170 Бурхан хоёр удаа бие махбодтой болох нь хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй

I

Бие махбодтой болсноор дамжуулан

эцсийн өдрүүдийн энэ ажлыг хийхгүй бол

үр дүнд хүрэхгүй, нүгэлтнүүдийг ч

бүрэн аварч чадахгүй.

Бурхан махбод болж, ертөнцөд ирээгүй бол,

хүнд үзэгдэшгүй, баригдашгүй

Сүнс хэвээр үлдэх байв.

Бурханы Сүнс махан биетэй хүнтэй нийцдэггүй,

Бурхан, хүн хоёрын ертөнц өөр,

шинж чанар нь ондоо.

Тэдний хооронд харилцаа тогтоох ямар ч аргагүй,

бас хүн сүнс болж ч чадахгүй, үнэхээр чадахгүй.

Иймд Өөрийн анхдагч ажлыг

хийхийн тулд Бурханы Сүнс нь

бүтээгдсэн зүйл болох ёстой.

Шаардлагатай учраас Бурхан махбод болдог.

Хэрэв Бурханы Сүнс ажлаа

шууд хийж чаддаг байсан бол

Тэр бие махбодтой болохын

доромжлолд өртөхгүй байх байлаа.


II

Бурхан хамгийн өндөрт гараад зогсохгүй,

ажлаа хийхийн тулд

Өөрийгөө даруусган хүн болдог.

Хүн өндөрт гарч чадахгүйгээр барахгүй,

хамгийн доод газарт буун очиж чадахгүй.

Хүн сүнс болж чадахгүй учраас

Бурхан Өөрийн ажлыг хийхээр махбод болох ёстой.

Анх бие махбодтой болохдоо махбод дахь Бурхан л

цовдлолоор дамжуулан хүнийг золин аварч чадсан.

Гэвч Бурханы Сүнс хүний төлөөх

нүглийн тахил болон

цовдлогдох ямар ч аргагүй байв.

Шаардлагатай учраас Бурхан махбод болдог.

Хэрэв Бурханы Сүнс ажлаа

шууд хийж чаддаг байсан бол

Тэр бие махбодтой болохын

доромжлолд өртөхгүй байх байлаа.


III

Бурхан хүний нүглийн тахил болохын тулд

махбод болж чаддаг.

Гэвч хүн унасан бөгөөд

Тэнгэрт гарч чадахгүй болоод зогсохгүй,

нүглийн тахилыг өөрсдөө авч чадахгүй болсон тул

Бурхан тэнгэр, газрын хооронд

нааш цааш явах хэрэгтэй болжээ.

Иймээс Есүс хүмүүсийн дунд ирж,

хүний чадахгүй ажлыг

биечлэн хийх хэрэгтэй байлаа.

Шаардлагатай учраас Бурхан махбод болдог.

Хэрэв Бурханы Сүнс ажлаа

шууд хийж чаддаг байсан бол

Тэр бие махбодтой болохын

доромжлолд өртөхгүй байх байлаа.

Шаардлагатай учраас Бурхан махбод болдог.

Тэр бие махбодтой болохын

доромжлолд өртөхгүй байх байлаа.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бие махбодтой болохын нууц 4”-ѳѳс шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 169 Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй

Дараах: 171 Бие махбодтой болсон Бурхан авралын ажилд илүү тохиромжтой

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх