Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Хамгийн агуу жаргал бол Бурханыг үнэхээр хайрлах билээ

Бадаг 1

Эцэст нь бид Бурханы дуу хоолойг сонсож,

Түүний сэнтийн өмнө өргөгдсөн.

Бурханы үгийг идэж, уун, эдэлж,

Түүний гэрэлд бид амьдардаг.

Үнэнийг нөхөрлөж, туршлагаа хуваалцан,

зүрх сэтгэл маань баяр хөөрөөр дүүрэн.

Бурханы үгийг туулж, үнэнийг ойлгон,

сүнс маань чөлөөлөгдөн, гэрэлтэн гийдэг.

Дахилт

Бурханы үгийн шүүлтийг туулж, цэвэрлэгдээд

бид шинэ хүмүүс болжээ.

Шинэ амь олж авахаар үнэнийг бид хайдаг.

Бурханыг үнэхээр хайрлах нь хамгийн агуу жаргал билээ

Бадаг 2

Христийн суудлын өмнө шүүлт туулж,

хүн төрөлхтний завхралын үнэнийг бид харсан.

Бурханы үг давхар иртэй илд адил,

зүрх, сэтгэлийг маань цоо хатгадаг.

Үнэнийг ойлгож, өөрсдийгөө таньснаар,

бид амь руу орох замтай болдог.

Сатанлаг уг чанар, мөн чанараа нэвт хараад,

бид гэмшиж, шинээр эхлэхээр шийдсэн.

Дахилт

Бурханы үгийн шүүлтийг туулж, цэвэрлэгдээд

бид шинэ хүмүүс болжээ.

Шинэ амь олж авахаар үнэнийг бид хайдаг.

Бурханыг үнэхээр хайрлах нь хамгийн агуу жаргал билээ

Бадаг 3

Бурханыг үнэхээр хайрлаж, үүргээ гүйцэтгэснээр,

бид гарцааргүй Бурханаар ерөөгдөнө.

Хийдэг бүхэн маань Түүнийг хангалуун байлгаж,

хангинасан гэрчлэл хийхийн төлөө билээ.

Бурханы өмнө бид шийдвэрээ тавьж,

эцсээ хүртэл үнэнч байна гэж амиараа тангарагладаг.

Элэг доог, гүжирдлэг, хавчлага ба бэрхшээл

бидний дэвшилд хэзээ ч саад болохгүй.

Дахилт

Бурханы үгийн шүүлтийг туулж, цэвэрлэгдээд

бид шинэ хүмүүс болжээ.

Шинэ амь олж авахаар үнэнийг бид хайдаг.

Бурханыг үнэхээр хайрлах нь хамгийн агуу жаргал билээ

Бурханыг үнэхээр хайрлах нь хамгийн агуу жаргал билээ

Бурханыг үнэхээр хайрлах нь хамгийн агуу жаргал билээ

Өмнөх:Хоёргүй сэтгэлээр Бурханыг магтаарай

Дараах:Бурханыг хэн илүү сайн гэрчлэхийг харцгаая

Холбогдох агуулга