Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Алдрыг олж авсанд нь Бурханыг магтагтун

Хурд

Алдрыг олж авсанд нь Бурханыг магтагтун

Тэнгэрт үүлс инээмсэглэж,

газарт цэцэгс дэлгэрдэг.

Тэнгэрт үүлс инээмсэглэж,

газарт цэцэгс дэлгэрдэг.

Алдарт, эрхэм хүндэт Төгс Хүчит Бурхан

Та махбод болж дэлхийд заларсан.

Хүнийг шүүж, цэвэршүүлэхээр Та үнэнийг илэрхийлдэг,

Таны үг илд мэт, төгс хүчтэй.

Таны үгээр бид цэвэрлэгдэж,

үнэн ба амийг олж авсан.

Алдарт, эрхэм хүндэт Төгс Хүчит Бурхан,

өнөөдөр Та биднийг нигүүлслээ!

Бид Таны зөвт байдлыг харсан.

Та биднийг олж авсан, бид ерөөгдсөн.

Танд өргөх талархалаа

бүрэн илэрхийлж чадахгүй нь.

Дуу, бүжгээрээ бид Таныг магтдаг,

Дуулгавартай байдлаараа бид Таныг хүндэлдэг.

Өөрсдийнхөө үнэнч байдлаар

Таны төлөө бид гэрчлэл хийдэг.

Та Сатаныг ялсан, Таныг магтъя.

Та алдрыг олсон, Таныг магтъя.

Алдарт, эрхэм хүндэт Төгс Хүчит Бурхан,

Та бүх улс үндэстэн, бүх хүнд харагддаг,

Таны зөвт байдал бүрэн илчлэгдсэн.

Таныг эсэргүүцэн мууг үйлдэгчид

бүгд шийтгүүлэн унах болно.

Таны үг бүгдийг ангилдаг.

Алдарт, эрхэм хүндэт Төгс Хүчит Бурхан,

Таны зургаан мянган жилийн төлөвлөгөө төгсдөг.

Та бүх алдрыг одоо олж авсан.

Зөвт бус зүйлийг Та шатаадаг,

Та ертөнцийг шинэчилсэн,

Таны үйлс орчлонг дүүргэдэг.

Бүх газар ариун, зөвт байдлаар дүүрдэг.

Бүх газар ариун, зөвт байдлаар дүүрдэг.

Бүх газар ариун, зөвт байдлаар дүүрдэг.

Бүх газар ариун, зөвт байдлаар дүүрдэг.

Дуу, бүжгээрээ бид Таныг магтдаг,

Дуулгавартай байдлаараа бид Таныг хүндэлдэг.

Өөрсдийнхөө үнэнч байдлаар

Таны төлөө бид гэрчлэл хийдэг.

Та Сатаныг ялсан, Таныг магтъя.

Та алдрыг олсон, Таныг магтъя.

Хүн төрөлхтөн одоо бүтээгдсэн үе шигээ байдаг,

харамсаж, санаа алдалгүй гэрэлд амьдардаг.

Таны ажил дууссанд бид баярлан, магтан дуулдаг!

Дуу, бүжгээрээ бид Таныг магтдаг,

Дуулгавартай байдлаараа бид Таныг хүндэлдэг.

Өөрсдийнхөө үнэнч байдлаар

Таны төлөө бид гэрчлэл хийдэг.

Та Сатаныг ялсан, Таныг магтъя.

Та алдрыг олсон, Таныг магтъя.

Өмнөх:Бурханы агуу ажил гүйцэлдлээ

Дараах:Сансар огторгуй Бурханыг гэх магтаалаар цуурайтдаг

Холбогдох агуулга

 • Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй

  Зөвхөн Бурханыг хайрладаг хүмүүс л Түүнийг гэрчилж Ерөөл, амлалтыг хүлээн авч чадна. Бурханыг хайрладаг хүмүүс бол Түүний итгэмжилт хүмүүс бөгөөд Тү…

 • Бурханы өмнө байнга ир

  Зав гарган боломж ирэхэд Бурханы өмнө чимээгүй сууж Түүний үгийг уншиж, үнэнийг ухааран, гэм буруугаа залруулаарай Сорилтыг хүлээн авч, Бурханы хүсл…

 • Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч

  Бурханы ажлыг Бурхан Өөрөө гүйцэтгэдэг Түүний ажлыг эхлүүлэгч болон дуусгагч нь Тэр Өөрөө билээ Бурхан ажлыг төлөвлөж, Өөрөө удирдаж, үр дүнг нь гарга…

 • Завхарсан хүн төрөлхтөний харуусал

  Хүн амьдралынхаа турш, бүх үед Бурхантай цуг алхсан ч Бурхан амьд бүхнийг захирдагийг мэддэггүй, Бурхан бүх зүйлийг хэрхэн зохицуулж, удирддагийг ч м…