Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханд үйлчилдэг ч Түүнийг эсэргүүцдэг хүмүүсийн үр дүн

Бүтээлийн цаг үеэс өнөөдрийг хүртэл олон хүн Миний үгэнд дуулгаваргүй хандсан бөгөөд тиймээс Миний дахин сэргээлтийн урсгалаас хаягдаж, таягдуулсан; эцэст нь тэдний бие үгүй болж, сүнс нь Үхэгсдийн орон руу хаягдсан бөгөөд өнөөдөр ч гэсэн тэд хатуу шийтгэлд өртөж байна. Олон хүн Миний үгийг дагасан боловч тэд Миний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийн эсрэг явсан, тиймээс Надад өшиглүүлж, Сатаны эзэмшил дор орж, Намайг эсэргүүцдэг хүмүүс болсон. Тэд Миний үгийн зөвхөн өнгөн талыг л дуулгавартай дагаж, Миний үгийн гол утганд дуулгаваргүй ханддаг. Мөн Миний өчигдрийн хэлсэн үгийг хальт сонсож, өнгөрсний хог новштой зууралдаж, эдүгээгийн үр шимийг эрхэмлэдэггүй олон хүн байсан. Энэ хүмүүс Сатанд олзлогдоод зогсоогүй, мөнхийн нүгэлтнүүд болж, Миний дайснууд болсон ба тэд Намайг шууд эсэргүүцдэг. Тийм хүмүүс бол Миний хилэнгийн оргил дахь Миний шүүлтийн байнууд бөгөөд өнөөдөр ч гэсэн тэд сохор хэвээр байж, харанхуй гяндан дотор байсаар байна, тийм хүмүүс нь Сатанаар удирдуулсан илжирч хөшсөн үхдлүүд юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Дөрөвдүгээр бүлэг”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Хүний бүх санаа зорилго юуны төлөө байдаг вэ

Дараах:Эрин үеүдийн үзэн ядалт мартагдлаа гэж үү?

Холбогдох агуулга