Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы хайранд талархана

1

Хэн үнэнийг илэрхийлж,

Бурханы хайрыг илчилж,

хүнд найдвар өгдөг вэ?

Хэн эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажлыг хийж,

мөнх амийн замыг авчирдаг вэ?

Бие махбодтой болсон Бурханы ажил

даян дэлхийг донсолгодог.

Бурханы сэнтийн өмнө өргөгдөж,

Хурганы зоогт бид оролцдог.

Биднийг гэх Бурханы хайр тун бодитой.

Бурханы нигүүлслээр л бид

Түүний шүүлтийг хүртдэг.

Бурханы өгдөг үнэн ба амийн төлөө

бид талархал, магтаалаа өргөдөг.

Бурханы хайрыг хариулахын тулд бид

үнэнийг эрж хайж, үүргээ биелүүлнэ.

2

Бурханы үгийг бид эдэлдэг;

олон үнэнийг бид ойлгодог.

Бурханы үгийг туулж,

тэдгээрийн шүүлтийг амссанаар бид

хүн төрөлхтөн завхарсныг тодорхой хардаг.

Шүүлт, шалгалтыг бид туулан,

завхрал маань ариусдаг.

Үнэн ба амийг бид олж авч,

шинэ хүмүүс мэт амьдардаг.

Биднийг гэх Бурханы хайр тун бодитой.

Бурханы нигүүлслээр л бид

Түүний шүүлтийг хүртдэг.

Бурханы өгдөг үнэн ба амийн төлөө

бид талархал, магтаалаа өргөдөг.

Бурханы хайрыг хариулахын тулд бид

үнэнийг эрж хайж, үүргээ биелүүлнэ.

Хэн бидний дэргэд алхаж,

хүнд цаг үед биднийг замчилдаг вэ?

Сатаныг ялж, агуу улаан лууг дийлэхэд

хэн үгээрээ хөтөлдөг вэ?

Төгс Хүчит Бурханы үг хүч өгснөөр

хүнд цаг үеийг бид даван туулдаг.

Бурханы хамтаар бид ялж чаддаг.

3

Сатаны дөнгийг таслахад маань

Бурханы үг тусалдаг.

Бурханы үгийн эрх мэдэл,

зүйрлэшгүй их хүчийг

бид биечлэн мэдэрлээ.

Бурханы хайр татам байдлыг хараад,

Түүнийг бид хайрлан, гэрчилдэг.

Аюул ослоос огт айлгүй

хаанчлалын сайн мэдээг түгээдэг.

Биднийг гэх Бурханы хайр тун бодитой.

Бурханы нигүүлслээр л бид

Түүний шүүлтийг хүртдэг.

Бурханы өгдөг үнэн ба амийн төлөө

бид талархал, магтаалаа өргөдөг.

Бурханы хайрыг хариулахын тулд бид

үнэнийг эрж хайж, үүргээ биелүүлнэ.

Өмнөх:Өмнө минь Таныг гарч ирэхэд инээмсэглэсэн царайг тань угтъя

Дараах:Бурханыг гэсэн хайр 

Холбогдох агуулга