Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох нь хамгийн утга учиртай

Хурд

Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох нь хамгийн утга учиртай

Өөрийн үгийг Бурхан та нарт илчилсэн,

дараагийн алхам чинь үүнийг хэрэгжүүлэх билээ,

эдгээр үгийг хэрэгжүүлэх үед,

гэгээрэл, удирдамжийн ажлыг Бурхан гүйцэтгэнэ.

Энэ нь ийм л байдаг билээ.

Бурханы үгийг өөртөө хэрэгжүүлж

дадлагаараа үүнийг үнэхээр мэдэх нь

та нарын зорилго гэж мэд.

Та нар Бурханы үгийг ойлгохоор тэмцэж байж болох ч

дадлага энэ дутагдлыг засна.

Та нар олон үнэнийг мэдэх ёстой,

зөвхөн мэдэх биш, хэрэгжүүлэх ёстой.

Үүнийг та нар анхаарах ёстой.

Та нарын мэдэх, хийх ёстой олон үнэн байдаг.

Үүнийг та нар анхаарах ёстой.

Есүс үнэнийг хэрэгжүүлж, амьдран харуулангаа

гучин гурван жил хагас их зовсон.

Бурханы хүслийг биелүүлж, үнэнийг хэрэгжүүлсэн,

тиймээс Тэр ийнхүү зовсон.

Үнэнийг мэдсэн ч хэрэгжүүлээгүй бол,

Тэр ийнхүү зовохгүй байх байсан.

Фарисайчууд болон

Иудейн сургаалыг дагасан бол,

Тэр их зовохгүй байх байсан,

үгүй ээ, их зовохгүй байх байсан,

Тэр их зовохгүй байх байсан.

Есүсийн дадлага мэдэх ёстой зүйлийг чинь харуулдаг.

Бурханы ажил үр дүнд хүрэхийн тулд

хүн хамтран ажиллах хэрэгтэй.

Энэ бол та нарын ойлгох ёстой зүйл,

та нар ойлгох ёстой, та нар ойлгох ёстой.

Есүс үнэнийг хэрэгжүүлээгүй бол

загалмай дээр зовохгүй байх байсан.

Бурханы хүслээр үйлдээгүй бол

гунигт залбирлыг Тэр хэлэх байсан уу?

Иймээс энэ нь хүний тэвчих ёстой зовлон билээ,

хүн тэвчих ёстой, хүн тэвчих ёстой.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Үнэний эрэлчид л Бурханаар төгс болгуулж чадна

Дараах:Бурханы үг үнэхээр чиний амь болсон уу?

Холбогдох агуулга