Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы хайр маш бодитой

1

Өө Бурхан минь! Та даруу, нуугдмал махбод болж, хүн төрөлхтнийг аврахаар үнэнийг илэрхийлсэн.

Гэсэн ч хүн төрөлхтөн Таныг мэддэггүй, бүр эсэргүүцэн, шүүж, сэтгэлийг тань гүн шархлуулдаг.

Өө Бурхан минь! Хэний төлөө Та уйлдаг билээ? Хэн Таны уй гашууг мэдэрч чадах билээ?

Өө Бурхан минь! Хэний төлөө Та гашууддаг билээ? Хэн Таны сэтгэлийг ойлгож чадах билээ?

Хүн төрөлхтний цохилтыг Та ганцаараа тэсвэрлэдэг ч биднийг мэдэгдэлгүй аврахаа хэзээ ч больдоггүй.

Тэрслүү байдал маань Таны зүрхийг эмтэлж, хөшүүн байдал маань Таныг шархдуулдаг.

Өө, бид яагаад Танд итгэдэг атлаа Таныг эсэргүүцэж, хөсөр хаяна вэ?

Өө, бид яагаад Таныг дагадаг атлаа Таныг хайрлахгүй, нигүүлслийг тань л хүснэ вэ?

Шүүлтээр л бид сэрсэн, үнэхээр харалган бид Таныг мэддэггүй.

Шүүлтийг тань эдлэх аз завшаантай байгаа нь үнэхээр Таны агуу аврал билээ.

2

Өө Бурхан минь! Таны үгийн шүүлт, гэсгээлт биднийг цэвэрлэхийн төлөө байдаг.

Гэсэн ч бид Таны хүслийг ойлгодоггүй, Таныг буруугаар ойлгож, буруутгадаг.

Өө Бурхан минь! Хэний төлөө Та шаргуу ажилладаг вэ? Хэний төлөө нойр хоолоо золиосолдог вэ?

Өө Бурхан минь! Хэний төлөө Та санаа зовдог вэ? Хэнд хандаж ийм их тэвчээртэйгээр ярьдаг вэ?

Бид Сатанд хорлогдож, гишгэлүүлсэн, үүнийг Та нүдээрээ хараад, зүрхэндээ тусгаж авдаг.

Шүүлт, гэсгээлтийн үгээр бидэн дээр Та авралыг хэрэгжүүлдэг.

Өө, бид бол ердөө хумхын тоос, бид яаж Таны энхрийлэл, анхаарлыг хүртэх эрхтэй байх билээ?

Өө, бид ялгадас адил бохир, бид яаж Таны өргөлт, хайрыг хүртэх эрхтэй байх билээ?

Таны хайр татам байдал, өгөөмөр сэтгэлийг харж чаддаггүй бид өөрсдийн гүн ялзралыг жигшдэг.

Бид одоо Таны цэвэршүүлэлт, авралыг хүртэж чадна, бид Таныг үргэлж хайрлаж, Танд үнэнч байна.

Өмнөх:Бурхантай би үүрд хамт байх болтугай

Дараах:Төгс Хүчит Бурханы хайр хамгийн ариун

Холбогдох агуулга