Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Насан туршдаа Бурханыг хайрлахыг л би хүснэ

Эзэнд би олон жил итгэсэн ч, нигүүлслийг нь эдлэхээс өөрийг мэдсэнгүй. Бурханыг үнэхээр хайрлаж байсангүй.

Тэнгэрлэг хаанчлалын ерөөлөөр солихын тулд л ажиллаж, зовохоос өөрийг хийсэнгүй.

Христийн суудлын өмнө шүүлтийг туулснаар л одоо би үнэнийг мэдлээ:

Бурхан хүний завхралыг цэвэрлэх гэж үнэнийг илэрхийлснээр хүнийг авардаг,

ингэснээр хүн Бурханы өмнө амьдрахын тулд үнэнийг ойлгон, хэрэгжүүлж чаддаг.

Гэвч Сатан намайг хэтэрхий гүн завхруулж, би мөс чанар, эрүүл ухаанаа алджээ.

Бурханы нигүүлсэлд л шунасан би Түүний үгийг огт хэрэгжүүлдэггүй байжээ.

Өөрийн зовлон, ажлыг би тэнгэрийн хаанчлал, мөнх амийн ерөөлөөр солихыг л хүссэн,

харин Бурханы хүслийг огт хайхраагүй, Бурханы үгийн бодит байдлыг хэзээ ч амьдран харуулаагүй.

Бурханд итгэдэг ч Түүнтэй наймаацсанаараа би Бурханыг хуурч, эсэргүүцэх гэж л оролдож байжээ.

Бурханы үгийн шүүлт, илчлэл л завхралын маань үнэнийг надад тодорхой харууллаа.

Биеэ тоосон, ихэрхүү, овжин, зальхай, аминчхан, жигшүүртэй би хүнтэй огт төсгүй.

Асар их завхарсан би Бурханы шүүлтийг туулаагүй бол Бурханыг яаж мэдэж, дуулгавартай дагах билээ?

Бурханыг мэдэж, хүндлэхгүйгээр Түүний өмнө амьдрах үнэ цэнтэй байж яахан чадах билээ?

Шүүлт, шалгалт, цэвэршүүлэлтээр би Бурханы хайр маш бодитойг мэдэрсэн.

Асар их шаналсан ч гэлээ би завхарсан зан чанараа эцэст нь ариусгадаг.

Бурханы зөвт, ариун байдлыг мэдээд, Бурханаас эмээх сэтгэлтэй болдог.

Үнэнийг хэрэгжүүлж, Бурханыг хайрлан, дуулгавартай дагаснаар л би хүний төрхийг амьдран харуулдаг.

Бурханы шүүлтээр би үнэнийг олж авлаа, Бурханыг мэдсэнээр би дахин амьдарч чадлаа.

Бурханы агуу авралыг би хүртсэн, тэгээд насан туршдаа Бурханыг хайрлахыг л би хүснэ.

Өмнөх:Бурханы өмнө амьдардаг би тун жаргалтай

Дараах:Үнэнийг эрэлхийлэх нь л амь авчирч чадна

Холбогдох агуулга