Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болдгийн ач холбогдол

Хурд

Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болдгийн ач холбогдол

Эхний удаад бие махбодтой болсон нь

Есүс Христийн махбодоор хүнийг нүглээс золин аварсан.

Загалмай дээрээс Тэр хүнийг аварсан ч,

хүний сатанлаг зан чанар хэвээр үлдсэн.

Хүмүүсийн дунд Тэр амьдарч,

зовлонг нь туулж, хүнийг үгээрээ хангадаг.

Бурхан бие махбодтой болсноор л

хүн бүрэн аврал хүртдэг болохоос,

залбирлынхаа хариуд тэнгэрээс шууд хүртдэггүй.

Учир нь махан биетэй хүн

Бурханы Сүнсийг харах аргагүй,

Түүний Сүнсэнд ойртож бүр ч чадахгүй.

Бурханы махбод болсон биед л хүн хүрч чадна.

Түүгээр дамжуулан аврал хүртэж,

бүх үг болон үнэнийг ойлгож чадна.

Хоёр дахь удаа бие махбодтой болох нь

хүнийг ариусгахад хангалттай,

Түүний бүх ажил болон бие махбодтой болсны

утга учир үүгээр гүйцэлддэг.

Махбод дахь Бурханы ажил одоо төгсөнө.

Тэр дахин бие махбодтой болохгүй.

Энэ удаа бие махбодтой болсны дараа

Түүний махбод дахь ажил болон аврал зогсоно.

Учир нь Тэр хүмүүсийг ангилж,

сонгосон хүмүүсээ олж авсан байх болно.

Хоёр дахь удаа бие махбодтой болох нь

нүглийн тахил болох бус,

уучлагдсан хүмүүсийг бүрэн аврахын төлөө байдаг.

Тэд зан чанараа өөрчлөн, цэвэрлэгдэнэ.

Сатаны нөлөөнөөс чөлөөлөгдөж,

Бурханы сэнтий рүү эргэн очно.

Тийм ээ, бүрэн ариусах цорын ганц арга энэ билээ.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болсон нь хоёулаа Бурханыг төлөөлдөг

Дараах:Махбод ба Сүнсний ажил нь адилхан мөн чанартай

Холбогдох агуулга