхэнээсээ шүтэн мөргөх гэж юу гэсэн үг болохыг ойлгож авч чадна; тэнгэр, газар бүх зүйлийн Захирагч хэн болохыг ойлгож авч чадна; бүхнийг захирагч Нэгэний, бүх зүйлийг захирч, удирдаж, хангадаг арга барилыг ойлгож авч чадна; бүхнийг захирагч Нэгний оршин тогтнож, үзэгдэж, ажилладаг арга барилыг ухаарч ойлгож авч чадна. Бурханы үгийг бодитоор мэдэрч, туулахаас өөрөөр хүнд Бурханы үг болон үнэний талаарх ямар ч жинхэнэ мэдлэг, ойлголт байдаггүй. Ийм хүн бол чухамдаа амьд үхдэл, бүрэн цогцос бөгөөд Бүтээгчтэй хамаатай бүх мэдлэг түүнтэй огтхон ч хамаагүй байдаг. Бурханы нүдээр ийм хүн хэзээ ч Түүнд итгээгүй, мөн хэзээ ч Түүнийг дагаж байгаагүй байдаг, иймээс Бурхан ийм хүнийг жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл гэх нь байтугай Өөрийн итгэгч, дагалдагч гэж хэзээ ч үздэггүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 5

Жинхэнэ бүтээл болохын хувьд, Бүтээгч гэж хэн болох, хүнийг бүтээсэн нь юуны төлөө болох, бүтээгдсэн зүйлийн үүрэг хариуцлагаа хэрхэн биелүүлэх, бүтээлийн Эзэнийг хэрхэн шүтэн мөргөхийг мэдэх ёстой бөгөөд Бүтээгчийн хүсэл, сэтгэлийн үг, шаардлагыг ойлгож, ухаарч, мэдэж, анхаарч, Бүтээгчийн үгийг даган мөрдөж—Бурханаас эмээж, муугаас зайлах ёстой.

Бурханаас эмээх гэж юу вэ? Хүн яаж муугаас зайлах вэ?

“Бурханаас эмээх” гэдэг нь хэлэхийн аргагүй айдас болон аймшгийг хэлдэггүй, бултан зугтах, зайгаа барих, бишрэн шүтэх, мухар сүсэг гэсэн үг ч биш. Харин энэ нь бахдал, хүндлэл, итгэл, ойлголцол, анхаарал халамж, дуулгавартай байдал, зориулалт, хайр, түүнчлэн болзол тавихгүйгээр, гомдоллохгүйгээр шүтэн мөргөх, ач хариулах болон захирагдах гэсэн үг юм. Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэггүйгээр, хүмүүст жинхэнэ бахдал, жинхэнэ итгэл, жинхэнэ ойлголт, жинхэнэ анхаарал халамж юм уу дуулгавар гэж байхгүй, харин зөвхөн айдас, түгшүүр, эргэлзээ, үл ойлголцол, булталт болон зайлсхийлт л байх болно; Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэггүйгээр хүмүүс жинхэнээсээ зориулж, ач хариулна гэж байхгүй; Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэггүйгээр хүмүүс жинхэнээсээ шүтэн мөргөж, захирагдана гэж байхгүй, сохор шүтлэг, мухар сүсэг л байх болно; Бурханы талаарх жинхэнэ мэдлэггүйгээр хүмүүс Бурханы үгийг даган мөрдөж, Бурханаас эмээж, муугаас зайлж яавч чадахгүй. Эсрэгээр нь хүмүүсийн хийдэг үйл ажиллагаа, гаргадаг зан авир болгон нь тэрслүү, эсэргүүцлээр; Бурханы тухай гүжирдсэн зэмлэл, гутаасан шүүлтээр; мөн үнэн болон Бурханы үгийн жинхэнэ утга учрыг зөрчсөн муу үйлээр дүүрэх болно.

Хүмүүс Бурханд жинхэнээсээ итгэх үед, Түүнийг дагаж, Түүнд найдах нь жинхэнэ болно; Бурханд жинхэнээсээ итгэж, найдсанаар л хүмүүс жинхэнэ ойлголт, ухааралтай болж чаддаг; Бурханы талаар бодит ухааралтай болсноор Түүнийг гэх бодит анхаарал халамж ирдэг; Бурханыг жинхэнээсээ анхаарч халамжилдаг байснаар л хүмүүс жинхэнээсээ дуулгавартай болно; Бурханд жинхэнээсээ дуулгавартай байснаар л хүмүүс жинхэнээсээ зориулна; Бурханд жинхэнээсээ зориулснаар л хүмүүс болзол тавьж, гомдоллолгүй ач хариулна; жинхэнэ итгэл найдвар, жинхэнэ ойлголт, анхаарал халамж, жинхэнэ дуулгавартай байдал, жинхэнэ зориулалт болон ач хариулалт байснаар л хүмүүс Бурханы зан чанар, мөн чанарыг үнэхээр мэдэж, Бүтээгчийн ялгамж чанарыг мэдэж авдаг; Бүтээгчийг үнэхээр мэдэж авсан үедээ л хүмүүс жинхэнээсээ шүтэн мөргөж, захирагдаж чадна; Бүтээгчид жинхэнээсээ шүтэн мөргөж, захирагдах үедээ л хүмүүс муу үйлээ үнэхээр хойш тавьж, өөрөөр хэлбэл, муугаас зайлах болно.

Эдгээр нь “Бурханаас эмээж, муугаас зайлах” бүхий л үйл явц төдийгүй, мөн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах бүхий л агуулга, түүнчлэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлахын тулд явах ёстой зам юм.

“Бурханаас эмээж, муугаас зайлах” болон Бурханыг мэдэх нь тоо томшгүй олон уялдаагаар салшгүй холбогдсон байдаг ба тэдгээрийн хоорондох холбоо нь илэрхий юм. Хэрвээ хүн муугаас зайлахыг хүсвэл эхлээд Бурханаас үнэхээр эмээх ёстой; хэрвээ хүн Бурханаас үнэхээр эмээхийг хүсвэл эхлээд Бурханы талаар жинхэнэ мэдлэгтэй байх ёстой; хэрвээ хүн Бурханы талаар мэдлэгтэй болохыг хүсвэл Бурханы үгийг туулж, Бурханы үгийн бодит байдалд орж, Бурханы цохилт, сахилгажуулалт, гэсгээлт, шүүлтийг туулах ёстой; хэрвээ хүн Бурханы үгийг туулахыг хүсвэл эхлээд Бурханы үгтэй нүүр тулж, Бурхантай нүүр тулж, мөн Бурханы үгийг туулах боломж олгохын тулд хүмүүс, үйл явдал, эд зүйл болон бүх төрлийн орчныг зохицуулж өгөхийг Бурханаас гуйх ёстой; хэрвээ хүн Бурхан болоод Бурханы үгтэй нүүр тулахыг хүсвэл эхлээд цайлган, үнэнч зүрх сэтгэл, үнэнийг хүлээн авах бэлэн байдал, зовлон бэрхшээлийг туулах хүсэл тэмүүлэл, муугаас зайлах шийдвэр, эр зориг болон жинхэнэ бүтээгдсэн зүйл болох хүсэл эрмэлзлийг эзэмших ёстой… Ийм маягаар, алхам алхмаар урагшилснаар чи Бурхантай улам бүр ойртож, зүрх сэтгэл чинь илүү ариун болж, чиний амьдрал болон амьд байхын үнэ цэн Бурханы талаарх мэдлэгийн чинь хамтаар улам бүр утга учиртай, улам бүр гэрэл гэгээтэй болно. Нэгэн өдөр чи Бүтээгч оньсого биш болсныг мэдрэх ба Бүтээгч хэзээ ч чамаас далд байгаагүй, Бүтээгч хэзээ ч нүүрээ чамаас нуугаагүй, Бүтээгч чамаас огтхон ч хол байдаггүйг мэдэрч, Бүтээгч бол чиний цаг үргэлж боддог ч мэдрэмжээрээ хүрч чаддаггүй Нэгэн биш болж, Тэр үнэхээр чиний баруун зүүн талд хамгаалан зогсож, чиний амийг хангаж, хувь заяаг чинь хянадаг гэдгийг мэдрэх болно. Тэр алс хол тэнгэрийн хаяанд байдаггүй, мөн Тэр Өөрийгөө өндөрт үүлэн дунд нуугаагүй. Тэр чиний яг хажууд, бүх зүйлийг чинь захирч байдаг, Тэр бол чиний бүх зүйл бөгөөд цорын ганц зүйл юм. Зүрх сэтгэлээсээ Түүнийг хайрлаж, Түүнээс зүүгдэж, Түүнийг чанга тэвэрч, Түүнийг гайхан биширч, Түүнийг алдахаас айж, Түүнээс татгалзах, Түүнд дуулгаваргүй байх, Түүнээс холдох, Түүнээс бултах хүсэлгүй болох боломжийг ийм Бурхан чамд олгодог. Түүнд анхаарал тавьж, Түүнийг дуулгавартай дагаж, чамд өгсөн бүхнийх нь ачийг хариулж, Түүний эрх мэдэлд захирагдахыг л чи хүсдэг. Чи цаашид Түүгээр удирдуулж, хангагдаж, халамжлуулж, хамгаалагдахаас татгалзахгүй, мөн чиний төлөөх Түүний захиралт, зохицуулалтаас цаашид татгалзахгүй. Түүнийг л дагаж, Түүний баруун юм уу зүүн талд нь цуг алхахыг л чи хүсдэг бөгөөд Түүнийг өөрийн цорын ганц амь гэж хүлээн зөвшөөрөх, Түүнийг өөрийн цорын ганц Эзэн, өөрийн цорын ганц Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөхийг л чи хүсдэг билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэдэх нь Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам юм”-аас эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 6

Хүмүүсийн үнэмшил үнэнийг орлож чадахгүй

Зовлон зүдгүүрийг дааж чаддаг хүмүүс байдаг; тэд төлөөс төлж чаддаг; тэдний гадаад зан авир маш сайн; тэд ихээхэн хүндтэй; мөн бусад хүмүүс тэднийг шагшин магтдаг. Та нар юу гэж бодож байна? Ийм төрлийн гадаад зан авирыг үнэнийг хэрэгжүүлж байна гэж үзэж болох уу? Энэ хүн Бурханы санааг хангалуун болгож байна гэж та нар хэлж чадах уу? Хүмүүс яагаад ийм хүнийг харах болгондоо, тэд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж, үнэнийг хэрэгжүүлэх замаар алхаж байна, тэд Бурханы замаар алхаж байна гэж боддог юм бэ? Зарим хүн яагаад ингэж боддог вэ? Үүнд ганцхан тайлбар бий. Тэр нь ямар тайлбар вэ? Асар олон хүний хувьд, үнэнийг хэрэгжүүлнэ гэж юу болох, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгана гэж юу болох, үнэний бодит байдалтай болно гэж үнэхээр юу болох тухай—эдгээр асуулт нь тийм ч тодорхой биш байдаг. Тиймээс гаднаа сүнслэг мэт, эрхэм дээд мэт, сүрлэг мэт санагддаг хүмүүст байнга хууртдаг зарим хүн байдаг. Бичиг үсэг, сургаал номлолын тухай цэцэн цэлмэг ярьж чаддаг ба үг яриа, үйлдэл нь бахдан бишрүүштэй юм шиг санагддаг хүмүүсийн хувьд, тэдэнд мэхлэгдэгсэд тэдний үйлдлийн мөн чанар, үйл хэргийнх нь цаад зарчмыг, эсвэл тэдний зорилго юу болохыг хэзээ ч тунгааж үздэггүй. Мөн энэ хүмүүс Бурханд үнэхээр дуулгавартай байдаг эсэхийг болон Бурханаас үнэхээр эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг хэзээ ч тунгааж үздэггүй. Тэд энэ хүмүүсийн хүн чанарын мөн чанарыг хэзээ ч ялган таньдаггүй. Харин ч танилцах эхний алхмаасаа л эхлээд тэд аажим аажмаар энэ хүмүүсийг бишрэх болж, хүндэтгэж эхэлдэг бөгөөд эцэстээ энэ хүмүүс шүтээн нь болдог. Түүнчлэн зарим хүний зүрх сэтгэлд тэдний гайхан биширдэг шүтээнүүд, гэр бүл болон ажлаа ч орхиж чадаг, гадна талдаа төлөөс төлдөг хүмүүс бол Бурханыг үнэхээр сэтгэл хангалуун байлгадаг хүмүүс, мөн сайн төгсгөл болоод сайн хүрэх газрыг үнэхээр хүлээн авч чадах хүмүүс юм. Тэдний бодлоор бол эдгээр шүтээн нь Бурханы магтдаг хүмүүс юм. Хүмүүсийг юу ийм итгэлтэй болоход хүргэдэг вэ? Энэ асуудлын мөн чанар юу вэ? Энэ нь ямар үр дагаварт хүргэж болох вэ? Эхлээд үүний мөн чанарын асуудлыг хэлэлцье.

Хүмүүсийн үзэл бодол, хэрэгжүүлэлт, хүмүүс аль зарчмыг хэрэгжүүлэхээр сонгодог болон ерөнхийдөө хүн бүхэн юуг цохон тэмдэглэдэг талаарх эдгээр асуудал нь бүгдээрээ хүн төрөлхтөнд тавих Бурханы шаардлагатай үндсэндээ ямар ч хамаагүй байдаг. Хүмүүс өнгөцхөн асуудал дээр, эсвэл гүнзгий асуудал дээр, мөн бичиг үсэг, сургаал номлол дээр, эсвэл бодит байдал дээр анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа эсэхээс үл хамааран өөрсдийн хамгийн их баримталбал зохих зүйлээ баримталдаггүй ба өөрсдийн хамгийн их мэдэх ёстой зүйлээ мэддэггүй. Үүний шалтгаан бол хүмүүс үнэнд огт дургүй. Тиймээс хүмүүс Бурханы үгэн дэх зарчмуудыг олж, хэрэгжүүлэхэд цаг зав, хичээл чармайлтаа зориулахыг хүсдэггүй. Үүний оронд тэд дөт зам ашиглан, өөрсдийн итгэдэг, мэддэг сайн үйлдэл болон хийх аргыг нэгтгэн дүгнэж, үүнийг өөрсдийнх нь зрж хайх зорилго, хэрэгжүүлэх үнэн болгодог. Үүний шууд үр дагавар нь хүмүүс үнэнийг хэрэгжүүлэх явдлыг хүний сайн зан авираар орлуулан ашигладаг ба энэ нь бас хүмүүсийн Бурханд зусардан тал олж авах гэсэн хүслийг хангадаг. Энэ нь тэдэнд үнэнтэй тэмцэлдэх хөрөнгийг өгдөг ба үүнийг ашиглан тэд бас Бурхантай хэлэлцэж, өрсөлддөг. Үүний зэрэгцээ хүмүүс бас Бурханыг эрээ цээргүйгээр нэг тийш тавьж, зүрх сэтгэлийнхээ шүтээнийг Бурханы байр сууринд тавьдаг. Хүмүүсийг ийм мунхаг үйлдэл, харанхуй бүдүүлэг үзэл бодол буюу өрөөсгөл үзэл бодол, хэрэгжүүлэлттэй болоход хүргэдэг цорын ганц үндсэн шалтгаан байдаг бөгөөд өнөөдөр Би та нарт энэ тухай ярьж өгнө. Шалтгаан нь, хүмүүс хэдийгээр Бурханыг дагаж, Түүнд өдөр бүр залбирч, Бурханы үгийг өдөр бүр уншдаг боловч үнэндээ Бурханы хүслийг ойлгодоггүй. Энэ бол асуудлын үндэс юм. Хэрвээ хүн Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгож, Бурхан юунд дуртай, юуг жигшдэг, юу хүсдэг, юуг голдог, ямар хүнийг Бурхан хайрладаг, ямар хүнд дургүй байдаг, хүнд тавьдаг шаардлагадаа Бурхан ямар стандарт хэрэглэдэг, хүнийг төгс болгохдоо ямар хандлага баримталдаг гэдгийг ойлгосон бол тэр хүн өөрийн хувийн үзэл бодлыг тээсэн хэвээр байж чадах уу? Тэд зүгээр л явж, өөр нэг хүнийг шүтэж чадах уу? Энгийн нэг хүн тэдний шүтээн болж чадах уу? Хэрвээ хүн Бурханы хүслийг ойлгодог бол түүний үзэл бодол арай илүү ухаалаг байх юм. Тэд ялзарсан хүнийг зоргоороо шүтэхгүй, мөн үнэнийг хэрэгжүүлэх замаар алхах зуураа хэдхэн энгийн дүрэм, зарчмыг дур зоргоороо баримтлах нь үнэнийг хэрэгжүүлэхтэй адилхан гэж ч итгэхгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 7

Хүний төгсгөлийг тогтоодог Бурханы стандартын талаар хүмүүст олон санал бодол байдаг

Хүн болгон өөрсдийн төгсгөлийн талаар санаа зовнидгоос хойш, Бурхан тэр төгсгөлийг хэрхэн тодорхойлдгийг та нар мэдэх үү? Бурхан ямар аргаар хүний төгсгөлийг тогтоодог вэ? Мөн хүний төгсгөлийг тогтоохдоо ямар стандарт хэрэглэдэг вэ? Хүний төгсгөл хараахан тогтоогдоогүй байх үед энэхүү төгсгөлийг илчлэхийн тулд Бурхан юу хийдэг вэ? Үүнийг мэддэг хүн байна уу? Бурханы үгийг удаан хугацаанд аль хэдийн судалсан хүмүүс байдаг гэж Би дөнгөж сая хэлсэн. Энэ хүмүүс хүний төгсгөл чухамдаа юу болохыг, энэ төгсгөлийн хуваагддаг ангиллууд болон өөр өөр төрлийн хүмүүсийг хүлээж байдаг ялгаатай төгсгөлийг харахыг хүсдэг. Тэд бас Бурханы үг хэрхэн хүний төгсгөлийг тодорхойлдгийг, Бурхан нэг хүний төгсгөлийг тодорхойлохдоо ямар стандарт, ямар арга зам ашиглаж байгааг харахыг хүсдэг. Гэсэн ч эцэстээ энэ хүмүүс юу ч олж хүчирдэггүй. Үнэндээ энэ асуудлын талаар Бурханы үгэнд тун цөөхөн дурдсан байдаг. Яагаад тэр вэ? Хүний төгсгөл хараахан илчлэгдэх болоогүй цагт Бурхан эцэст нь юу болохыг хэнд ч хэлэхийг хүсдэггүй, мөн цаг нь болохоос өмнө хүрэх газрынх нь талаар хэнд ч мэдэгдэхийг хүсдэггүй. Үүний шалтгаан нь, Бурхан мэдэгдэх юм бол хүнд ямар ч ашиггүй байх болно. Яг одоо Би Бурхан ямар арга замаар хүний төгсгөлийг тогтоодог тухай, ямар ажлын зарчмаар хүний төгсгөлийг тогтоож, илчилдэг тухай, түүнчлэн хүн амьд үлдэж чадах уу, үгүй юу гэдгийг тогтоохдоо Түүний ашигладаг стандартын тухай л та нарт хэлэхийг хүсэж байна. Энэ нь та нарын хамгийн их анхаардаг зүйл биш гэж үү? Тэгвэл хүний үзэлд Бурхан хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодог вэ? Та нар энэ асуудлын талаар дөнгөж сая бага зэрэг ярилаа. Энэ бол Бурханы төлөө зориулан үүргээ үнэнчээр биелүүлэх явдал гэж та нарын зарим нь хэлсэн; Бурханд дуулгавартай байж, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах явдал гэж зарим нь хэлсэн; Бурханы зохион байгуулалт дор байх явдал гэж зарим хүн хэлсэн; даруухан амьдрах гэж зарим хүн хэлсэн… Та нар эдгээр үнэнийг хэрэгжүүлж, өөрсдийн төсөөллийн зарчмыг хэрэгжүүлэхдээ Бурхан юу гэж бодож байгааг мэддэг үү? Ингээд л байх нь Бурханы санаа зорилгод таарч байна уу, үгүй юу гэдгийг та нар эргэцүүлж үзсэн үү? Энэ нь Бурханы стандартыг хангаж байна уу? Бурханы шаардлагыг хангаж байна уу? Ихэнх хүмүүс үнэндээ үүнийг эргэцүүлж боддоггүй гэж Би итгэж байна. Тэд Бурханы үгийн хэсгийг, номлолын хэсгийг, эсвэл өөрсдийн биширдэг тодорхой сүнслэг хүмүүсийн стандартыг зүгээр л бодох юмгүйгээр хэрэглэж, энэ тэрийг хийх гэж өөрсдийгөө хүчилдэг. Ингэж хийх нь зөв гэж тэд итгэдэг, эцсийн үр дүн юу болох нь хамаагүй, үүнийгээ баримталсаар, хийсээр байдаг. Зарим хүн: “Би нэлээд олон жил итгэсэн; би үргэлж ийм байдлаар хэрэгжүүлсэн; Бурханыг үнэхээр сэтгэл хангалуун байлгасан мэт надад санагдаж байна; би үүнээс их зүйл олж авсан гэж санагдаж байна. Учир нь энэ хугацаанд би олон үнэнийг ойлгож авсан ба өмнө нь ойлгож байгаагүй олон зүйлийг ойлгож авсан—ялангуяа миний үзэл санаа, бодлууд өөрчлөгдсөн, миний амьдралын үнэт зүйл ихээхэн өөрчлөгдөж, би энэ дэлхийн талаар нэлээд сайн ойлголттой болсон” гэж боддог. Тийм хүмүүс, энэ нь үр өгөөж бөгөөд хүний төлөө хийсэн Бурханы ажлын эцсийн үр дүн гэж итгэдэг. Та нарын бодлоор бол энэ бүх стандарт болон та нарын бүх хэрэгжүүлэлтийг хамтад нь авч үзвэл—та нар Бурханы санаа зорилгыг хангаж байна уу? “Мэдээж! Бид Бурханы үгийн дагуу хэрэгжүүлж байна; бид дээрхийн номлож, нөхөрлөсөн зүйлийн дагуу хэрэгжүүлж байна; бид үргэлж үүргээ биелүүлж, Бурханыг үргэлж дагаж байна, бас Бурханыг хэзээ ч орхиогүй. Тиймээс бид Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж байна гэдгээ бүрэн итгэлтэйгээр хэлж чадна. Бид Бурханы санаа зорилгыг хэр зэрэг ойлгосон нь хамаагүй, Бурханы үгийг хэр зэрэг ойлгосон нь хамаагүй, ерөнхийд нь хэлэхэд, бид үргэлж Бурхантай нийцтэй байхыг эрж хайх зам дээр байсан. Хэрвээ бид зөв үйлдэж, зөв хэрэгжүүлсэн бол үр дүн нь ч гэсэн зөв байх болно” гэж зарим хүн тун итгэлтэй хэлнэ. Та нар энэ ойлголтын талаар юу гэж бодож байна? Энэ зөв үү? “Би эдгээр зүйлийн талаар өмнө нь хэзээ ч бодож байгаагүй юм байна. Би үүргээ үргэлжлүүлэн биелүүлж, Бурханы үгийн шаардлагын дагуу үйлдсээр байвал амьд үлдэж чадна гэж л боддог. Би Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун байлгаж чадаж байгаа эсэх талаар хэзээ ч бодож үзээгүй бөгөөд Түүний шаардсан стандартад хүрч байгаа эсэхээ хэзээ ч бодож байгаагүй. Бурхан надад хэзээ ч хэлээгүй, эсвэл надад ямар нэг тодорхой заавар өгөөгүй учираас намайг энэ хэвээр байгаа цагт Бурханы сэтгэл ханаж, надад ямар нэгэн нэмэлт шаардлага тавихгүй гэж би итгэдэг” гэх хүмүүс байж магадгүй. Ингэж итгэх нь зөв үү? Миний хувьд гэвэл, ийм маягийн хэрэгжүүлэлт, ийм маягийн бодол, эдгээр үзэл бодолд—бүгдэд нь хий мөрөөдөл, бага зэргийн сохор байдал байдаг. Намайг ингэж хэлэхэд та нарын зарим нь бага зэрэг шантарч: “Сохор байдал аа? Хэрвээ энэ ‘сохор байдал’ юм бол бидний авралын найдвар, бидний амьд үлдэх найдвар маш бага, маш тодорхойгүй юм байна, тийм үү? Ингэж хэлж байгаа чинь бидэн дээр хүйтэн ус асгаж байгаатай адил биш гэж үү?” гэх байх. Та нар юу гэж итгэх нь хамаагүй, Миний хэлдэг, хийдэг зүйлс та нар дээр хүйтэн ус асгаж байгаа мэт санагдуулах гээгүй юм. Харин ч Бурханы санаа зорилгын талаарх ойлголтыг чинь сайжруулж, Бурхан юу бодож байгаа, Бурхан юу биелүүлэхийг хүсдэг, Бурхан ямар хүнд дуртай, Бурхан юуг жигшдэг, Бурхан юунд зэвүүцдэг, Бурхан ямар төрлийн хүнийг олж авахыг хүсдэг ба ямар төрлийн хүнийг цааш түлхдэг талаарх та нарын ойлголтыг сайжруулах гэсэн юм. Энэ нь та нарын оюун санааг тодруулж, та бүгдийн үйлдэл болон бодол Бурханы шаардсан стандартаас хэр хол хадуурсан бэ гэдгийг тодорхой мэдэхэд чинь туслахын төлөө юм. Эдгээр сэдвийг хэлэлцэх шаардлагатай юу? Та нар маш урт удаан хугацаанд итгэсэн ба маш их номлол сонссон боловч эдгээр нь хамгийн их дутагдаж байгаа яг тэр зүйлс юм гэдийг Би мэднэ. Та нар бүх үнэнийг дэвтэртээ тэмдэглэж, өөрийнхөө чухал гэж үздэг зүйлийг зүрх сэтгэлдээ цээжилж, тогтоосон хэдий ч, мөн хэрэгжүүлэлтийнхээ үеэр Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд эдгээрийг ашиглаж, хэрэгтэй үедээ үүнийгээ ашиглаж, нүдний чинь өмнө орших хүнд хэцүү цаг үеийг туулахын тулд ч үүнийгээ ашиглахаар төлөвлөдөг, эсвэл амьдрах хугацаандаа эдгээр зүйлийг өөртөө зүгээр л дагалдуулдаг. Харин Миний хувьд гэвэл, яаж хийх чинь хамаагүй, зүгээр л үүнийг хийж байгаа бол энэ нь тийм ч чухал биш. Тэгвэл маш чухал зүйл нь юу вэ? Хэрэгжүүлж байх зуураа чиний хийж байгаа бүхэн, үйл хэрэг бүр чинь Бурханы хүсдэг зүйл мөн эсэхийг; чиний хийдэг бүхэн, боддог бүхэн болон зүрх сэтгэлдээ чиний хүрэх гэсэн үр дүн ба зорилго нь Бурханы хүслийг хангаж, Бурханы шаардлагад таарч байгаа эсэх, мөн Бурхан тэдгээрийг зөвшөөрч байгаа эсэхийг чи зүрх сэтгэлдээ тодорхой мэдэж байх ёстой. Эдгээр нь чухал зүйл юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 8

Бурханы замаар алх: Бурханаас эмээж, муугаас зайл

Та нарын тэмдэглэж авах ёстой хэллэг байдаг. Энэ хэллэг нь маш чухал гэж Би итгэдэг, учир нь Миний хувьд энэ үг өдөр бүр тоо томшгүй олон удаа санаанд орж ирдэг. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Би хэн нэгэнтэй нүүр тулах бүрдээ, хэн нэгний түүхийг сонсох бүрдээ, хэн нэгний туршлага, эсвэл Бурханд итгэх тухай гэрчлэлийг сонсох бүрдээ энэ хүн Бурханы хүсдэг төрлийн, Бурханд таалагддаг төрлийн хүн мөн үү, биш үү гэдгийг цэгнэхийн тулд энэ хэллэгийг үргэлж ашигладаг. Тэгвэл энэ юу гэсэн хэллэг вэ? Одоо та нар бүгд хүсэн хүлээж байна. Намайг энэ үгийг хэлэх үед та нарын урам хугарч магадгүй, учир нь олон жилийн турш амаараа л үүнийг хэлсээр ирсэн хүмүүс бий. Гэхдээ Миний хувьд гэвэл, Би хэзээ ч үүнийг зөвхөн амаараа хэлдэггүй, Би үүнийг зүрх сэтгэлдээ тээдэг. Тэгэхээр энэ үг нь юу вэ? Энэ нь “Бурханы замаар алх: Бурханаас эмээж, муугаас зайл” юм. Энэ хэтэрхий энгийн үг биш гэж үү? Гэхдээ энэ хэллэг хэдий энгийн байж болох авч үүний талаар жинхэнэ гүнзгий ойлголттой хүн л үүний агуу жинтэйг; хэрэгжүүлэхэд маш их үнэ цэнтэйг; үнэний бодит байдалтай амийн үг мөн гэдгийг; Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах гэж оролддог хүмүүсийн хувьд насан туршдаа тэмүүлэх зорилго нь гэдгийг; мөн Бурханы санаа зорилгыг анхаардаг хэн хүний дагах насан туршийн зам гэдгийг мэдэрнэ. Тэгвэл та нар юу гэж бодож байна: Энэ хэллэг үнэн бус уу? Энэ нь ийм ач холбогдолтой юу, үгүй юү? Энэ хэллэгийн талаар бодоод учрыг нь олохоор оролдож байгаа зарим хүн байхад, энэ хэллэг маш чухал уу? Тун чухал уу? Энэ нь тийм их шаардлагатай, цохон тэмдэглэхүйц юм гэж үү? гээд эргэлздэг хүн ч байх. Энэ хэллэгт их дургүй хүмүүс байдаг байх, учир нь тэд Бурханы замыг авч, энэ нэг хэллэгт оруулах нь хэтэрхий хялбарчилсан хэрэг гэж боддог. Бурханы хэлсэн бүхнийг авч, ганц хэллэг болгон багасгах нь Бурханыг арай дэндүү шалихгүй болгож байгаа бус уу? Тийм биш гэж үү? Эдгээр үгийн цаадах гүн гүнзгий утга учрыг та нарын ихэнх нь бүрэн ойлгохгүй байж болох юм. Та нар үүнийг тэмдэглэж авсан ч гэсэн энэ хэллэгийг зүрх сэтгэлдээ байрлуулах гээгүй; та нар үүнийг зүгээр л тэмдэглэлийн дэвтэртээ бичиж авсан ба завтай цагтаа дахин харж, эргэцүүлэн боддог. Энэ хэллэгийг сайн ашиглах гэж хичээх нь байтугай цээжлэе ч гэж оролддоггүй хүмүүс байдаг. Гэвч Би яагаад энэхүү хэллэгийг хэлэлцэж байна вэ? Та нарын үзэл бодлоос, эсвэл та нар юу бодохоос үл хамааран Би энэ хэллэгийг хэлэлцэх ёстой, яагаад гэвэл энэ нь Бурхан хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодогтой туйлын их хамаатай. Энэ хэллэгийн талаарх одоогийн ойлголт чинь ямар байх нь, эсвэл та нар үүнд хэрхэн хандах нь хамаагүй, Би та нарт мөн л үүнийг хэлье: Хэрвээ хүмүүс энэ хэллэгийн үгийг хэрэгжүүлж, туулан, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах стандартад хүрч чадвал амьд үлдэх нь гарцаагүй бөгөөд сайн төгсгөлтэй байх нь лавтай. Хэрвээ чи энэ хэллэгийн тавьсан стандартад хүрч чадахгүй бол чиний төгсгөлийг тодорхойгүй гэж хэлж болох юм. Тиймээс Би та нарын сэтгэл зүйн бэлтгэлийн төлөө энэ хэллэгийг хэлж байгаа бөгөөд ингэснээр та нарыг хэмжихдээ Бурхан ямар төрлийн стандарт ашигладаг тухай та нар мэдэх юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 9

Хүмүүс Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байгаа эсэхийг туршихын тулд Бурхан олон янзын шалгалт ашигладаг

Эрин үе болгонд Бурхан хүний дунд ажиллах үедээ хүнд зарим үгийг хайрлаж, зарим нэг үнэнийг хэлдэг. Эдгээр үнэн нь хүний баримтлах зам, хүний алхах ёстой зам, хүнийг Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаг болгох зам, амьдралдаа болон амьдралынхаа аяны явцад хүний хэрэгжүүлж, баримталбал зохих зам болдог. Ийм шалтгааны улмаас Бурхан эдгээр үгийг хүнд хайрладаг. Бурханаас ирсэн эдгээр үгийг хүн баримтлах ёстой ба тэдгээрийг баримталснаар амийг олж авдаг. Хэрвээ хүн тэдгээрийг баримтлахгүй бол, хэрэгжүүлэхгүй бол, мөн Бурханы үгийг амьдралдаа амьдран харуулахгүй бол энэ хүн үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй байна. Хэрвээ үнэнийг хэрэгжүүлэхгүй бол тэр Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чадахгүй, мөн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй. Хэрвээ хүн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй бол Бурханы сайшаалыг хүлээн авч чадахгүй; ийм хүнд ямар ч төгсгөл байхгүй. Тэгвэл Бурхан Өөрийнхөө ажлын явцад хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодог вэ? Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд Бурхан ямар арга хэрэглэдэг вэ? Үүнийг Би хэлэхгүй бол та нар тийм ч тодорхой мэдэхгүй байж магадгүй, гэхдээ Би та нарт үйл явцыг нь хэлэх үед нэлээд тодорхой болно. Яагаад гэвэл, олон хүн үүнийг аль хэдийн өөрсдөө мэдэрсэн байдаг.

Бурханы ажлын явцад эхнээсээ одоог хүртэл Бурхан хүн бүхэнд буюу Түүнийг дагадаг хүн бүхэнд зориулж янз бүрийн хэмжээгээр шалгалт тавьсан байдаг гэж хэлж болно. Гэрийнхэндээ гологдох шалгалт амссан хүмүүс байдаг; базаахгүй орчны шалгалт туулсан хүмүүс байдаг; баривчлагдаж, тамлагдах шалгалт туулсан хүмүүс байдаг; сонголттой тулгарах шалгалт туулсан хүмүүс байдаг; мөн мөнгө болон байр суурийн шалгалт амссан хүмүүс байдаг. Ерөнхийд нь хэлэхэд, та нар дор бүрнээ бүх төрлийн шалгалттай тулгарсан. Бурхан яагаад ингэж ажилладаг вэ? Бурхан яагаад хүн бүхэнд тэгж ханддаг вэ? Тэр ямар үр дүн харахыг хүсдэг юм бэ? Энэ бол Миний та нарт хэлэхийг хүсэж байгаа чухал зүйл юм: Энэ хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг төрлийн хүн мөн эсэхийг Бурхан харахыг хүсдэг. Бурхан чамайг шалгаж, зарим нэг орчин нөхцөлтэй тулгаруулахдаа чамайг Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, үгүй юу гэдгийг туршихыг хүсдэг гэсэн үг юм. Хэрвээ нэг хүнд тахил хамгаалах үүрэг тулгарч, тэр хүн Бурханы тахилд хүрвэл энэ нь Бурханы зохицуулсан зүйл гэж чи бодож байна уу? Маргаангүй! Чамд тулгардаг бүхэн Бурханы зохицуулсан зүйл байдаг. Чамайг ийм асуудалтай тулгарах үед Бурхан нууцаар ажиглаж, хэрхэн сонгохыг чинь, хэрхэн хэрэгжүүлэхийг чинь, юу гэж бодож байгааг чинь харах болно. Энэхүү үр дүн бол Бурханы хамгаас их анхаардаг зүйл юм, учир нь энэ шалгалтаар Бурханы стандартад хүрсэн эсэхийг чинь хэмжихийн тулд энэхүү үр дүнг ашигладаг. Гэсэн хэдий ч хүмүүс зарим асуудалтай тулгарах үедээ тэдэнд яагаад энэ нь тулгарч байгаа тухай, эсвэл Бурханы шаардаж байгаа стандартын тухай ихэнхдээ боддоггүй. Бурхан тэднээс юу харахыг хүсэж байгааг, Тэр тэднээс юу олж авахыг хүсэж байгааг тэд боддоггүй. Энэ асуудалтай тулгарах үедээ тэр зөвхөн: “Энэ надад тулгарсан асуудал; би болгоомжгүй биш, харин болгоомжтой байх ёстой! Ямар ч байсан энэ бол Бурханы тахил бөгөөд би үүнийг хөдөлгөж болохгүй” гэж л боддог. Тийм хялбарчилсан бодолтой байснаар үүргээ биелүүлж чадна гэж энэ хүн итгэдэг. Энэ шалгалтын үр дүнд Бурхан сэтгэл хангалуун байх уу? Эсвэл Тэр сэтгэл хангалуун биш байх уу? Та нар үүнийг хэлэлцэж болно. (Хэрвээ хүн зүрх сэтгэлдээ Бурханаас эмээдэг бол Бурханы тахилд хүрэх боломж олгох үүрэгтэй тулгарах үедээ Бурханы зан чанарт халдах нь хэчнээн амархан болох талаар бодож үзэх бөгөөд иймээс тэд болгоомжтой хандах нь гарцаагүй.) Чиний хариулт ойртож байна, гэхдээ бүрэн гүйцэд биш. Бурханы замаар алхах нь гаднаа дүрэм журам мөрдөх явдал биш юм. Харин ч чамд асуудал тулгарах үед чи үүнийг Бурханы зохицуулсан орчин нөхцөл, Түүнээс чамд олгосон хариуцлага, эсвэл Түүний чамд даалгасан зүйл гэж юун түрүүнд үзэх ёстой бөгөөд энэ асуудалтай тулгарах үедээ үүнийг бүр Бурханаас ирсэн шалгалт ч гэж үзэх ёстой. Энэ асуудалтай тулгарах үед чамд стандарт байх ёстой, чи үүнийг Бурханаас ирсэн гэж бодох ёстой. Чи хариуцлагаа биелүүлж, Бурханд үнэнч байж чадахын тулд энэ асуудалтай хэрхэн харьцах талаар; мөн үүнийг хэрхэн хийж, Бурханыг хилэгнүүлэхгүй, Түүний зан чанарт халдахгүй байх талаар бодох ёстой. Бид дөнгөж сая тахилыг хамгаалах талаар ярилаа. Энэ асуудал тахилтай холбоотой ба бас чиний үүрэг, хариуцлагыг хамардаг. Чи энэхүү хариуцлагыг хүлээх үүрэгтэй. Гэсэн ч энэхүү асуудалтай тулгарах үед чинь ямар нэгэн уруу таталт байдаг уу? Байдаг! Энэ уруу таталт хаанаас ирдэг вэ? Энэхүү уруу таталт Сатанаас ирдэг, мөн энэ нь хүний ёрын муу, ялзарсан зан чанараас гардаг. Уруу таталт байгаа болохоор энэ нь гэрчлэлд зогсохтой холбоотой; гэрчлэлд зогсох нь мөн чиний хариуцлага бөгөөд үүрэг юм. Зарим хүн: “Энэ бол маш жижиг асуудал; үүнийг сүртэй юм болгох нь үнэхээр чухал гэж үү?” гэдэг. Тийм ээ, чухал! Яагаад гэвэл, Бурханы замаар алхахын тулд бид өөрсөдтэйгээ хамаатай юуг ч, эсвэл бидний эргэн тойронд тохиолдож байгаа юуг ч, бүр өчүүхэн зүйлсийг ч орхигдуулж болохгүй. Бид үүнд анхаарал хандуулах ёстой, эсвэл ёсгүй гэж бодох нь хамаагүй, бидэнд ямар нэгэн асуудал тулгарсан л бол бид үүнийг тоохгүй орхиж болохгүй. Энэ бүгдийг бидэнд зориулж Бурханы бэлдсэн туршилт гэж харах ёстой. Ийм хандлага ямар вэ? Хэрвээ чамд ийм хандлага байвал энэ нь: Чиний зүрх сэтгэл Бурханаас эмээдэг ба зүрх сэтгэл чинь муугаас зайлахад бэлэн гэсэн нэг баримтыг баталдаг. Хэрвээ чамд Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах энэ хүсэл байгаа бол чиний хэрэгжүүлж байгаа зүйл Бурханаас эмээж, муугаас зайлах стандартаас тийм ч холгүй байна.

Хүмүүсийн нэг их анхаардаггүй асуудлууд болон ер нь дурддаггүй асуудлууд нь—зүгээр л ялихгүй аар саархан зүйлс бөгөөд тэдгээр нь үнэнийг хэрэгжүүлэхэд ямар ч хамаагүй гэж итгэдэг хүмүүс нэлээд их байдаг. Эдгээр хүмүүст тийм асуудал тулгарахад тэд үүнийг нэг их тоодоггүй бөгөөд зүгээр л өнгөрөөдөг. Үнэндээ энэ асуудал тохиолдох үе бол Бурханаас хэрхэн эмээж, муугаас хэрхэн зайлах тухай хичээл сурах үе чинь юм. Цаашлаад, чиний бүр ч илүү санаа тавих хэрэгтэй зүйл бол чамд энэ асуудал тохиолдох үед Бурхан юу хийж байгааг мэдэх явдал билээ. Бурхан үг, үйл хэрэг нэг бүрийг чинь ажиглаж, чиний үйлдлийг, чиний сэтгэл санааны өөрчлөлтийг ажиглан яг хажууд чинь байдаг—энэ бол Бурханы ажил юм. Зарим хүн: “Тэгвэл би яагаад үүнийг мэдэрдэггүй юм бэ?” гэдэг. Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам нь чиний баримталдаг хамгийн чухал зам байгаагүй учраас чи үүнийг мэдэрдэггүй. Тиймээс, чи хүнд хийдэг Бурханы нарийн ажлыг буюу хүмүүсийн өөр өөр бодол болон өөр өөр үйлдлийн дагуу илэрхийлэгддэг тэр ажлыг мэдэрч чаддаггүй. Чи алмай хүн юм! Том асуудал юу вэ? Жижиг асуудал юу вэ? Бурханы замаар алхахтай холбоотой бүх асуудал нь том, жижиг гэж хуваагддаггүй. Та нар үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадах уу? (Бид үүнийг хүлээн зөвшөөрч чадна.) Өдөр тутмын асуудлуудын хувьд гэвэл, хүмүүс маш том, ач холбогдолтой гэж үздэг зарим асуудал байдаг ба ялихгүй аар саар зүйл гэж үздэг өөр асуудлууд байдаг. Хүмүүс эдгээр том асуудлыг хамгийн чухал гэж үздэг бөгөөд тэдгээрийг Бурхан илгээсэн гэж тооцдог. Гэвч энэ том асуудлуудыг шийдвэрлэх явцад хүний төлөвшөөгүй биеийн хэмжээний улмаас, мөн хүний дорд муу хэв чанарын улмаас хүн үргэлж Бурханы санаа зорилгод хүрч чаддаггүй, ямар нэг илчлэлийг олж авч чаддаггүй бөгөөд үнэ цэнтэй ямар ч бодит мэдлэгийг эзэмшиж чаддаггүй. Жижиг асуудлуудын тухайд гэх юм бол, тэдгээрийг хүмүүс зүгээр л анзаардаггүй, бага багаар алга болтол нь орхидог. Тиймээс тэд Бурханы өмнө шинжлүүлэх, Түүгээр туршуулах олон боломжийг алдсан. Бурханы чамд зориулж зохицуулсан хүмүүс, үйл явдал, юмс, мөн орчин нөхцөлүүдийг чи үргэлж анзаарахгүй байвал юуг харуулж байна вэ? Энэ нь өдөр бүр, цаашлаад мөч бүрд чи үргэлж Бурхан чамайг төгс болгохоос, мөн Бурханы удирдлагаас татгалзаж байгааг харуулдаг. Бурхан орчин нөхцөлийг чиний төлөө зохицуулах бүрдээ чиний зүрх сэтгэлийг харж, чиний бодол, санааг харж, хэрхэн бодож байгааг, хэрхэн үйлдэхийг чинь шалган нууцаар ажиглаж байгаа. Хэрвээ чи хайхрамжгүй хүн бол—Бурханы зам, Бурханы үг, эсвэл үнэнийг хэзээ ч нухацтай үзэж байгаагүй хүн бол—чиний төлөө Бурханы зохицуулсан орчинд Бурхан юу гүйцэтгэхийг хүсэж байгааг болон Бурхан чамаас юу шаардаж байгаад чи санаа тавьж, анхаарал хандуулахгүй. Чамд тохиосон хүмүүс, үйл явдал болон юмс нь үнэн болон Бурханы хүсэлтэй ямар холбоотой байгааг чи бас мэдэхгүй. Иймэрхүү олон удаагийн орчин нөхцөл болон шалгалттай тулгарсны дараа Бурхан чамаас ямар ч амжилт олж харахгүй бол Тэр яах вэ? Чи шалгалттай удаа дараа тулгарсны дараа зүрх сэтгэлдээ Бурханыг дээдлээгүй ба чиний төлөө Бурханы зохицуулсан орчин нөхцөлүүдийг тоогоогүй—Бурханы шалгалт юм уу туршилт гэж үзээгүй. Үүний оронд чи Бурханы чамд олгосон боломжуудаас ээлж дараалан татгалзаж, тэдгээрийг ахин дахин алддаг. Энэ нь хүний асар их дуулгаваргүй байдал биш гэж үү? (Мөн.) Үүнээс болж Бурхан шаналах уу? (Тэгнэ.) Бурхан шаналахгүй! Миний ингэж хэлэхийг сонсох нь та нарыг дахин нэг удаа цочирдууллаа. Ингэхэд, Бурхан үргэлж шаналдаг гэж өмнө нь хэлээгүй бил үү? Бурхан шаналахгүй юу? Тэгвэл Бурхан хэзээ шаналах вэ? Ямартай ч Бурхан энэ нөхцөлд шаналахгүй. Тэгвэл дээр дурдсан зан авирт хандах Бурханы хандлага юу вэ? Хүмүүс Бурханы илгээдэг шалгалт, туршилтыг зөвшөөрөхөөс татгалзаж, тэдгээрээс зайлсхийхэд энэ хүмүүст хандах цорын ганц хандлага Бурханд байдаг. Энэ нь ямар хандлага вэ? Бурхан ийм хүмүүсийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс жигшин зайлуулдаг. “Жигшин зайлуулах” гэсэн үгэнд давхар утга бий. Би тэдгээрийг хэрхэн тайлбарлах вэ? Гүн утгаараа энэ үг нь жигших, үзэн ядах гэсэн утгатай байдаг. Хоёр дахь утга нь юу вэ? Тэр нь ямар нэг зүйлийг хаях гэсэн утгыг заадаг. “Хаях” гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг та нар бүгд мэднэ, тийм үү? Товчхондоо, жигшин зайлуулах гэдэг нь иймэрхүү байдлаар авирлаж байгаа хүмүүст хандах Бурханы эцсийн хандлага, хариу үйлдэл гэсэн үг юм. Энэ бол тэдэнд хандах туйлын үзэн ядалт, зэвүүцэл, улмаар тэднийг орхих шийдвэр юм. Энэ бол Бурханы замаар хэзээ ч алхаагүй, хэзээ ч Бурханаас эмээж, муугаас зайлаагүй хүнд чиглэсэн Бурханы эцсийн шийдвэр билээ. Миний ярьсан энэ хэллэгийн чухал ач холбогдлыг та нар одоо бүгд харсан уу?

Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд Бурханы хэрэглэдэг аргуудыг одоо та нар ойлгож байна уу? (Өдөр бүр өөр өөр нөхцөл байдлыг зохицуулах.) Өөр өөр нөхцөл байдлыг зохицуулах—энэ нь хүмүүсийн мэдэрч, хүрч чаддаг зүйл. Тэгвэл Бурханы сэдэл юу вэ? Сэдэл нь бол Бурхан хүн нэг бүрийг өөр өөр байдлаар, өөр өөр цагт, мөн өөр өөр газарт шалгахыг хүсдэг. Шалгалтаар хүний ямар талуудыг туршдаг вэ? Өөртөө тулгарч байгаа, сонсож, харж, биечлэн туулдаг асуудал бүрдээ чи Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг шалгадаг. Хүн бүхэн ийм төрлийн шалгалттай тулгарна, учир нь Бурхан бүх хүнд шударга ханддаг. Зарим хүн: “Би Бурханд олон жилийн турш итгэсэн; би яагаад шалгалттай тулгараагүй юм бол?” гэдэг. Бурхан чамд зориулан нөхцөл байдлыг зохицуулах болгонд чи тэдгээрийг нухацтайгаар авч үзээгүй бөгөөд Бурханы замаар алхахыг хүсээгүй учраас чамд шалгалт тулгараагүй гэж санагддаг. Иймээс чамд Бурханы шалгалтыг мэдрэх ямар ч мэдрэмж байдаггүй. Зарим хүн хэлэхдээ: “Би цөөн хэдэн шалгалттай тулгарч байсан, гэхдээ би хэрэгжүүлэх зүй зохистой арга замыг мэдэхгүй. Хэдийгээр би хэрэгжүүлсэн боловч шалгалтуудын явцад бат зогсож чадсан эсэхээ мэдэхгүй байна” гэдэг. Ийм төрлийн нөхцөл байдалтай хүмүүс цөөнх биш нь гарцаагүй. Тэгвэл хүмүүсийг хэмждэг Бурханы стандарт юу вэ? Хэдхэн хормын өмнө Миний хэлсэнчлэн: Чиний хийж байгаа бүхэн, чиний бодож байгаа бүхэн, чиний илэрхийлж байгаа бүхэн—Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байна уу? Чамайг Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг хүн мөн үү, биш үү гэдгийг ингэж тодорхойлдог. Энэ асуудал энгийн үү? Үүнийг хэлэхэд бишгүй амархан, гэвч хэрэгжүүлэхэд амархан уу? (Тийм ч амархан биш.) Яагаад тийм ч амархан биш вэ? (Яагаад гэвэл, хүмүүс Бурханыг мэддэггүй, Бурхан хүнийг хэрхэн төгс болгодгийг мэддэггүй, иймээс асуудалтай тулгарах үедээ тэд өөрсдийнх нь асуудлыг шийдэх үнэнийг хэрхэн эрж хайхаа мэддэггүй; хүмүүс Бурханаас эмээх бодит байдлыг олж авахаасаа өмнө янз бүрийн шалгалт, цэвэршүүлэлт, гэсгээлт, шүүлтийг туулах ёстой.) Та нар ингэж хэлдэг, гэхдээ та нарын тухайд бол Бурханаас эмээж, муугаас зайлах нь яг одоо амархан хийж болохуйц санагдаж байгаа. Яагаад Би ингэж хэлж байна вэ? Яагаад гэвэл, та нар маш их сургаал номлол сонссон ба багагүй хэмжээний үнэний бодит байдлын усалгаа хүлээн авсан. Энэ нь онол болон үзэл бодлын хувьд хэрхэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах талаар ойлгох боломжийг та нарт олгосон. Бурханаас эмээж, муугаас зайлах та нарын хэрэгжүүлэлтийн тухайд бол энэ нь бүгд тун тустай байсан бөгөөд тийм зүйлийг амархан биелүүлж болмоор юм шиг та нарт санагдуулдаг. Тэгвэл бодит байдал дээр хүмүүс яагаад үүнийг биелүүлж чаддаггүй вэ? Яагаад гэвэл, хүний уг чанар, мөн чанар нь Бурханаас эмээдэггүй бөгөөд мууд дуртай байдаг. Энэ нь жинхэнэ шалтгаан юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 10

Бурханаас эмээхгүй, муугаас зайлахгүй байх нь Бурханыг эсэргүүцэж байгаа хэрэг

Та нар одоо Бурхантай нүүр учирч, мөн Бурханы үгтэй нүүр тулан уулзсан. Бурханы талаарх та нарын мэдлэг Иовынхоос хамаагүй илүү. Би яагаад үүнийг сөхөж байна вэ? Яагаад Би ингэж ярьж байна вэ? Би та нарт нэгэн баримтыг тайлбарлахыг хүсэж байна, гэхдээ тэгэхээсээ өмнө та нараас нэг асуулт асуумаар байна: Иов Бурханы тухай маш бага мэддэг байсан ч Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг байсан. Тэгвэл өнөөгийн хүмүүс яагаад ингэж чаддаггүй юм бэ? (Гүн ялзрал.) Гүн ялзрал—энэ бол уг асуудлын өнгөн тал, гэхдээ Би үүнийг хэзээ ч ингэж харахгүй. Та нар “гүн ялзрал”, “Бурханы эсрэг тэрслэх”, “Бурханд үнэнч бус байх”, “дуулгаваргүй байдал”, “үнэнд дургүй байх” гэх мэт гол төлөв өөрсдийн ярьдаг сургаал номлол, бичиг үсгийг авч, асуулт бүрийн мөн чанарыг тайлбарлахдаа эдгээр хэлц үгийг ашигладаг. Энэ бол хэрэгжүүлэх өө сэвтэй арга юм. Өөр өөр шинж чанартай асуултуудыг тайлбарлахдаа нэг хариулт ашиглах нь үнэн болон Бурханыг доромжлох өнгө аясыг зайлшгүй төрүүлдэг. Би иймэрхүү хариулт сонсох дургүй. Энэ тухай бодоод үз! Та нарын хэн нь ч энэ асуудлын тухай бодож байгаагүй, гэвч Би өдөр бүр үүнийг хардаг ба өдөр бүр үүнийг мэдэрдэг. Тиймээс та нарыг хийж байхад Би ажиглаж байдаг. Үүнийг хийж байхдаа та нар энэ асуудлын мөн чанарыг мэдэрч чаддаггүй. Харин Би үүнийг харахдаа мөн чанарыг нь харж чаддаг бөгөөд мөн чанарыг нь бас мэдэрч ч чаддаг. Тэгвэл энэ мөн чанар нь юу вэ? Өнөө үед хүмүүс яагаад Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаггүй вэ? Та нарын хариултууд энэ асуудлын мөн чанарыг тайлбарлаж чадахаас нэлээд хол байгаа бөгөөд энэ асуудлын мөн чанарыг шийдэж чаддаггүй. Яагаад гэвэл, энд та нарын мэддэггүй эх сурвалж байдаг. Энэ эх сурвалж нь юу вэ? Та нар энэ талаар сонсмоор байгааг Би мэдэж байна, иймээс Би энэ асуудлын эх сурвалжийн тухай та нарт хэлье.

Бурхан ажлынхаа бүр эхэнд хүнийг юу гэж үзсэн бэ? Бурхан хүнийг аварсан; Тэр хүнийг Өөрийн гэр бүлийн гишүүн, Өөрийн ажлын бай, Өөрийн байлдан дагуулж, аврахыг хүссэн зүйл, мөн Өөрийн төгс болгохыг хүссэн зүйл гэж үзсэн. Энэ нь Өөрийн ажлын эхэнд хүнд хандсан Бурханы хандлага байв. Харин тэр үед Бурханд хандах хүний хандлага ямар байсан бэ? Бурхан хүний хувьд үл таних нэгэн байсан ба хүн Бурханыг танихгүй нэгэн шиг үзсэн. Бурханд хандах хүний хандлага зөв үр дүнд хүрээгүй, тэр Бурханд хэрхэн хандах ёстой талаараа тодорхой ойлгоогүй гэж хэлж болно. Тиймээс тэр Түүнтэй хүссэнээрээ харьцаж, юу дуртайгаа хийсэн. Хүнд Бурханы талаар үзэл бодол байсан уу? Эхэндээ хүнд Бурханы талаар ямар ч үзэл бодол байгаагүй. Хүний үзэл бодол гэгч нь Бурханы тухай зүгээр л зарим нэг үзэл болон төсөөлөл байсан. Хүмүүсийн үзэлд нийцсэн зүйлс нь хүлээн зөвшөөрөгдсөн; нийцээгүй зүйлсийг хүмүүс өнгөн дээрээ дуулгавартай дагасан боловч зүрх сэтгэлдээ үүнтэй хүчтэй харгалдаж, үүнийг эсэргүүцсэн. Эхэндээ хүн, Бурхан хоёрын хооронд ийм харилцаа байв: Бурхан хүнийг гэр бүлийн гишүүнээ гэж тооцсон, гэтэл хүн Бурханыг танихгүй нэгэн шиг үзэж хандсан. Гэвч Бурханы ажлын хэсэг хугацааны дараа Бурхан юунд хүрэхээр хичээж байгааг хүн ойлгож эхэлсэн. Бурхан бол жинхэнэ Бурхан юм гэдгийг хүмүүс мэдэж эхэлсэн бөгөөд хүн Бурханаас юу олж авч болохыг мэдэж эхэлсэн. Тэр үед хүн Бурханыг юу гэж үзсэн бэ? Хүн нигүүлсэл хүртэж, ерөөл хүртэж, амлалт хүртэх гэж найдан Бурханыг амийг тэтгэгч гэж үзсэн. Энэ явцад Бурхан хүнийг юу гэж үзсэн бэ? Бурхан хүнийг Өөрийн байлдан дагуулалтын бай гэж үзсэн. Бурхан хүнийг шүүж, хүнийг туршиж, хүнийг шалгахын тулд үг ашиглахыг хүссэн. Гэвч тэр үеийн хүний хувьд Бурхан харин тэдний хувийн зорилгоо биелүүлхэд ашигладаг обьект байсан. Бурханы гаргасан үнэн өөрсдийг нь байлдан дагуулж, аварч чадах бөгөөд Бурханаас хүссэн зүйлээ авч, хүссэн хүрэх газартаа очих боломж байгааг хүмүүс харсан. Үүнээс болж тэдний зүрх сэтгэлд өчүүхэн төдий чин сэтгэл бүрэлдсэн ба тэд Бурханыг дагахад бэлэн байлаа. Хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа хүмүүс Бурханы талаар өнгөцхөн, хоосон онолын мэдлэгтэй болсон. Тэд Бурхантай улам бүр “танил” болж байсан гэхэд болно. Хүмүүс Бурханы хэлсэн үг, Бурханы сургаал номлол, Түүний гаргасан үнэн болон Түүний ажилтай улам бүр “танил” болсон. Иймээс хүмүүс Бурхан бол танихгүй нэгэн биш бөгөөд тэд аль хэдийн Бурхантай нийцтэй байх замаар алхаж байна гэж ташаа бодсон юм. Одоог хүртэл хүмүүс үнэний талаар маш их номлол сонсож, Бурханы ихээхэн ажлыг туулсан. Гэсэн ч олон янзын хүчин зүйлс, нөхцөл байдлын хөндлөнгийн оролцоо, саад бартаан дор ихэнх хүн үнэнийг хэрэгжүүлж чаддаггүй, мөн Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгаж чаддаггүй. Хүмүүс улам их хойрго болж, итгэл нь улам дутмаг болсон. Өөрсдийнх нь төгсгөл ч мэдэгдэхгүй юм шиг санагдах нь улам ихэссэн. Тэд хэрээс хэтэрсэн санаатай байж зүрхлээгүй ба ямар нэг ахиц дэвшил хийх гэж оролдоогүй; тэд зүгээр л дуртай дургүй дагаж, алхам алхмаар урагшилсан. Хүний одоогийн байдлыг авч үзвэл, хүнд хандах Бурханы хандлага ямар вэ? Бурханы цорын ганц хүсэл бол эдгээр үнэнийг хүнд өгч, Өөрийн замыг хүнд шингээж, дараа нь өөр өөр орчин нөхцөл зохицуулж, өөр өөр арга замаар хүнийг шалгах явдал юм. Түүний зорилго нь эдгээр үгийг, эдгээр үнэнийг болон Өөрийн ажлыг ашиглан хүнийг Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаг болгох үр дүнг авчрах явдал билээ. Миний харсан ихэнх хүмүүс Бурханы үгийг зүгээр л сургаал номлол, бичиг үсэг гэж үздэг ба сахин мөрдөх журам гэж үздэг. Тэд аливааг хийж, хэлэхдээ, эсвэл шалгалттай тулгарахдаа Бурханы замыг өөрсдийн мөрдөх ёстой зам гэж баримталдаггүй. Ялангуяа хүмүүс томоохон шалгалтуудтай тулгарах үед Бурханаас эмээж, муугаас зайлах чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа хэнийг ч Би хараагүй. Үүний улмаас хүнд хандах Бурханы хандлага нь туйлын их жигшил, зэвүүцлээр дүүрэн байдаг. Бурхан хүмүүсийг удаа дараа, бүр хэдэн зуун удаа шалгасны дараа ч гэсэн—би Бурханаас эмээж, муугаас зайлахыг хүсэж байна гэж шийдсэнээ харуулах ямар ч тодорхой хандлага байхгүй хэвээр байдаг! Хүмүүст ийм шийдвэр нэгэнт байхгүй ба тэд иймэрхүү зүйл харуулдаггүйгээс хойш тэдэнд хандах Бурханы одоогийн хандлага нь, өршөөлөө хүртээж, хүлээцтэй байж, тэвчээр тэсвэр гаргаж байсан өнгөрсөн үеийнхтэй нь адил байхаа больсон. Үүний оронд Түүний урам нэн их хугарсан. Хэнээс болж урам нь хугарсан бэ? Бурхан хүнд ямар хандлагатай байх нь хэнээс хамаардаг вэ? Энэ нь Бурханыг дагадаг хүн бүрээс хамаардаг. Олон жилийн ажлынхаа замналын явцад Бурхан хүнд олон шаардлага тавьсан бөгөөд хүнд зориулж олон нөхцөл байдлыг зохицуулсан. Гэхдээ хүн хэрхэн гүйцэтгэсэн нь хамаагүй, Бурханд хандах хүний хандлага ямар байх нь хамаагүй, хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зорилгод тодорхой нийцүүлэн хэрэгжүүлж чаддаггүй. Тиймээс Би үүнийг нэг хэллэгээр дүгнэн хэлж, хүмүүс яагаад Бурханы замаар алхаж—Бурханаас эмээж, муугаас зайлж чаддаггүй талаар бидний дөнгөж сая ярилцсан бүхнийг тайлбарлахад энэ хэллэгийг ашиглана. Энэ ямар хэллэг вэ? Энэ хэллэг бол: Бурхан хүнийг Өөрийн авралын бай, Өөрийн ажлын бай гэж үздэг; хүн Бурханыг өөрийн дайсан гэж, өөрийн эсрэг зүйл гэж үздэг. Одоо чамд энэ асуудал ойлгомжтой байна уу? Хүний хандлага ямар болох; Бурханы хандлага ямар болох; хүн ба Бурханы хоорондын харилцаа ямар болох—эдгээр нь бүгд маш тодорхой байна. Та нар хэчнээн ч их номлол сонссон бай, Бурханд үнэнч, дуулгавартай байж, Бурхантай нийцтэй байх замыг эрж хайж, бүх амьдралаа Бурхантай хамт өнгөрүүлэхийг хүсэж, Бурханы төлөө амьдрах зэрэг та нарын нэгтгэн дүгнэсэн зүйлс байх нь хамаагүй—тэдгээр зүйл нь Миний үзэхэд, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах буюу Бурханы замаар ухамсартайгаар явж байгаа хэрэг биш. Үүний оронд тэдгээр нь тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд та нарын явах суваг юм. Эдгээр зорилгод хүрэхийн тулд та нар зарим журмыг дурамжхан мөрддөг. Хүмүүсийг Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаас улам ч илүү холдуулж, Бурханыг дахин нэг удаа хүний эсрэг тавьдаг зүйл нь яг эдгээр журам юм.

Өнөөдөр бидний хэлэлцэж байгаа асуулт бага зэрэг хүнд боловч ямар ч байсан та нар хожмын туршлагын явцдаа, хожмын цаг мөчид Миний дөнгөж сая хэлсэн зүйлийг хийж чадна гэж Би найдсаар л байна. Чамд Бурхан хэрэг болсон үед л Түүний оршдогийг мэдэрч, харин хэрэггүй үед Түүнийг оршдоггүй мэт санаж, Түүнийг хоосон агаар мэт бүү үз. Өөрийн мэдэлгүйгээр ийм ойлголт агуулж байх үедээ чи Бурханыг аль хэдийн хилэгнүүлсэн. “Би Бурханыг хий хоосон агаар гэж үздэггүй, би үргэлж Бурханд залбирч, үргэлж Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгадаг бөгөөд миний хийдэг бүхэн Бурханы шаардсан цар хүрээ, стандарт, зарчмын дотор байдаг. Би өөрийн хүслийн дагуу үйлдээгүй” гэж хэлэх хүн байж магадгүй. Тийм ээ, чиний хэрэгжүүлж байгаа арга зам зөв. Гэхдээ чи асуудалтай тулгарах үедээ юу гэж боддог вэ? Чамд асуудал тулгарах үед чи хэрхэн хэрэгжүүлдэг вэ? Зарим хүн Бурханд залбирах үедээ, Түүнээс гуйх үедээ л Бурхан оршдог гэж мэдэрдэг. Гэвч асуудалтай тулгархад, өөрсдийн санаа бодлыг гарган ирж, тэдгээрийг дагахыг хүсэх үедээ Бурханыг хоосон агаар гэж үздэг. Энэ үед тэдний хувьд бол Бурхан оршин байдаггүй. Тэдэнд Бурхан хэрэгтэй болох үед Бурхан орших ёстой бөгөөд Бурхан хэрэггүй үед Тэр орших ёсгүй гэж хүмүүс боддог. Хэрэгжүүлэхдээ өөрсдийнхөө бодол санааг дагах нь хангалттай гэж хүмүүс боддог. Тэд аливаа зүйлсийг хүссэнээрээ хийж болно гэж итгэдэг. Бурханы замыг эрж хайх хэрэг тэдэнд байхгүй гэж л тэд боддог. Одоо ийм нөхцөлд байгаа, ийм байдалд байгаа хүмүүс аюулын ирмэг дээр байгаа биш гэж үү? Зарим хүн: “Аюулын ирмэг дээр байгаа эсэхийг үл харгалзан би маш олон жилийн туршид итгэсэн, бас Бурхан намайг орхиж тэвчихгүй учраас намайг орхихгүй гэж би итгэдэг” гэдэг. Бусад хүмүүс хэлэхдээ: “Би бүр эхийнхээ хэвлийд байхаасаа эхлээд одоо хүртэл нийтдээ дөч, тавин жилийн турш Бурханд итгэсэн. Цаг хугацаагаар бол би Бурханаар аврагдахад хамгийн их тохирно; амьд үлдэхэд хамгийн их тохирно. Энэхүү дөч, тавин жилийн хугацаанд би өөрийн гэр бүл, ажил төрлийг орхисон. Мөнгө, байр суурь, зугаа цэнгэл, гэр бүлдээ зориулах цаг гэх мэт өөртөө байгаа бүхнийг би хаясан; би олон амттай хоол идээгүй; олон хөгжилтэй зүйл эдлээгүй; олон сонирхолтой газарт очоогүй; энгийн хүний давж чадахааргүй зовлон зүдгүүрийг хүртэл туулсан. Хэрвээ Бурхан энэ бүхний төлөө намайг аврахгүй юм бол надтай шударга бус харьцаж байна, би ийм Бурханд итгэж чадахгүй” гэдэг. Ийм бодолтой хүн олон байдаг уу? (Тийм хүн олон байдаг.) Тэгвэл Би өнөөдөр та нарт нэг баримтыг ойлгоход тусалъя: Ийм төрлийн бодол агуулсан хүн нэг бүр толгойгоо цустаж байна. Яагаад гэвэл, тэд нүдээ халхлахын тулд хувийн төсөөллөө ашиглаж байгаа. Тэдний төсөөлөл, тэдний тодорхойлолт нь хүнээс Бурханы шаарддаг стандартыг орлож, Бурханы жинхэнэ хүслийг хүлээн зөвшөөрөхөөс тэднийг хойш татдаг ба тэднийг Бурханы жинхэнэ оршин тогтнолыг мэдэрч чадахгүй болгож, Бурханаар төгс болгуулах боломжоо алдахад хүргэж, Бурханы амлалттай огт хамаагүй болгодог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 11

Бурхан хүний төгсгөлийг хэрхэн тогтоодог тухай болон хүний төгсгөлийг тогтоодог Түүний стандарт

Чи өөрийн гэсэн үзэл бодол юм уу дүгнэлттэй болохоосоо өмнө чамд хандах Бурханы хандлагыг, Бурхан юу бодож байгааг ойлгож, дараа нь өөрийнхөө бодлын зөв эсэхийг шийдэх хэрэгтэй. Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд Бурхан хэзээ ч цаг хугацааны нэгж ашиглаагүй ба тэдний төгсгөлийг тогтоохын тулд хэн нэгний амссан зовлон зүдгүүрийн хэмжээг хэзээ ч ашиглаагүй. Тэгвэл Бурхан хүний төгсгөлийг тогтоохдоо юуг стандарт болгож ашигладаг вэ? Хүний төгсгөлийг тогтоохын тулд цаг хугацааны нэгж ашиглах нь хүмүүсийн үзэлтэй хамгийн их нийцдэг зүйл юм. Бас нэг үе ихийг зориулсан, ихийг зарцуулсан, ихийг төлсөн, их зовсон хүмүүс буюу та нарын үргэлж хардаг хүмүүс байдаг. Та нарын бодлоор тэд бол Бурханаар аврагдаж чадах хүмүүс юм. Энэ хүмүүсийн үзүүлдэг бүхэн, тэдний амьдран харуулдаг бүхэн нь хүний төгсгөлийг тогтоодог Бурханы стандартын талаарх хүний үзэл юм. Та нар юунд итгэдэг нь хамаагүй, Би эдгээр жишээг нэг нэгээр нь жагсаахгүй. Товчхондоо энэ нь Бурханы бодлын стандарт биш л бол хүний төсөөллөөс гардаг бөгөөд бүхэлдээ хүний үзэл юм. Өөрийнхөө үзэл, төсөөллийг сохроор хэлж зүтгэх нь ямар үр дагавартай вэ? Мэдээж, Бурхан чамайг жигшин зайлуулах үр дагавар л байна. Яагаад гэвэл, чи Бурханы өмнө үргэлж ахмад гэдгээрээ эрдэж, Бурхантай тэмцэлдэж, Бурхантай маргалдаж байдаг ба Бурханы бодлыг үнэхээр ойлгох гэж хичээдэггүй, мөн Бурханы санаа зорилго болон хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлагыг ойлгох гэж хичээдэггүй. Ингэж авирлах нь Бурханыг хүндлэхгүй, харин өөрийгөө бүхнээс дээгүүр дөвийлгөж байгаа хэрэг юм. Чи өөртөө итгэдэг; чи Бурханд итгэдэггүй. Бурхан ийм хүнийг хүсдэггүй ба ийм төрлийн хүнийг аврахгүй. Хэрвээ чи ийм үзэл бодлоо хаяж чадаад урьдынхаа эдгээр буруу үзэл бодлыг залруулбал; хэрвээ чи Бурханы шаардлагын дагуу байж чадах юм бол; энэ мөчөөс эхлэн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замыг хэрэгжүүлж эхэл; бүх зүйл дээр Бурханыг агуу гэж хүндэтгэж сур; өөрийн хоосон төсөөлөл, үзэл бодол, итгэлийг өөрийгөө тодорхойлоход, Бурханыг тодорхойлоход бүү ашигла. Оронд нь чи Бурханы санаа зорилгыг бүх талаар эрж хай, хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлагын талаарх ухаарал, ойлголтод хүр, Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахын тулд Бурханы стандартыг ашигла—тэгвэл гайхалтай байх болно! Энэ нь чи Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замд орох гэж байна гэсэн үг юм.

Бурхан хүмүүсийн ингэж, тэгж бодож байгаа бодол санаа, үзэлийг тэдний төгсгөлийг тогтоох стандарт болгон ашигладаггүй, тэгвэл Тэр ямар төрлийн стандарт ашигладаг вэ? Бурхан хүний төгсгөлийг тогтоохдоо шалгалт ашигладаг. Хүний төгсгөлийг тогтоохдоо шалгалт ашиглах хоёр стандарт бий: Эхнийх нь хүмүүсийн туулдаг шалгалтын тоо, хоёр дахь нь эдгээр шалгалт дахь хүмүүсийн үр дүн. Энэ хоёр үзүүлэлт нь хүний төгсгөлийг тогтоодог. Одоо бид энэ хоёр стандартыг нарийн авч үзнэ.

Юуны өмнө чамайг Бурханаас илгээсэн шалгалттай тулгарах үед (тайбалр: Чиний нүдээр бол энэ шалгалт нь жаахан зүйл, дурдахын ч хэрэггүй мэт байж магадгүй) чиний дээр Бурханы гар байгаа бөгөөд Бурхан энэ нөхцөл байдлыг чамд зориулж зохицуулсан гэдгийг Бурхан чамд тов тодорхой мэдэгдэнэ. Чиний биеийн хэмжээ боловсорч гүйцээгүй байх үед Бурхан чамайг туршихын тулд шалгалт зохицуулна. Эдгээр шалгалт нь чиний биеийн хэмжээтэй, чиний ойлгож чадах зүйлтэй, чиний тэсвэрлэж чадах зүйлтэй холбоотой байх болно. Чиний аль хэсгийг туршдаг вэ? Бурханд хандах хандлагыг чинь туршдаг. Энэ хандлага их чухал уу? Мэдээж, чухал! Тэр ч бүү хэл, нэн чухал! Учир нь, хүний энэ хандлага бол Бурханы хүсэж байгаа үр дүн, Бурханы хувьд хамгийн чухал зүйл юм. Эс бөгөөс Бурхан ийм ажил хийж, Өөрийн хичээл чармайлтыг хүмүүст зарцуулахгүй байх байсан юм. Эдгээр шалгалтын аргаар Бурхан Өөрт нь хандах чиний хандлагыг харахыг хүсдэг; чи зөв зам дээр байна уу, үгүй юу гэдгийг харахыг Тэр хүсдэг; мөн Бурханаас эмээж, муугаас зайлж байгаа эсэхийг чинь харахыг Тэр хүсдэг. Тиймээс тухайн үед үнэнийг их юм уу бага ойлгосноос үл хамааран чи мөн л Бурханы шалгалттай тулгарах бөгөөд чиний ойлгосон үнэний хэмжээ ихсэхийн хэрээр Бурхан чамд таарах шалгалтуудыг үргэлжлүүлэн зохицуулсаар байх болно. Чи шалгалттай дахин нэг удаа тулгарах үед чиний үзэл бодол, чиний бодол санаа, мөн Бурханд хандах чиний хандлага энэ зуур өссөн эсэхийг Бурхан харахыг хүсдэг. Зарим хүн: “Яагаад Бурхан дандаа хүмүүсийн хандлагыг харахыг хүсдэг юм бэ? Тэд үнэнийг ингэж хэрэгжүүлж байгааг Бурхан бүр харсэн биш үү? Яагаад бас хүмүүсийн хандлагыг харах гэж?” гэдэг. Энэ бол утгагүй яриа! Бурхан ингэж хийдгээс хойш Бурханы санаа зорилго тэнд байх л ёстой. Бурхан хүмүүсийн үг үйл хэрэг бүрийг, үйлдэл хөдөлгөөн бүрийг, тэр ч бүү хэл тэдний бодол, санаа бүрийг харан тэднийг үргэлж хажуугаас нь ажигладаг. Тэдний төгсгөлийг тогтоох нотолгоо болгохын тулд Бурхан хүмүүст тохиолддог бүхнийг буюу тэдний сайн үйлс, тэдний алдаа, тэдний гэм буруу, бүр тэдний урвалт болон эсэргүүцлийг бүгдийг нь тэмдэглэж авна. Бурханы ажил алхам алхмаар ахин дэвшихийн хэрээр чи улам их үнэнийг сонсож, улам их эерэг зүйл, эерэг мэдээлэл болон үнэний бодит байдлыг хүлээн авдаг. Энэ үйл явцад чамд тавих Бурханы шаардлага ч мөн ихэснэ. Үүний зэрэгцээ, Бурхан чамд зориулж илүү хүнд шалгалтыг зохион байгуулна. Энэ хугацаанд Бурханд хандах чиний хандлага сайжирсан эсэхийг шалгах нь Түүний зорилго юм. Мэдээж, энэ хугацаанд Бурханы чамаас шаарддаг үзэл бодол нь үнэний бодит байдлын талаарх чиний ойлголттой тохирдог.

Чиний биеийн хэмжээ аажмаар өсөхөд чамаас шаардах Бурханы стандарт мөн аажмаар өснө. Чамайг нас бие гүйцээгүй байхад Бурхан чамд маш доогуур стандарт өгнө; чиний биеийн хэмжээ арай томроход Бурхан чамд арай өндөр стандарт өгнө. Гэхдээ бүх үнэнийг ойлгосны чинь дараа Бурхан яах вэ? Бурхан чамд бүр ч илүү том шалгалт учруулна. Эдгээр шалгалтын дундаас Бурханы олж авахыг хүсдэг зүйл, Бурханы харахыг хүсдэг зүйл бол Бурханы талаарх чиний гүнзгий мэдлэг болон чиний жинхэнэ хүндэтгэл юм. Энэ үед, чамд тавих Бурханы шаардлага нь, чиний биеийн хэмжээ арай боловсорч гүйцээгүй байсан үеийг бодвол илүү өндөр, “илүү хатуу” байх болно (жич: Хүмүүс үүнийг хатуу гэж үздэг боловч Бурхан үнэндээ үүнийг боломжийн гэж үздэг). Бурхан хүмүүсийг шалгахдаа ямар төрлийн бодит байдлыг бүтээхийг хүсдэг вэ? Зүрх сэтгэлээ Өөрт нь өг гэж Бурхан хүмүүсээс үргэлж шаардаж байна. Зарим хүн: “Хүн яаж түүнийгээ өгөх юм бэ? Би үүргээ биелүүлдэг, гэр орон, амь зуулгаа орхисон, би Бурханы төлөө зарцуулсан. Эдгээр нь бүгд зүрх сэтгэлээ Бурханд өгсний зан төлөв биш үү? Би өөрөөр яаж зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх юм бэ? Эдгээр нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгсний минь жишээ болж чадахгүй гэж үү? Бурханы бодитой шаардлага чухам юу бэ?” гэж хэлнэ. Энэ шаардлага маш энгийн. Үнэндээ, өөрсдийн шалгалтын янз бүрийн үе шатанд, янз бүрийн түвшинд зүрх сэтгэлээ Бурханд аль хэдийн өгчихсөн хүмүүс байдаг. Гэхдээ хүмүүсийн дийлэнх олонх нь зүрх сэтгэлээ Бурханд хэзээ ч өгдөггүй. Бурхан чамд шалгалт илгээхдээ чиний зүрх сэтгэл Бурхан руу, бие махбод руу, эсвэл Сатан руу хандаж байна уу гэдгийг хардаг. Бурхан чамд шалгалт илгээхдээ Бурханыг эсэргүүцэн зогсож байна уу, эсвэл нийцтэй байх байр сууринд зогсож байна уу гэдгийг чинь хардаг бөгөөд чиний зүрх сэтгэл Өөртэй нь нэг талд байгаа эсэхийг хардаг. Чи төлөвшөөгүй байхдаа шалгалттай тулгарвал итгэл чинь маш сул байдаг бөгөөд үнэний талаар хязгаарлагдмал ойлголттой байдаг учраас Бурханы хүслийг хангахын тулд яг юу хийх хэрэгтэйг мэддэггүй. Тэгсэн хэрнээ чи мөн л үнэнээсээ, чин сэтгэлээсээ Бурханд залбирч чадах ба өөрийн зүрх сэтгэлийг Бурханд өгч, Бурханыг өөрийн захирагч болгож, хамгийн эрхэм дээд гэж итгэдэг зүйлсээ Бурханд өргөл болгоход бэлэн байж чадна. Зүрх сэтгэлээ Бурханд аль хэдийн өгчихсөн гэдэг бол энэ юм. Чи улам олон сургаал номлол сонсож, үнэнийг илүү их ойлгох тусам биеийн хэмжээ чинь аажмаар боловсорч гүйцнэ. Энэ үед Бурханы чамаас шаардах стандарт нь чамайг боловсорч гүйцээгүй байсан үеийнхтэй адилгүй; тэрнээс илүү өндөр стандарт шаарддаг. Хүн яваандаа зүрх сэтгэлээ Бурханд өгөх үед энэ нь Бурханд улам улам ойртсоор байдаг; хүн Бурханд жинхэнээсээ дөхөхөд Түүнээс эмээх зүрх сэтгэл нь улам ихэсдэг. Бурхан ийм зүрх сэтгэлийг хүсдэг.

Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг олж авахыг хүсэх үедээ түүнд зөндөө олон шалгалт өгнө. Эдгээр шалгалтын явцад хэрвээ Бурхан энэ хүний зүрх сэтгэлийг олж авч чадаагүй, эсвэл энэ хүнд ямар нэг хандлага байгааг нь хараагүй бол, өөрөөр хэлбэл, энэ хүний Бурханаас эмээх хэрэгжүүлэлт болон зан авирыг хараагүй, мөн муугаас зайлах хандлага болон шийдвэрийг хараагүй бол, зөндөө олон шалгалтын дараа энэ хүнд гаргасан Бурханы тэвчээр хумигдаж, энэ хүнийг цаашид тэвчихгүй. Тэрээр түүнд цаашид шалгалт өгөхгүй бөгөөд түүн дээр дахиж ажиллахгүй. Тэгвэл энэ хүний төгсгөл юуг илтгэн харуулж байна вэ? Тэр хүн төгсгөлгүй байх болно гэсэн үг юм. Энэ хүн ямар ч муу зүйл хийгээгүй байж болно. Мөн бусниулж, үймүүлэх юу ч хийгээгүй байж болно. Түүнчлэн Бурханыг илт эсэргүүцээгүй байж болох юм. Гэвч энэ хүний зүрх сэтгэл Бурханаас нуугдсан байна. Тэр хэзээ ч Бурханд хандах тодорхой хандлага, үзэл бодолтой байгаагүй бөгөөд зүрх сэтгэл нь Түүнд өгөгдсөн гэдгийг Бурхан тодорхой харж чаддаггүй, мөн энэ хүн Бурханаас эмээж, муугаас зайлах гэж оролдож байгаа гэдгийг Бурхан тодорхой харж чаддаггүй. Бурхан энэ хүмүүсийг цаашид тэвчихгүй, цаашид ямар нэг төлөөс төлөхгүй, цаашид өршөөлөө хүртээхгүй бөгөөд цаашид тэдэн дээр ажиллахгүй. Энэ хүний Бурханд итгэх итгэлийн амьдрал аль хэдийн дууссан. Яагаад гэвэл, энэ хүнд өгсөн олон шалгалтаасаа Бурхан Өөрийн хүссэн үр дүнг олж аваагүй. Ийнхүү дотор нь Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт Надад хэзээ ч харагдаагүй олон хүн байдаг. Үүнийг хэрхэн харах боломжтой вэ? Ийм хүн Бурханд олон жил итгэж, өнгөн дээрээ маш идэвхтэй байсан байж магадгүй. Тэд олон ном уншиж, олон ажил төрөл зохицуулж, арван хэдэн дэвтэр тэмдэглэлээр дүүргэж, олон сургаал номлолыг эзэмшсэн. Гэвч харагдахуйц ямар ч өсөлт ер байгаагүй, энэ хүнээс Бурханд хандах ямар ч харагдахуйц үзэл бодол ер байгаагүй ба ямар ч тодорхой хандлага байгаагүй. Өөрөөр хэлбэл, чи энэ хүний зүрх сэтгэлийг харж чадахгүй. Зүрх сэтгэл нь үргэлж ороолттой, битүүмжилсэн байдаг—Бурханаас битүүмжилсэн байдаг, иймээс Бурхан энэ хүний үнэн зүрх сэтгэлийг хараагүй, энэ хүний Бурханыг гэсэн жинхэнэ хүндэтгэлийг хараагүй, түүнээс гадна, энэ хүнийг Бурханы замаар хэрхэн алхаж байгааг хараагүй. Хэрвээ одоог хүртэл Бурхан ийм хүнийг олж аваагүй бол ирээдүйд Тэр түүнийг олж авч чадах уу? Чадахгүй! Бурхан олж авч чадахгүй зүйлээ авах гэж зүтгээд л байх уу? Тэгэхгүй! Тэгвэл энэ хүмүүст хандах Бурханы одоогийн хандлага юу вэ? (Тэр тэднийг жигшин зайлуулдаг, Тэр тэднийг тоодоггүй.) Тэр тэднийг тоодоггүй! Бурхан ийм хүнийг тоодоггүй; Тэр тэднийг жигшин зайлуулдаг. Та нар эдгээр үгийг маш хурдан, маш нарийн зөв цээжилсэн. Та нар сонссон зүйлээ ойлгосон юм шиг байна!

Бурханыг дагаж эхлэхдээ төлөвшөөгүй, юу ч мэддэггүй хүмүүс байдаг; тэд Бурханы санаа зорилгыг ойлгодоггүй; мөн Бурханд итгэх нь юу болохыг мэддэггүй ба хүний зохиосон, андуу ташаа арга замаар Бурханд итгэж, Бурханыг дагадаг. Ийм хүн шалгалттай тулгарах үедээ үүнийг мэддэггүй бөгөөд Бурханы удирдамж, гэгээрлээс тасархай байдаг. Тэд Бурханд зүрх сэтгэлээ өгнө гэж юу болохыг, мөн шалгалтад бат зогсох гэж юу болохыг мэдэхгүй. Бурхан энэ хүнд хязгаарлагдмал хугацаа өгөөд энэ хугацаанд Бурханы шалгалт гэж юу болох, Бурханы санаа зорилго юу болохыг ойлгуулдаг. Үүний дараа энэ хүн үзэл бодлоо харуулах хэрэгтэй. Энэ үе шатанд байгаа хүмүүсийг Бурхан хүлээсээр л байдаг. Зарим үзэл бодолтой боловч эргэж буцан эргэлзсээр байгаа, Бурханд зүрх сэтгэлээ өгөхийг хүссэн ч тэгж шийдэхгүй байгаа, хэдийгээр зарим үндсэн үнэнийг хэрэгжүүлдэг ч томоохон шалгалт тулгарах үед шантарч, бууж өгөхийг хүсдэг хүмүүсийн тухайд гэвэл—энэ хүмүүст хандах Бурханы хандлага юу вэ? Бурхан энэ хүмүүст жаахан ч гэсэн найдвар тавьсаар л байдаг. Үр дүн нь тэдний хандлага болон биеэ авч явах байдлаас хамаардаг. Хэрвээ хүмүүс ахиц дэвшил гаргахдаа тийм ч идэвхтэй биш бол Бурхан ямар хариу үзүүлэх вэ? Тэр хаядаг. Яагаад гэвэл, Бурхан чамайг хаяхаас өмнө чи аль хэдийн өөрийгөө зөнд нь хаячихсан. Тиймээс чи ингэж хандсанд нь Бурханыг буруутгаж болохгүй, тийм биз дээ? Энэ нь шударга уу? (Энэ бол шударга.)

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 12

Хүмүүс Бурханыг дагахдаа Бурханы санаа зорилгод хааяа анхаарал хандуулдаг ба Бурханы үзэл бодол болон хүнд хандах Бурханы хандлагыг хааяа анхаарч үздэг. Хүмүүс Бурханы бодлыг ойлгодоггүй тул Түүний санаа зорилго, зан чанарын тухай асуулт асуухад будилдаг; та нар гүн эргэлзээнд автдаг, тэгээд нэг бол тааж, эсвэл аз туршдаг. Энэ ямар гээч сэтгэлгээ вэ? Энэ нь нэг баримтыг баталдаг: Бурханд итгэдэг ихэнх хүн Түүнийг хоосон агаар шиг, мөн нэг хоромд оршин тогтноод дараагийн хоромд үгүй болдог зүйл шиг үздэг. Яагаад Би ингэж хэлж байна вэ? Учир нь, асуудалтай тулгарах бүрдээ та нар Бурханы санаа зорилгыг мэддэггүй. Та нар яагаад мэддэггүй вэ? Та нар үүнийг яг одоо л мэдэхгүй байгаа юм биш. Харин ч эхнээсээ эцсээ хүртэл та нар энэ асуудлын талаарх Бурханы хандлага юу болохыг мэддэггүй. Чи Бурханы хандлагыг харж чадахгүй, мэдэхгүй байх үедээ энэ талаар эргэцүүлж байсан уу? Чи үүнийг эрж хайсан уу? Чи үүнийг ярилцсан уу? Үгүй! Энэ нь нэг баримтыг баталдаг: Чиний итгэдэг Бурхан жинхэнэ Бурхантай холбоогүй. Бурханд итгэдэг чи зөвхөн өөрийнхөө хүслийг л эргэцүүлдэг, зөвхөн өөрийн удирдагчдын хүслийг л эргэцүүлдэг ба Бурханы үгийн өнгөц, онолын утгыг л эргэцүүлдэг боловч Бурханы хүслийг үнэхээр мэдэж, эрж хайх гэж огтхон ч оролддоггүй. Ийм байдаггүй гэж үү? Энэ асуудлын мөн чанар нь аймаар! Олон жилийн турш Би Бурханд итгэдэг олон хүнийг харсан. Тэд Бурханыг юу болгон үзэж итгэдэг вэ? Зарим хүн Бурханыг хоосон агаар мэт үзэж Түүнд итгэдэг. Тэд Бурханы байгаа, байхгүйг мэдэрч, мэдэж чаддаггүй, тэр ч бүү хэл, тодорхой харж, эсвэл ойлгож чаддаггүй учраас энэ хүмүүст Бурханы оршин тогтнолын талаарх асуултад өгөх хариулт байдаггүй. Дотоод ухамсартаа энэ хүмүүс Бурханыг оршдоггүй гэж боддог. Зарим хүн Бурханыг хүн мэтээр үзэж Түүнд итгэдэг. Өөрсдийнх нь хийж чаддаггүй бүх зүйлийг Бурхан хийж чадахгүй бөгөөд Бурхан өөрсөд шиг нь бодох ёстой гэж энэ хүмүүс итгэдэг. Бурханы талаарх энэ хүний тодорхойлолт нь “үл үзэгдэх бөгөөд хүршгүй хүн” юм. Бурханыг хүүхэлдэй мэтээр итгэдэг бүлэг хүмүүс бас байдаг; энэ хүмүүс Бурханд ямар ч сэтгэл хөдлөл байхгүй гэж итгэдэг. Бурхан бол шавар хөшөө, мөн асуудалтай тулгарах үедээ Бурханд ямар ч хандлага, ямар ч үзэл бодол, ямар ч санаа байдаггүй гэж тэд боддог; Бурхан хүний эрхшээлд байдаг гэж итгэдэг. Хүмүүс ердөө хүссэнээрээ л итгэдэг. Түүнийг тэд агуу болговол Тэр агуу; жижиг болговол Тэр жижиг. Хүмүүс нүгэл үйлдээд тэдэнд Бурханы өршөөл, хүлээцтэй байдал болон хайр хэрэгтэй болоход Бурхан өршөөлөө үзүүлэх ёстой. Энэ хүмүүс Бурханыг оюун ухаандаа зохиож, энэ Бурханаар өөрсдийн хэрэгцээг гүйцэлдүүлж, өөрсдийн бүх хүслийг хангуулдаг. Хаана, хэзээ гэдэг нь хамаагүй, мөн энэ хүн юу хийдэг нь хамаагүй, тэд Бурхантай харьцахдаа болон Бурханд итгэхдээ хий мөрөөдлөө хэрэглэдэг. Бурханы зан чанарыг уурлуулсныхаа дараа ч гэсэн Бурхан өөрсдийг нь аврана гэж итгэдэг хүмүүс ч бас байдаг. Яагаад гэвэл, Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд хэмжээлшгүй, Бурханы зан чанар зөвт бөгөөд хүмүүс Бурханд хэрхэн халдах нь хамаагүй, Бурхан алийг нь ч санахгүй. Хүний алдаа, хүний гэм нүгэл болон хүний дуулгаваргүй байдал нь тэр хүний зан чанарын түр зуурын илэрхийлэл учраас Бурхан хүмүүст боломж олгож, тэдэнд тэвчээртэй, хүлээцтэй ханддаг. Бурхан тэднийг мөн л өмнөх шигээ хайрлана гэж тэд итгэдэг. Иймээс тэдний аврагдах найдвар их хэвээр байдаг. Үнэндээ, хүн Бурханд яаж итгэдэг байх нь хамаагүй, тэд үнэнийг эрэлхийлэхгүй байгаа цагт Бурхан тэдэнд үгүйсгэх хандлага баримталдаг. Яагаад гэвэл, чи Бурханд итгэх зуураа Бурханы үгийн номыг дээдэлж, өдөр бүр судалж, өдөр бүр уншдаг байж магадгүй боловч жинхэнэ Бурханыг үл тоомсорлон, Түүнийг хоосон агаар мэт үзэж, Түүнийг хүн шиг үздэг ба та нарын зарим нь Түүнийг зүгээр л хүүхэлдэй мэт үздэг. Би яагаад ингэж хэлж байна вэ? Учир нь Миний харж байгаагаар, та нарт нэг асуудал тулгарсан, эсвэл нэг орчин нөхцөл тохиолдсоныг үл харгалзан дотоод ухамсарт чинь оршиж байгаа тэдгээр зүйл, чиний дотор ургаж гарсан тэдгээр зүйлийн аль нь ч Бурханы үгтэй, эсвэл үнэнийг эрэлхийлэхтэй ямар ч холбоогүй. Чи зөвхөн юу бодож байгаагаа, чиний үзэл бодол юу болохыг л мэддэг бөгөөд өөрийн бодол санаа, өөрийн үзэл бодлыг Бурханд хүчээр тулгадаг. Чиний бодлоор тэдгээр нь Бурханы үзэл бодол болдог төдийгүй чи эдгээр үзэл бодлыг стандарт болгон тууштай баримталдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр, чи Бурханаас улам бүр холддог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 13

Бурханы хандлагыг ойлгож, Бурханы талаарх бүх буруу үзлийг орхих нь

Та нарын одоо итгэж байгаа энэ Бурхан ямар төрлийн Бурхан болохыг та нар хэзээ нэгэн цагт бодож үзсэн үү? Муу хүн муу зүйл хийж буйг хараад Тэр дургүйцдэг үү? (Тэр дургүйцдэг.) Мэдлэггүй хүмүүсийн алдааг харахдаа Тэр ямар хандлагатай байдаг вэ? (Гунигтай.) Түүний тахилыг хүмүүс хулгайлж байхыг харахдаа Тэр ямар хандлагатай байдаг вэ? (Тэр тэднийг жигшдэг.) Энэ бүгд маш ойлгомжтой, тийм үү? Хүн Бурханд итгэх итгэлдээ хайхрамжгүй байж, үнэнийг огт эрэлхийлэхгүй байхыг харахдаа Бурхан ямар хандлагатай байдаг вэ? Энэ талаар та нар тодорхой ойлгоогүй байна, тийм үү? Хайхрамжгүй байдал бол нүгэл болох хандлага биш бөгөөд энэ нь Бурханд халдаж байгаа хэрэг биш. Үүнийг алдаа эндэл гэж тооцох ёсгүй гэж хүмүүс итгэдэг. Тэгвэл чи Бурханы хандлагыг юу гэж бодож байна вэ? (Тэр үүнд хариу үзүүлэхийг хүсдэггүй.) Хариу үзүүлэх хүсэлгүй байх—энэ ямар хандлага вэ? Бурхан энэ хүмүүсийг дорд үзэж, үл тоомсорлоно! Бурхан энэ хүмүүст хүйтэн хөндий хандаж харьцана. Гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт, цохилт, эсвэл сахилгажуулалт зэрэг ямар ч ажлыг тэдэн дээр хийлгүйгээр тэднийг үл ойшоох нь Түүний арга барил юм. Ийм төрлийн хүн ердөө л Бурханы ажилд тооцогддоггүй. Түүний зан чанарыг уурлуулж, захиргааны зарлигт нь халддаг хүмүүст хандах Бурханы хандлага ямар байдаг вэ? Туйлын их жигшил зэвүүцэл! Бурханы зан чанарыг хилэгнүүлсэндээ гэмшдэггүй хүмүүст Бурхан туйлын их хилэгнэдэг. “Хилэгнэсэн” гэдэг нь зөвхөн мэдрэмж, сэтгэлийн байдал юм; энэ нь тодорхой хандлагыг төлөөлж чадахгүй. Гэхдээ иймэрхүү мэдрэмж, сэтгэлийн байдал нь энэ хүнд төгсгөл авчирна: Энэ нь Бурханыг туйлын их зэвүүцлээр дүүргэнэ! Энэхүү туйлын их зэвүүцлийн үр дагавар юу вэ? Бурхан энэ хүнийг хойш тавиад, одоохондоо тоолгүй орхино. Тэгээд “намрын улирлын дараа” тэднийг ангилахаар хүлээнэ. Энэ юу бодогдуулж байна вэ? Энэ хүнд төгсгөл бас л байх уу? Бурхан энэ төрлийн хүнд төгсгөл өгөх гэж хэзээ ч зориогүй! Иймээс Бурхан энэ төрлийн хүнд одоогоор хариу үзүүлэхгүй байгаа нь хэвийн хэрэг бус уу? (Тийм.) Энэ төрлийн хүн одоо хэрхэн бэлтгэх ёстой вэ? Тэд өөрсдийн зан авир болон үйлдсэн муу үйлдлийнхээ сөрөг үр дагаврыг үүрэхэд бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ бол энэ төрлийн хүнд барьж буй Бурханы хариу юм. Иймээс Би одоо энэ төрлийн хүнд: Хий мөрөөдөлтэй цаашид битгий зууралд, мөн аз завшаанд найдах бодол бүү өвөрлө хэмээн тодорхой хэлж байна. Бурхан хүмүүст үргэлж хүлээцтэй хандахгүй; Тэр тэдний гэм буруу, дуулгаваргүй байдлыг үргэлж тэсвэрлэхгүй. Зарим хүн: “Би иймэрхүү цөөн хэдэн хүн харсан. Тэднийг залбирах үед ялангуяа Бурхан сэтгэлийг нь хөдөлгөж, тэд гашуунаар уйлдаг. Ер нь тэд бас маш их аз жаргалтай байдаг; Бурхан тэдэнтэй хамт байгаа мэт, тэдэнд Бурханы удирдамж байгаа мэт харагддаг” гэдэг. Энэ үгийг дураараа бүү ярь! Гашуунаар уйлж байгаа гэдэг нь заавал Бурхан сэтгэлийг нь хөдөлгөсөн юм уу, эсвэл Бурхан түүнтэй хамт байгаа гэсэн үг биш, тэдэнд Бурханы удирдамж байгаа гэсэн үг бүр ч биш. Хэрвээ хүмүүс Бурханыг уурлуулбал Бурхан тэднийг удирдан чиглүүлсээр байх уу? Товчхондоо, Бурхан хэн нэгнийг таягдаж, орхихоор шийдсэн бол тэр хүн аль хэдийн төгсгөлгүй болдог. Залбирах үедээ тэд өөртөө хэчнээн сэтгэл хангалуун байх нь, зүрх сэтгэлдээ Бурханд хэчнээн их итгэдэг байх нь хамаагүй; энэ нь нэгэнт чухал биш болсон байдаг. Чухал зүйл бол Бурханд ийм итгэл хэрэггүй, Бурхан ийм хүнийг аль хэдийн жигшин голсон бөгөөд ирээдүйд тэднийг хэрхэн шийдвэрлэх нь ч бас чухал биш. Юу чухал вэ гэвэл, энэ хүн Бурханыг уурлуулах тэр мөчид төгсгөл нь хэдийн тогтоогддог. Хэрвээ Бурхан энэ төрлийн хүнийг аврахгүй гэж шийдсэн бол тэд шийтгүүлэхээр үлддэг. Энэ бол Бурханы хандлага юм.

Хэдийгээр Бурханы мөн чанарын нэг хэсэг нь хайр бөгөөд Тэр хүн бүхэнд өршөөл үзүүлдэг боловч Түүний мөн чанар нь бас эрхэм чанар гэдгийг хүмүүс анзаардаггүй, бас мартдаг. Түүнд хайр бий гэдэг нь хүмүүс Түүнд дураараа халдаж болдог, Түүнд ямар ч мэдрэмж, эсвэл ямар ч хариу үйлдэл байхгүй гэсэн үг биш юм. Түүнд өршөөл бий гэдэг нь хүмүүст хэрхэн хандах талаар Түүнд ямар ч зарчим байхгүй гэсэн үг биш билээ. Бурхан бол амьд; Тэр үнэхээр оршдог. Тэр бол төсөөллийн хүүхэлдэй юм уу өөр ямар нэг зүйл биш. Тэр оршдог болохоор бид Түүний зүрх сэтгэлийн дуу хоолойг үргэлж анхааралтай сонсож, Түүний хандлагад анхаарал хандуулж, Түүний мэдрэмжийг ойлгох хэрэгтэй. Бурханыг тодорхойлохын тулд бид хүмүүсийн төсөөллийг ашиглах ёсгүй бөгөөд Бурханд хүмүүсийн бодол, хүслийг тулган, Бурханыг хүний араг маяг, төсөөллөөр хүнд ханддаг болгох ёсгүй. Хэрвээ тэгвэл чи Бурханыг уурлуулж, Бурханы уур хилэнг сорьж, Бурханы эрхэм чанарыг сорьж байна! Тиймээс энэ асуудал хэр хүнд болохыг ойлгосныхоо дараа өөрийнхөө үйлдэлд анхаарал болгоомжтой бай гэж Би энд байгаа хүн нэг бүрээс шаардаж байна. Хэлж ярихдаа ч мөн анхаарал болгоомжтой бай. Бурханд хэрхэн хандаж байгаагийн чинь тухайд бол анхаарал болгоомжтой байх тусмаа төдий чинээ сайн! Бурханы хандлага юу болохыг ойлгохгүй байх үедээ хайхрамжгүй бүү ярь, үйлдэлдээ бүү хайхрамжгүй бай, хайхрамжгүйгээр муу нэр бүү зүүлгэ. Түүнээс гадна, дур зоргоороо дүгнэлт бүү хий. Үүний оронд чи хүлээж, эрж хайх ёстой; энэ нь бас Бурханаас эмээж, муугаас зайлахын илрэл юм. Юун түрүүнд, хэрвээ чи үүнийг биелүүлж чадвал, мөн юун түрүүнд, энэ хандлагыг эзэмшиж чадвал тэнэглэл, мэдлэггүй байдал болон аливаа зүйлийн ар дахь учир шалтгааныг ойлгодоггүйн чинь төлөө Бурхан чамайг буруутгахгүй. Үүний оронд Бурханыг гомдоохоос айх айдас, Бурханы санаа зорилгыг хүндлэх чиний хүндэтгэл, Түүнд дуулгавартай байхад бэлэн байдаг чиний хандлагын ачаар Бурхан чамайг санаж, чамайг удирдан чиглүүлж, гэгээрүүлэх буюу чиний боловсроогүй, мэдлэггүй байдлыг тэвчих болно. Гэтэл Түүнд хандах чиний хандлага хүндэтгэлгүй—Бурханыг дур зоргоороо шүүж, Бурханы санаа бодлыг дур зоргоороо таамаглаж, тодорхойлж байвал—Бурхан чамд ял зэм, сахилгажуулалт, бүр шийтгэл ч оногдуулна; эсвэл Тэр чамд ямар нэг хэллэг өгнө. Тэр хэллэг чиний төгсгөлтэй холбоотой байж ч болох юм. Тиймээс Би үүнийг дахин нэг удаа цохон тэмдэглэмээр байна: Та нар Бурханаас ирдэг бүхэнд анхааралтай, болгоомжтой байх ёстой. Хайхрамжгүй бүү ярь, мөн үйлдэлдээ хайхрамжгүй бүү бай. Чи ямар нэгэн зүйл хэлэхээсээ өмнө бодох ёстой: Би ингэж үйлдвэл Бурханыг уурлуулах уу? Ингэж үйлдэх нь Бурханаас эмээж байгаа хэрэг үү? Энгийн хэрэг байсан ч гэсэн чи зүрх сэтгэлдээ илүү их эргэцүүлж, бодож үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ чи бүх талаар, бүх зүйл дээр, цаг ямагт эдгээр зарчмын дагуу үнэхээр хэрэгжүүлж, ялангуяа ямар нэг зүйлийг ойлгохгүй байх үедээ ийм хандлага баримталбал Бурхан чамайг үргэлж залж чиглүүлж, дагах замаар үргэлж хангана. Хүмүүс ямар зан төлөвтэй байх нь хамаагүй, Бурхан энэ бүгдийг тодорхой, ил хардаг бөгөөд эдгээр зан төлөвийн талаар чамд нарийн зөв, тохиромжтой үнэлгээ өгнө. Хамаг сүүлчийн шалгалтыг туулсны чинь дараа Бурхан чиний төгсгөлийг тогтоохын тулд бүх зан авирыг чинь бүрэн нэгтгэж дүгнэнэ. Энэ үр дүн нь бүх хүнийг ямар ч эргэлзээгүйгээр итгүүлнэ. Би та нарт юу хэлэхийг хүсэж байна вэ гэвэл, та нарын үйл хэрэг болгон, та нарын үйлдэл бүр, та нарын бодол болгон хувь заяаг чинь шийднэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 14

Хүний төгсгөлийг хэн тогтоодог вэ?

Хамгийн чухал бас нэг зүйл байдаг бөгөөд тэр нь Бурханд хандах та нарын хандлага юм. Энэ хандлага бол маш чухал! Энэ нь та нарыг эцсийн эцэст сүйрэл рүү явах уу, эсвэл та нарт зориулж Бурханы бэлтгэсэн гайхалтай хүрэх газар луу явах уу гэдгийг шийддэг. Хаанчлалын эрин үед Бурхан хэдийнээ 20 гаруй жил ажилласан бөгөөд энэ 20 жилийн хугацаанд та нарын зүрх сэтгэл өөрийнхөө зан төлөвийн талаар жаахан хайнга хандаж байсан байх. Гэвч Бурхан зүрх сэтгэлдээ хүн нэг бүрийн талаар бодит, үнэн бүртгэл хийчихсэн. Түүнийг дагаж, Түүний номлолыг сонсож эхэлсэн үеэс нь эхлээд, улам их үнэнийг ойлгож, үүргээ биелүүлэх хүртэлх бүх хугацааны турш хүн бүрийн зан төлөвийнх нь бүртгэл Бурханд бий. Хүн үүргээ гүйцэтгэж байхдаа, бүх төрлийн орчин нөхцөл, бүх төрлийн шалгалттай тулгарах үедээ хандлага нь ямар байдаг вэ? Тэдний бүх зан төлөв ямар байдаг вэ? Тэд зүрх сэтгэлдээ Бурханыг хэрхэн үздэг вэ? … Бурханд энэ бүгдийн данс, бүртгэл бий. Та нар эдгээр асуудлууд дээр маанаг байж магадгүй. Гэвч Бурханы хувьд тэдгээр нь бүгд тов тодорхой бөгөөд хайнга байдлын өчүүхэн төдий ч ул мөр байдаггүй. Энэ бол хүн нэг бүрийн төгсгөл, тэдний хувь заяа болон хэтийн ирээдүйг ч мөн хамарсан асуудал юм. Үүнээс гадна, энд л Бурхан уйгагүй хичээл зүтгэлээ зориулдаг юм. Иймд Бурхан үүнийг өчүүхэн төдий ч үл ойшоож зүрхэлдэггүй бөгөөд ямар ч хайнга байдлыг тэвчихгүй. Бурхан хүний төлөө энэ дансыг бүртгэж, Бурханыг дагасан хүний замналыг эхнээс нь төгсгөл хүртэл бүгдийг нь бүртгэдэг. Энэ хугацаанд Бурханд хандах чиний хандлага хувь заяаг чинь шийддэг. Энэ маш үнэн биш гэж үү? Одоо та нар Бурхан бол зөвт гэж итгэдэг үү? Бурхан ийнхүү үйлддэг нь тун зохистой юу? Та нарт Бурханы талаар өөр ямар нэгэн төсөөлөл байна уу? (Үгүй.) Тэгэхээр хүний төгсгөл бол Бурханы тогтоодог зүйл гэх үү, эсвэл хүн өөрөө тогтоодог зүйл гэж та нар хэлэх үү? (Энэ бол Бурханы тогтоох зүйл.) Хэн үүнийг тогтоодог вэ? (Бурхан.) Та нар бас мэдэхээ больчихсон биз дээ? Хонг Конгийн ах, эгч нар аа, хэлээч—хэн үүнийг тогтоодог вэ? (Хүн өөрөө үүнийг тогтоодог.) Хүн өөрөө тогтоодог оо? Тэгэхээр Бурхан үүнд огт хамаагүй гэсэн үг үү? Өмнөд Солонгосын ах, эгч нар хэлээч. (Хүний бүх үйлдэл, үйл хэрэг дээр үндэслэж, мөн явсан зам дээр нь үндэслэж Бурхан хүний төгсгөлийг тогтоодог.) Энэ бол маш бодитой хариулт. Та бүхэнд мэдэгдэх ёстой нэг баримт байна: Бурхан авралын ажлынхаа явцад хүнд зориулж стандарт тогтоосон. Энэ стандарт нь хүн Бурханы үгийг дуулгавартай дагаж, Бурханы замаар алхаж чадах явдал билээ. Энэ нь, хүний төгсгөлийг цэгнэхэд ашиглагддаг стандарт юм. Хэрвээ чи Бурханы энэ стандартын дагуу хэрэгжүүлбэл сайн төгсгөл олж авч чадна; тэгэхгүй бол чи сайн төгсгөл олж авч чадахгүй. Тэгэхээр энэ төгсгөлийг хэн тогтоодог гэж чи хэлэх вэ? Үүнийг Бурхан ганцаараа тогтоодог бус, харин Бурхан, хүн хоёр хамт тогтоодог. Энэ зөв үү? (Зөв.) Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Бурхан хүн төрөлхтнийг аврах ажил хийж, мөн үзэсгэлэнтэй сайхан хүрэх газрыг хүнд зориулан бэлдэхийг идэвхийлэн хүсдэг; хүн бол Бурханы ажлын бай бөгөөд энэ төгсгөл, энэхүү хүрэх газар бол Бурханы хүнд бэлдэж өгдөг зүйл юм. Хэрвээ Бурханы ажилд ямар ч бай байгаагүй бол Тэр энэ ажлыг хийх хэрэггүй байх байв; Бурхан энэ ажлыг хийгээгүй бол хүнд аврагдах боломж үгүй байх байлаа. Хүн бол авралын бай, хүн хэдийгээр энэ үйл явцын идэвхгүй тал боловч энэ талын хандлага нь хүн төрөлхтнийг аврах ажилдаа Бурхан амжилттай байх уу, үгүй юу гэдгийг шийддэг. Бурханаас чамд өгдөг удирдамж байхгүй байсан бол чи Түүний стандартыг мэдэхгүй, ямар ч зорилгогүй байх байсан. Чамд энэ стандарт, энэ зорилго байсан ч чи хамтран ажилладаггүй, үүнийг хэрэгжүүлдэггүй, төлөөс төлдөггүй бол энэ төгсгөлийг мөн л олж авч чадахгүй. Ийм шалтгаанаар хүний төгсгөлийг Бурханаас салгаж болохгүй, бас хүнээс салгаж болохгүй гэж бид хэлдэг. Одоо та нар хүний төгсгөлийг хэн тогтоодгийг мэдэж авсан байхаа.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 15

Хүмүүс туршлага дээрээ тулгуурлан Бурханыг тодорхойлох дуртай байдаг

Бурханыг мэдэх тухай сэдвийг ярилцаж байх үед та нар ямар нэгэн баримтыг анзаарсан уу? Бурханы одоогийн хандлагад өөрчлөлт орсныг та нар анзаарсан уу? Хүн төрөлхтөнд хандах Бурханы хандлага хувиршгүй юу? Бурхан үргэлж ингэж тэвчиж, Өөрийн бүх хайр, өршөөлийг хүнд хязгааргүйгээр хүртээх үү? Энэ асуудал Бурханы мөн чанарыг бас хамардаг… Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрладгийг мэдмэгцээ тэд Бурханыг хайрын бэлгэ тэмдэг гэж тодорхойлдог: Хүмүүс юу хийсэн ч бай, яаж ч авирласан бай, Бурханд яаж ч хандсан бай, хэчнээн дуулгаваргүй байсан ч бай, Бурханд хайр байдаг учраас, мөн Бурханы хайр хязгааргүй бөгөөд хэмжээлшгүй учраас эдгээрийн аль нь ч хамаагүй. Бурханд хайр бий, иймээс Тэр хүмүүст хүлээцтэй хандаж чаддаг; Бурханд хайр бий, иймээс Тэр хүмүүст өршөөлтэй хандаж, тэдний боловсроогүй байдалд өршөөлтэй хандаж, тэдний мэдлэггүй байдалд өршөөлтэй хандаж, тэдний дуулгаваргүй байдалд өршөөлтэй хандаж чаддаг. Энэ үнэхээр ийм байдаг уу? Зарим хүний хувьд, тэд Бурханы тэвчээрийг нэг удаа, эсвэл хэдэн удаа мэдэрснийхээ дараа Бурхан өөрсдөд нь үүрд хүлээцтэй хандаж, өршөөлтэй хандана гэж итгээд үүнийг Бурханы талаарх өөрсдийн ойлголтын хөрөнгө мэт үзэх бөгөөд амьдралынхаа явцад тэд Бурханы тэвчээр бол өөрсдөд нь хандах Бурханы стандарт гэж үздэг. Бурханы тэвчээрийг нэг удаа мэдэрснийхээ дараа Бурханыг үүрдийн тэвчээр хэмээн тодорхойлж, энэ тэвчээр нь хязгааргүй, нөхцөлгүй бөгөөд үндсэндээ зарчимгүй гэж үүрд тодорхойлох хүмүүс бас байдаг. Эдгээр ойлголт зөв үү? Бурханы мөн чанар, эсвэл Бурханы зан чанарын тухай асуудлыг хэлэлцэх бүрд та нар будилсан мэт харагддаг. Та нарын ийм байгааг харах нь Намайг тун их түгшээдэг. Та нар Бурханы мөн чанартай холбоотой олон үнэнийг сонссон; мөн Бурханы зан чанартай холбоотой олон сэдвийг сонссон. Гэвч та нарын оюун санаанд эдгээр асуудал болон эдгээр талын үнэн нь зүгээр л онол болон бичигдсэн үгс дээр үндэслэсэн ой санамжууд юм. Та нарын хэн нь ч Бурханы зан чанар яг юу болохыг өөрсдийн амьдралд хэзээ ч мэдэрч чаддаггүй, мөн Бурханы зан чанар яг юу болохыг та нар харж чаддаггүй. Тиймээс та нар бүгд хайхрамжгүй, сохроор итгэж, цаашлад Бурханд хүндэтгэлгүй хандаж, Түүнийг үл тоодог. Та нар Бурханд ийм хандлагатай байх нь юунд хүргэх вэ? Энэ нь та нарыг үргэлж Бурханы талаар дүгнэлт гаргахад хүргэдэг. Та нар өчүүхэн төдий мэдлэг олж авмагцаа маш их сэтгэл ханаж, Бурханыг бүхэлд нь олж авсан мэт санагддаг. Дараа нь Бурхан ийм л байдаг гэж дүгнэх бөгөөд Түүнийг чөлөөтэй хөдөлгөдөггүй. Тэгээд Бурхан ямар нэгэн шинэ зүйл хийх бүрд Тэр бол Бурхан гэдгийг та нар хүлээн авч чаддаггүй. Нэг л өдөр Бурхан: “Би хүнийг дахиж хайрлахгүй; Би цаашид хүнд өршөөл үзүүлэхгүй; хүнд гаргах Миний тэсвэр, тэвчээр барагдлаа; Би хүнийг туйлаас жигших жигшил, дургүйцлээр дүүрэн байна” гэж хэлэх үед хүмүүс ийм мэдэгдэлтэй сэтгэлийнхээ гүнээс зөрчилдөнө. Тэдний зарим нь бүр: “Та миний Бурхан байхаа больсон; Та миний дагахыг хүссэн Бурхан байхаа хэдийнээ больсон. Хэрвээ Та ингэж хэлж байгаа бол, Та цаашид миний Бурхан байж таарахгүй бөгөөд би Таныг цаашид дагах хэрэггүй. Хэрвээ Та надад өршөөл үзүүлэхгүй, намайг хайрлахгүй, надад хүлээцтэй хандахгүй бол би Таныг цаашид дагахгүй. Та намайг хязгааргүйгээр тэвчиж, надад үргэлж хүлээцтэй хандаж, Та бол хайр, Та бол тэвчээр, Та бол тэсвэр гэдгээ надад харуулах юм бол би Таныг дагаж чадна, зөвхөн тэр үед л би эцсээ хүртэл дагах итгэлтэй болж чадна. Би нэгэнт Таны тэвчээр, өршөөлийг хүртсэнээс хойш миний дуулгаваргүй байдал болон гэм нүгэл үүрд өршөөгдөж, үүрд уучлагдаж болох ба би хэдийд ч, хаана ч нүгэл үйлдэж, хэдийд ч, хаана ч наманчилж, өршөөгдөж, мөн Таныг хэдийд ч, хаана ч уурлуулж болно. Танд миний талаар өөрийн гэсэн санаа бодол юм уу тодорхойлолт байх ёсгүй” гэж хэлэх нь ч бий. Хэдийгээр хүн бүр зүрх сэтгэлдээ ийм асуудлын талаар хувийн үзэл бодлоор, ухамсартайгаар бодохгүй ч гэсэн тэд Бурханыг өөрсдийн нүглээ уучлуулах хэрэгсэл, гайхалтай хүрэх газар олж авахад ашиглах бай мэтээр үзэх тоолондоо, чи өөрийн мэдэлгүйгээр амьд Бурханыг аль хэдийн өөрийнхөө эсрэг, өөрийн дайсан болгон тавьчихсан байдаг. Надад харагддаг зүйл энэ. “Би Бурханд итгэдэг”; “Би үнэнийг эрэлхийлдэг”; “Би зан чанараа өөрчлөхийг хүсдэг”; “Би харанхуйн нөлөөнөөс чөлөөлөгдөхийг хүсдэг”; “Би Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгахыг хүсдэг”; “Би Бурханд дуулгавартай байхыг хүсдэг”; “Би Бурханд үнэнч байж, үүргээ сайн гүйцэтгэхийг хүсдэг” гэх мэт зүйлсийг чи хэлсээр байж магадгүй юм. Гэхдээ чиний хэлж буй зүйлс хэчнээн сайхан сонсогдовч, чи хэдий их онол мэддэг ч, тэр онол хэдий сүржин, хэдий гоёмсог байсан ч бодит байдал дээр одоо та нарын ихэнх нь Бурханы талаар тодорхойлолт хийхийн тулд өөрсдийн эзэмшсэн дүрэм журам, сургаал номлол, онолыг хэрхэн ашиглахаа аль хэдийн сурсан бөгөөд Түүнийг хар аяндаа л өөрсдийн эсрэг тавьдаг. Хэдийгээр чи бичиг үсэг, онол эзэмшсэн боловч үнэний бодитой байдалд хэзээ ч үнэхээр ороогүй, иймээс чиний хувьд Бурхантай ойр болох, Бурханыг мэдэх, Бурханыг ойлгох нь маш хэцүү байдаг. Энэ бол тун эмгэнэлтэй явдал юм!

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 16

Ажлынх нь явцад зугтсан хүмүүст хандах Бурханы хандлага

Чи ийм хүмүүстэй хаа сайгүй тааралдана: Тэд Бурханы замын талаар баттай мэддэг болсныхоо дараа янз бүрийн шалтгаанаар явж, юу хүссэнээ хийх гээд баяртай гэж ч хэлэлгүй чимээгүйхэн явдаг. Энэ хүн яагаад явдаг талаар бид одоохондоо ярилцахгүй. Эхлээд бид энэ хүнд хандах Бурханы хандлага ямар байгааг харъя. Энэ нь маш тодорхой! Бурханы нүдээр бол, энэ хүн явсан тэр мөчөөс Бурханд итгэх итгэлийнх нь амьдрал дууссан. Үүнийг тэр хүн биш, харин Бурхан дуусгасан. Энэ хүн Бурханыг орхисон гэдэг нь Бурханыг хэдийн голсон, Бурханыг аль хэдийн хүсэхээ больсон гэсэн үг юм. Энэ нь тэрээр Бурханы авралыг аль хэдийн хүлээн авахгүй болсон гэсэн үг юм. Энэ хүн Бурханыг хүсэхгүй байгаагаас хойш Бурхан түүнийг хүснэ гэж үү? Түүнчлэн энэ хүн ийм хандлагатай, ийм үзэл бодолтой байж, бас Бурханыг орхихоор шийдэхдээ аль хэдийн Бурханы зан чанарыг уурлуулсан байдаг. Хэдийгээр тэр уурсаж, Бурханыг хараагаагүй ч гэсэн, ямар нэгэн даварсан, эсвэл муу зан байдал гаргаагүй ч гэсэн, мөн хэдийгээр энэ хүн ингэж бодож байсан ч: Хэрвээ нэгэн өдөр би гадаа ханатал зугаацсаны дараа, эсвэл Бурхан надад хэрэгтэй үед би эргэж ирнэ, эсвэл Бурхан намайг дуудвал би эргэж ирнэ. Эсвэл тэр: Би гадаа шаналах үедээ, гадаад ертөнц хэтэрхий харанхуй, хэтэрхий бузар гэдгийг хараад цаашид урсгал даган явахыг хүсэхээ больсон үедээ Бурханд эргэж очно гэж хэлдэг. Хэдийгээр энэ хүн ямар үед буцаж очихоо оюун ухаандаа тооцоолсон ч гэсэн, өөрсдийн буцаж орох хаалгыг онгорхой орхисон ч гэсэн тэд юу гэж бодож, хэрхэн төлөвлөж байх нь хамаагүй, энэ бол зүгээр л тэдний хий хоосон мөрөөдөл гэдгийг тэд ухаардаггүй. Тэднийг явахыг хүсэх үед Бурханд ямар санагдахыг мэддэггүй нь тэдний хамгийн том алдаа юм. Энэ хүн Бурханыг орхихоор шийдсэн тэр мөчөөс эхлээд Бурхан тэднийг бүрмөсөн хаядаг; Бурхан тэдний төгсгөлийг Өөрийн зүрх сэтгэлд аль хэдийн тогтоодог. Тэр нь ямар төгсгөл бэ? Тэр нь энэ хүн бол зурамнуудын нэг бөгөөд тэдэнтэй хамт мөхөх болно. Тиймээс хүмүүс иймэрхүү зүйлийг дандаа хардаг: Хэн нэгэн Бурханыг хаядаг, гэхдээ тэд шийтгэл хүртдэггүй. Бурхан зарчмынхаа дагуу ажилладаг. Хүмүүс зарим зүйлийг л харж чаддаг ба зарим зүйлс зөвхөн Бурханы зүрх сэтгэлд шийдвэрлэгддэг, иймээс хүмүүс үр дүнг харж чаддаггүй. Хүмүүсийн харж байгаа зүйл нь аливаа юмны жинхэнэ тал байх албагүй; харин нөгөө тал буюу чиний хардаггүй тал нь—Бурханы зүрх сэтгэл дэх жинхэнэ бодол болон тодорхойлолт юм.

Бурханы ажлын үеэр зугтсан хүмүүс бол үнэн замыг орхидог хүмүүс юм

Бурхан яагаад энэ төрлийн хүнд тийм хүнд шийтгэл өгдөг вэ? Яагаад Бурхан тэдэнд маш их хилэгнэдэг вэ? Юуны өмнө Бурханы зан чанар бол сүр жавхлан, уур хилэн гэдгийг бид мэднэ. Тэр бол хүнд нядлуулах хонь биш; түүнээс гадна, хэн хүний хүссэнээр удирдуулдаг хүүхэлдэй биш. Тэрээр мөн хүмүүст захирагддаг хоосон агаар ч биш. Хэрвээ чи Бурхан оршдог гэдэгт үнэхээр итгэдэг бол Бурханаас эмээдэг зүрх сэтгэлтэй байх ёстой бөгөөд Бурханы мөн чанарыг уурлуулах учиргүй гэдгийг мэдэх ёстой. Энэ уур хилэн нь нэг үгээс, магадгүй нэг бодлоос; магадгүй зарим нэг янзын өөдгүй зан авираас; магадгүй дөлгөөн зан авираас, хүний ёс зүй болон үзлээр гайгүй гэж харагддаг зан авираас үүдэлтэй байж болно; эсвэл энэ нь сургаал номлол, онолоос үүдэлтэй байж ч магадгүй. Гэхдээ нэгэнт Бурханыг уурлуулах юм бол чиний боломж үгүй болж, чиний төгсгөлийн өдрүүд ирсэн байна. Энэ бол аймшигтай зүйл юм! Хэрвээ чи Бурханд халдаж болохгүй гэдгийг ойлгохгүй бол Бурханаас айдаггүй бөгөөд Түүнийг байнга халддаг байж болзошгүй юм. Хэрвээ чи Бурханаас хэрхэн эмээхээ мэддэггүй бол Бурханаас эмээж чадахгүй бөгөөд Бурханы замаар алхах буюу Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зам дээр өөрийгөө хэрхэн тавихаа мэддэггүй. Чи үүний талаар мэддэг болчихвол Бурханд халдаж болохгүй гэдгийг ухаарч, улмаар Бурханаас эмээж, муугаас зайлах нь юу болохыг мэдэх болно.

Бурханаас эмээж, муугаас зайлах замаар алхах нь чи хэр их үнэнийг мэддэг, хэр их шалгалт туулсан, эсвэл хэр их сахилгажсан тухай байх албагүй юм. Харин ч энэ нь зүрх сэтгэлдээ Бурханд ямархуу байдлаар ханддаг, мөн ямар мөн чанарыг илэрхийлдгээс чинь хамаардаг. Хүмүүсийн мөн чанар ба тэдний субьектив хандлага—энэ нь маш чухал, гол түлхүүр юм. Бурханыг голж, Бурханаас холдсон хүмүүсийн тухайд гэвэл, Бурханд хандах тэдний басамжилсан хандлага болон үнэнийг голдог зүрх сэтгэл нь Бурханы зан чанарыг уурлуулсан, тиймээс Бурханы хувьд тэд хэзээ ч уучлагдахгүй. Тэд Бурханы оршин тогтнолын тухай мэддэг, Бурхан аль хэдийн ирчихсэн гэдэг мэдээлэл тэдэнд байсан, тэд бүр Бурханы шинэ ажлыг ч туулсан. Тэдний явсан нь төөрөгдөлд орсон хэрэг биш, энэ талаар тодорхойгүй ойлголттой байсан учраас ч биш юм. Энэ нь тэднийг албадсан хэрэг бүр ч биш. Харин ч тэд ухамсартайгаар, саруул бодолтойгоор Бурханыг орхин явах замыг сонгосон. Тэдний явсан нь замаа алдсан явдал биш; тэд алдагдсан хэрэг биш. Тиймээс Бурханы нүдэнд тэд бол замаа алдсан үрэлгэн хүү байх нь байтугай, сүргээсээ төөрсөн хурга ч биш юм. Тэд зоргоороо явсан бөгөөд ийм шинж, ийм байдал нь Бурханы зан чанарыг хилэгнүүлсэн ба энэ хилэн нь тэдэнд буцаах аргагүй төгсгөл өгдөг. Ийм төрлийн төгсгөл аймшигтай биш гэж үү? Иймээс хэрвээ хүмүүс Бурханыг мэддэггүй бол Бурханд халдаж магад. Энэ бол жижиг асуудал биш! Хэрвээ хүн Бурханы хандлагыг нухацтай авч үздэггүй, мөн тэд бол Бурханы төөрсөн хургануудын нэг бөгөөд зүрх сэтгэлээ өөрчлөхийг нь Бурхан хүлээсээр байгаа учраас Бурхан тэдний буцаж ирэхийг тэсэн ядан хүлээж байгаа гэж бас л итгэдэг бол энэ хүн шийтгэгдэх өдрөөсөө тийм ч холгүй байна. Бурхан тэднийг хүлээж авахаас зүгээр ч нэг татгалзахгүй. Тэд Түүний зан чанарыг хоёр дахь удаагаа уурлуулж байгаа хэрэг; энэ нь бүр ч илүү аймшигтай явдал юм! Энэ хүний тоомжиргүй хандлага нь Бурханы захиргааны зарлигийг аль эрт зөрчсөн байдаг. Бурхан түүнийг хүлээж авах уу? Энэ асуудлын талаарх Бурханы зүрх сэтгэл дэх зарчим бол, хүн үнэн замыг тодорхой мэдсэнийхээ дараа ч ухамсартайгаар, эрүүл саруул ухаанаар Бурханыг голж, Бурханаас холдвол Бурхан тийм хүний авралд хүрэх замыг нь хаах ба энэ хүний хувьд хаанчлалд орох хаалга нь ийнхүү хаагдана. Энэ хүн дахиж ирээд хаалга тогшиход Бурхан хаалгаа дахин нээж өгөхгүй. Энэ хүн үүрд хаалганы цаана үлдэнэ. Та нарын зарим нь Библи дэх Мосегийн түүхийг уншсан байх. Бурхан Мосег тосолсны дараа 250 удирдагч Мосегийн үйлдэл болон өөр янз бүрийн шалтгааны улмаас дуулгаваргүй байдлаа түүнд илэрхийлсэн. Тэд хэнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан бэ? Энэ нь Мосе байгаагүй. Тэд Бурханы зохицуулалтыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан; тэд энэ явдал дээр Бурханы ажлыг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзсан. Тэд дараах зүйлийг хэлсэн: “Та нар арай дэндүү байна. Цугларсан олны хүн бүр ариун бөгөөд Ехова тэдний дунд байна…” Хүний нүдээр бол эдгээр үг их ноцтой юу? Тэдгээр нь ноцтой биш! Наад зах нь эдгээр үгийн үгчилсэн утга нь ноцтой биш. Хуулийн хувьд ямар ч хуулийг зөрчөөгүй, учир нь, гадна өнгөндөө ямар ч доромжилсон утга байхгүйгээр үл барам дайсагнасан үг хэл биш. Энд жирийн л өгүүлбэр байна, өөр юу ч биш. Гэхдээ яагаад эдгээр үг Бурханы уур хилэнг тэгж их өдөөж болох вэ? Яагаад гэвэл, тэдгээрийг хүмүүст биш, харин Бурханд хэлсэн юм. Тэдгээрийн илэрхийлсэн хандлага болон зан чанар нь Бурханы зан чанарыг уурлуулдаг яг тэр зүйл бөгөөд Бурханы халдашгүй зан чанарт халддаг. Тэдний төгсгөл эцэстээ ямар байсныг бид бүгд мэднэ. Бурханыг орхисон тэр хүмүүсийн тухайд тэдний үзэл бодол ямар вэ? Тэдний хандлага юу вэ? Мөн яагаад түүний үзэл бодол, хандлага нь түүнийг Бурхан ингэж шийдвэрлэхэд хүргэсэн бэ? Үүний шалтгаан нь, тэд Түүнийг Бурхан гэдгийг сайн мэдэж байсан ч гэсэн Түүнээс урвах замыг сонгосон. Тийм учраас тэд аврагдах боломжоо бүхэлд нь алдсан. Библид: “Бид үнэний мэдлэгийг хүлээн авсны дараа санаатайгаар нүгэл хийсэн бол нүглийн төлөөс болох ямар ч золиослол үлдэхгүй” гэж хэлсэнтэй яг адилхан. Та нар одоо энэ асуудлын талаар маш тодорхой ойлгосон уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 17

Хүний хувь заяа Бурханд хандах хандлагаар нь шийдэгддэг

Бурхан бол амьд Бурхан бөгөөд хүмүүс өөр өөр нөхцөл байдалд өөр өөр авиртай байдаг ба эдгээр авирт хандах Бурханы хандлага өөр өөр байдаг, учир нь Тэр хүүхэлдэй биш, хоосон агаар ч биш. Бурханы хандлагыг мэдэж авахыг хүн эрэлхийлбэл зохино. Хүн Бурханы хандлагыг мэдэж сурахаар дамжуулан Бурханы зан чанарыг бага багаар мэдэж, Түүний зүрх сэтгэлийг бага багаар ойлгох ёстой. Чи Бурханы зүрх сэтгэлийг бага багаар ойлгоод ирэхийн цагт Бурханаас эмээх болон муугаас зайлах нь биелүүлэхэд хэцүү зүйл гэж санагдахгүй. Үүнээс гадна, чи Бурханыг ойлгох үед Түүнийг амархан тодорхойлохоо больдог. Чи Бурханы талаар тодорхойлолт хийхээ боливол Бурханд халдах нь юу л бол, мөн Бурхан чамайг Өөрийнхөө талаарх мэдлэг рүү аяндаа хөтөлж, улмаар чи зүрх сэтгэлдээ Бурханаас эмээх болно. Чи өөрийн эзэмшсэн сургаал номлол, бичиг үсэг, онолыг ашиглан Бурханыг тодорхойлохоо болино. Харин бүх зүйлээс үргэлж Бурханы санаа зорилгыг эрж хайснаар, чи өөрийн мэдэлгүй Бурханы зүрх сэтгэлд нийцэх хүн болно.

Бурханы ажил нь хүн төрөлхтөнд харагдашгүй ба хүршгүй, гэхдээ Бурханы хувьд гэвэл, хүн нэг бүрийн үйлдэл, Түүнд хандах тэдний хандлагын хамтаар—эдгээр нь Бурханд мэдэгдэхүйц төдийгүй, бас үзэгдэхүйц байдаг. Энэ бол хүн бүрийн таньж мэдэж, тодорхой ойлгосон байх ёстой зүйл юм. Чи өөрөөсөө үргэлж ингэж бодож байгаа байх: “Намайг энд ингэж хийж байгааг Бурхан мэддэг болов уу? Яг одоо миний юу бодож байгааг Бурхан мэддэг болов уу? Тэр мэддэг ч байж магадгүй, мэддэггүй ч байж магадгүй.” Хэрвээ чи Бурханыг дагаж, Түүнд итгэж байхдаа ч ийм төрлийн үзэл бодол агуулж, Түүний ажил болон Түүний оршин тогтнолд эргэлзэж байвал эрт орой хэзээ нэгэн цагт чи Түүнийг уурлуулах өдөр ирнэ, учир нь, чи аль хэдийн аюулт хавцлын ирмэг дээр дэнжигнэж байна. Бурханд олон жил итгэсэн боловч үнэний бодит байдлыг одоо хүртэл олж аваагүй, бүр Бурханы хүслийг ч ойлгодоггүй хүмүүсийг Би харсан. Тэдний амь болон биеийн хэмжээ ямар ч ахиц гаргалгүй, гагцхүү хамгийн өнгөц сургаал номлолыг баримталж байдаг. Яагаад гэвэл, энэ хүмүүс Бурханы үгийг хэзээ ч өөрсдийн амь гэж авч үзээгүй бөгөөд хэзээ ч Түүний оршин тогтнолтой нүүр тулж, хүлээн зөвшөөрч байгаагүй. Бурхан тийм хүмүүсийг хараад баясдаг гэж чи бодож байна уу? Тэд Түүнийг тайтгаруулдаг уу? Тэр тохиолдолд хүмүүсийн Бурханд итгэх итгэлийн арга барил нь тэдний хувь заяаг шийддэг. Хүмүүс Бурханыг хэрхэн эрэлхийлж, Түүнд хэрхэн ханддаг тухайд бол хүмүүсийн хандлага хамгийн чухал юм. Бодлынхоо мухарт Бурханыг хоосон агаар мэтээр үзэж бүү үл тоомсорло. Өөрийн итгэдэг Бурханыг үргэлж амьд Бурхан, бодит Бурхан гэж бод. Тэр гурав дахь тэнгэрт хийх юмгүй сууж байгаа юм биш. Харин Тэр хүн бүрийн зүрх сэтгэлийг харж, чиний юу хийх гэж байгааг, жижиг сажиг үг бүрийг, жижиг үйл хэрэг бүрийг харж, хэрхэн авирлаж байгааг чинь болон Бурханд хандах хандлага чинь юу болохыг байнга харж байдаг. Чи өөрийгөө Бурханд зориулах хүсэлтэй байна уу, үгүй юу гэдэг чинь, мөн бүхий л үйлдэл, сэтгэлийн гүний бодол, санаа чинь Бурханы өмнө ил, Түүнд харагдаж байдаг. Чиний талаарх Түүний санал бодол, чамд хандах Түүний хандлага нь чиний үйлдэлийн дагуу, чиний үйл хэргийн дагуу, Бурханд хандах хандлагын чинь дагуу байнга өөрчлөгдөж байдаг. Би зарим хүнд бага зэрэг зөвлөгөө өгмөөр байна: Бурхан чамайг ухаангүй хайрлах ёстой юм шиг, хэзээ ч чамайг орхиод явж чадахгүй юм шиг, чамд хандах Түүний хандлага хувиршгүй, хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй юм шиг үзээд өөрсдийгөө Бурханы гар дээр нялх хүүхэд шиг бүү тавь, мөн мөрөөдөхөө боль гэж Би зөвлөе! Бурхан хүн нэг бүрд хандахдаа зөвт байдаг. Тэрээр хүнийг байлдан дагуулах ажил болон авралд няхуур нямбай ханддаг. Тэр нь Түүний удирдлага юм. Тэрээр хүн нэг бүрд буурьтай ханддаг ба тоглож нааддаг гэрийн тэжээвэр амьтан шиг үздэггүй. Хүнийг хайрлах Бурханы хайр нь бөөцийлөх, эсвэл эрхлүүлэх төрлийнх биш; хүнд гаргадаг Түүний өршөөл, хүлээцтэй байдал нь өөгшүүлсэн юм уу зөнгөөр нь тавих биш. Харин ч хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы хайр бол хайрлан хамгаалах, өрөвдөх, мөн амийг хүндэтгэх явдал юм; Түүний өршөөл ба хүлээцтэй байдал хүнд тавьсан найдварыг нь тээдэг; Түүний өршөөл, хүлээцтэй байдал бол хүн төрөлхтний хувьд амьд үлдэх хөрөнгө юм. Бурхан амьд бөгөөд үнэхээр оршин тогтнодог; хүн төрөлхтөнд хандах Түүний хандлага зарчимтай бөгөөд ягшмал дүрэм огтхон ч биш, харин өөрчлөгдөж чаддаг. Хүн төрөлхтний төлөөх Түүний хүсэл цаг хугацаатай хамт, орчин нөхцөлтэй хамт, мөн хүн нэг бүрийн хандлагатай хамт аажмаар өөрчлөгдөж, хувирч байдаг. Иймээс Бурханы мөн чанар хувиршгүй бөгөөд зан чанар нь өөр өөр цаг хугацаанд, өөр өөр нөхцөл байдалд илэрхийлэгдэнэ гэдгийг чи зүрх сэтгэлдээ тов тодорхой мэдэж байх ёстой. Чиний хувьд энэ асуудал тийм ч ноцтой биш, Бурхан ингэж хийх ёстой гэж чи өөрийн үзлээр төсөөлж магадгүй. Гэхдээ зарим зүйл яг чиний үзэл бодлын эсрэг байдаг ба Бурханыг үнэлэх үедээ өөрийн үзлийг ашигласнаар чи Түүнийг аль хэдийн уурлуулсан. Яагаад гэвэл, Бурхан чиний боддог шиг ажилладаггүй бөгөөд чиний хэлдэг шигээр энэ асуудалд ханддаггүй. Иймээс чи өөрийн эргэн тойронд байгаа бүх зүйлд хандахдаа болгоомжтой, хянамгай байж, бүх зүйл дээр Бурханы замаар алхах—Бурханаас эмээж, муугаас зайлах зарчмыг дагах талаар суралц гэж Би чамд сануулж байна. Чи Бурханы хүсэл болон Бурханы хандлагын асуудал дээр бат ойлголттой болох ёстой; энэ талаар чамтай харилцах гэгээрсэн хүмүүсийг олж, няхуур эрж хай. Өөрийн итгэдэг Бурханыг хүүхэлдэй шиг—дур зоргоороо шүүж, дурын дүгнэлтэд хүрч, тоомжиргүй хандлагаар бүү ханд. Бурханы авралын явцад Тэр чиний төгсгөлийг тогтоох үедээ чамд өршөөл, хүлээцтэй байдал, эсвэл шүүлт, гэсгээлт хүртээх нь хамаагүй, чамд хандах Түүний хандлага өөрчлөгдөшгүй биш. Энэ нь Бурханд хандах чиний хандлага болон Бурханы талаарх чиний ойлголтоос хамаардаг. Чи Бурханы талаар тодорхой мэдлэг эсвэл ойлголттой болсноор Түүнийг үүрд мөнхөд тодорхойлж болохгүй. Үхсэн Бурханд бүү итгэ; амьд Бурханд итгэ. Үүнийг сана! Би энд зарим нэг үнэнийг, та нарын сонсох хэрэгтэй үнэнийг хэлэлцсэн хэдий боловч та нарын одоогийн байдал болон одоогийн биеийн хэмжээнээс шалтгаалан Би урам зоригийг чинь мохоох илүү их шаардлага тавьж, тэгснээр зүрх сэтгэлийг чинь хэтэрхий их уйтгараар дүүргэж, Бурханд илүү их урам хугарахад хүргэхийг хүсэхгүй байна. Үүний оронд та нар Бурханыг хайрлах зүрх сэтгэл, Бурханыг хүндэтгэсэн хандлагаа ашиглан урдах замаараа алхаж чадна гэж Би найдаж байна. Бурханд итгэх итгэлд хайхрамжгүй бүү ханд. Үүнийг хамгийн том асуултуудын нэг гэж үз. Үүнийг зүрх сэтгэлдээ тээж, бодит байдалтай, бодит амьдралтай холбо—дүр бүү үзүүл. Учир нь, энэ бол амьдрал, үхлийн асуудал бөгөөд чиний хувь заяаг тодорхойлох асуудал билээ. Үүнд наргиан шиг, хүүхдийн тоглоом шиг бүү ханд! Өнөөдөр та нартай эдгээр үгийг хуваалцсаныхаа дараа та нар зүрх сэтгэлдээ юу ойлгож авсан бол гэж Би бодож байна. Өнөөдөр энд Миний ярьсан зүйлийн талаар асуух юм та нарт байна уу?

Хэдий эдгээр сэдэв нь бага зэрэг шинэ, мөн та нарын үзэл бодол болон ер нь та нарын эрж хайж, анхаардаг зүйлсээс бага зэрэг холдсон байж болох боловч эдгээрийг хэсэг хугацаанд ярилцсаны дараа Миний энд хэлсэн бүхний талаар та нар нийтлэг ойлголттой болно. Эдгээр нь шинэ сэдэв, та нарын хэзээ ч эргэцүүлж үзэж байгаагүй сэдвүүд болохоор та нарын ачааг нэмэхгүй гэж Би найдаж байна. Би өнөөдөр энэ үгийг та нарыг айлгахын тулд хэлж байгаа юм биш, мөн Би та нартай харьцах ч гэж оролдоогүй байна; харин Миний зорилго бол бодит баримтын үнэнийг ойлгоход та нарт туслах явдал юм. Эцсийн эцэст, хүн болон Бурханы хооронд зай байдаг: Хэдийгээр хүн Бурханд итгэдэг ч гэсэн Бурханыг хэзээ ч ойлгоогүй; тэр хэзээ ч Бурханы хандлагыг мэдээгүй. Түүнчлэн хүн Бурханы хандлагад санаа тавихдаа хэзээ ч урам зоригтой байгаагүй. Харин сохроор итгэж, сохроор явсан бөгөөд Бурханы талаарх өөрийн мэдлэг, ойлголтод хайхрамжгүй байсаар байна. Иймээс Би эдгээр асуудлыг та нарын хувьд ойлгомжтой болгож, та нарын итгэдэг Бурхан яг ямар төрлийн Бурхан бэ гэдгийг; Тэр зүрх сэтгэлдээ юу бодож байгааг; янз бүрийн хүмүүст хандахдаа Түүний хандлага ямар байдгийг; та нарын үйлдэл Түүний шаардлагаас хэр хол, Түүний шаарддаг стандартаас хэр зөрөөтэй байгааг та нарт мэдүүлэхийг хичээж байна. Үүнийг мэдэх та нарын зорилго бол явж байгаа зам чинь ямар төрлийн үр дүн рүү хөтөлж байгааг, энэ зам дээр та нар юу олж аваагүйг, та нар ямар салбаруудад огт оролцоогүй байгааг хэмжиж, мэдэх шугамыг зүрх сэтгэлдээ бий болгох явдал юм. Та нар өөр хоорондоо ярилцах үедээ ер нь цөөн хэдэн түгээмэл хэлэлцдэг сэдвийг ярьдаг; хамрах хүрээ явцуу, агуулга нь маш өнгөц бөгөөд Бурханы хүсэл, Бурханаас хүнд тавьдаг шаардлагын цар хүрээний стандартаас зайтай, зөрүүтэй байдаг. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр ингэж явах нь та нарыг Бурханы замаас улам л хол хазайхад хүргэнэ. Та нар ердөө л Бурханаас бэлэн үг авч, тэдгээрийг шүтэн мөргөх бай, ёслол ба журам болгодог. Тэгээд л тэр! Үнэндээ, та нарын зүрх сэтгэлд Бурханы зай байхгүй бөгөөд Бурхан та нарын зүрх сэтгэлийг хэзээ ч олж аваагүй. Бурханыг мэдэх маш хэцүү гэж зарим хүн боддог—энэ бол үнэн. Энэ хэцүү! Хэрвээ хүмүүсээс үүргээ биелүүлж, гадна талдаа аливаа зүйлсийг хий гэвэл, хэрвээ тэднийг шаргуу ажилла гэвэл Бурханд итгэх маш амархан гэж хүмүүс бодох бөгөөд учир нь энэ бүхэн хүн төрөлхтний чадварын цар хүрээнд багтдаг. Гэхдээ сэдэв нь Бурханы санаа зорилго болон хүнд хандах Бурханы хандлагын хэсэгт шилжих мөчид хүн бүрийн хувьд байдал хавьгүй хэцүү болно. Яагаад гэвэл, энэ нь үнэний тухай хүмүүсийн ойлголт болон тэдний бодит байдалд орох оролтыг хамардаг; мэдээж, хүндрэл бэрхшээлийн түвшин байдаг! Гэхдээ эхний хаалгаар нэвтэрсний чинь дараа, тийш орж эхэлсний чинь дараа энэ нь аажмаар улам бүр хялбар болдог.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 18

Бурханаас эмээх эхлэлийн цэг нь Түүнд Бурхан гэж хандах явдал юм

Нэг хүн саяхан нэг асуулт дэвшүүллээ: Бид Бурханыг Иовоос илүү мэддэг мөртлөө Бурханаас эмээж яагаад бас л чаддаггүй юм бэ? Бид энэ асуудлыг өмнө нь бага зэрэг хөндсөн, тийм үү? Үнэндээ, энэ асуудлын мөн чанарыг ч бас өмнө нь хэлэлцсэн, Иов тэр үед Бурханыг мэддэггүй байсан хэдий боловч Түүнд Бурхан гэж хандсан бөгөөд Түүнийг тэнгэр, газрын бүх зүйлийн Эзэн гэж үзсэн. Иов Бурханыг дайснаа гэж тооцоогүй. Харин Түүнийг бүх зүйлийг Бүтээгч хэмээн шүтэн мөргөдөг байсан. Өнөө үед хүмүүс яагаад Бурханыг ийм их эсэргүүцдэг вэ? Тэд яагаад Бурханаас эмээдэггүй вэ? Нэг шалтгаан нь бол тэд Сатанаар гүн ялзруулагдсан. Сатаны уг чанар тэдэнд гүн шингэснээр хүмүүс Бурханы дайсан болсон юм. Тиймээс тэд хэдийгээр Бурханд итгэж, Бурханыг хүлээн зөвшөөрдөг боловч одоо ч гэсэн Бурханыг эсэргүүцэж, өөрсдийгөө Түүний эсрэг байранд тавьж чаддаг. Энэ нь хүний уг чанараар тодорхойлогддог. Өөр нэг шалтгаан бол хэдийгээр хүмүүс Бурханд итгэдэг боловч тэд Түүнд Бурхан гэж ханддаггүй. Үүний оронд Бурханыг хүний дайсан гэж үзээд Түүнийг хүний эсрэг тавьж, Бурхантай эвлэршгүй дайсагнадаг. Ийм л энгийн юм. Энэ асуудал өмнөх ярианд хөндөгдөөгүй гэж үү? Энийг бодоод үз: Энэ шалтгаан нь мөн үү? Бурханы тухай бага зэрэг мэдлэг чамд байдаг ч гэсэн энэ мэдлэг чинь яг юу вэ? Энэ нь хүн бүрийн яриад байгаа зүйл биш гэж үү? Энэ нь чамд Бурханы хэлсэн зүйл биш гэж үү? Чи зөвхөн онолын болон сургаалын талыг л мэддэг; чи Бурханы жинхэнэ талыг мэдэрч байсан уу? Чамд субьектив мэдлэг бий юу? Чамд бодитой мэдлэг, туршлага бий юу? Бурхан чамд хэлээгүй бол чи үүнийг мэдэх байсан уу? Онолын мэдлэг чинь жинхэнэ мэдлэгийг төлөөлж чадахгүй. Товчхондоо, хэр их мэддэг чинь, үүнийг хэрхэн мэдэж авсан чинь хамаагүй, Бурханы талаар жинхэнэ ойлголт олж авахаас чинь өмнө Бурхан чиний дайсан байдаг, Бурханд үнэхээр Бурхан гэж хандахаас чинь өмнө Тэр чиний эсрэг тавигддаг, учир нь чи бол Сатаны биелэл билээ.

Чи Христтэй хамт байхдаа харваас Христийг Бурхан гэж авч үзэн, Түүнийг өдөрт гурван хоолоор дайлж, цайгаар дайлж, Түүний амьдралын хэрэгцээнд санаа тавьж магадгүй. Ямар нэг зүйл тохиолдох бүрд хүмүүсийн үзэл бодол үргэлж Бурханы үзэл бодлын эсрэг байдаг. Тэд үргэлж Бурханы үзэл бодлыг ойлгож чаддаггүй, хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. Хүмүүс гаднаа Бурхантай сайн харилцаатай байдаг хэдий ч энэ нь тэд Түүнтэй нийцтэй байдаг гэсэн үг биш. Ямар нэгэн зүйл тохиолдмогц хүний дуулгаваргүй байдал үнэхээр гарч ирч, хүн болон Бурханы хооронд оршдог дайсагналыг баталдаг. Энэ дайсагнал нь Бурхан хүнийг эсэргүүцэж байгаа явдал биш; Бурхан хүнд дайсагнахыг хүсэж байгаа юм биш, мөн Бурхан хүнийг эсрэг талд тавиад хүнд тэгж хандаж байгаа хэрэг биш юм. Харин ч Бурханы эсрэг энэхүү мөн чанар нь хүний субьектив хүсэлд, хүний далд ухамсарт нуугдаж байдаг хэрэг юм. Хүн Бурханаас ирдэг бүхнийг өөрийн судалгааны бай гэж үздэг болохоор Бурханаас ирдэг зүйлд болон Бурхантай хамаатай зүйлд хандах хариу үйлдэл нь юун түрүүнд таамаглаж, эргэлзэх явдал бөгөөд дараа нь Бурхантай зөрчилддөг хандлагыг сонгож, Бурханыг эсэргүүцэх явдал байдаг. Үүний дараа хүн идэвхгүй ааш аягтай болж, бүр ийм төрлийн Бурханыг дагах нь түүнд хэрэгтэй эсэх талаар эргэлзэх түвшинд хүртлээ Бурхантай маргалдаж, тэмцэлддэг. Хүний ухаалаг чанар нь ингэж үйлдэж болохгүй гэдгийг хүнд хэлдэг боловч тэр өөрийн эрхгүй ийнхүү үйлдэхээр сонгох ба эцсээ хүртэл ямар ч эргэлзээгүйгээр явах болно. Жишээлбэл, Бурханы талаар цуу яриа, гүтгэлэг сонсоод зарим хүний эхний хариу үйлдэл ямар байдаг вэ? Тэдний эхний хариу үйлдэл бол: энэ цуу яриа үнэн, худал эсэхийг, энэ нь байдаг, үгүйг би мэдэхгүй, иймээс харзная. Тэгээд тэд бодолхийлж эхэлдэг: Үүнийг хянан магадлах арга алга; энэ нь байдаг гэж үү? Энэ цуурхал үнэн үү, худал уу? Хэдийгээр энэ хүн үүнийг гаднаа харуулахгүй байгаа ч гэсэн зүрх сэтгэл аль хэдийн эргэлзэж эхэлсэн байдаг ба Бурханыг аль хэдийн үгүйсгээд эхэлсэн байдаг. Энэ төрлийн хандлага, энэ төрлийн үзэл бодлын мөн чанар юу вэ? Энэ нь урвалт биш гэж үү? Хүнд асуудал тулгарахаас өмнө чи энэ хүний үзэл бодол юу болохыг харж чадахгүй—тэр Бурхантай зөрчилддөггүй мэт, Бурханыг дайсан гэж үздэггүй мэт харагддаг. Гэсэн хэдий ч асуудал тулгармагц тэд даруй Сатантай хамт зогсож, Бурханыг эсэргүүцдэг. Энэ баримт юуг харуулж байна вэ? Энэ нь хүн, Бурхан хоёр бол эсрэг тэсрэг гэдгийг харуулж байна. Бурхан хүнийг дайснаа гэж үздэг биш, харин чухамхүү хүний мөн чанар өөрөө Бурханд дайсагнаж байдаг. Хүн Бурханыг хэчнээн удаан дагасан ч бай, хэр их төлөөс төлсөн ч бай; хүн Бурханыг хэрхэн магтаж, Бурханыг хэрхэн эсэргүүцэхгүй байж, бүр Бурханыг хайрлах гэж шамддаг ч бай, тэд Бурханд хэзээ ч Бурхан гэж хандаж чадахгүй. Үүнийг хүний мөн чанар тодорхойлдоггүй гэж үү? Хэрвээ чи Түүнд Бурхан гэж ханддаг бол, Тэр бол Бурхан гэж үнэхээр итгэдэг бол Түүнд бас л эргэлзэж чадна гэж үү? Чиний зүрх сэтгэлд Түүний тухай ямар нэгэн асуултын тэмдэг байж болох уу? Болохгүй. Энэ дэлхийн чиг хандлага маш ёрын муу, энэ хүн төрөлхтөн ч мөн адил; тэгвэл чамд яахаараа тэр талаар ямар ч үзэл байдаггүй юм бэ? Чи өөрөө тун хорлонтой, тэгээд яахаараа тэр талаар ямар ч үзэлгүй байдаг юм бэ? Гэтэл цөөн хэдэн цуу яриа, зарим нэг гүтгэлэг л Бурханы тухай тийм том үзлийг бий болгож, маш олон санаа төрүүлж чаддаг нь биеийн хэмжээ чинь хэчнээн боловсроогүй болохыг харуулж байна! Цөөн хэдхэн шумуул, цөөн хэдэн балиар ялааны “шунгинаан” чамайг хуурахад хангалттай гэж үү? Энэ нь ямар төрлийн хүн бэ? Бурхан энэ төрлийн хүний талаар юу боддогийг чи мэдэх үү? Энэ хүмүүст хандах Бурханы хандлага үнэндээ маш тодорхой. Энэ хүмүүст хандах Бурханы хандлага нь тэдэнд хүйтэн хөндий хандах—тэдэнд ямар ч анхаарал тавихгүй байх явдал бөгөөд эдгээр мунхаг хүмүүсийг нухацтай авч үзэхгүй байх нь Түүний хандлага юм. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Түүнд эцсээ хүртэл дайсагнахаар шийдсэн, Түүнтэй нийцтэй байх замыг эрж хайхаар хэзээ ч төлөвлөөгүй тэр хүмүүсийг авна гэж Бурхан зүрх сэтгэлдээ хэзээ ч төлөвлөөгүй билээ. Миний хэлсэн энэ үг зарим хүнийг шархлуулж болзошгүй юм. Тэгвэл та нарыг үргэлж ингэж шархлуулаасай гэж та нар хүсэж байна уу? Та нар хүссэн, хүсээгүй нь хамаагүй, Миний хэлж байгаа бүхэн үнэн! Хэрвээ Би та нарыг үргэлж ингэж шархлуулж, сорвийг чинь ил гаргавал та нарын зүрх сэтгэл дэх эрхэм дээд Бурханы дүрд нөлөөлөх болов уу? (Нөлөөлөхгүй). Тэгэхгүй гэдэгтэй санал нийлж байна. Учир нь, та нарын зүрх сэтгэлд Бурхан огт байхгүй. Та нарын зүрх сэтгэлд оршдог, та нарын жигтэйхэн өмгөөлж, хамгаалдаг эрхэм дээд Бурхан бол ердөө л Бурхан биш. Харин хүний төсөөллөөс гарсан зүйл; энэ нь ердөө оршдоггүй. Иймээс энэ оньсогын хариуг Би илчилсэн нь хамаагүй илүү дээр юм. Энэ нь бүхий л үнэн биш гэж үү? Жинхэнэ Бурхан бол хүний төсөөлөл биш. Та бүхэн энэ бодит байдалтай нүүр тулж чадах ба энэ нь Бурханы талаарх мэдлэгт чинь тус болно гэж Би найдаж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 19

Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгддөггүй нэг төрлийн хүн

Итгэл нь Бурханы зүрх сэтгэлд хэзээ ч хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй зарим хүн байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан итгэлийг нь сайшаадаггүй учраас энэ хүмүүсийг Өөрийнхөө дагалдагч гэж зөвшөөрдөггүй. Энэ хүмүүсийн хувьд Бурханыг хэдэн жил дагасан ч бай, тэдний үзэл бодол хэзээ ч өөрчлөгдөөгүй. Тэд үл итгэгчид шиг үл итгэгчдийн зарчим, аливааг хийх арга замыг баримталж, тэдний амьд үлдэх хууль болон итгэлийг баримталдаг. Тэд хэзээ ч Бурханы үгийг хүлээн авч амиа болгодоггүй, Бурханы үг бол үнэн гэж хэзээ ч итгээгүй, хэзээ ч Бурханы авралыг хүлээн авах гэж зориогүй, Бурханыг хэзээ ч өөрсдийн Бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэд Бурханд итгэхийг нэг төрлийн сонирхогчдын хорхойсдог зүйлд тооцож, Бурханыг ердөө л сэтгэлийн өмөг түшиг мэт үздэг болохоор Бурханы зан чанарыг юм уу Бурханы мөн чанарыг ойлгох гэж оролдвол зохино гэж боддоггүй. Жинхэнэ Бурхантай холбоотой бүхэн энэ хүмүүст ямар ч хамаагүй гэж хэлж болно. Тэд санаа тавьдаггүй бөгөөд тоодог ч үгүй. Яагаад гэвэл, зүрх сэтгэлийнх нь гүнд тэдэнд үргэлж ингэж хэлж байдаг хүчтэй дуу хоолой байдаг: Бурхан бол харагдахгүй, бас хүршгүй бөгөөд Бурхан оршдоггүй. Ийм Бурханыг ойлгох нь хүчин чармайлтаа талаар үрж байгаа хэрэг; энэ нь өөрсдийгөө хуурсан хэрэг гэж тэд итгэдэг. Тэгээд ямар ч бодитой үзэл бодол баримтлахгүйгээр, эсвэл ямар нэг бодитой үйлдлээр өөрсдийгөө зориулахгүйгээр, үгээрээ л Бурханыг хүлээн зөвшөөрснөөр өөрсдийгөө сүрхий ухаалаг байна гэж боддог. Бурхан энэ хүмүүсийг хэрхэн хардаг вэ? Тэр тэднийг үл итгэгчид гэж үздэг. Зарим хүн: “Үл итгэгчид Бурханы үгийг уншиж чадах уу? Тэд өөрсдийн үүргийг биелүүлж чадах уу? ‘Би Бурханы төлөө амьдрана’ гэдэг үгийг хэлж чадах уу?” гэж асуудаг. Хүний үргэлж хардаг зүйл бол хүмүүсийн мөн чанар биш, харин гаднаа үзүүлэх байдал юм. Гэтэл Бурхан эдгээр гаднаа үзүүлэх байдлыг хардаггүй; Тэр зөвхөн тэдний дотоод мөн чанарыг хардаг. Тиймээс Бурханд энэ хүмүүст хандах ийм төрлийн хандлага, ийм төрлийн тодорхойлолт байдаг. Энэ хүмүүсийн хэлдэг: “Бурхан яагаад ингэдэг вэ? Бурхан яагаад тэгдэг вэ? Би энийг ойлгохгүй байна; би тэрийг ойлгохгүй байна; энэ хүний үзэлтэй нийцэхгүй байна; Та надад үүнийг тайлбарлах ёстой…” гэдэг тухайд Миний хариулт бол: Энэ асуудлыг Би заавал чамд тайлбарлах шаардлагатай юу? Энэ асуудал чамд ер нь хамаатай юу? Чи өөрийгөө хэн гэж бодож байгаа юм бэ? Чи хаанаас ирсэн юм бэ? Чамд Бурханд зааж өгөх эрх бий юу? Чи Түүнд итгэдэг үү? Тэр чиний итгэлийг хүлээн зөвшөөрдөг үү? Нэгэнт чиний итгэл Бурхантай ямар ч хамаагүйгээс хойш, Түүний хийж буй зүйл чамд ямар хамаатай юм бэ? Чи Бурханы зүрх сэтгэлд хаана нь зогсож байгаагаа мэдэхгүй хэрнээ чамд Бурхантай харилцан ярилцах эрх бий юу?

Сануулгын үгс

Эдгээр үгийг сонссоны дараа та нарт таагүй санагдаж байна уу? Хэдийгээр та нар энэ үгийг сонсох хүсэлгүй, эсвэл хүлээн авах хүсэлгүй байж магадгүй ч гэсэн тэдгээр нь бүгд бодит баримт юм. Ажлын энэ үе шатыг Бурхан гүйцэтгэх учраас хэрвээ чи Бурханы санаа зорилгыг хайхардаггүй, Бурханы хандлагыг хайхардаггүй, Бурханы мөн чанар болон зан чанарыг ойлгодоггүй бол эцэст нь хохирох хүн бол чи юм. Миний үгийг сонсоход хатуу гэж бүү буруушаа, мөн та нарын урам зоригийг хугалсан гэж бүү буруушаа. Би үнэнийг ярьдаг; Би та нарын урмыг хугалах гээгүй юм шүү. Би та нараар юу хийлгэх, яаж хийлгэх нь хамаагүй, та нар зөв замаар алхана гэж Би найдаж байгаа ба Бурханы замыг дагаж, энэ замаас хазайхгүй гэж найдаж байна. Хэрвээ чи Бурханы үгийн дагуу явахгүй бол, Түүний замыг дагахгүй бол Бурханы эсрэг тэрсэлж, зөв замаас хадуурсан гэдэг чинь эргэлзээгүй. Тиймээс та нарт тодруулж өгөх ёстой зарим асуудал байгааг Би мэдэрдэг бөгөөд та нарыг ойлгомжтой, тодорхой, өчүүхэн төдий ч тээнэгэлзэлгүйгээр итгэдэг болгож, Бурханы хандлага, Бурханы санаа зорилго, Бурхан хүнийг хэрхэн төгс болгодог ба хүний төгсгөлийг ямар арга замаар тогтоодгийг мэдэхэд чинь туслах ёстой. Хэрвээ энэ замаар явж чадахгүй өдөр ирэх юм бол Би ямар ч хариуцлага үүрэхгүй, учир нь эдгээр үгийг чамд аль хэдийн маш тодорхой хэлчихсэн. Өөрийнхөө төгсгөлд чи хэрхэн хандах нь бүхэлдээ чамаас хамаардаг. Янз бүрийн хүмүүсийн төгсгөлийн тухайд Бурхан өөр өөр хандлагатай байдаг ба Түүнд тэдгээрийг хэмжих Өөрийн гэсэн арга зам, шаардлагын стандарт байдаг. Хүмүүсийн төгсгөлийг хэмжих Түүний стандарт нь бүх хүнд шударга байдаг—үүнд эргэлзэх юмгүй! Иймээс зарим хүний санаа зовнил шаардлагагүй юм. Одоо та нарын сэтгэл амарсан уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлаар хүрэх үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 20

Үнэн хэрэгтээ Бурханы зан чанар хүн бүрд нээлттэй байдаг ба нуугдмал байдаггүй, учир нь Бурхан хэзээ ч санаатайгаар аливаа хүнээс зайлсхийдэггүй ба хүмүүсийг Өөрийг нь мэдэх, Өөрийг нь ойлгох боломжгүй болгох гэсэндээ Өөрийгөө хэзээ ч зориуд нууж байгаагүй. Харин Бурханы зан чанар үргэлж нээлттэй байсаар ирсэн бөгөөд хүн тус бүрд үргэлж ил тод дайралддаг. Бурханы удирдлагын үеэр Бурхан хүн бүхэнд хандаж Өөрийн ажлыг хийдэг бөгөөд Түүний ажил хүн бүр дээр хийгддэг. Тэрээр эдгээр ажлыг хийхдээ зан чанараа тасралтгүй илэрхийлж, хүн нэг бүрийг удирдан чиглүүлж, хангахын тулд Өөрийн мөн чанарыг болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохоо ашиглаж байдаг. Эрин үе болгонд, үе шат бүрд нөхцөл байдал сайн ч бай, муу ч бай, Түүний амь хүнийг байнга, зогсолтгүйгээр хангаж, дэмжиж байдагтай адилаар Бурханы зан чанар үргэлж хүн бүрд нээлттэй байдаг бөгөөд Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох нь хүн бүрд нээлттэй байдаг. Гэхдээ зарим хүний хувьд Бурханы зан чанар далд хэвээр үлддэг. Яагаад тэгдэг вэ? Учир нь, энэ төрлийн хүмүүс Бурханы ажил дотор амьдарч, Бурханыг дагадаг атлаа Бурханд ойртох гэх нь байтугай Бурханыг ойлгох гэж хэзээ ч оролдоогүй, Бурханыг мэдэхийг ч хүсээгүй. Энэ хүмүүсийн хувьд Бурханы зан чанарыг ойлгоно гэдэг нь тэдний төгсгөл ирж байна гэсэн үг юм; тэд Бурханы зан чанараар шүүгдэж, яллагдах гэж байна гэсэн үг юм. Иймд энэ хүмүүс хэзээ ч Бурханыг болон Түүний зан чанарыг мэдэхийг хүсэж байгаагүй ба Бурханы хүслийг илүү гүнзгий мэдэж, ойлгохоор шимтдэггүй. Тэд ухамсартай хамтын ажиллагаагаар Бурханы хүслийг ойлгох санаагүй байдаг—тэд зөвхөн хүссэн юмаа цуцалтгүй хийж, түүндээ үүрд сэтгэл хангалуун байдаг; итгэхийг хүсдэг Бурхандаа л итгэдэг; өөрсдийнх нь төсөөлөлд оршдог Бурханд, өөрсдийнх нь үзэлд оршдог Бурханд итгэдэг; мөн өдөр тутмын амьдралд өөрсдөөс нь сүүдэр мэт салшгүй Бурханд итгэдэг. Жинхэнэ Бурханы Өөрийн тухайд бол тэд огт тоосон шинжгүй байж, Түүнийг ойлгох, Түүнд анхаарал хандуулах хүсэлгүй байж, Түүнд ойртох санаа бүр ч бага байдаг. Харин тэд Бурханы илэрхийлдэг үгийг зөвхөн өөрсдийгөө гоёж, сайхан харагдуулахын тулд л ашигладаг. Ингэснээр, өөрсдөө аль хэдийн амжилттай итгэгчид болсон бөгөөд Бурханд зүрх сэтгэлийнхээ гүнд итгэдэг гэж тэд боддог. Тэд зүрх сэтгэлдээ өөрсдийн төсөөлөл, өөрсдийн үзэл болон Бурханы тухай өөрсдийн хувийн тодорхойлолтод ч хөтлөгддөг. Харин жинхэнэ Бурхан Өөрөө тэдэнд огт хамаагүй байдаг. Учир нь, тэд жинхэнэ Бурханыг Өөрийг нь ойлгож, Бурханы жинхэнэ зан чанарыг ойлгон, Бурханд юу байгаа болон Бурхан юу болохыг нэгэнт ойлгосон цагт тэдний үйлдэл, тэдний итгэл, тэдний эрэл хайгуул яллагдана гэсэн үг юм. Ийм учраас тэд Бурханы мөн чанарыг ойлгохыг хүсэхгүй байгаа ба Бурханыг илүү сайн ойлгох, Бурханы хүслийг илүү сайн мэдэх, Бурханы зан чанарыг илүү сайн ойлгохын тулд идэвхтэйгээр эрж хайх, залбирах дургүй, хүсэлгүй байдаг. Тэд Бурханыг зохиомол, хоосон хөндий, тодорхойгүй зүйл байгаасай гэж хүсдэг. Тэд Бурханыг яг л өөрсдийнх нь төсөөлсөнтэй адилхан нэгэн, далайсан газар нь далд орж, далласан газар нь ил гардаг нэгэн, дуусашгүй нөөцтэй, үргэлж бэлэн байдаг нэгэн байхыг хүсдэг. Тэдэнд Бурханы нигүүлсэл хэрэгтэй болоход тэрхүү нигүүлсэл нь байгаач гэж тэд Бурханаас гуйдаг. Тэдэнд Бурханы ерөөл хэрэгтэй болоход тэрхүү ерөөл нь байгаач гэж Бурханаас гуйдаг. Өөрсдөд нь таарамжгүй орчин нөхцөл тулгарахад тэд, өөрсдийг нь зоригжуулж, арын хамгаалалт болооч гэж Бурханаас гуйдаг. Энэ хүмүүсийн Бурханы тухай мэдлэг нь нигүүлсэл болон ерөөлийн хүрээн дотор гацсан байдаг. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы тухай тэдний ойлголт нь төсөөлөл, бичиг үсэг, хоосон сургаал төдийхнөөр хязгаарлагдаж байдаг. Гэвч Бурханы зан чанарыг ойлгохыг эрмэлздэг, Бурханыг Өөрийг нь жинхэнээсээ харж, Бурханы зан чанарыг болон Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болохыг үнэхээр ойлгохыг хүсдэг зарим хүн бий. Энэ хүмүүс үнэний бодит байдал болон Бурханы авралын араас хөөцөлдөж, Бурханы байлдан дагуулалт, аврал, төгс болголтыг хүлээн авахаар эрж хайж байдаг. Энэ хүмүүс Бурханы үгийг уншихдаа зүрх сэтгэлээ ашигладаг, мөн тэдэнд зориулан Бурханы бэлтгэсэн хүн, үйл явдал, юм бүрийг биечлэн мэдрэхэд зүрх сэтгэлээ ашигладаг бөгөөд үнэнчээр залбиран эрж хайдаг. Тэдний хамгийн их хүсдэг зүйл бол Бурханы хүслийг мэдэж, Бурханы жинхэнэ зан чанар болон мөн чанарыг ойлгох явдал юм. Ингэснээрээ тэд Бурханд халдахаа больж, Бурханы хайр татам байдал болон Түүний үнэн талыг туршлагаараа дамжуулан илүү их харах чадвартай болно. Мөн ингэснээр тэдний зүрх сэтгэлд жинхэнэ бодит Бурхан оршин тогтнох ба ингэснээр Бурхан тэдний зүрхэнд байраа эзэлж, тэд цаашид төсөөлөл, үзэл, тодорхой бус байдлын дунд амьдрахаа болино. Энэ хүмүүс Бурханы зан чанар болон Түүний мөн чанарыг ойлгох тулгамдсан хүсэлтэй байдгийн шалтгаан бол Бурханы зан чанар, мөн чанар нь хүний туршлагын аль ч мөчид хэрэг болж болох, насан туршид нь амийг тэтгэх зүйл юм. Бурханы зан чанарыг ойлгомогцоо тэд Бурханыг илүү хүндэтгэн, Бурханы ажилд илүү сайн хамтран ажиллаж, Бурханы хүсэлд илүү анхааралтай байж чадаад, үүргээ сайн биелүүлдэг. Энэ бол Бурханы зан чанарт хандах хоёр төрлийн хүний хандлага юм. Эхнийх нь Бурханы зан чанарыг ойлгохыг хүсдэггүй. Тэд Бурханы зан чанарыг ойлгож, Бурханыг Өөрийг нь мэдэж, Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг харахыг хүсдэг, Бурханы хүслийг үнэхээр мэдрэхийг хүсдэг гэцгээдэг боловч сэтгэлийнхээ гүнд Бурхан оршин байдаггүй байсан нь дээр гэж боддог. Яагаад гэвэл, энэ хүмүүс байнга Бурханд дуулгаваргүй байж, эсэргүүцдэг; тэд байр суурийн төлөө зүрх сэтгэлдээ Бурхантай тэмцэлдэж, Бурханы оршин тогтнолыг үргэлж сэжиглэж, бүр үгүйсгэдэг. Тэд Бурханы зан чанараар буюу бодит Бурханаар Өөрөөр нь зүрх сэтгэлээ эзэмдүүлэх хүсэлгүй байдаг. Тэд зөвхөн өөрсдийн хүсэл, төсөөлөл болон санаархлыг л хангахыг хүсдэг. Тиймээс энэ хүмүүс Бурханд итгэж, Бурханыг дагаж, мөн Түүний төлөө гэр бүл, ажлаа орхиж чадах боловч муу үйлээ төгсгөдөггүй. Цаашлаад зарим нь тахил хулгайлж, зарим нь тахилыг үрэн таран хийж, зарим нь бас Бурханыг нууцаар харааж байхад бусад нь өөрсдийгөө ахин дахин гэрчилж, өөрсдийгөө өргөмжилж, хүмүүс болон байр суурийн төлөө Бурхантай тэмцэлдэхийн тулд байр сууриа ашигладаг. Тэд хүмүүсээр өөрсдийгөө шүтүүлэхийн тулд төрөл бүрийн арга саам ашиглаж, хүмүүсийн сэтгэлийг байнга өөртөө татаж, хяналтдаа оруулахаар хичээдэг. Цаашлаад зарим нь, өөрсдийгөө Бурхан хэмээн хүмүүст санаатайгаар буруу ойлгуулж, хүмүүсийг өөрт нь Бурхан шиг хандахад хүргэдэг. Тэр ялзарсан хүн гэдгээ, мөн ялзарч, биеэ тоосон ба өөрийг нь шүтэх хэрэггүй, хэчнээн ч сайныг үйлдсэн бай, тэр нь бүхэлдээ Бурханы өргөмжлөл бөгөөд өөрсдийнх нь хийх ёстой зүйл гэдгийг хүмүүст хэзээ ч хэлдэггүй. Тэд эдгээр зүйлийг яагаад хэлдэггүй вэ? Учир нь тэд хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх байр сууриа алдахаас маш их айдаг. Тиймээс ийм хүмүүс Бурханыг хэзээ ч өргөмжилдөггүй, мѳн Бурханд гэрчлэл хийдэггүй. Тэр хэзээ ч Бурханыг ойлгохоор оролдож байгаагүй учраас Бурханыг өргөмжилж, гэрчилдэггүй. Тэр Бурханыг ойлголгүйгээр Бурханыг мэдэж чадах уу? Тэгэх боломжгүй! Иймд “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурхан Өөрөө” гэх сэдэв дэх хэдэн үг энгийн байж болох боловч хүн болгоны хувьд ач холбогдол нь өөр юм. Үргэлж Бурханд дуулгаваргүй байдаг, Бурханыг эсэргүүцдэг, Бурханд дайсагнадаг хүний хувьд үг нь яллалтыг ёрлодог; харин үнэний бодит байдлыг эрэлхийлдэг, үргэлж Бурханы өмнө ирж, Бурханы хүслийг эрж хайдаг хүн тийм үгийг усанд орсон загас мэт авч үзнэ. Тэгэхээр, та нарын зарим нь Бурханы зан чанар, Бурханы ажлын тухай яриаг сонсмогцоо толгой нь өвдөж, зүрх нь эсэргүүцлээр дүүрч, жигтэйхэн тавгүйтдэг. Гэвч зарим нь: Энэ сэдэв надад маш ашиг тустай учраас яг хэрэгтэй зүйл байна. Энэ бол миний амийн туршлагад дутагдаж болшгүй хэсэг; энэ бол хамгийн үндсэн чухал зүйл, Бурханд итгэх итгэлийн үндэс бөгөөд хүн түүнээс салж болохгүй гэж боддог. Та бүгдийн хувьд энэ сэдэв ойрхон бөгөөд хол, мэдэхгүй боловч танил санагддаг. Гэхдээ ямартай ч, энэ бол хүн бүрийн сонсох ёстой, мэдэх ёстой, ойлгох ёстой сэдэв юм. Чи үүнд яаж хандах, үүнийг яаж харах, хэрхэн хүлээж авахаас үл хамааран энэ сэдвийн чухал ач холбогдлыг тоохгүй байж болохгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 21

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн цагаасаа эхлэн Өөрийн ажлыг хийсээр ирсэн. Эхэндээ энэ нь маш энгийн ажил байсан боловч энгийн мөртөө Бурханы мөн чанар болон зан чанарын илэрхийллийг агуулж байв. Хэдийгээр өнөөдрийг хүртэл Бурханы ажил илүү өндөр түвшинд хүрч, Өөрийг нь дагагч хүн бүрд асар олон тооны тодорхой ажил зориулж, мөн нэлээд олон тооны үг илэрхийлсэн боловч Бурханы үнэн бие эхнээсээ эдүгээг хүртэл хүн төрөлхтнөөс нуугдсаар ирсэн. Хэдийгээр Тэр хоёр удаа бие махбодтой болсон боловч Библид тэмдэглэгдсэн үйл явдлын үеэс өнөөг хүртэл Бурханы үнэн биеийг хэн ер нь харсан юм бэ? Та нарын ойлголт дээр үндэслэвэл, Бурханы жинхэнэ биеийг харсан хүн ер нь байна уу? Байхгүй. Хэн ч Бурханы үнэн биеийг хараагүй, өрөөр хэлбэл, хэн ч Бурханы үнэн төрхийг үзээгүй. Энэ бол хүн бүрийн хүлээн зөвшөөрдөг зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы үнэн бие буюу Бурханы Сүнс нь Түүний бүтээсэн Адам, Ева болон Түүний хүлээн зөвшөөрсөн зөв шударга хүн Иовыг оролцуулаад бүх хүнээс нуугдмал байдаг. Тэд хүртэл Бурханы үнэн биеийг хараагүй юм. Тэгвэл Бурхан яагаад Өөрийн үнэн биеийг зориуд далдалдаг вэ? Зарим хүн: “Бурхан хүмүүсийг айлгахаасаа эмээдэг” гэж хэлдэг. Зарим нь: “Хүн дэндүү жижигхэн, Бурхан дэндүү том учраас Бурхан Өөрийн үнэн биеийг нуудаг; хүмүүс Бурханыг харж болохгүй, эс бөгөөс тэд үхнэ” гэдэг. Бас: “Бурхан Өөрийн ажлыг өдөр бүр удирдаад завгүй байдаг, хүмүүст Өөрийгөө харуулахаар гарч ирэх цаг Түүнд байдаггүй байх” гэж хэлэх хүмүүс ч бий. Та нар алинд нь ч итгэдэг бай хамаагүй, Надад нэг дүгнэлт байна. Энэ дүгнэлт нь юу вэ? Энэ бол Бурхан үнэн биеэ хүмүүст харуулъя гэж огт хүсдэггүй гэсэн дүгнэлт юм. Хүмүүсээс нуугдмал байх нь Бурханы зориуд хийдэг зүйл. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрийн үнэн биеийг хүмүүст санаатайгаар харуулдаггүй. Үүнийг та нар бүгд ойлгосон байх. Нэгэнт Бурхан Өөрийн үнэн биеийг хэнд ч харуулаагүй тул Бурханы үнэн бие оршин байдаг гэж та нар итгэдэг үү? (Тэр оршин байдаг.) Мэдээж Тэр байдаг. Бурханы үнэн бие оршин байдаг нь эргэлзээгүй юм. Гэвч Бурханы үнэн бие хэр том болох, эсвэл ямар харагддаг тухайд гэвэл, эдгээр асуултыг хүн төрөлхтөн судлах хэрэгтэй юу? Үгүй. Үгүйсгэсэн хариу байна. Бурханы үнэн биеийн тухай сэдэв бол бидний судлах хэрэгтэй асуудал биш, тэгвэл бидний судлах хэрэгтэй асуудал юу вэ? (Бурханы зан чанар.) (Бурханы ажил.) Гэвч албан ёсны сэдэв рүүгээ орохын өмнө саяхан хэлэлцэж байсан зүйлдээ буцаж очъё: Бурхан яагаад Өөрийн үнэн биеийг хэзээ ч хүн төрөлхтөнд харуулаагүй вэ? Яагаад Бурхан Өөрийн үнэн биеийг хүн төрөлхтнөөс зориуд нуудаг вэ? Үүнд зөвхөн ганц л шалтгаан байгаа ба тэр нь: Хэдийгээр бүтээгдсэн хүн нь Бурханы ажлыг хэдэн мянган жилийн туршид туулсан боловч Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы мөн чанарыг мэддэг ганц ч хүн байхгүй. Бурханы нүдээр бол, ийм хүн төрөлхтөн Өөрийнх нь эсрэг байдаг ба Өөрт нь дайсагнадаг хүмүүст Бурхан Өөрийгөө харуулдаггүй. Энэ бол Бурхан хүн төрөлхтөнд Өөрийн үнэн биеийг хэзээ ч харуулалгүй, Өөрийн үнэн биеийг тэднээс зориуд халхалдгийн цорын ганц шалтгаан юм. Та нар одоо Бурханы зан чанарыг мэдэж авахын чухал ач холбогдлыг тодорхой ойлгосон биз дээ?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 22

Бурханы удирдлага байсан цагаас эхлэн Бурхан Өөрийн ажлыг гүйцэтгэхэд үргэлж бүх анхаарлаа хандуулж иржээ. Хүнээс Өөрийн үнэн биеийг нуудаг хэдий ч Тэр үргэлж тэдний дэргэд байж, тэдэн дээр ажиллаж, Өөрийн зан чанарыг илэрхийлэн, Өөрийн мөн чанараар бүх хүн төрөлхтнийг залж чиглүүлж, Өөрийн агуу хүч чадал, мэргэн ухаан, эрх мэдлээр хүн бүр дээр ажилласаар ирсэн болохоор Хуулийн эрин үе, Нигүүлслийн эрин үе болон одоогийн Хаанчлалын эрин үеийг авчирсан. Бурхан хүнээс Өөрийн үнэн биеийг нуудаг боловч Түүний зан чанар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох болон хүн төрөлхтнийг гэх Түүний хүсэл нь хүмүүсийг харж, мэдрэг гэж нээлттэй ил байдаг. Өөрөөр хэлбэл, хүмүүс Бурханыг харж, Түүнд хүрч чадахгүй боловч хүмүүсийн харилцсаар ирсэн Бурханы зан чанар болон мөн чанар нь Бурханы Өөрийн цэвэр илэрхийлэл мөн. Энэ үнэн биш гэж үү? Бурхан Өөрийн ажлыг ямар аргаар, эсвэл аль өнцгөөс хийж байгаагаас үл хамааран хүмүүст үргэлж Өөрийн жинхэнэ ялгамж чанараар хандаж, хийх ёстой зүйлээ хийж, хэлэх ёстой зүйлээ хэлж байдаг. Бурхан ямар ч өнцгөөс ярьж байсан бай—гуравдагч тэнгэрт зогсож байсан ч, эсвэл махбодод орших юм уу бүр энгийн хүний байдлаар байсан ч—Тэр хүмүүст үргэлж Өөрийн бүх сэтгэл зүрхнээс, Өөрийн бүх оюун ухаанаар, хуурч мэхлэхгүйгээр, нууж далдлахгүйгээр ярьдаг. Өөрийн ажлыг явуулж байхдаа Бурхан Өөрийн үг болон зан чанарыг илэрхийлж, мөн Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохоо юу ч үлдээлгүй илэрхийлдэг. Тэр хүн төрөлхтнийг Өөрийн амь, Өөрийн оршихуй болон эзэмшлээр залж чиглүүлдэг. Харагддаггүй, баригддаггүй Бурханы удирдамж дор хүн төрөлхтний өлгий эрин болох Хуулийн эрин үеийг хүн ийнхүү туулсан юм.

Хуулийн эрин үеийн дараа Бурхан анх удаа махбод болсон ба бие махбодтой болсон цаг хугацаа нь гучин гурван жил хагас үргэлжилсэн билээ. Хүний хувьд гучин гурван жил хагас гэдэг урт хугацаа юу? (Урт биш.) Хүний насны хэмжээ гучин хэдэн жилээс ер нь урт байдаг тул энэ нь хүний хувьд нэг их урт цаг хугацаа биш. Гэхдээ бие махбодтой болсон Бурханы хувьд энэ гучин гурван жил хагас бол маш урт юм. Тэр Бурханы ажил, Бурханы даалгаврыг үүрсэн хүн, энгийн хүн болсон. Энэ нь, Тэрээр жирийн хүний хийж чадахгүй ажлыг хариуцаж, үүний зэрэгцээ энгийн хүний тэсвэрлэж чадахгүй зовлонг туулах болсон гэсэн үг юм. Нигүүлслийн эрин үед, ажлынх нь эхлэлээс загалмайд цовдлогдох хүртэлх хугацаанд Эзэн Есүсийн амссан зовлонгийн хэмжээг өнөөдрийн хүмүүс нүдээр үзэж чадахгүй байж болох ч та нар Библийн түүхээс үүнийг бага зэрэг ойлгож чадах уу? Эдгээр тэмдэглэсэн баримтад хэчнээн олон нарийн зүйл байдгаас шалтгаалахгүйгээр ерөнхийдөө, энэ хугацаан дахь Бурханы ажил бэрхшээл, зовлонгоор дүүрэн байлаа. Ялзарсан хүний хувьд, гучин гурван жил хагас нь урт хугацаа биш; бага зэрэг зовлон амсах нь том асуудал биш. Гэвч ариун, ямар ч өө сэвгүй Бурханы хувьд бол Тэрээр бүх хүний нүглийг үүрэх хэрэгтэй болж, нүгэлтнүүдтэй хамт идэж, хонож, амьдрах нь хэтэрхий их зовлон шаналал юм. Тэрээр Бүтээгч, бүх зүйлийн Захирагч, бүх юмны Эзэн атал энэ ертөнцөд ирж, ялзарсан хүмүүсийн дарлал, харгислалыг тэсвэрлэх хэрэгтэй болсон. Өөрийн ажлыг дуусгаж, хүн төрөлхтнийг зовлонгоос аврахын тулд хүнээр яллуулж, бүх хүний нүглийг үүрэх хэрэгтэй байлаа. Түүний туулсан зовлонгийн хэмжээг жирийн хүн төсөөлж, мэдрэх боломжгүй юм. Энэ зовлон юуг харуулдаг вэ? Энэ нь хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы зориулалтыг харуулдаг. Энэ нь хүнийг аврахын тулд, хүмүүсийг нүглээс золин аврахын тулд, Өөрийн ажлын энэ шатыг дуусгахын тулд Түүний тэвчсэн доромжлол, төлсөн төлөөсийг харуулдаг. Энэ нь бас Бурхан хүн төрөлхтнийг загалмайгаас золин аврах байсныг харуулдаг. Энэ нь бүтээгдсэн зүйл төлж чадашгүй, цусаар, амиар төлсөн төлөөс мөн. Учир нь, Түүнд Бурханы мөн чанар байдаг ба Бурханд юу байгаа, Бурхан юу болохыг эзэмшсэн тул Тэр ийм төрлийн зовлонг дааж, ийм төрлийн ажлыг хариуцаж чаддаг. Энэ бол Түүний оронд ямар ч бүтээлийн хийж чадахгүй зүйл юм. Энэ нь Нигүүлслийн эрин үед Бурханы хийсэн ажил, Түүний илэрхийлсэн зан чанар билээ. Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг энэ нь илэрхийлж байна уу? Хүн төрөлхтний мэдүүштэй зүйл энэ мөн үү?

Тэрхүү эрин үед хүмүүс Бурханы үнэн биеийг хараагүй боловч Бурханы нүглийн тахилыг хүлээн авч, загалмайгаас Бурханаар золин аврагдсан. Нигүүлслийн эрин үед Бурханы хийсэн ажлын талаар хүмүүс мэдэж магадгүй боловч энэ хугацаанд Бурханы илэрхийлсэн зан чанар болон хүслийн талаар мэддэг хүн бий юу? Хүмүүс ердөө л өөр өөр эрин үед хийсэн Бурханы ажлын нарийн ширийнийг янз бүрийн сувгаар дамжуулан мэддэг, эсвэл Бурханыг ажлаа хийж байх үед гарсан Бурхантай холбоотой түүхүүдийг л мэддэг. Эдгээр агуулга болон түүх нь Бурханы тухай зүгээр л нэг мэдээлэл, эсвэл домгоос цаашгүй байдаг ба Бурханы зан чанар болон мөн чанартай ямар ч хамаагүй. Иймд хүмүүс Бурханы тухай хэдэн ч түүх мэддэг байх нь хамаагүй, тэд Бурханы зан чанар, Түүний мөн чанарын тухай гүнзгий ойлголт болон мэдлэгийг төлөөлж чадахгүй. Хуулийн эрин үетэй адилаар, Нигүүлслийн эрин үеийн хүмүүс махбод дахь Бурхантай ойрхон, дотно холбоотой байсан боловч Бурханы зан чанар болон Бурханы мөн чанарын тухай мэдлэг нь бараг хоосон байсан.

Хаанчлалын эрин үед Бурхан эхний удаагийнхтайгаа адилаар дахин махбод болсон. Ажлынхаа энэ хугацаанд Бурхан мөн л Өөрийн үгийг илэн далангүй илэрхийлж, хийх ёстой ажлаа хийж, Өөртөө юу байгааг болон Өөрийгөө юу болохыг илэрхийлдэг. Үүний зэрэгцээ Тэр хүний дуулгаваргүй, мунхаг байдлыг тэсэн тэвчсээр байсан. Бурхан ажлынхаа энэ хугацаанд ч гэсэн үргэлж Өөрийн зан чанарыг харуулж, Өөрийн хүслийг илэрхийлж байгаагүй гэж үү? Иймд хүнийг бүтээснээс эхлээд одоог хүртэл Бурханы зан чанар, Түүний оршихуй болон эзэмшил, Түүний хүсэл нь хүн бүрд үргэлж нээлттэй байсаар байдаг. Бурхан Өөрийн мөн чанар, зан чанар, эсвэл Өөрийн хүслийг хэзээ ч зориуд нууж байгаагүй. Хүн Бурханы юу хийж байгааг, Түүний хүсэл юу болохыг тоохгүй байгаа л хэрэг, тийм учраас Бурханы тухай хүний ойлголт ийм өрөвдөлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан Өөрийн үнэн биеийг нуухын зэрэгцээ хором бүрд хүний дэргэд байж, Өөрийн хүсэл, Өөрийн зан чанар болон мөн чанарыг үргэлж нээлттэй илэрхийлж байдаг. Зарим талаар, Бурханы үнэн бие хүмүүст бас нээлттэй байдаг боловч сохор, дуулгаваргүй байдлаасаа болоод тэд Бурханы илрэлтийг үргэлж харж чаддаггүй. Иймээс хэрвээ одоогийн нөхцөл байдлаар бол Бурханы зан чанарыг болон Бурханыг Өөрийг нь ойлгоход хүн бүрд хялбар байх биш үү? Энэ нь хариулахад маш хэцүү асуулт байна, тийм үү? Та нар үүнийг хялбар гэж хэлж болно, гэхдээ зарим хүн Бурханыг мэдэхээр эрж хайдаг атлаа Түүнийг хэзээ ч мэдэж, эсвэл Түүний талаар тодорхой ойлголттой болж чаддаггүй—энэ нь үргэлж бүдэг бадаг, тодорхойгүй байдаг. Харин та нар үүнийг тийм ч амаргүй гэж хэлбэл энэ нь ч бас буруу юм. Ийм урт хугацаанд Бурханы ажлыг туулсаар ирсэн учир хүн бүр туршлагаараа дамжуулан Бурхантай жинхэнээсээ харилцаж байсан. Тэд ядаж л Бурханыг зүрх сэтгэлдээ тодорхой хэмжээгээр мэдэрсэн, эсвэл өмнө нь зүрх сэтгэлдээ Бурхантай тааралдсан болохоор Бурханы зан чанарын талаар бага зэрэг ухамсарласан буюу Түүний тухай зарим ойлголтыг олж авсан байх ёстой. Бурханыг дагаж эхэлсэн цагаас одоог хүртэл хүн хэтэрхий ихийг хүртсэн боловч хүний муу хэв чанар, мунхаг байдал, дуулгаваргүй байдал болон төрөл бүрийн санаа зорилго гэсэн олон шалтгааны улмаас хүн бас үүнээс дэндүү ихийг нь алдсан. Бурхан хүнд хангалттай ихийг аль хэдийн өгчихөөгүй гэж үү? Бурхан хүнээс Өөрийн үнэн биеийг нуудаг ч, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болохоор, тэр ч байтугай Өөрийн амиар тэднийг хангадаг; Бурханы тухай хүмүүсийн мэдлэг нь зөвхөн одоогийнх шигээ байх ёсгүй юм. Ийм учраас Би Бурханы ажил, Бурханы зан чанар болон Бурханы Өөрийн тухай сэдвээр та бүхэнтэй цаашид нөхөрлөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Ингэснээр мянга мянган жилийн турш хүнд зориулсан Бурханы чин сэтгэлийн хүчин чармайлт дэмий өнгөрөхгүй ба үүний зэрэгцээ өөрсдийг нь гэх Бурханы хүслийг хүнд үнэнээсээ ойлгуулж, мэдэрч чаддаг болгох зорилготой. Ингэснээр Бурханы тухай хүмүүсийн мэдлэг шинээр нэг алхам урагшилж чадна. Энэ нь бас Бурханыг хүмүүсийн зүрх сэтгэл дэх жинхэнэ байранд нь буцааж, өөрөөр хэлбэл, Түүнд шударгаар хандах болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 23

Адамд өгсөн Бурханы тушаал

Эхлэл 2:15–17 Ехова Бурхан хүнийг авч, Еден цэцэрлэгийг арчлуулан мануулахын тулд тэнд суулгажээ. Ехова Бурхан хүнд тушааж, “Цэцэрлэгийн бүх модны жимснээс чөлөөтэй идэж болно. Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс л идэж болохгүй, учир нь идсэн тэр өдөртөө л чи гарцаагүй үхнэ” хэмээв.

Та нар энэ эшлэлээс ямар нэг зүйл ойлгов уу? Бичвэрийн энэ хэсэг та нарт ямар сэтгэгдэл төрүүлж байна вэ? “Адамд өгсөн Бурханы тушаалыг” яагаад бичвэрээс эш татсан бэ? Бурхан, Адам хоёрын дүр зураг та бүгдийн зүрх сэтгэлд буув уу? Та нар ингэж төсөөлөөд үз: Хэрэв та нар тэнд байсан бол та нарын зүрх сэтгэл дэх Бурхан ямар байх байсан бэ? Энэ дүр зураг та нарт ямар мэдрэмж төрүүлж байна вэ? Энэ бол сэтгэл хөдөлгөм, халуун дулаан зураглал юм. Энд зөвхөн Бурхан, хүн хоёр л байгаа боловч тэдний ойр дотно харилцаа нь атаархмаар байна: Бурханы өгөөмөр хайр хүнд зүгээр өгөгдөж, хүнийг хүрээлж байна; хүн гэмгүй, гэнэн цайлган, санаа зовох зүйлгүй байж, Бурханы харцан дор баяр цэнгэлээр дүүрэн амьдарч байна; Бурхан хүнд санаа тавьж, хүн Бурханы хамгаалалт, ерөөл дор амьдарч, хүний хийж, хэлж буй бүхэн Бурхантай нягт холбоотой, салшгүй байлаа.

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн үеэс хойш түүнд өгсөн анхны тушаал нь энэ гэж хэлж болно. Энэ тушаал юу тээж байна вэ? Энэ нь Бурханы хүслийг тээдэг, мөн хүн төрөлхтний төлөөх Түүний санаа зовнилыг тээдэг. Энэ бол Бурханы анхны тушаал байсан ба Бурхан анх удаа хүн төрөлхтний талаар санаа зовсон нь энэ юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн мөчөөсөө эхлэн хүн төрөлхтний төлөө хариуцлага хүлээх болсон. Түүний хариуцлага юу вэ? Тэр хүнийг хамгаалж, харж хандах ёстой. Хүн Өөрт нь итгэж, үгийг нь дагаж чадна гэж Тэр найддаг. Энэ нь мөн л Бурханы хүнд тавьж буй анхны найдлага юм. Тийм найдлага тээхийн зэрэгцээ Бурхан дараах зүйлийг хэлдэг: “Цэцэрлэгийн бүх модны жимснээс чөлөөтэй идэж болно. Харин сайн мууг мэдүүлэгч модны жимснээс л идэж болохгүй, учир нь идсэн тэр өдөртөө л чи гарцаагүй үхнэ.” Энэхүү энгийн үг Бурханы хүслийг төлөөлдөг, мөн Бурханы зүрх сэтгэл аль хэдийн хүнд санаа тавьж эхэлснийг илэрхийлдэг. Бүх зүйлийн дотроос зөвхөн Адам л Бурханы дүрээр бүтээгдсэн; Адам бол Бурханы амийн амьсгаатай цорын ганц амьд зүйл байсан; тэр Бурхантай хамт алхаж, Бурхантай ярилцаж чаддаг учраас Бурхан түүнд ийм тушаал өгсөн. Бурхан энэ тушаалаараа хүн юу хийж болох, юу хийж болохгүйг маш тодорхой зааж өгчээ.

Энэ энгийн хэдэн үгээс бид Бурханы зүрх сэтгэлийг харсан. Бид Бурханы ямар зүрх сэтгэлийг харсан бэ? Бурханы зүрх сэтгэлд хайр байдаг уу? Тэнд санаа зовнил байдаг уу? Энэ эшлэлд байгаа Бурханы хайр, анхаарлыг хүмүүс ойлгоод зогсохгүй маш сайн, үнэнээсээ мэдрэх боломжтой юм. Тийм биш гэж үү? Намайг эдгээр зүйлийг хэлсний дараа та нар эдгээрийг зүгээр л хэдэн энгийн үг гэж бодож байна уу? Тийм ч энгийн биш, тийм үү? Та нар үүнийг өмнө нь харж чадсан уу? Хэрвээ Бурхан чамд энэ хэдэн үгийг биечлэн хэлсэн бол зүрх сэтгэлд чинь ямар санагдах байсан бэ? Хэрвээ чи хүн чанаргүй хүн байсан бол, хэрвээ чиний сэтгэл цэвдэг бол чи юу ч мэдрэхгүй, Бурханы хайрыг мэдэрч чадахгүй бөгөөд Бурханы зүрх сэтгэлийг ойлгох гэж оролдохгүй байх байсан. Хэрвээ чи мөс чанартай, хүн чанартай хүн байсан бол мэдрэмж чинь өөр байх байсан. Чи халуун дулаан байдлыг мэдэрч, халамжлуулж, хайрлуулж байгаагаа мэдрэх ба аз жаргалыг мэдрэх байсан. Тийм биш гэж үү? Чи эдгээр зүйлийг мэдрэх үед Бурханд хэрхэн хандах вэ? Бурханд ээнэгшин дассан мэт санагдах болов уу? Чи зүрх сэтгэлийнхээ угаас Бурханыг хайрлан хүндэтгэх болов уу? Зүрх сэтгэл чинь Бурханд улам ойртох болов уу? Чи үүнээс Бурханы хайр хүнд яг хэр чухал болохыг харж болно. Гэвч хүмүүс Бурханы хайрыг мэдэрч, ойлгох нь бүр ч илүү чухал юм. Үнэндээ Бурхан Өөрийн ажлын энэ үе шатанд иймэрхүү зүйлийг олон хэлдэггүй гэж үү? Гэвч өнөөгийн хүмүүсийн хувьд, Бурханы зүрх сэтгэлийг мэдэрч чадах хүн байна уу? Миний дөнгөж сая ярьсан Бурханы хүслийг та нар ухаарч чадах уу? Бурханы хүсэл ийм тодорхой, үнэн бодитой, жинхэнэ байхад та нар мэдэрч чаддаггүй. Ийм учраас Би та бүхнийг Бурханы талаар бодитой мэдлэг, ойлголтгүй гэж хэлдэг. Энэ нь баримт биш гэж үү?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 24

Бурхан Еваг бүтээсэн нь

Эхлэл 2:18–20 Ехова Бурхан, “Хүн ганцаараа байх нь сайн зүйл биш; Би түүнд тохирсон туслагчийг бүтээх болно” гэв. Тэгээд Ехова Бурхан хээрийн бүх араатан амьтан, мөн огторгуйн бүх жигүүртэн шувуудыг шороогоор бүтээн; тэднийг хэрхэн нэрлэхийг нь үзэхээр Адамд авчирч өгөв. Адам амьтан бүрийг нэрлэсэн нь тийнхүү тэдний нэр болжээ. Тэгээд Адам бүх мал амьтад, огторгуйн жигүүртэн шувууд, мөн хээрийн бүх араатанд нэр өгөв; гэвч Адамын хувьд түүнд тохирох туслагч олдсонгүй.

Эхлэл 2:22–23 Ехова Бурхан эрэгтэй хүнээс авсан хавиргаараа эмэгтэй хүнийг бүтээж, түүнийг эрэгтэй хүнд аваачиж өгөв. Ингээд Адам, “Энэ бол одоо миний яснаас авсан яс, махнаас авсан мах юм, түүнийг Эрэгтэй хүнээс гаргаж авсан учраас Эмэгтэй хүн гэж нэрлэх болно” гэжээ.

Бичвэрийн энэ хэсэгт нэг чухал мөр бий: “Адам амьтан бүрийг нэрлэсэн нь тийнхүү тэдний нэр болжээ.” Тэгэхээр, бүх амьд амьтанд хэн нэр өгсөн бэ? Бурхан биш, харин Адам. Энэхүү мөр нь хүнд нэг баримтыг хэлж байна: Бурхан хүнийг бүтээхдээ түүнд мэргэн ухаан өгсөн. Иймд хүний мэргэн ухаан Бурханаас ирсэн байна. Энэ бол эргэлзээгүй юм. Гэхдээ яагаад? Бурхан Адамыг бүтээсний дараа Адам сургуульд явсан уу? Тэр уншиж чаддаг байсан уу? Бурхан төрөл бүрийн амьд амьтныг бүтээсний дараа Адам тэр бүтээлүүдийг таньсан уу? Тэднийг юу гэж нэрлэдгийг Бурхан түүнд хэлж өгсөн үү? Мэдээж Бурхан түүнд эдгээр амьтныг яаж нэрлэхийг зааж өгөөгүй. Энэ бол баримт! Тэгвэл тэр эдгээр амьтанд яаж нэр өгөхийг болон ямар нэр өгөхийг яаж мэдсэн бэ? Энэ нь Адамыг бүтээхдээ Бурхан түүнд юу нэмсэн бэ гэдэг асуулттай холбоотой юм. Бурхан хүнийг бүтээхдээ Өөрийн мэргэн ухааныг түүнд нэмсэн гэдгийг баримтууд баталж байна. Энэ бол гол чухал зүйл юм. Та нар бүгдээрээ анхааралтай сонс! Энд та бүхний тодорхой мэдэх ёстой бас нэг чухал зүйл байна: Адам эдгээр амьтанд нэр өгсний дараа тэр нэрс нь Бурханы хувьд тодорхойлогдсон. Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Энэ нь мөн Бурханы зан чанарыг агуулдаг ба Би үүнийг тайлбарлах ёстой.

Бурхан хүнийг бүтээж, түүнд амийн амьсгал үлээж оруулаад, Өөрийнхөө мэргэн ухаан, Өөрийн чадвар, Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохын заримыг нь өгсөн. Бурхан хүнд энэ бүх зүйлийг өгсний дараа хүн бие даан зарим нэг юм хийж, өөрөө бие даан зарим зүйлийг бодож чаддаг болсон. Хэрвээ хүний бодож, хийж байгаа зүйл Бурханы нүдэнд сайн харагдаж байвал Бурхан түүнийг зөвшөөрч, саад болдоггүй. Хүний хийж байгаа зүйл зөв бол Бурхан тэр чигт нь орхидог. Иймээс “Адам амьтан бүрийг нэрлэсэн нь тийнхүү тэдний нэр болжээ” гэсэн өгүүлбэр юуг илтгэдэг вэ? Энэ нь, Бурхан төрөл бүрийн амьтны нэрд ямар ч засвар хийгээгүйг харуулж байна. Адам амьтныг яаж ч нэрлэсэн бай, Бурхан “За” гэж хэлээд л тус нэрийг тэр хэвээр нь тодорхойлжээ. Бурхан ямар нэг санал илэрхийлсэн үү? Үгүй, огт үгүй. Та нар эндээс юу харж байна вэ? Бурхан хүнд мэргэн ухаан өгсөн ба хүн Бурханаас заяасан мэргэн ухааныг ашиглан юм хийдэг. Хэрвээ Бурханы нүдээр хүний хийж байгаа зүйл эерэг бол Бурхан ямар ч үнэлгээ, шүүмжлэлгүйгээр баталж, зөвшөөрч, хүлээн авдаг. Энэ нь ямар ч хүн, ямар ч муу ёрын сүнс юм уу Сатаны хийж чадахгүй зүйл юм. Та нар эндээс Бурханы зан чанарын илэрхийллийг харж байна уу? Хүний хувьд, ялзарсан хүний хувьд, эсвэл Сатаны хувьд, өөрсдийгөө төлөөлүүлэн яг хамар дор нь юм хийхийг бусдад зөвшөөрөх байсан уу? Мэдээж, үгүй! Тэд өөр хүн юм уу өөр хүчтэй байр суурийн төлөө тэмцэх байсан уу? Мэдээж, тэгэх байсан! Хэрвээ тухайн мөчид ялзарсан хүн юм уу Сатан Адамтай хамт байсан бол тэд Адамын хийж байсан зүйлийг лав зөвшөөрөхгүй байсан. Тэдэнд бие даан бодох чадвар болон өөрсдийн гэсэн санаа бодол байгаа гэдгийг батлахын тулд тэд Адамын хийсэн бүхнийг ор тас үгүйсгэн: “Чи үүнийг ингэж нэрлэмээр байна уу? Гэхдээ би энийг ингэж нэрлэхгүй, би үүнийг тэгж нэрлэнэ; чи үүнийг Том гэж нэрлэлээ, харин би Харри гэж нэрлэнэ. Би өөрийнхөө гоц ухааныг үзүүлэх хэрэгтэй” гэх байлаа. Энэ ямархуу уг чанар вэ? Энэ нь биеэ тоосон зан биш гэж үү? Харин Бурханд тийм зан чанар бий юу? Бурхан Адамын хийсэн зүйлийг ер бусын байдлаар эсэргүүцсэн үү? Хариулт нь маргаангүй үгүй! Бурханы илэрхийлдэг зан чанарт өчүүхэн төдий ч маргах дуртай, биеэ тоосон, эсвэл өөрийгөө зөвтгөдөг зан байдаггүй. Энд энэ нь маш тодорхой илэрч байна. Хэдийгээр энэ нь тун ялимгүй зүйл боловч хэрвээ чи Бурханы мөн чанарыг мэдэхгүй бол, хэрвээ зүрх сэтгэл чинь Бурхан яаж ажилладгийг болон Бурханы хандлага юу болохыг эргэцүүлэн бодох гэж хичээхгүй бол чи Бурханы зан чанарыг мэдэхгүй, эсвэл Бурханы зан чанарын илэрхийлэл болон илчлэлийг харж чадахгүй. Тийм биш гэж үү? Миний сая тайлбарласан зүйлтэй та нар санал нийлж байна уу? Адамын хийсэн үйлдлийн хариуд Бурхан “Сайн байна. Чи зөв хийлээ. Би зөвшөөрч байна” гэж чангаар тунхаглаагүй. Гэвч Бурхан зүрх сэтгэл дотроо Адамын хийсэн зүйлийг үнэлж, сайшааж, хүлээн зөвшөөрч байсан. Энэ бол бүтээлийн цаг үеэс хойш Бурханы төлөө Түүний заавраар хүний хийсэн анхны зүйл байв. Энэ бол Бурханы оронд, Бурханы нэрийн өмнөөс хүний хийсэн зүйл байлаа. Бурханы нүдээр бол энэ нь Түүний хүнд бэлэглэсэн мэргэн ухаанаас урган гарсан зүйл байв. Бурхан үүнийг сайн зүйл, эерэг зүйл гэж харсан. Адамын тэр үед хийсэн зүйл нь хүнд байсан Бурханы мэргэн ухааны анхны илрэл байсан юм. Бурханы хувьд энэ нь сайн илрэл байлаа. Түүнд юу байгаа, Тэр юу болох болон Өөрийн мэргэн ухааны нэг хэсгийг Бурхан хүнд нэмсэн нь хүнийг Өөрийг нь илэрхийлэн харуулж чадах амьд бүтээл болгох зорилготой байсан юм гэдгийг Би энд та нарт хэлэхийг хүсэж байна. Иймэрхүү амьд бүтээл Өөрийнх нь нэрийн өмнөөс юм хийх нь Бурханы удаан хугацаанд хүсэн хүлээсэн яг тэр зүйл байлаа.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 25

Бурхан Адам, Ева хоёрт арьсан дээл хийж өгөв

Эхлэл 3:20–21 Адам эхнэрээ Ева гэж нэрлэсэн; учир нь тэр амьд бүхний эх байсан юм. Адам ба түүний эхнэрт Ехова Бурхан арьсан дээл хийж, тэднийг хувцаслав.

“Адам ба түүний эхнэрт Ехова Бурхан арьсан дээл хийж, тэднийг хувцаслав” тухай энэ дүр зурагт Адам, Ева хоёртой хамт байх үедээ Бурхан ямар ялгамж чанартай байсан бэ? Зөвхөн хоёр хүн амьдардаг ертөнцөд Бурхан ямар ялгамж чанартайгаар гарч ирсэн бэ? Бурханы ялгамж чанартайгаар уу? Хонконгийн ах, эгч нар аа, хариулагтун. (Эцэг эхийн ялгамж чанартайгаар.) Өмнөд Солонгосын ах, эгч нар аа, Бурхан ямар ялгамж чанартайгаар гарч ирсэн гэж та нар бодож байна вэ? (Өрхийн тэргүүний.) Тайваний ах, эгч нар аа, та нар юу гэж бодож байна вэ? (Адам, Евагийн гэр бүлийн гишүүний дүрээр, гэр бүлийн гишүүний дүрээр.) Та нарын зарим нь Бурханыг Адам, Евагийн гэр бүлийн гишүүн, зарим нь Бурханыг өрхийн тэргүүн, бусад нь эцэг эхийн хувиар гарч ирсэн гэж байна. Эдгээр нь бүгд тун тохиромжтой. Гэвч Би юу гэх гээд байна вэ? Бурхан энэ хоёр хүнийг бүтээгээд тэднийг Өөрийн нөхөд гэж үзсэн байна. Тэдний цорын ганц гэр бүлийн гишүүн болохын хувьд Бурхан тэдний амьдралыг харгалзаж, үндсэн хэрэгцээнд нь санаа тавьж байлаа. Энд Бурхан Адам, Ева хоёрын эцэг эхийн хувиар гарч ирсэн. Бурханы хийсэн энэ үйл явдлаас хүн Бурханы хэр сүрлэг болохыг хардаггүй; Бурханы дээдийн дээдийг, Түүний нууцлаг байдлыг болон Түүний уур хилэн, сүр жавхланг бүр ч хардаггүй. Хүний хардаг нь ердөө л Бурханы даруу байдал, Түүний хайр, хүнд тавих анхаарал халамж, хүний төлөөх хариуцлага болон хамгаалалт юм. Бурханы Адам, Ева хоёрт хандсан хандлага болон арга зам нь хүний эцэг эх хүүхдүүддээ анхаарал тавьдагтай адил билээ. Энэ нь мөн хүний эцэг эх хөвгүүд, охидоо хэрхэн хайрлаж, халамжилж, санаа тавьдагтай адилхан үнэн бодитой, харагдахуйц, мэдрэгдэхүйц байдаг. Өөрийгөө өндөр, агуу байр сууринд тавихын оронд Бурхан арьс ашиглан хүнд Өөрийн гараар хувцас хийж өгсөн. Энэ арьсан дээл нь тэдний ичгүүрийг далдлах, эсвэл тэднийг хүйтнээс хамгаалахад зориулсан эсэх нь огт хамаагүй. Товчхондоо, Бурхан үүнийг Өөрийн гараар биечлэн хийсэн юм, харин хүмүүсийн төсөөлдөг шигээр бодлын хүчээр, эсвэл ид шидийн хүчээр хувцас хийж хүнд нөмөргөөгүй, харин оронд нь Бурхан хийж чадахгүй, хийх ёсгүй гэж хүн төрөлхтний боддог зүйлийг жинхэнээсээ хийсэн байна. Зарим хүн үүнийг дурдах шаардлагагүй энгийн зүйл гэж үздэг боловч энэ нь Бурханыг дагадаг хэрнээ урьд нь Түүний талаар тодорхойгүй төсөөллөөр дүүрсэн бүх хүнд Түүний үнэн бодитой, хайр татам байдлыг ойлгох, мөн Түүний үнэнч, даруу байдлыг харах боломж олгодог юм. Энэ нь өөрсдийгөө өндөр бөгөөд агуу гэж боддог тэвчихийн аргагүй биеэ тоосон хүмүүсийг Бурханы үнэн бодитой агаад даруу байдлын өмнө ичгүүрийг мэдэрч, бардам толгойгоо гудайлгахад хүргэдэг. Энд Бурханы үнэн бодитой агаад даруу байдал нь, Тэр хэр хайр татам болохыг харах боломжийг хүмүүст бүр ч илүү олгодог. Эсрэгээрээ хүмүүсийн зүрх сэтгэлд байдаг агуу Бурхан, хайр татам Бурхан, бүхнийг чадагч Бурхан нь маш өчүүхэн, муухай, ганц ч цохилт даахааргүй юм. Чи энэ эшлэлийг харж, энэ түүхийг сонсох үед ийм юм хийснийх нь төлөө Бурханыг дорд үзэх үү? Зарим хүн тэгж магадгүй, гэхдээ бусдынх нь хувьд тэс ондоо байх болно. Тэд Бурханыг жинхэнэ, хайр татам гэж бодох ба Бурханы чухамхүү энэ жинхэнэ байдал болон хайр татам байдал тэднийг хөдөлгөдөг юм. Тэд Бурханы бодит талыг харах тусмаа Бурханы хайр үнэхээр оршин байгааг, тэдний зүрх сэтгэл дэх Бурханы чухал байдлыг, Тэр мөч бүрд тэдний хажууд байдгийг төдий чинээ их ойлгож чадна.

Одоо бид хэлэлцүүлгээ өнөө үетэй холбох хэрэгтэй. Бурхан бүр эхэндээ Өөрийн бүтээсэн хүмүүсийн төлөө ийм янз бүрийн жижиг сажиг зүйлийг, тэр ч байтугай хүмүүсийн бодож ч зүрхлэхгүй, эсвэл хийнэ гэж ч санахааргүй зарим нэг зүйл хийж чадсан юм бол өнөөдрийн хүмүүсийн төлөө ийм зүйл хийж чадах болов уу? Зарим хүн “Тийм!” гэж хэлнэ. Яагаад тэр вэ? Яагаад гэвэл, Бурханы мөн чанар хуурамч биш, Түүний хайр татам байдал хуурамч биш. Учир нь Бурханы мөн чанар үнэхээр оршин байдаг бөгөөд бусдын нэмсэн зүйл биш, цаг хугацаа, орон зай, эрин үе өөрчлөгдөхөд дагаж өөрчлөгддөг зүйл бүр ч биш юм. Бурханы жинхэнэ агаад хайр татам байдал нь үнэндээ хүмүүсийн огт сонирхолгүй, шалихгүй гэж үздэг, Бурхан огт хийх боломжгүй гэж үздэг маш өчүүхэн зүйлсийг хийснээр илрэн гардаг. Бурхан дүр үзүүлдэггүй. Түүний зан чанар болон мөн чанарт ямар ч хэтрүүлэг, хуурамч төрх, бардамнал, биеэ тоосон зан байдаггүй. Тэр хэзээ ч сайрхдаггүй, харин Өөрийн үнэнч байдал, чин сэтгэлээр бүтээсэн хүмүүсээ хайрлаж, анхаарал тавьж, халамжилж, залж чиглүүлж байдаг. Хүмүүс үүнээс хэр ихийг нь ойлгож, мэдэрч, харж чадах нь хамаагүй, Бурхан үнэнээсээ эдгээр зүйлийг хийж байдаг. Бурхан ийм мөн чанартай гэдгийг мэдэх үед Бурханыг хайрлах хүмүүсийн хайранд нөлөөлөх үү? Бурханаас эмээхэд нь нөлөөлөх үү? Чи Бурханы бодит талыг ойлгох үед Түүнд улам ойртон, Түүний хайр, хүнийг гэх халамжийг улам бүр үнэнээсээ ойлгож чаддаг болохын зэрэгцээ зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Түүний талаар элдэв сэжиг, эргэлзээ тээхээ болино гэж найдаж байна. Бурхан бүхнийг хүн төрөлхтний төлөө хийж, энэ бүхнийгээ Өөрийн чин сэтгэл, итгэмжит байдал, хайраар чимээгүйхэн хийж байдаг. Гэвч хийдэг бүхэндээ зовниж, харамсах явдал Түүнд хэзээ ч байгаагүй, Тэр хэнээс ч, хэзээ ч ямар нэгэн хариу хүсдэггүй, мөн хэзээ ч хүнээс ямар нэг зүйл авахыг хүсдэггүй. Түүний хийсэн бүх зүйлийн цорын ганц зорилго бол хүний жинхэнэ итгэл, хайрыг хүлээн авах явдал юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 26

Бурхан дэлхийг үерээр устгахаар төлөвлөж, Ноад бүхээг барих заавар өгсөн нь

Эхлэл 6:9–14 Ноагийн үр удам энэ билээ: Ноа бол зөв шударга хүн, үеийнхнийхээ дунд төгс бөгөөд Бурхантай хамт явдаг байв. Ноа Шем, Хам, Иафет хэмээх гурван хүү төрүүлсэн. Газар дэлхий бас Бурханы өмнө завхарч, дэлхий хүчирхийллээр дүүрчээ. Бурхан ажиглаж харахад дэлхий завхарсан байлаа; учир нь газар дэлхий дээрх мах цустай бүхний зам завхарсан байв. Бурхан Ноад хандан: “Мах цустай бүхний төгсгөл Миний өмнө ирлээ; тэднээс болж газар дэлхий хүчирхийллээр дүүрч байгаа учир Би тэднийг газартай нь сүйрүүлнэ. Чи говор модоор өөртөө бүхээг хий; бүхээг дотроо тасалгаанууд гаргаж, дотор гаднагүй давирхайгаар давирхайд” гэв.

Эхлэл 6:18–22 “Харин Би чамтай гэрээ байгуулна; чи өөрийн эхнээр, хөвгүүд, бэрүүдтэй цуг тэр бүхээгт орно. Мөн өөртэйгөө хамт амьд үлдээхийн тулд чи мах цустай амьтан бүрээс эр, эмийг хосоор нь бүхээгт оруул. Амьд үлдээхийн тулд жигүүртэн шувуудын төрөл төрлөөс, адгуус амьтдын төрөл төрлөөс, газраар мөлхдөг бүхний төрөл төрлөөс хосоороо чам дээр очно. Чи идэх бүх хоол хүнсээ өөртөө авч цуглуул; энэ нь чиний болон тэдний хоол болно” гэв. Ноа тийнхүү үйлдэв; тэрээр Бурханы өөрт нь тушаасан бүхнийг ёсоор нь гүйцэтгэжээ.

Энэ хэсгийг уншсаны дараа та нар Ноа гэж хэн болох талаар ерөнхий ойлголттой болов уу? Ноа ямар хүн бэ? Эх бичигт: “Ноа бол зөв шударга хүн, үеийнхнийхээ дунд төгс” гэж байна. Орчин үеийн хүмүүсийн ойлголтоор бол тэр үед зөв шударга хүн гэж ямар хүн бэ? Зөв шударга хүн бол төгс хүн байх учиртай. Энэ төгс хүн нь хүмүүсийн нүдээр төгс хүн үү, эсвэл Бурханы нүдээр төгс үү гэдгийг та нар мэдэх үү? Энэ төгс хүн нь хүмүүсийн нүдээр биш, харин Бурханы нүдээр төгс хүн байх нь эргэлзээгүй. Энэ бол гарцаагүй! Учир нь хүн сохор бөгөөд харж чадахгүй, зөвхөн Бурхан л бүх газар дэлхий болон хүн нэг бүрийг ажиглаж байдаг тул Ноа төгс хүн гэдгийг Бурхан л мэднэ. Иймд дэлхийг үерээр устгах Бурханы төлөвлөгөө нь Ноаг дуудсан мөчөөс эхэлсэн.

………………………

Ноа дуудагдсан нь энгийн нэг баримт боловч бидний ярих гэж байгаа гол зүйл болох энэ тэмдэглэл дэх Бурханы зан чанар, Түүний хүсэл, Түүний мөн чанар нь энгийн биш. Бурханы энэ хэдэн талыг ойлгохын тулд бид эхлээд Бурхан ямар төрлийн хүнийг дуудахыг хүсдэг вэ гэдгийг ойлгоод, үүгээрээ Түүний зан чанар, Түүний хүсэл болон мөн чанарыг ойлгох ёстой. Энэ бол маш чухал. Тэгэхээр Бурханы дуудахаар шийдсэн тэр хүн Түүний нүдэнд чухам ямар төрлийн хүн бэ? Энэ нь Түүний үгийг сонсож, Түүний зааврыг дагаж чадах хүн байх ёстой. Үүний зэрэгцээ энэ нь хариуцлагатай агаад Бурханы үгийг, биелүүлэхээр хүлээсэн хариуцлага, үүрэг гэж үзэн гүйцэтгэх хүн байх ёстой. Тэгвэл ийм хүн Бурханыг мэддэг хүн байх хэрэгтэй юу? Үгүй. Тэр үед Ноа Бурханы сургаалыг тийм ч их сонсоогүй ба Бурханы ямар ч ажлыг мэдрээгүй байсан. Иймд Бурханы тухай Ноагийн мэдлэг маш бага байв. Энд Ноаг Бурхантай хамт явдаг байсан гэж бичсэн боловч тэр Бурханы үнэн биеийг ер нь харсан уу? Хариулт нь яавч үгүй! Яагаад гэвэл, тэр үед зөвхөн Бурханы элч нар л хүмүүс дээр ирдэг байсан. Тэд аливааг хэлж, хийхдээ Бурханыг төлөөлдөг байсан ч Бурханы хүсэл болон санааг дамжуулдаг төдий байсан юм. Бурхан хүнтэй нүүр тулан үнэн биеэ харуулаагүй. Бичвэрийн энэ хэсгээс бид үндсэндээ энэ Ноа гэдэг хүн юу хийх ёстой байсан, мөн түүнд өгсөн Бурханы заавар юу байсан бэ гэдгийг хардаг. Тэгвэл энд Бурханы илэрхийлсэн мөн чанар нь юу байсан бэ? Бурханы хийдэг бүхэн чамбай төлөвлөгддөг. Тэр ямар нэг үйл явдал, эсвэл үзэгдэл тохиолдож байгааг харах үед үүнийг хэмжих стандарт Түүний санаанд байдаг ба энэ стандарт нь арга хэмжээ авах төлөвлөгөө эхлүүлэх эсэхийг, эсвэл энэ үйл явдал, үзэгдлийг хэрхэн үзэхийг нь тодорхойлдог. Тэр бүх зүйл дээр тоомжиргүй, эсвэл мэдрэмжгүй байдаггүй. Энэ нь үнэндээ бүр эсрэгээрээ байдаг. Бурханы Ноад хэлсэн эшлэл энд байна: “Мах цустай бүхний төгсгөл Миний өмнө ирлээ; тэднээс болж газар дэлхий хүчирхийллээр дүүрч байгаа учир Би тэднийг газартай нь сүйрүүлнэ.” Энэ удаа Бурханы үгэнд Тэр зөвхөн хүмүүсийг устгана гэж хэлсэн үү? Үгүй! Бурхан мах цустай бүхнийг устгана гэж хэлсэн. Бурхан яагаад сүйрэл хүссэн бэ? Бурханы зан чанарын бас нэг илэрхийлэл энд байна: Бурханы нүдээр бол, хүний ялзрал, мах цустай бүхний бузар булай, хүчирхийлэл, дуулгаваргүй байдалд хандах Түүний тэвчээрт хязгаар байдаг. Түүний хязгаар юу вэ? Бурханы хэлснээр: “Бурхан ажиглаж харахад дэлхий завхарсан байлаа; учир нь газар дэлхий дээрх мах цустай бүхний зам завхарсан байв.” “Учир нь газар дэлхий дээрх мах цустай бүхний зам завхарсан байв” гэсэн хэллэг юу гэсэн утгатай вэ? Энэ нь Бурханыг дагаж байсан, Бурханы нэрийг дуудсан, Бурханд нэгэнтээ шатаалт тахил өргөсөн, Бурханыг үгээр хүлээн зөвшөөрсөн, бүр Бурханыг магтаж байсан хүмүүсийг оролцуулаад бүх амьд амьтан гэсэн үг—нэгэнт тэдний үйлдэл ялзралаар дүүрч, Бурханы нүдэнд өртсөн тул Тэр тэднийг устгах хэрэгтэй болсон юм. Тэр нь Бурханы хязгаар байлаа. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүн төрөлхтөн болон мах цустай бүхний ялзралыг ямар хэмжээнд хүртэл тэвчдэг вэ? Бурханыг дагагчид ч бай, эсвэл үл итгэгчид ч бай бүх хүн бүгдээрээ зөв замаар явахаа болих хүртэл. Хүн төрөлхтөн зүгээр нэг ёс суртахууны хувьд ялзарч, ёрын муу бүхнээр дүүрснээр үл барам ертөнцийг Бурхан захирдаг, Бурхан хүмүүст гэрэл гэгээ болон зөв замыг авчирч чадна гэдэгт итгэдэг хүн байтугай, Бурханы оршин тогтнолд итгэдэг хүн байхгүй болох хүртэл. Хүн төрөлхтөн Бурханы оршин тогтнолд зэвүүцэж, Бурханы оршин тогтнолыг зөвшөөрөхгүй болох хүртэл. Хүн төрөлхтний ялзрал энэ цэгт хүрэхэд Бурханы тэвчээр цаашид үгүй болно. Үүнийг нь юу орлох вэ? Бурханы уур хилэн ба Бурханы шийтгэл удахгүй ирнэ. Энэ нь Бурханы зан чанарын илэрхийллийн нэг хэсэг биш гэж уу? Одоогийн эрин үед Бурханы нүдээр зөв шударга хүн бас л бий юу? Бурханы нүдээр төгс хүн бас л бий юу? Энэ эрин үе нь Бурханы нүдээр бол, газар дээрх мах цустай бүхний үйлдэл ялзарсан үе мөн үү? Энэ эрин үед Бурханы бүрэн төгс болгохыг хүсдэг хүмүүсээс, Бурханыг дагаж, Түүний авралыг хүлээн авч чадах хүмүүсээс бусад мах цусаас бүрдсэн бүх хүн Бурханы тэвчээрийн хязгаарыг сорьж байгаа биш гэж үү? Өдөр бүр энэ ертөнц дээр та нарын хажууд тохиолддог, та нарын нүдээрээ харж, чихээрээ сонсдог, биеэрээ мэдэрдэг бүхэн хүчирхийллээр дүүрэн биш гэж үү? Бурханы нүдээр бол, ийм ертөнц, ийм эрин үеийг дуусгавал зохих бус уу? Одоогийн эрин үеийн нөхцөл байдал нь Ноагийн үеийн нөхцөл байдлаас огт өөр боловч хүний ялзралд хандах Бурханы мэдрэмж болон уур хилэн нь яг тэр үеийнхтэйгээ адилхан хэвээрээ. Бурхан Өөрийн ажлаас болоод тэвчих чадвартай байдаг боловч бүхий л төрлийн нөхцөл, байдлын дагуу бол Бурханы нүдээр энэ ертөнц аль хэдийн устгагдах ёстой байлаа. Нөхцөл байдал нь дэлхийг үерээр устгасан тэр үеийнхээс ч илүү дор байна. Гэхдээ ялгаа нь юу вэ? Энэ нь бас Бурханы зүрх сэтгэлийг хамгийн их гуниглуулдаг зүйл бөгөөд та нарын дотроос хэн нь ч үүнийг ухамсарлаж чадахгүй байж магадгүй.

Дэлхийг үерээр устгах гэж байхдаа Бурхан Ноаг бүхээг барих болон зарим бэлтгэл ажил хийлгэхээр дуудаж чадаж байв. Бурхан Өөртөө энэ олон зүйлийг хийлгэхээр Ноа хэмээх нэг хүнийг дуудаж чадсан юм. Гэвч одоогийн энэ эрин үед Бурхан дуудах хүн үгүй болжээ. Яагаад ийм байна вэ? Энд сууж байгаа хүн нэг бүр уг шалтгааныг сайн мэдэж, тодорхой ойлгодог байх. Би үүнийг та нарт тодорхой хэлэх хэрэгтэй юу? Үүнийг хэлчихвэл та бүхний нэр нүүрийг бага зэрэг гутааж, хүн бүрийг хямрааж ч магадгүй. Зарим хүн ингэж хэлж магадгүй: “Хэдийгээр бид Бурханы нүдээр зөв шударга бус, төгс бус хүмүүс боловч хэрэв Бурхан биднээр ямар нэг зүйл хийлгэхээр зааварчилбал бид хийж чадна. Өмнө нь, агуу гамшиг ирж байгаа тухай Түүнийг хэлэхэд бид гамшгийн үед хэрэг болох хүнс болон бусад зүйлсийг бэлдэж эхэлсэн. Энэ бүхэн нь Бурханы шаардлагын дагуу хийгдээгүй гэж үү? Бид Бурханы ажилтай үнэхээр хамтран ажиллаагүй гэж үү? Бидний хийсэн эдгээр зүйлийг Ноагийн хийсэнтэй харьцуулж болохгүй юм гэж үү? Бидний тэгж хийж байсан нь жинхэнэ дуулгавартай байдал биш гэж үү? Бид Бурханы зааврыг дагаж байгаагүй гэж үү? Бид Бурханы үгэнд итгэдэг учраас л Бурханы хэлснийг хийгээгүй гэж үү? Тэгвэл яагаад Бурхан гунигласаар байна вэ? Дуудах хүн нэг ч алга гэж Бурхан яагаад хэлдэг вэ?” Та нарын үйлдэл болон Ноагийн үйлдлийн хооронд ямар нэгэн ялгаа байна уу? Ялгаа нь юу вэ? (Өнөөдөр гамшигт зориулж хүнс бэлдэх нь бидний өөрсдийн санаа байсан.) (Бидний үйлдлүүд “зөв шударга” байж чаддаггүй байхад Ноа бол Бурханы нүдээр зөв шударга хүн юм.) Та нарын хэлсэн зүйл нэг их хол зөрсөнгүй. Ноагийн хийсэн зүйл нь одоогийн хүмүүсийн хийж байгаа зүйлээс мөн чанараараа ялгаатай юм. Ноа Бурханы зааврыг дагаж байхдаа Бурханы хүсэл юу байсныг мэдээгүй. Бурхан юу биелүүлэхийг хүсэж байгааг тэр мэдээгүй. Бурхан түүнд зөвхөн тушаал өгч, их тайлбарлалгүйгээр хийх ёстой зүйлийг нь зааварласан бөгөөд Ноа ёсоор болгож, түүнийг нь хийсэн. Тэрээр дотроо Бурханы санааны учрыг олох гэж оролдоо ч үгүй, Бурханыг эсэргүүцээ ч үгүй, мөн хоёрдмол зүрх сэтгэлтэй байгаа ч үгүй. Тэр зүгээр л цайлган, энгийн сэтгэлээр ёсоор нь хийсэн. Бурханы юу л хий гэснийг хийсэн бөгөөд дуулгавартай байж, Бурханы үгийг сонссон нь түүний аливааг хийх итгэл үнэмшил байлаа. Бурханы даалгасан зүйлийг тэр ингэж шулуухан, энгийнээр хариуцаж авсан юм. Түүний мөн чанар—түүний үйлдлүүдийн мөн чанар нь, таамаглах, эсэргүүцэх, түүнчлэн хувийн ашиг сонирхлыг болон өөрийн олз, гарзын талаар бодох явдал биш, харин дуулгавартай байдал байсан юм. Цаашлаад, Бурхан дэлхийг үерээр устгана гэж хэлэхэд Ноа хэзээ гэдгийг нь асуугаагүй, эсвэл юу тохиолдохыг асуугаагүй, мөн Бурханаас дэлхийг хэрхэн устгах гэж байгааг мэдээж асуугаагүй. Тэр зүгээр л Бурханы зааварласнаар хийсэн. Бурхан түүнийг яаж хийхийг, юугаар хийхийг хүссэн, тэр бүхнийг Бурханы заавраар хийсэн бөгөөд Бурханыг хэлж дуусмагц даруйхан ажлаа эхэлсэн. Тэр Бурханыг сэтгэл хангалуун байлгах хандлагатайгаар Бурханы зааврын дагуу үйлдсэн. Тэр өөрийгөө гамшгаас зайлуулахын тулд үүнийг хийсэн үү? Үгүй. Бурханаас ертөнцийг сөнөөх хүртэл хэр хугацаа үлдсэнийг асуусан уу? Асуугаагүй. Тэр бүхээг барихад хэр удахыг Бурханаас асуусан уу, эсвэл өөрөө мэдэж байсан уу? Тэр үүнийг бас мэдэхгүй. Тэр зүгээр л дуулгавартай байж, сонсож, ёсоор нь хийсэн. Одоогийн хүмүүс ийм биш юм: Бурханы үгээс жаахан л мэдээлэл цухалзах юм бол, хүмүүс жаахан үймээн самуун мэдрэх юм бол даруйхан үсэрч босоод юу ч хамаагүй, ямар ч үнээр хамаагүй хойшид идэж, уух, хэрэглэх зүйлээ бэлдэж эхлэх ба гамшиг тохиолдоход зугтах замаа ч төлөвлөсөн байдаг. Үүнээс ч илүү сонирхолтой нь, энэ чухал мөчид хүний тархи үнэхээр маш “тустай” байдаг. Бурхан ямар ч заавар өгөөгүй нөхцөлд хүн хойшдынхоо явдалд маш тохиромжтойгоор төлөвлөж чаддаг. Та нар үүнийг дүрслэхдээ “төгс” гэдэг үгийг хэрэглэж болох юм. Харин Бурханы хэлдэг зүйл, Бурханы санаа зорилго, Бурханы хүсэж буй зүйлийн талаар бол хэн ч хайхардаггүй ба ойлгох гэж оролддоггүй. Энэ нь одоогийн хүмүүс болон Ноагийн хоорондох хамгийн том ялгаа биш гэж үү?

Ноагийн түүхийн тухай энэ тэмдэглэлээс та нар Бурханы зан чанарын нэг хэсгийг харсан уу? Хүний ялзрал, бузар булай, хүчирхийлэлд хандах Бурханы тэвчээрт хязгаар байдаг. Тэрхүү хязгаарт хүрэхэд Тэр цаашид тэвчихээ больж, харин шинэ удирдлага, шинэ төлөвлөгөөгөө эхлэх ба хийх ёстой зүйлээ хийж, Өөрийн үйл хэргийг болон Өөрийн зан чанарын нөгөө талыг илчилж эхэлдэг. Түүний энэ үйлдэл нь Түүнд хүмүүс хэзээ ч халдаж болохгүй гэдгийг юм уу, эсвэл Тэр эрх мэдэл, уур хилэнгээр дүүрэн гэдгийг харуулахын төлөө байдаггүй бөгөөд Тэр хүн төрөлхтнийг устгаж чадна гэдгийг харуулах зорилготой биш. Харин энэ нь, Түүний зан чанар болон Түүний ариун мөн чанар нь иймэрхүү хүн төрөлхтнийг Түүний өмнө, Түүний эрх мэдэл дор цаашид амьдрахыг зөвшөөрч, цаашид тэвчээд байж чадахгүй гэсэн үг юм. Иймээс, хүн төрөлхтөн бүгдээрээ Түүнтэй дайсагнаж, бүхий л дэлхий дээр Түүний аварч чадах нэг ч хүн байхгүй болоход Тэр ийм хүн төрөлхтнийг цаашид тэвчихээ болих ба ийм хүн төрөлхтнийг устгах Өөрийн төлөвлөгөөг эргэлзэж тээнэгэлзэлгүй хэрэгжүүлнэ. Бурханы энэ үйл нь Түүний зан чанараар тодорхойлогддог. Энэ бол зайлшгүй үр дагавар бөгөөд Бурханы эрх мэдэл дор байгаа бүтээгдсэн зүйл бүрийн үүрэх ёстой үр дагавар юм. Энэ нь, одоогийн эрин үед Бурхан Өөрийн төлөвлөгөөг дуусгаж, Өөрийн аврахыг хүсэж байгаа хүмүүсийг аврахаар тэсэж ядан байгаа гэдгийг харуулахгүй байна гэж үү? Ийм нөхцөлд Бурхан юунд хамгийн их санаа тавьдаг вэ? Түүнийг огт дагадаггүй хүмүүс, эсвэл угаасаа Түүнтэй сөргөлддөг хүмүүс Түүнд яаж хандаж, Түүнийг яаж эсэргүүцдэг, эсвэл хүн төрөлхтөн Түүнийг яаж гүжирдэж байгааг анхаардаггүй. Тэрээр Өөрийг нь дагадаг хүмүүс буюу Түүний удирдлагын төлөвлөгөөн дэх авралын бай нь Түүгээр бүрэн төгс болгуулсан эсэх, мөн тэд Түүний сэтгэл ханамжид хүрсэн эсэх талаар л санаа тавьдаг. Түүнийг дагадгаас бусад хүмүүсийн тухайд бол Тэр Өөрийн уур хилэнг илэрхийлэхийн тулд хааяа нэг бага зэрэг шийтгэл үзүүлдэг. Жишээ нь: цунами, газар хөдлөлт, галт уулын дэлбэрэлт гэх мэт. Үүний зэрэгцээ Тэр бас Өөрийг нь дагадаг, Өөрийн аврах гэж байгаа хүмүүсийг чадлынхаа хэрээр хамгаалж, харж ханддаг. Бурханы зан чанар бол энэ: Нэг талаар, Тэр бүрэн төгс болгох гэж байгаа хүмүүстээ туйлын их тэвчээртэй, хүлээцтэй байж, тэднийг чадах чинээгээрээ удаан хүлээдэг; нөгөө талаар, Өөрийг нь дагадаггүй, Өөрийг нь эсэргүүцдэг Сатаны төрлийн хүмүүсийг туйлын их үзэн ядаж, жигшдэг. Хэдийгээр, Сатаны төрлийн энэ хүмүүс Өөрийг нь дагаж, Өөрийг нь шүтэн мөргөдөг эсэхийг Тэр тоодоггүй боловч зүрх сэтгэлдээ тэднийг тэвчихийн хамт тэднийг мөн л үзэн яддаг бөгөөд Сатаны төрлийн энэ хүмүүсийн төгсгөлийг шийдэнгээ удирдлагын төлөвлөгөөнийх нь алхам ирэхийг бас хүлээж байна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 27

Үерийн дараа Ноад өгсөн Бурханы ерөөл

Эхлэл 9:1–6 Бурхан Ноа болон түүний хөвгүүдийг ерөөж, “Өсөн үржиж, өнөр өтгөн болж, газар дэлхийг дүүргэгтүн. Газар дэлхий дээрх бүх араатан амьтан, огторгуйн бүх жигүүртэн шувууд та нараас айж, та нараас эмээнэ; газар дээрх шавьж бүхэн, далайн бүх загасыг та нарын гарт өгнө. Амьд амьтад та нарын хоол болно; та нарт хүнсний ногоо өгсөн шигээ Би бүх зүйлийг та нарт өгсөн. Гэхдээ та нар тэдний махыг амьтай нь буюу цустай нь идэж болохгүй. Та нарын цусыг урсгаж, амийг хөнөөсөн араатан бүрээс, мөн хүний гараас Би амийн цусыг гарцаагүй нэхнэ; хүний ах дүү бүрийн гараас ч Би хүний амийг нэхнэ. Хүний цус урсгасан хэний ч цус хүний гараар урсана: учир нь Бурхан хүнийг Өөрийн дүрээр бүтээсэн билээ” гэв.

Ноа Бурханы зааврыг хүлээн авч, бүхээг барьж, Бурхан дэлхийг үерээр сөнөөж байсан өдрүүдэд амь зогоож, найман хүнтэй гэр бүл нь бүгдээрээ амьд гарсан. Ноагийн гэр бүлийн найман хүнээс бусад бүх хүн төрөлхтөн устсан, газар дэлхий дээрх бүх амьд юм устсан. Ноад Бурхан ерөөлөө хайрлаад түүнд болон хөвгүүдэд нь хэдэн үг хэлсэн. Эдгээр үг нь Бурханы түүнд хайрласан зүйл, мөн Бурханы түүнд өгсөн ерөөл байсан юм. Энэ бол Түүнийг сонсож, Түүний зааврыг хүлээн авч чаддаг хүнд өгдөг Бурханы ерөөл, амлалт бөгөөд энэ нь бас хүмүүсийг шагнадаг Бурханы арга юм. Өөрөөр хэлбэл, Бурханы нүдээр бол Ноа төгс хүн, эсвэл зөв шударга хүн байсан эсэхээс үл хамааран, Бурханы талаар хэр зэрэг мэддэг байснаас үл хамааран, товчхондоо Ноа болон гурван хүү нь бүгдээрээ Бурханы үгийг сонсож, Бурханы ажлаас хамжилцаж, Бурханы зааврын дагуу хийх ёстой зүйлээ хийсэн. Үр дүнд нь дэлхийг үерээр сүйрүүлсний дараах хүмүүс болон төрөл бүрийн амьд зүйлийг үлдээж, Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний дараагийн алхамд асар их хувь нэмэр оруулсан. Хийсэн бүхнийх нь төлөө Бурхан түүнийг ерөөжээ. Өнөөдрийн хүмүүсийн хувьд Ноагийн хийсэн зүйл дурдахын ч хэрэггүй байж магадгүй. Зарим нь бүр: Ноа юу ч хийгээгүй, Бурхан түүнийг байлгахаар шийдсэн болохоор тэр мэдээж үлдэх байсан. Түүний амь гарсан нь түүний гавьяа биш юм. Энэ бол Бурханы хийхийг хүссэн зүйл, учир нь хүн бол идэвхгүй гэж бодож магадгүй. Гэвч Бурхан зүрх сэтгэлдээ ингэж боддоггүй. Хүн агуу, эсвэл өчүүхэн байх нь Бурханд хамаагүй, Түүнийг сонсож, Түүний заавар, Түүний даалгасан зүйлд дуулгавартай хандаж, Түүний ажил, Түүний хүсэл, Түүний төлөвлөгөөтэй хамтран ажиллаж, тэгснээр Түүний хүсэл болон Түүний төлөвлөгөө төвөггүй хэрэгжиж байх л юм бол тэдний тийм үйлдэл Түүнд дурсагдахуйц, Түүний ерөөлийг хүртэхүйц байх юм. Бурхан тийм хүмүүсийг эрхэмлэдэг ба тэдний тийм үйлдэл, Өөрийг нь гэсэн тэдний хайр, сэтгэлийг нандигнадаг. Энэ бол Бурханы хандлага юм. Тиймээс Бурхан яагаад Ноаг ерөөсөн бэ? Яагаад гэвэл, хүний тийм үйлдэл, дуулгавартай байдалд Бурхан ингэж ханддаг юм.

Бурхан Ноаг ерөөсөн тухайд зарим хүн: “Хэрвээ хүн Бурханыг сонсож, Бурханыг хангалуун болгож байвал Бурхан хүнийг ерөөх ёстой. Энэ нь зүй ёсны хэрэг биш гэж үү?” гэж хэлнэ. Бид ингэж хэлж болох уу? Зарим хүн: “Болохгүй” гэдэг. Бид яагаад тэгж хэлж болохгүй вэ? Зарим хүн: “Хүн Бурханы ерөөлийг хүртэх эрхгүй” гэж хэлдэг. Энэ үг бас бүрэн зөв биш юм. Учир нь хүн Бурханы даалгасан зүйлийг хүлээн авах үед тэр хүний үйлдлийн сайн, муу эсэхийг, түүний дуулгавартай байсан эсэхийг, Бурханы хүслийг хангалуун байлгасан эсэхийг болон түүний хийдэг зүйл нь тэнцэх эсэхийг магадлах стандарт Бурханд байдаг. Бурханы анхаардаг зүйл нь хүний гадна талын үйлдэл биш, харин хүний зүрх сэтгэл юм. Хүн яаж хийх нь хамаагүй, ямар боловч хийж л байвал Бурхан хүнийг ерөөх ёстой гэсэн үг биш. Энэ бол Бурханы тухай хүмүүсийн буруу ойлголт юм. Бурхан зөвхөн юмны эцсийн үр дүнг хардаггүй, харин аливаа зүйл явагдах хугацаанд хүний зүрх сэтгэл ямар байгааг болон хүний хандлага ямар байгааг илүү онцлон анхаардаг ба тэдний зүрх сэтгэлд дуулгавартай байдал, анхаарал халамж болон Бурханыг хангалуун байлгах хүсэл байгаа эсэхийг хардаг. Тэр үед Ноа Бурханы талаар хэр их мэддэг байсан бэ? Та нарын одоогийн ойлгодог сургаал шиг их байсан уу? Бурханы тухай ухагдахуун болон мэдлэг гэх мэт үнэний талын тухайд тэрээр та нартай адил хэмжээний усалгаа, хариулга хүлээн авсан уу? Үгүй ээ, тэгээгүй! Гэвч энд үгүйсгэхийн аргагүй нэг баримт байна: Одоогийн хүмүүсийн ухамсар, оюун санаа, зүрх сэтгэлийнх нь гүнд байгаа Бурханы тухай ухагдахуун болон хандлага бүдэг бадаг бөгөөд тодорхойгүй. Хүмүүсийн нэг хэсэг нь Бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгэсэн хандлагатай байдаг гэж ч хэлж болох юм. Харин Ноагийн зүрх сэтгэл, ухамсарт Бурхан үнэхээр оршин байдаг агаад эргэлзээгүй байсан тул түүний дуулгавартай хандлага нь хольцгүй байж, туршилтыг давж чадсан. Түүний зүрх сэтгэл цэвэр бөгөөд Бурханд нээлттэй байсан. Тэрээр Бурханы даалгасныг хүлээн авч, Бурханы хий гэсэн бүхнийг хийх чадвартай байхын тулд нэг их онолын талаарх мэдлэгээр өөрийгөө итгүүлж, Бурханы үг бүрийг сонсож, арга бүрийг дагах хэрэггүй байсан бөгөөд Бурханы оршин тогтнолыг батлах олон баримт ч түүнд хэрэггүй байсан. Энэ бол Ноа болон өнөөдрийн хүмүүсийн хоорондын мөн чанарын ялгаа ба Бурханы нүдээр төгс хүн ямар байх тухай жинхэнэ тодорхойлолт юм. Бурхан Ноа шиг хүмүүсийг хүсдэг. Тэр бол Бурханы сайшаадаг, мөн Бурханы ерөөдөг чухам тийм төрлийн хүн юм. Та нар үүнээс гэгээрэл олж авав уу? Хүмүүс хүмүүсийг гаднаас нь хардаг байхад Бурханы хардаг зүйл нь хүний зүрх сэтгэл, мөн чанар юм. Өөрт нь хайхрамжгүй, эргэлзсэн байдлаар хандахыг Бурхан хэнд ч зөвшөөрдөггүй ба мөн Өөрийг нь сэжиглэх, ямар нэг байдлаар туршихыг ч хүмүүст зөвшөөрдөггүй. Иймээс өнөөдрийн хүмүүс Бурханы үгтэй нүүр тулдаг, эсвэл бүр Бурхантай нүүр учирдаг гэж ч хэлж болох атал зүрх сэтгэлийнх нь гүнд байдаг ямар нэг зүйлээс, завхарсан мөн чанар байдгаас, Бурханд дайсагнасан хандлагаасаа болоод тэдний Бурханд итгэх жинхэнэ итгэл нь боогдож, Түүнд хандах дуулгавартай байдал нь хаагддаг. Үүнээс болоод Бурханы Ноад хайрласантай адил ерөөлийг олох нь тэдний хувьд маш хэцүү юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 28

Бурхан солонгыг хүмүүстэй хийсэн Өөрийн гэрээний тэмдэг болгосон нь

Эхлэл 9:11–13 Би та нартай гэрээ байгуулах ба мах цустай бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй; газар дэлхийг сүйрүүлэх үер дахиад болохгүй. Тэгээд Бурхан “Миний та нартай болон та нартай хамт байгаа амьд амьтан болгонтой үеийн үед хийх гэрээний тэмдэг нь энэ: Би үүлэнд солонго татуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондын гэрээний тэмдэг байх болно” гэв.

Одоо бид Бурхан солонгыг хүмүүстэй хийсэн Өөрийн гэрээний тэмдэг болгосон тухай хэсгийг бичвэрээс харцгаая.

Ихэнх хүмүүс солонго гэж юу болохыг мэддэг ба солонготой холбоотой зарим түүх сонссон. Библи дэх солонгын тухай түүхийн тухайд гэвэл, зарим хүн үүнд итгэж, зарим нь үүнийг домог гэж үздэг байхад бусад нь ерөөсөө итгэдэггүй. Ямар ч байсан солонготой холбоотой тохиолдсон бүхэн нь Бурханы нэгэнтээ хийсэн бүх зүйл ба хүнийг удирдах Бурханы удирдлагын үйл явцад болсон явдал юм. Эдгээр зүйлийг Библид уг ёсоор нь тэмдэглэсэн байдаг. Эдгээр тэмдэглэл нь тэр үед Бурханы сэтгэл санааны байдал ямар байсныг, эсвэл Бурханы хэлсэн эдгээр үгийн цаана ямар санаа байсныг бидэнд хэлээгүй. Түүнчлэн Бурхан эдгээр үгийг хэлж байхдаа ямар мэдрэмжтэй байсныг хэн ч мэдэж чадаагүй. Гэвч үүнийг хийхээс өмнөх болон дараах Бурханы сэтгэл санаа нь үг өгүүлбэр болгоноос илэрч байна. Бурханы тэр үеийн бодол нь Түүний айлдварын үг, хэллэг бүрээр дамжин хуудаснаас даруй тодрон гарч ирэх мэт байдаг.

Бурханы сэтгэл санаа бол хүн төрөлхтний хамгийн их анхаарах ёстой зүйл бөгөөд мэдэж авах гэж хичээвэл зохих зүйл юм. Учир нь Бурханы бодол нь Бурханы талаарх хүний ойлголттой нарийн холбоотой бөгөөд Бурханы тухай хүний ойлголт нь хүний амийн оролтод дутагдаж болшгүй хэсэг юм. Тэгэхээр эдгээр зүйл тохиолдож байхад Бурхан юу бодож байсан бэ?

Анх Бурханы бүтээсэн хүн төрөлхтөн, Бурханы нүдээр маш сайн байсан бөгөөд Өөрт нь ойр байсан хүн төрөлхтөн Түүний эсрэг боссоныхоо дараа үерээр устгагдсан. Ийм хүн төрөлхтөн хоромхон зуур ингэж алга болсон нь Бурханыг шаналгасан уу? Мэдээж, шаналгасан! Тэгвэл Тэр энэ зовнилоо юугаар илэрхийлсэн бэ? Энэ нь Библид хэрхэн тэмдэглэгдсэн вэ? Энэ нь Библид ийнхүү тэмдэглэгджээ: “Би та нартай гэрээ байгуулах ба мах цустай бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй; газар дэлхийг сүйрүүлэх үер дахиад болохгүй.” Энэ энгийн өгүүлбэр нь Бурханы бодлыг илэрхийлж байна. Дэлхийн энэ сүйрэл Түүнийг маш их шаналгасан. Хүний үгээр бол Тэр маш гунигтай байсан юм. Бид ингэж төсөөлж болно: Дэлхийг үерээр устгасны дараа, нэгэнтээ амиар дүүрэн байсан газар дэлхий ямархуу харагдаж байсан бол? Нэгэнтээ хүн төрөлхтнөөр дүүрэн байсан дэлхий үерээр устгагдсаны дараа ямархуу харагдаж байсан бол? Хүний суурьшил үгүй, амьд зүйл үгүй, хаа сайгүй ус, усны гадаргуу дээр туйлын замбараагүй байсан. Иймэрхүү дүр зураг нь дэлхий ертөнцийг бүтээх үеийн Бурханы анхдагч санаа зорилго байсан уу? Мэдээж үгүй! Бурханы анхдагч санаа бол бүх газар нутаг даяарх амийн эрч хүчийг харах, Түүний бүтээсэн хүмүүс Түүнд шүтэн мөргөж байхыг харах явдал байсан, харин Ноа л ганцаараа Түүнд шүтэн мөргөж, Түүний дуудлагад хариу өгч, даалгасан зүйлийг нь гүйцээж байх явдал биш. Хүн төрөлхтөн алга болох үед, Бурхан Өөрийн анх төлөвлөж байсан зүйлийг бус, харин шал эсрэг зүйлийг харсан. Түүний зүрх яаж шаналахгүй байж чадах юм бэ? Иймд Өөрийн зан чанарыг харуулж, Өөрийн сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлж байх үедээ Бурхан шийдвэр гаргасан. Тэр ямар шийдвэр гаргасан бэ? Бурхан дахиж хүн төрөлхтнийг үерээр устгахгүй хэмээн амлаж, хүнтэй байгуулсан гэрээ болгон үүлэнд нум (тайлбар: бидний хардаг солонго) хийжээ. Мөн үүний зэрэгцээ энэ нь хүмүүст Бурхан нэгэн цагт ертөнцийг үерээр сөнөөсөн гэдгийг хэлж, Бурхан яагаад ийм зүйл хийснийг хүнд үүрд сануулахын тулд байсан.

Энэ удаа дэлхийг устгах нь Бурханы хүссэн зүйл байсан уу? Бурханы хүссэн зүйл огт биш байсан нь дамжиггүй. Бид дэлхийн сүйрлийн дараа газар дэлхий ямар эмгэнэлтэй байсны өчүүхэн хэсгийг төсөөлөн бодож чадах боловч тэр үед Бурханы нүдэнд ямар дүр зураг харагдаж байсныг дөхүүлэн төсөөлж чадахгүй юм. Одоогийн хүмүүс ч бай, эсвэл тэр үеийн хүмүүс ч бай, дэлхийг үерээр сөнөөсний дараах дүр зургийг хараад Бурханы сэтгэл санааны байдал ямар байсныг төсөөлж, мэдэх чадваргүй. Бурхан хүн төрөлхтний дуулгаваргүй байдлаас болж ингэж хийхээс өөр сонголтгүй байсан боловч дэлхийг үерээр сөнөөснөөс болж Бурханы сэтгэл шаналсан, энэ баримтыг нэг ч хүн ойлгож, мэдэрч чадаагүй юм. Тийм учраас Бурхан өнгөрсөнд иймэрхүү юм хийсэн гэдгийг хүмүүс санаж байг гэж, мөн Бурхан дахиж ийм маягаар дэлхийг хэзээ ч сөнөөхгүй гэж тэдэнд амлах гээд Бурхан хүн төрөлхтөнтэй гэрээ байгуулжээ. Энэ гэрээнээс бид Бурханы зүрх сэтгэлийг хардаг ба хүн төрөлхтнийг устгах үед Бурханы зүрх сэтгэл шаналж байсныг хардаг. Хүний хэлээр бол Бурхан хүн төрөлхтнийг устгах үедээ, хүн төрөлхтөн алга болж байгааг харах үедээ зүрх сэтгэл нь шимшрэн, элэг нь эмтэрч байсан. Бид үүнээс илүү дүрсэлж чадна гэж үү? Хэдийгээр эдгээр үгийг хүмүүс хүний сэтгэл хөдлөлийг дүрслэхэд хэрэглэдэг ба хүний хэл дэндүү хомсдох боловч Бурханы мэдрэмж, сэтгэл хөдлөлийг дүрслэхэд Надад бол тийм ч муугүй, бас дэндүү хэтрүүлээгүй санагдаж байна. Энэ нь та нарт дор хаяж Бурханы сэтгэл санаа тэр үед ямар байсан тухай маш бодитой, маш тохиромжтой ойлголт өгч байна. Одоо та нар дахиж солонго харахаараа юу бодох вэ? Ядаж л та нар Бурхан өнгөрсөнд дэлхийг үерээр сөнөөсөндөө гунигтай байсныг санана. Бурхан энэ дэлхийг үзэн ядаж, хүн төрөлхтөнд зэвүүцэж байсан ч Өөрийн гараар бүтээсэн хүн төрөлхтнийг устгах үедээ Түүний зүрх сэтгэл шархалж, тавьж явуулж ядан, дурамжхан, тэсвэрлэхийн аргагүй болж байсныг та нар санах болно. Түүний цорын ганц тайтгарал нь Ноагийн гэр бүлийн найман хүн байв. Ноагийн хамтын ажиллагаа нь Түүний бүх зүйлийг бүтээсэн уйгагүй зүтгэлийг ядаж л талаар болгоогүй юм. Бурханыг зовж байх үед энэ нь л Түүний зовуурийг намдаах ганц зүйл байв. Тэр үеэс хойш Бурхан хүн төрөлхтөнд зориулсан бүх найдвараа Ноагийн гэр бүлд тавьж, тэднийг Түүний хараал дор биш, Түүний ерөөл дор амьдарч чадна гэж найдан, Бурхан дэлхийг дахиж үерээр устгахыг тэд хэзээ ч харахгүй, бас өөрсдөө ч устгагдахгүй гэж найджээ.

Эндээс бид Бурханы зан чанарын аль хэсгийг ойлгох хэрэгтэй вэ? Хүн Түүнтэй дайсагнадаг тул Бурхан хүнийг үзэн ядсан боловч Түүний зүрх сэтгэлд хүн төрөлхтөнд зориулсан анхаарал, халамж, өршөөл нь өөрчлөгдөлгүй үлдсэн. Тэрээр хүн төрөлхтнийг устгасан хэдий ч Түүний зүрх сэтгэл хувирахгүй хэвээр үлдсэн. Хүн төрөлхтөн ялзралаар дүүрч, Бурханд тодорхой хэмжээгээр дуулгаваргүй хандах үед Бурхан Өөрийн зан чанар, мөн чанараас үүдэн, мөн Өөрийн зарчмын дагуу энэ хүн төрөлхтнийг устгах хэрэгтэй болсон. Гэвч Өөрийнхөө мөн чанараас болж Бурхан хүн төрөлхтнийг бас өрөвдсөн бөгөөд хүн төрөлхтнийг үргэлжлүүлэн амьдруулахын тулд тэднийг золин аврах янз бүрийн арга замыг бүр ч хүсэж байв. Харин хүн Бурханыг эсэргүүцэж, Бурханд дуулгаваргүй байсаар байж, Бурханы авралыг хүлээн авахаас татгалзсан, өөрөөр хэлбэл, Түүний сайн санааг хүлээн авахаас татгалзсан. Бурхан тэднийг яаж ч дуудаад, тэдэнд яаж ч сануулж, тэднийг хангаж, тусалж, хүлээцтэй хандсан ч хамаагүй хүмүүс үүнийг нь ойлгоогүй, ухаараагүй бөгөөд ямар ч анхаарал хандуулаагүй. Бурхан шаналж байхдаа ч хүнд Өөрийн дээд зэргийн тэвчээрийг хайрлахаа бас л мартаагүй ба хүний буцан эргэхийг хүлээсэн. Тэр Өөрийн хязгаарт хүрснийхээ дараа хийх ёстой зүйлээ ямар ч эргэлзээгүйгээр хийжээ. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан хүн төрөлхтнийг устгахаар төлөвлөсөн мөчөөс хүн төрөлхтнийг устгах Түүний ажлын албан ёсны эхлэл хүртэл тодорхой цаг хугацаа, үйл явц байсан. Энэ үйл явц нь хүнд буцан эргэх боломж олгох зорилготой байсан ба энэ нь Бурханы хүнд өгсөн сүүлчийн боломж юм. Тэгвэл Бурхан хүн төрөлхтнийг устгахын өмнөх энэ хугацаанд юу хийсэн бэ? Бурхан ихээхэн хэмжээний сануулах, ятгах ажил хийсэн. Түүний зүрх сэтгэл хэчнээн их өвдөж, шаналж байсан ч Тэрээр хүмүүст анхаарал, халамж, элбэг дэлбэг өршөөлөө харуулсаар л байсан. Бид үүнээс юу хардаг вэ? Эргэлзээгүйгээр, хүн төрөлхтнийг гэх Бурханы хайр нь зүгээр нэг дэмжсэн дүр үзүүлэх явдал биш, харин үнэн бодитой гэдгийг бид олж харсан. Энэ нь бодитой, мэдрэгдэхүйц, мэдэгдэхүйц бөгөөд хуурамч, бохир, мэхэлсэн, эсвэл дүр үзүүлсэн зүйл биш юм. Бурхан хайр татам гэдгээ хүмүүст харуулахын тулд хэзээ ч, ямар ч заль мэх хэрэглэж, хуурамч дүр зураглал бүтээдэггүй. Тэр Өөрийн хайр татам байдлыг хүмүүст харуулахын тулд, эсвэл Өөрийн хайр татам болон ариун байдлыг гайхуулахын тулд хэзээ ч хуурамч гэрчлэл хэрэглэдэггүй. Бурханы зан чанарын эдгээр тал нь хүний хайрыг хүртүүштэй бус уу? Тэдгээрийг шүтэн мөргүүштэй биш гэж үү? Тэдгээрийг нандигнууштай биш гэж үү? Одоо Би та нараас ингэж асуумаар байна: Эдгээр үгийг сонссоныхоо дараа та нар Бурханы агуу байдлыг зүгээр л цаасан дээрх үгс гэж бодож байна уу? Бурханы хайр татам байдал нь зүгээр л хоосон үг юм уу? Үгүй! Мэдээж үгүй! Бурханы дээдийн дээд байдал, агуу, ариун байдал, хүлээцтэй байдал, хайр гэх зэрэг—Бурханы зан чанар болон мөн чанарын олон янзын тал нэг бүрийн нарийн ширийн нь ажлаа хийх бүрд нь бодитоор илэрхийлэгдэж, хүнд хандсан Түүний хүсэлд шингэсэн ба хүн нэг бүр дээр хэрэгжиж, тусгагдаж байдаг. Чи үүнийг өмнө нь мэдэрч байсан эсэхээс үл хамааран, Бурхан хүн бүрд бүх талаар санаа тавьж, Өөрийн чин зүрх сэтгэл, мэргэн ухаан болон янз бүрийн аргыг хэрэглэн, хүн бүрийн зүрхийг дулаацуулж, сүнсийг сэрээдэг. Энэ бол маргаангүй үнэн юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 29

Бурхан хүн төрөлхтнийг бүтээсэн; тэд ялзарсан эсэхээс, эсвэл Түүнийг дагадаг эсэхээс үл хамааран Бурхан хүн төрөлхтнийг хамгийн их нандигнадаг хайртай хүмүүсээ гэж үздэг—хүмүүсийн хэлдгээр Түүний хувьд хамгийн ойр дотнын хүмүүс гэж үздэг болохоос биш, Өөрийн тоглоом гэж үздэггүй. Бурхан Өөрийгөө Бүтээгч, хүнийг Өөрийн бүтээл гэж хэлдэг нь тэдний хооронд зэрэг зиндааны бага зэрэг ялгаа байгаа мэт сонсогдож болох боловч бодит байдал дээр хүн төрөлхтний төлөө Бурханы хийсэн бүхэн нь ийм төрлийн харилцаанаас хавьгүй илүү давсан байдаг. Бурхан хүн төрөлхтнийг хайрлаж, халамжилж, тэдэнд санаа тавьдгаа үзүүлдгээс гадна мөн хүн төрөлхтнийг тасралтгүй хангадаг. Зүрх сэтгэлдээ Тэр үүнийгээ хэзээ ч нэмэлт ажил, эсвэл маш их гавьяатай зүйл гэж боддоггүй. Мөн Тэр хүн төрөлхтнийг аварч, тэднийг хангаж, тэдэнд бүх зүйлийг өгч байгаагаа хүн төрөлхтөнд асар их хувь нэмэр оруулж байна гэж ч боддоггүй. Тэр зүгээр л хүн төрөлхтнийг Өөрийн арга замаар, Өөрийн мөн чанар болон Түүнд юу байгаа, Тэр юу болохоороо дамжуулан чимээгүйхэн, дуугүй хангаж байдаг. Хүн Түүнээс хэчнээн их хангамж, хэр их тусламж авч байдаг ч хамаагүй, Бурхан хэзээ ч хүнээс гавьяа хүсэх гэж боддог ч үгүй, болгох гэж оролддог ч үгүй. Энэ нь Бурханы мөн чанараар тодорхойлогддог ба энэ нь бас Бурханы зан чанарын жинхэнэ илэрхийлэл юм. Ийм учраас бид, Бурхан хүн төрөлхтнийг Өөртөө талархуулж, эсвэл Өөрийгөө магтуулахын тулд бодлоо илэрхийлснийг болон Бурхан яагаад ингэж хийснээ, хүн төрөлхтний төлөө яагаад ингэж их санаа тавьдгаа хүмүүст илтгэснийг юм уу тайлбарласныг Библиэс, эсвэл өөр ямар ч номоос ерөөсөө олохгүй. Цаашлаад Тэр шархалж, зүрх сэтгэл нь туйлын их шимширч байсан ч гэсэн хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн хариуцлагаа, хүн төрөлхтний төлөөх халамжаа хэзээ ч мартдаггүй ба энэ бүх өвдөлт, шаналгааг Тэр ганцаараа чимээгүйхэн тэсвэрлэж байдаг. Харин ч Бурхан урьдын адилаар хүн төрөлхтнийг хангасаар байдаг. Хүн төрөлхтөн Бурханыг байнга магтаж, эсвэл Түүнд гэрчлэл хийдэг боловч эдгээр нь Бурханы хүнээс нэхэж авсан зүйл биш юм. Учир нь хүнд зориулан хийдэг сайн зүйлсийнхээ нэгийг нь ч талархлаар солих, эсвэл хариу төлөөс авах гэсэн санаа Бурханд ерөөсөө байдаггүй. Харин Бурханаас эмээж, муугаас зайлдаг, Бурханыг чин сэтгэлээсээ дагадаг, Түүнийг сонсож, Түүнд үнэнч байдаг болон Түүнд дуулгавартай байдаг хүмүүс Бурханы ерөөлийг байнга хүртдэг бөгөөд Бурхан ийм ерөөлийг огтхон ч үлдээлгүй хайрлана. Түүнчлэн хүмүүсийн Бурханаас хүртдэг ерөөл нь тэдний төсөөллөөс байнга давсан байдаг, мөн хүмүүс хийсэн зүйлээрээ, эсвэл төлсөн төлөөсөөрөө сольж чадахааргүй байдаг. Бурханы ерөөлийг эдэлж байхдаа Бурхан юу хийж байгаа талаар анхаардаг хүн байна уу? Бурханы мэдрэмжид санаа тавьдаг хүн байдаг уу? Бурханы шаналлыг ойлгох гэж хичээдэг хүн байдаг уу? Эдгээр асуултын тодорхой хариулт нь: Үгүй! Тэр үед Бурханы мэдэрч байсан шаналлыг Ноаг оролцуулаад ямар ч хүн мэдэрч чадах уу? Бурхан яагаад тийм гэрээ байгуулсныг хэн нэгэн ойлгож чадах уу? Тэд чадахгүй! Хүн Бурханы шаналлыг ойлгодоггүй нь Бурханы шаналлыг ойлгож чаддаггүйгээс болдог бус, мөн Бурхан хүн хоёрын хоорондын зайнаас юм уу тэдний байр суурийн ялгаанаас ч болдог юм биш; харин хүн Бурханы ямар ч мэдрэмжид санаа тавьдаггүйгээс болдог. Бурхан бол бие даасан—хүн Түүнд санаа тавьж, Түүнийг ойлгож, анхаарч халамжлах нь Бурханд хэрэггүй, учир нь Бурхан бол Бурхан, иймээс Тэр өвддөггүй, сэтгэл хөдлөлгүй; Тэр гуниглахгүй, уй гашууг мэдэрдэггүй, Тэр бүр уйлдаг ч үгүй, учир нь Бурхан бол Бурхан, иймээс Түүнд сэтгэл хөдлөлийн ямар ч илэрхийлэл хэрэггүй бөгөөд Түүнд сэтгэл санааны тайтгарал хэрэггүй, хэрвээ ямар нэг нөхцөлд эдгээр нь Түүнд хэрэгтэй болбол Тэр үүнийг Өөрөө шийдвэрлэх ба хүнээс ямар ч тусламж шаарддаггүй гэж хүмүүс боддог. Эсрэгээрээ сул дорой, төлөвшөөгүй хүмүүст л Бурханы тайтгарал, хангалт, зоригжуулалт хэрэгтэй байдаг ба Бурхан тэдний сэтгэл хөдлөлийг хэзээ ч, хаана ч тайвшруулах хэрэгтэй байдаг. Хүний зүрх сэтгэлийн гүнд ийм нэгэн зүйл нуугдаж байдаг: Хүн бол сул дорой; тэднийг Бурхан бүх талаар харж хандах ёстой, Бурханаас авдаг бүх халамжийг тэд хүртэж, өөрсдийнх нь гэж бодож байгаа бүхнээ Бурханаас шаардах ёстой. Бурхан бол хүч чадалтай; Түүнд бүх юм бий, Тэрээр хүний хамгаалагч, мөн ерөөл хүртээгч байх учиртай. Тэрээр хэдийнээ Бурхан бөгөөд бүхнийг чадагч учраас хүнээс дахин юу ч авах хэрэггүй.

Хүн Бурханы ямар ч илэрхийлэлд анхаарал хандуулдаггүй болохоор Бурханы гуниг, шаналал, баяр баясгаланг хэзээ ч мэдэрч байгаагүй. Харин Бурхан хүний бүх зан төлөвийг алган дээрээ тавьсан юм шиг мэддэг. Бурхан хүн бүрийн хэрэгцээг хэзээ ч, хаана ч хангаж, хүн бүрийн бодол санааны өөрчлөлтийг ажиглаж, ингэснээр тэднийг тайтгаруулан ухуулж, чиглүүлэн гэрэлтүүлж байдаг. Хүний төлөө Бурханы хийсэн бүх зүйл, төлсөн бүх төлөөсийг авч үзвэл хүмүүс, Библийн хэсгүүд болон Бурханы одоогийн хэлсэн зүйлсээс Бурхан хүнээс ямар нэгэн юм шаардана гэж тодорхой бичсэн зүйл олж чадах уу? Үгүй! Харин ч хүмүүс Бурханы бодлыг хэчнээн ч үл тоож байсан Тэрээр хүнийг мөн л ахин дахин замчилж, байн байн хангаж, тэдэнд тусалж, тэдэнд зориулан Өөрийн бэлтгэсэн гайхалтай сайхан хүрэх газарт аваачихын тулд Бурханы замыг дагах боломжийг тэдэнд өгдөг. Бурханы хувьд, Түүнд юу байгаа болон Тэр юу болох, Түүний нигүүлсэл, Түүний өршөөл, Түүний бүх шагнал нь Түүнийг хайрладаг, дагадаг хүмүүст юу ч үлдээлгүй өгөгдөнө. Гэвч Тэр Өөрийн амссан шаналал, Өөрийн бодол санааг хэнд ч, хэзээ ч харуулдаггүй ба Түүнийг тоохгүй байна гэж, эсвэл Түүний хүслийг мэдэхгүй байна гэж хэнд ч, хэзээ ч гомдоллодоггүй. Тэрээр энэ бүгдийг зүгээр л чимээгүйхэн тэсэж, хүмүүс үүнийг ойлгож чадах өдрийг хүлээж байдаг.

Би яагаад энд эдгээр зүйлийг хэлж байна вэ? Миний хэлсэн зүйлээс та нар юу харсан бэ? Бурханы мөн чанар болон зан чанарт хүмүүс анзааралгүй өнгөрөхөд хамгийн хялбар нэг зүйл байдаг бөгөөд агуу хүмүүс, сайн хүмүүс гэж бусдын боддог ямар ч хүн, эсвэл өөрсдийнх нь төсөөллийн Бурханы эзэмшиж чаддаггүй, харин гагцхүү Бурханы эзэмшдэг нэг зүйл байдаг. Энэ зүйл юу вэ? Энэ бол Бурханы аминч бус байдал юм. Аминч бус байдлын талаар ярихад чи өөрийгөө ч бас их сэтгэл харамгүй гэж бодож магадгүй, яагаад гэвэл, чи хүүхдүүдээ хандахдаа тэдэнтэй хэзээ ч наймаацдаггүй, тэдэндээ үргэлж өгөөмөр байдаг, эсвэл бас эцэг, эхдээ бол маш их сэтгэл харамгүй байдаг гэж боддог. Чи юу ч гэж бодож байсан чамд дор хаяж “аминч бус” гэдэг үгийн тухай ухагдахуун байдаг ба чи үүнийг эерэг үг гэж боддог, мөн хувиа хичээдэггүй хүн байх нь их бахдам хэрэг гэж боддог. Чи аминч бус байхдаа өөрийгөө агуу гэж боддог. Гэвч бүх зүйл, хүмүүс, үйл явдлууд, юмсын дунд болон Бурханы ажлаас Бурханы аминч бус байдлыг олж харж чадах нэг ч хүн байхгүй. Яагаад ийм байна вэ? Яагаад гэвэл, хүн хэтэрхий аминчхан! Би яагаад үүнийг хэлж байна вэ? Хүн төрөлхтөн материаллаг ертөнцөд амьдардаг. Чи Бурханыг дагадаг боловч Бурхан яаж чамайг хангаж, чамайг хайрлаж байгааг болон чамд анхаарал тавьж байгааг хэзээ ч харж, ойлгож чаддаггүй. Чи юу хардаг вэ? Чамтай цусан төрлийн холбоотой, чамайг хайрлаж, энхрийлдэг хүнийг хардаг. Чи өөрийн бие махбодод хэрэгтэй зүйлсийг хардаг ба өөрийн хайрладаг хүмүүс болон зүйлсэд л санаа тавьдаг. Энэ бол хүний аминч бус байдал гэгч нь юм. Яг ийм “аминч бус” хүмүүс өөрсдөд нь амь хайрладаг Бурханыг хэзээ ч анхаардаггүй. Бурхантай харьцуулахад, хүний аминч бус байдал нь аминчхан, жигшүүртэй болдог. Хүмүүсийн итгэдэг аминч бус байдал нь хоосон, бодит бус, бохир хольцтой, Бурхантай зохицолгүй, Бурхантай холбоогүй. Хүний аминч бус байдал нь өөрийнхөө төлөө байдаг бол Бурханы аминч бус байдал нь Түүний мөн чанарын жинхэнэ илэрхийлэл юм. Бурханы аминч бус байдлын үрээр л хүн Түүнээс тасралтгүй урсах хангалт хүртэж байдаг. Та нарт Миний өнөөдрийн ярьж буй энэ сэдэв тийм ч гүн нөлөөлөөгүй, толгой дохих төдийхөн л зөвшөөрдөг боловч чи зүрх сэтгэлдээ Бурханы зүрх сэтгэлийг мэдрэх гэж оролдох үедээ өөрийн мэдэлгүй дараах зүйлийг олж мэднэ: Энэ ертөнцөд чиний мэдэрч чадах бүх хүн, үйл хэрэг болон юмсын дундаас гагцхүү Бурханы аминч бус байдал л жинхэнэ агаад бодитой, учир нь чамайг гэсэн Бурханы хайр л ямар нэгэн болзол тавьдаггүй бөгөөд өө сэвгүй байдаг. Бурханыхаас өөр хэний ч аминч бус байдал гэгч нь бүгд хуурамч, өнгөцхөн, үнэн бодитой биш; энэ нь тодорхой зорилго, санаархал, тохиролцоо агуулдаг ба шалгуур давж чаддаггүй. Үүнийг бохир, жигшүүртэй гэж хэлж бүр ч болох юм. Та нар зөвшөөрч байна уу?

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өдөр тутмын Бурханы үг Эшлэл 30

Эхлэл 9:11–13 Би та нартай гэрээ байгуулах ба мах цустай бүхнийг дахиж үерийн усаар устгахгүй; газар дэлхийг сүйрүүлэх үер дахиад болохгүй. Тэгээд Бурхан “Миний та нартай болон та нартай хамт байгаа амьд амьтан болгонтой үеийн үед хийх гэрээний тэмдэг нь энэ: Би үүлэнд солонго татуулах ба энэ нь дэлхий бид хоёрын хоорондын гэрээний тэмдэг байх болно” гэв.

Ноагийн түүхийн төгсгөлд Бурхан тухайн үеийн Өөрийн мэдрэмжийг илэрхийлэхийн тулд ер бусын арга хэрэглэснийг бид хардаг. Энэ арга маш онцгой бөгөөд тэр нь хүмүүстэй гэрээ хийх явдал юм. Энэ нь Бурхан дэлхийг үерээр устгахаа больж байгааг тунхаглаж буй арга юм. Гадна талаасаа гэрээ хийх нь маш энгийн зүйл мэт харагддаг. Энэ нь, хоёр талын хоёулангийнх нь ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгыг биелүүлэхэд туслахын тулд хоёр талыг зөрчилтэй үйлдлээс хамгаалахдаа үсэг бичиг ашиглаж байгаагаас өөрцгүй билээ. Хэлбэрээрээ бол энэ нь маш энгийн зүйл боловч Бурхан ийм юм хийж байгаагийн цаад санаа, утга учрын хувьд бол Бурханы зан чанар болон сэтгэл санааны жинхэнэ илэрхийлэл юм. Хэрвээ чи эдгээр үгийг хойш тавьж, тоохгүй өнгөрвөл, хэрвээ Би та бүхэнд юмсын үнэнийг хэзээ ч хэлэхгүй бол хүн төрөлхтөн хэзээ ч Бурханы бодлыг мэдэхгүй. Чиний төсөөллөөр бол Бурхан энэ гэрээг хийх үедээ инээмсэглэж, эсвэл сүрхий буурьтай дүртэй байж магадгүй боловч хүмүүсийн төсөөллөөр Бурханы царайд хамгийн энгийн ямар илрэл байхаас үл хамааран Бурханы ганцаардал байтугай Бурханы зүрх сэтгэл, эсвэл шаналлыг хэн ч харж чадаагүй билээ. Хэн ч Бурханыг өөртөө итгүүлж чадаагүй буюу Бурханы итгэлийг олж чадаагүй, эсвэл Тэр Өөрийн бодлыг илэрхийлж, Өөрийн шаналлыг уужиртал хэлэх нэгэн болж чадаагүй юм. Тийм учраас Бурхан ийм зүйл хийхээс өөр сонголтгүй болсон. Гадна талдаа Бурхан өмнөх хүн төрөлхтнөөс салах ёс хийхийн тулд амархан зүйл хийж, өнгөрсөн явдлуудыг бүрэн шийдвэрлэж, дэлхийг үерээр устгах явдлаа төгс гүйцэлдүүлсэн. Гэвч Бурхан энэ үеийн шаналлаа зүрх сэтгэлийнхээ гүнд булсан юм. Бурханыг уужиртлаа ярихыг сонсох нэг ч хүн байхгүй байх үед Тэр дэлхийг дахин хэзээ ч үерээр устгахгүй гэж хэлэн хүнтэй гэрээ хийсэн. Солонго гарч ирэхдээ хүмүүст ийм нэгэн зүйл нэг удаа тохиолдсон гэдгийг сануулж, муу зүйл хийхгүй байхыг тэдэнд анхааруулдаг. Ийм шаналалтай байдалд ч Бурхан хүнийг мартаагүй ба тэдэнд маш их анхаарал тавьсаар байсан. Энэ нь Бурханы хайр болон аминч бус байдал биш гэж үү? Гэтэл хүмүүс зовох үедээ юуны тухай боддог вэ? Энэ үед тэдэнд Бурхан хамгийн хэрэгтэй байдаг бус уу? Энэ үед хүмүүс Бурханаар өөрсдийгөө тайтгаруулах гэсэндээ үргэлж Бурханыг татан авчирдаг. Хэдийд ч бай Бурхан хүмүүсийн урмыг хугалдаггүй ба хүмүүсийг бэрхшээлтэй байдлаас нь үргэлж гаргаж, гэрэлд амьдруулдаг. Бурхан хүнийг ингэж хангаж байдаг боловч хүний зүрх сэтгэлд Бурхан бол зөвхөн эргэлзээ тайлах эм, тайтгаруулах ундаа юм. Зовж байхдаа, зүрх сэтгэл нь шархалсан үедээ Өөрт нь хань болж, эсвэл Өөрийг нь тайтгаруулж байх бүтээл юм уу нэг хүнтэй байна гэдэг бол Бурханы хувьд даварсан хүсэл юм. Хүн Бурханы мэдрэмжийг хэзээ ч анхаардаггүй тул Бурхан хэнээс ч Өөрийг нь тайтгаруулж чаддаг хүн байгаач гэж шаарддаггүй, мөн боддог ч үгүй. Тэр Өөрийн сэтгэл санааны байдлыг илэрхийлэхийн тулд зүгээр л Өөрийн аргуудыг хэрэглэдэг. Зарим нэг зовлон туулах нь Бурханд сүртэй юм биш гэж хүмүүс үздэг боловч чи үнэхээр Бурханыг ойлгох гэж оролдох үедээ л, Түүний хийж байгаа бүхнээс Бурханы чин сэтгэлийн хүчин чармайлтыг жинхэнээсээ ухаарах үедээ л Бурханы агуу, аминч бус байдлыг мэдэрч чадна. Хэдийгээр Бурхан солонго ашиглан хүнтэй гэрээ хийсэн боловч үүнийг яагаад хийснээ болон яагаад энэ гэрээг байгуулснаа хэнд ч хэлээгүй. Энэ нь Тэр хэнд ч Өөрийн жинхэнэ бодлыг хэлээгүй гэсэн үг юм. Учир нь Өөрийн гараар бүтээсэн хүн төрөлхтөндөө Бурхан ямар их хайртайг ойлгож чадах нэг ч хүн байхгүй ба мөн хүн төрөлхтнийг устгах үедээ Түүний зүрх хэчнээн их шимширснийг ухаарч чадах нэг ч хүн байхгүй юм. Тиймээс Тэр хүмүүст юу мэдэрч байгаагаа хэлсэн ч гэсэн тэд энэ итгэлийг нь дааж чадахгүй. Шаналж байгаагаа үл харгалзан Тэр Өөрийн ажлын дараагийн алхмыг үргэлжлүүлсээр байна. Бурхан үргэлж Өөрийн хамгийн сайн тал, хамгийн сайн зүйлийг хүнд өгөөд Өөрөө бүх зовлонг чимээгүйхэн үүрдэг. Гэхдээ Бурхан эдгээр зовлонг хэзээ ч ил дэлгэдэггүй, харин оронд нь тэдгээрийг тэсвэрлэж, чимээгүй хүлээдэг. Бурханы тэвчээр нь хүйтэн цэвдэг, хөшүүн, арчаагүй ч биш, мөн сул доройн шинж ч биш юм. Харин Бурханы хайр болон мөн чанар нь угаасаа хувиа хичээдэггүй байсаар ирсэн юм. Энэ нь Түүний мөн чанар болон зан чанарын төрөлхийн илэрхийлэл бөгөөд жинхэнэ Бүтээгч болох Бурханы ялгамж чанарын үнэн бодитой биелэл билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө I”-ээс эш татав

Өмнөх: XI. Хүрэх газар ба төгсгөл

Дараах: Бурханыг мэдэх нь 2

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?
Холбоо барих
Messenger дээр бидэнтэй холбоо барих

Холбогдох контент

15-Р БҮЛЭГ

Хүн бол өөрийгөө мэддэггүй амьтан юм. Гэхдээ өөрийгөө ч мэдэж чадахгүй атлаа тэр бусад бүх хүнийг гарын алга шигээ мэддэг ба бусдын хийсэн,...

ӨМНӨХ ҮГ

Хэдийгээр олон хүн Бурханд итгэдэг ч Бурханд итгэх итгэл гэж юу болохыг, Бурханы хүсэлд нийцэхийн тулд юу хийх ёстойгоо цөөн хүн л...

15-Р БҮЛЭГ

Хүн бол өөрийгөө мэддэггүй амьтан юм. Гэхдээ өөрийгөө ч мэдэж чадахгүй атлаа тэр бусад бүх хүнийг гарын алга шигээ мэддэг ба бусдын хийсэн,...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх