Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Босоод Бурханы төлөө бүжиглэ

Хурд

Босоод Бурханы төлөө бүжиглэ

Еэ~ Өө~ Үү~ Хэй~ Үү~

Бид бүгд Бурханы сонгогдсон хүмүүс

Түүний өмнө байхдаа талархал магтаалыг өргө.

Бурханыг өндөрт өргөж, чанга дуугаар гэрчлэгтүн.

Хөгшин Сатан дээр ичгүүр авчрагтун.

Бурхан зөвт бөгөөд Тэр бол үнэн.

Бүх зүйл Түүний хяналт дор байна.

Өөрсдөдөө зориулж дахин төлөвлөхгүй,

Бурханы захиралтыг бид дуулгавартай дагана.

Ахан дүүс нараа яарагтун, бүжиглэгтүн.

Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээ магтацгаая!

Зүрх чинь Бурханд хайртай бол чи баяр хөөрийг мэдэрнэ.

Бурханыг чин үнэнээр хайрла, чи ивээгдэнэ.


Aхан дүүсээ сэрэмжтэй байгтун (ахан дүүс ээ)

Одоо ямар цаг байгааг ажиглагтун

(ямар цаг байна вэ?)

Ялагчид (ялагчид) бүрэн болохоор бүтээгдсэн (бүрэн болохоор)

Бурханы хүсэл биелэгдэж байна.

Улаан луу ялагдсан (ялагдсан).

Бүх алдрыг Бурхан авна (Бурхан авна).

Бурханы үг Түүний төгс хүчийг харуулдаг

(төгс хүчийг харуулдаг),

Бурханы үгс бүгдийг гүйцэлдүүлнэ (гүйцэлдүүлнэ).

Ахан дүүс нараа яарагтун, бүжиглэгтүн.

Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээ магтацгаая!

Зүрх чинь Бурханд хайртай бол чи баяр хөөрийг мэдэрнэ.

Бурханыг чин үнэнээр хайрла, чи ивээгдэнэ.

(чи ивээгдэнэ).

Чи ивээгдэнэ.


Ахан дүүсээ босогтун!

Сайн мэдээг түгээ, Бурханыг гэрчил.

Христийг дагах нь баяр хөөр юм,

Учир нь зам илүү гэрэлтэй болно.

Бурхан бол зөвт бөгөөд ариун.

Бид зөвхөн Бурханыг магтахыг хүснэ, Бурханыг магт.

Ахан дүүс нараа яарагтун, бүжиглэгтүн.

Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээ магтацгаая!

Зүрх чинь Бурханд хайртай бол чи баяр хөөрийг мэдэрнэ.

Бурханыг чин үнэнээр хайрла, чи ивээгдэнэ.

Ахан дүүс нараа яарагтун, бүжиглэгтүн.

Бурханыг бүх зүрх сэтгэлээрээ магтацгаая!

Зүрх чинь Бурханд хайртай бол чи баяр хөөрийг мэдэрнэ.

Бурханыг чин үнэнээр хайрла, чи ивээгдэнэ.


Бурханыг магтахад баяр хөөр ирнэ

Бурхантай байхад бид ивээгдэнэ.

Бурханыг магтахад баяр хөөр ирнэ

Бидний сүнс хязгаарлагдахгүй.

Бурханыг магтахад баяр хөөр ирнэ

Бурханы үгэнд баясахад бид чөлөөлөгдөнө.

Бурханд хайртай хүмүүс хамгийн жаргалтай байна.

Тэд аз жаргалтай.


“Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя” номоос


Өмнөх:Төгс Хүчит Бурханыг чанга дуугаар магт

Дараах:Төгс Хүчит Бурханыг магтъя

Холбогдох агуулга