Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Итгэгчдийн дагах ёстой эрэл хайгуул

Бурхан чамд хэр их ажил хийсэн бэ?

Чи хэр ихийг туулж, амссан бэ?

Тэр чамайг туршиж, сахилгажуулдаг.

Тэр ажлаа чам дээр хэрэгжүүлдэг.

Бурханаар төгс болгуулахыг зорьдог хүний хувьд

чи Түүний бүх үйлсийг илэрхийлж,

туршлагаараа бусдыг хангаж,

Түүний ажлыг хийхээр өөрийгөө зориулж чадах уу?

Бурханы үйл хэргийг илэрхийлэхийг зорь.

Түүний жинхэнэ бодит илэрхийлэл, илрэл бол.

Мөн Түүгээр ашиглуулахад өөрийгөө тохируул.


Бурханы үйл хэргийг гэрчлэхдээ туршлага, мэдлэг,

туулсан зовлонгоороо дамжуулан бусдад харуул.

Үүнийг эрж хайвал Тэр чамайг төгс болгоно.

Хэрэв чи эцэст нь ерөөл хүртэхийн тулд

Түүгээр төгс болгуулахыг эрж байгаа бол

чиний Бурханд итгэх тухай үзэл бодол чинь

зѳв биш байна.

Бурханы үйл хэргийг илэрхийлэхийг зорь.

Түүний жинхэнэ бодит илэрхийлэл, илрэл бол.

Мөн Түүгээр ашиглуулахад өөрийгөө тохируул.

Бурханы үйл хэргийг бодит амьдралаас хэрхэн харж,

Түүний хүслийг хэрхэн хангахыг олж мэдэхээр

чи хичээх хэрэгтэй.

Чи Түүний гайхамшиг, мэргэн ухааныг гэрчилж,

сахилгажуулалт, харьцалтыг нь

харуулахаар эрэлхийлэх ёстой.


Хэрэв чиний хайр

Түүний алдрыг хуваалцахын л төлөө бол

Түүний шаардлагад нийцэхгүй.

Түүний үйл хэргийг гэрчил, шаардлагад нь нийц,

хүмүүс дээр хийсэн Түүний ажлыг мэдэр.

Шаналал, гуниг, нулимсын аль ч бай,

бүгдийг нь бодитоор мэдэр.

Бурханы гэрчлэгч байхын тулд

чи энэ бүгдийг хийх ёстой.

Бурханы үйл хэргийг илэрхийлэхийг зорь.

Түүний жинхэнэ бодит илэрхийлэл, илрэл бол.

Мөн Түүгээр ашиглуулахад өөрийгөө тохируул.

Бурханы үйл хэргийг илэрхийлэхийг зорь.

Түүний жинхэнэ бодит илэрхийлэл, илрэл бол.

Мөн Түүгээр ашиглуулахад өөрийгөө тохируул.

Мөн Түүгээр ашиглуулахад өөрийгөө тохируул.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурханд итгэхийн жинхэнэ утга учир

Дараах:Өөрийг нь сонсдог, дуулгавартай нэгнийг Бурхан нандигнадаг

Холбогдох агуулга