Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан хоньчныг цохих үед

I

Ирээдүйд хүн бүхэн Ариун Сүнсээр удирдуулан явах ёстой замаараа явах болно. Гай зовлон туулж байх үедээ хэн бусдын төлөө санаа тавьж чадах вэ? Хүн бүхэнд өөрсдийн гэсэн зовлон зүдгүүр байдаг бөгөөд хүн бүхэнд өөрсдийн биеийн хэмжээ байдаг. Хэний ч биеийн хэмжээ өөр нэгнийхтэй адилгүй. Нөхрүүд нь эхнэрүүддээ ямар ч анхаарал хандуулахгүй бөгөөд эцэг эх нь хүүхдүүдээ халамжлахгүй; хэн ч өөр нэгэнд санаа тавьж чадахгүй. Энэ нь харилцан хоёр талын халамж, дэмжлэг боломжтой хэвээр байдаг одоо үетэй адилгүй. Тэр нь бүх төрлийн хүмүүсийг илчлэх цаг үе байх болно.

II

Бурхан хоньчныг цохиход хонин сүрэг тарж бутрах бөгөөд тэр үед чамд ямар ч жинхэнэ удирдагч байхгүй байх болно. Хүмүүс хуваагдана—энэ нь та нарын цугларан уулзалддаг одоо үе шиг байхгүй. Хожим нь Ариун Сүнсний ажилгүй хүмүүс жинхэнэ төрхөө харуулах болно. Нөхрүүд нь эхнэрүүдээсээ урваж, эхнэрүүд нь нөхрүүдээсээ урвана, хүүхдүүд нь эцэг эхээсээ урваж, эцэг эх нь хүүхдүүдээ хяхаж хавчина—хүний зүрх сэтгэлийг урьдаас таамаглаж болдоггүй! Хийж болох бүхэн бол хүн өөртөө байгаа юмнаасаа зуурч, замын эцсийн мөчлөгт сайн алхах явдал юм. Яг одоо та нар үүнийг тодорхой хардаггүй бөгөөд та нар бүгд алсын хараагүй. Ажлын энэ алхмыг амжилттай туулах нь амархан зүйл биш юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи замын сүүлчийн мөчлөгт хэрхэн алхах ёстой вэ”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Замын төгсгөл хэсгийг хэрхэн сайтар дагах вэ?

Дараах:Бурханы авралыг хүртдэг хүмүүс л амьд билээ

Холбогдох агуулга