Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг

Хурд

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг

Бид Бурханы өмнө ирлээ. Түүнийг үгийг бид идэж, ууна.

Ариун Сүнс гэгээрүүлж,

бид Бурханы ярих үнэнийг ойлгоно.

Шашны ёслол, бүх хүлээсийг бид таягдан хаясан.

Дүрмэнд захирагдалгүй, бидний зүрх чөлөөлөгдөнө.

Бид Бурханы гэрэлд амьдарч, үнэхээр жаргалтай байна.

Бурханы гэрэлд амьдарч үнэхээр жаргалтай байна.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг.

Тэр үнэнийг бүх хүн төрөлхтөнд илэрхийлдэг.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг.

Бидэнд өөрчлөгдөх зам бий.

Бидний тодорхойгүй итгэл замхарна.

Бид магтана.

Бид Бурханыг ойроос дагаж, хаанчлалын сургалтыг авна.

Бурханы шүүлт нь яг сэлэм шиг,

бидний бодлыг ил болгоно.

Бардам зан, хувиа хичээх,

хуурамч байдал далдлагдахгүй.

Зөвхөн ингэж би үнэнийг харна.

Ичгүүртээ би Бурхан руу унаж, ил болно.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг.

Тэр үнэнийг бүх хүн төрөлхтөнд илэрхийлдэг.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг.

Бид Бурхантай нүүр тулж,

Түүний баяр хөөрт баясна.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг.

Та бол ариун, Та бол зөвт билээ.

Миний хүсэл бол үнэнийг хэрэгжүүлж,

махан биеэс урван дахин төрж,

Таны зүрхийг тайвшруулах билээ.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг.

Таны шүүлт намайг үнэхээр аварсан.

Төгс Хүчит Бурханд талархал, магтаал нь байг.

Миний зан чанар өөрчлөгдсөн.

Танаас болж би ерөөгдсөн, би ерөөгдсөн.

“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос

Өмнөх:Бурханы үг гайхамшгуудыг бүтээдэг

Дараах:Өө Төгс Хүчит Бурхан минь, Та үнэхээр алдар суутай

Холбогдох агуулга