Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Бурханы хонин сүрэг Бурханы дуу хоолойг сонсохуй

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

7-р бүлэг. Шинэ итгэгчдийн ойлгох ёстой наад захын үнэний хэд хэдэн өөр талууд

3. Бурханд итгэхдээ чи Бурхантай харилцах хэвийн харилцааг бий болгох хэрэгтэй.

Холбогдолтой Бурханы үг:

Бурханд итгэснээр чи хамгийн багадаа Бурхантай энгийн харилцаатай байх асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Бурхантай хэвийн харилцаагүй бол Бурханд итгэхийн ач холбогдол алдагддаг. Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаснаар Бурхантай бүрэн дүүрэн хэвийн харилцаа тогтоож чадна. Бурхантай энгийн харилцаатай байна гэдэг нь Бурханы ямар ч ажилд эргэлзэхгүй эсвэл үгүйсгэхгүй байж, үүнд захирагдах явдал бөгөөд түүнчлэн Бурханы өмнө зөв хүсэл зорилготой байж, өөрийнхөө талаар бодолгүй, чиний юу хийж байгаа хамаагүй Бурханы гэр бүл хамгийн чухал гэдэгт үргэлж сонирхолтой байж, Бурханы ажиглалтыг хүлээн зөвшөөрч, Бурханы зохицуулалтанд захирагдах юм. Чи юу ч хийсэн бай Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ чимээгүй байлгах чадамжтай байж; чи Бурханы хүслийг ойлгохгүй байлаа ч гэсэн өөрийн үүрэг, хариуцлагыг чадлынхаа хирээр биелүүлсээр байх ёстой. Бурханы хүсэл чамд илчлэгдэхийг хүлээж, тэгээд түүнийг хэрэгжүүлэхэд хожимдоно гэж байхгүй. Чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн болсноор чи хүмүүстэй мөн хэвийн харилцаатай болох болно. Бүх зүйл Бурханы үгийн үндсэн дээр бий болдог. Бурханы үгсийг идэж уугаад Бурханы шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж, харах өнцгөө зөв гаргаж, Бурханыг эсэргүүцэх эсвэл сүмийг үймүүлэх зүйлсийг бүү хий. Ах, эгч нарын аминд ашиг тус өгөхгүй зүйлсийг бүү хий, бусад хүмүүст тус дэм болохгүй зүйлсийг бүү хэл, ичгэвтэр зүйлс бүү хий. Бүх зүйлийг хийхдээ шударга бөгөөд хүндэтгэлтэй байж, Бурханы өмнө тэднийг үзүүлэхүйц байлга. Бие махбод заримдаа сул дорой байдаг хэдий ч чи өөрийн ашиг тусад шуналгүй Бурханы гэр бүлд ашиг тустай байлгахад хамгийн их ач холбогдол өгч, зөвт байдлыг биелүүлж чадна. Хэрэв чи ийм маягаар хэрэгжүүлж чадвал чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн болох болно.

Чи аливаа зүйлийг хийхдээ сэдэл чинь зөв эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Хэрэв чи Бурханы шаардлагын дагуу үйлдэж чадах аваас чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн байгаа хэрэг юм. Энэ бол хамгийн наад захын шалгуур үзүүлэлт. Хэрэв чи өөрийн сэдлийг шалгахад тэндээс буруу зүйлс илэрч, хэрэв чи тэднийг үл тоомсорлож, Бурханы үсгийн дагуу үйлдэж чадах юм бол чи Бурханы өмнө зөв нэгэн болох болно. Энэ нь чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн байгааг, мөн чиний хийж байгаа бүхэн өөрийнхөө төлөө бус, Бурханы төлөө гэдгийг харуулах болно. Чи ямарваа нэгэн зүйлийг хийх эсвэл хэлэх бүртээ зүрх сэтгэлээ зөв байлгаж, зөв шударга байж, өөрийн сэтгэл хөдлөлд хөтлөгдөлгүй эсвэл өөрийн хүслийн дагуу үйлдэхгүй байх ёстой. Эдгээр нь Бурханд итгэгчдийн өөрсдийгөө авч явах зарчим юм. Хүний сэдэл болон биеийн хэмжээ нь жижиг зүйлд илчлэгдэж болох ба тиймээс Бурханаар төгс болгуулах замд орох хүмүүсийн хувьд тэд эхлээд өөрсдийн сэдэл болон Бурхантай харилцах харилцаагаа шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бурхантай харилцах харилцаа чинь хэвийн болсон цагт л чи Бурханаар төгс болгуулах боломжтой болох ба зөвхөн ингэж байж чиний доторх Бурханы харьцалт, засалт, сахилгажуулалт, цэвэршүүлэлт хүссэн үр дүндээ хүрэх боломжтой болох болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурхантай ямар харилцаатай байгаа вэ”-ээс

Бурхантай харилцах харилцаагаа засах нь сүнсний аялал руу орох эхний алхам гэж хэлж болно. Хүний хувь заяа Бурханы гарт байж Бурхан урьдаар тогтоосон бөгөөд өөрсдөө өөрчилж чадахгүй хэдий ч Бурханаар төгс болгуулах эсвэл хүлээн авагдаж чадах эсэх нь чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн байгаа эсэхээс хамаарна. Магадгүй чамд сул дорой эсвэл дуулгаваргүй тал байгаа хэдий ч үзэл бодол чинь зөв, сэдэл чинь зөв байгаа цагт, мөн Бурхантай харилцах харилцаагаа зөв, хэвийн болгосон цагт чи Бурханаар төгс болгуулах шаардлагыг хангах болно. Хэрэв чи Бурхантай зөв харилцаатай биш бөгөөд махан биеийн эсвэл өөрийн гэр бүлийн төлөө байдаг бол чиний шаргуу хөдөлмөрлөдөг эсэхээс үл хамааран энэ бүгд юунд ч хүргэхгүй. Хэрэв чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн бол бусад бүх зүйл утга учиртай болж эхлэх болно. Бурхан өөр юуг ч хардаггүй, харин зөвхөн Бурханд итгэх чиний үзэл зөв байгаа эсэхийг хардаг: чиний хэнд итгэж, хэний төлөө итгэж, яагаад итгэдэгийг. Хэрэв чи эдгээр зүйлийг сайн харж, өөрийн үзэл бодол болон хэрэгжүүлэлтийг зөв тавьж чаддаг бол чиний амьд ахиц дэвшил гарч, чи зөв замд орж чадах нь гарцаагүй. Хэрэв чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн бус, Бурханд итгэх итгэлийн талаарх үзэл чинь гажсан бол эдгээр нь бусад бүх зүйлд саад болно. Бурханд хэрхэн итгэдэгээс чинь үл хамааран чи юу ч олж авахгүй. Чиний Бурхантай харилцах харилцаа хэвийн байж, махбодыг орхиж, залбирч, зовж, тэсвэрлэж, дуулгавартай байж, ах, эгч нартаа тусалж, Бурханы төлөө илүү их хүчин чармайлт гаргах зэргээр л чи Бурханаар хүлээн зөвшөөрөгдөнө.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурхантай ямар харилцаатай байгаа вэ”-ээс

Хэрвээ чи зүй зохистой сүнслэг амьдралд хүрч, Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоохыг хүсэж байгаа бол эхлээд зүрх сэтгэлээ Түүнд өгч, Түүний өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой. Зүрх сэтгэлээ бүхэлд нь Бурханд уудалсны дараа л чи аажмаар зүй зохистой сүнслэг амьдралтай болж чадна. Хэрвээ хүмүүс Бурханд итгэх итгэлдээ зүрх сэтгэлээ Түүнд өгөхгүй бол, хэрвээ тэдний зүрх сэтгэл Түүнд байхгүй, тэд Түүний ачааг өөрийн мэт үзэхгүй бол тэдний хийж байгаа бүхэн Бурханыг мэхэлж байгаа бөгөөд энэ нь бүгд шашны хүмүүсийн зан төлөв юм—энэ нь Бурханы магтаалыг хүлээн авч чаддаггүй. …

Хамгийн чухал асуудлуудын нэг бол Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах явдал гэдгийг туршлагаас харж болно. Энэ бол хүмүүсийн сүнслэг амьдрал болон амийн өсөлттэй холбоотой асуудал юм. Зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амгалан байснаар л үнэнийг хайх болон зан чанараа өөрчлөх эрэл хайгуул чинь үр жимсээ өгнө. Чи Бурханы өмнө ачаа үүрсэн бөгөөд чамд хэтэрхий их зүйл дутагддаг, чиний мэдэх хэрэгтэй олон үнэн, мэдрэх хэрэгтэй ихээхэн бодит байдал байгаа, мөн Бурханы хүсэлд бүхий л анхаарал халамжаа өгөх ёстой гэдгийг үргэлж мэдэрдэг учраас—эдгээр зүйл үргэлж бодол санаанд чинь байж, амьсгалж чадахааргүй болтол чинь чангаар дээрээс чинь дарж байгаа мэт байдаг, тиймээс зүрх сэтгэлд чинь хэцүү санагддаг (гэхдээ сөрөг байдлаар биш). Зөвхөн иймэрхүү хүмүүс л Бурханы үгсийн гэгээрлийг хүлээн авахад тохирох бөгөөд Бурханы Сүнсээр хөдөлгөгддөг. Өөрсдийн ачаанаас болж, сэтгэлийн хүнд байдлаасаа болж, мөн Бурханы өмнө төлсөн төлөөс, амссан тарчлаанаасаа болж тэд Түүний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг хүлээн авдаг гэж хэлж болно, учир нь Бурхан хэнд ч тусгайлан ханддаггүй. Тэр хүмүүст хандахдаа үргэлж шударга байдаг, гэвч Тэр бас хүмүүсийг дур зоргоороо хангадаггүй бөгөөд тэдэнд болзолгүйгээр өгдөггүй. Энэ бол Түүний зөвт зан чанарын нэг тал юм. Бодит амьдрал дээр ихэнх хүмүүс энэ хүрээнд хараахан хүрээгүй байдаг. Ядаж л тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу бүрэн дүүрэн эргээгүй, тиймээс тэдний амийн зан чанарт ямар ч томоохон өөрчлөлт байгаагүй. Яагаад гэвэл тэд зөвхөн Бурханы нигүүлслийн дунд амьдардаг ба Ариун Сүнсний ажлыг хараахан олж аваагүй байдаг. Бурхан хүмүүсийг дараах шалгуураар ашигладаг: Тэдний зүрх сэтгэл Бурхан руу эргэсэн, Бурханы үгсээр ачаа үүрсэн, хүсэн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй, үнэнийг эрж хайх шийдвэртэй байх. Зөвхөн ийм хүмүүс л Ариун Сүнсний ажлыг олж авч, гэгээрэл, гэрэлтүүлэлтийг байнга олж авч чаддаг.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас

Эхлээд залбирлаас эхэл: Бурханы өмнө амар тайвнаар залбирах нь хамгийн их үр өгөөжтэй. Түүний дараа Бурханы үгийг идэж ууж, Бурханы үгийг эргэцүүлж, гэрлийг олж авч, хэрэгжүүлэлтийн замыг олж, Бурханы айлдварын зорилтууд юу болохыг мэдэж, ямар ч гажуудалгүйгээр ойлгохоор хичээ. Ерөнхийдөө гадаад талын зүйлсээс болж үймрэхгүйгээр зүрх сэтгэлдээ байнга Бурханд ойр байж, Бурханы хайрыг цэгнэж, Бурханы үгийг эргэцүүлж бай. Чи бодлогоширч чадах хүртлээ зүрх сэтгэл чинь амар тайван байж, ингэснээр чи дотроо Бурханы хайрыг цэгнэж, өөрийн байгаа орчноос үл хамааран Бурханд үнэхээр ойртох үед эцэстээ чи зүрх сэтгэлдээ магтаал өргөж чадах түвшинд хүрэх бөгөөд энэ нь залбирахаас ч илүү дээр юм, тэгээд үүгээрээ чи тодорхой биеийн хэмжээтэй болох болно. Хэрвээ чи дээр дурдсан байдалд хүрч чадвал чиний зүрх сэтгэл Бурханы өмнө үнэхээр амар тайван байдгийг энэ нь батална. Энэ бол эхний алхам; энэ бол үндсэн дасгал. Бурханы өмнө амар тайван байж чаддаг болсныхоо дараа л хүмүүс Ариун Сүнсээр хөдөлгөгдөж чадна, Ариун Сүнсээр гэгээрүүлэгдэж, гэрэлтүүлэгдэж чадна, зөвхөн тэр үед л тэд Бурхантай үнэхээр ярилцаж, Бурханы хүсэл болон Ариун Сүнсний удирдамжийг ухаарах чадвартай болно—ингэснээр тэд сүнслэг амьдралынхаа зөв замд орох болно. …

Бурханы үгийг эргэцүүлж, Бурханы үгээр залбирч, үүний зэрэгцээ Бурханы одоогийн үгийг идэж, уух—энэ бол Бурханы өмнө амар амгалан байх эхний алхам юм. Хэрвээ чи Бурханы өмнө үнэхээр амар тайван байж чаддаг бол Ариун Сүнсний гэгээрэл, гэрэлтүүлэлт чамтай хамт байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах тухай”-аас

Хүмүүсийг залбирах үед Бурхантай харилцах харилцаа нь хамгийн шууд харилцаа байдаг. Залбирлын үеэр хүмүүс болон Бурханы хоорондын харилцаа хамгийн ойр дотно болдог. Чи ямар нэгэн зүйл хийж байхдаа ихэвчлэн тэр даруйдаа өвдөг сөгдөн, залбирч чаддаг уу? Хүмүүс өвдөг сөгдөн, залбирах үед Бурхантай харилцах тэдний харилцаа хамгийн ойр байдаг. Бурханы үгийг уншиж байх үедээ хэрвээ чи залбираад, дараа нь дахин уншвал чамд өөр санагдах болно. Хэрвээ чи хэсэг хугацаанд залбираагүй бол унших үедээ чи Бурханы үгийг ойлгохгүй. Уншиж дуусах үедээ чи утгыг нь мэдэхгүй.

Залбирлын зорилго нь хүмүүс Бурханы өмнө очиж, Бурханы өөрсдөд нь өгөхийг зорьж байгаа зүйлийг хүлээн авахын төлөө байдаг. Хэрвээ чи байнга залбирч, Бурханы өмнө байнга очдог бол Бурхантай байнгын харилцаатай байх бөгөөд үргэлж Түүгээр хөдөлгөгдөж, Түүний хангалтыг хүлээн авах болно; тиймээс чи өөрчлөгдөж, нөхцөл байдал чинь тасралтгүй сайжрах ба ухарч доройтохгүй. Ялангуяа ах эгч нар залбирлаараа нэгдэх үед. Залбирал дуусах үед ер бусын их эрч хүч байдаг, хүн бүхний нүүр царай хөлсөөр дүүрч, тэд ихээхэн зүйлийг олж авснаа мэдэрдэг. Үнэндээ хэдэн өдөр хамт байсныхаа дараа тэд нэг их харилцан ярилцаагүй, тэдний эрч хүчийг өдөөсөн зүйл нь залбирал байсан бөгөөд тэд өөрсдийнхөө гэр бүл болон дэлхий ертөнцийг нэгмөсөн орхихыг хүсдэг, тэд Бурханаас бусад бүх зүйлийг бүгдийг нь хаяж чаддаг ч болоосой гэж хүсдэг. Тэдний эрч хүч маш агуу болохыг чи хардаг.

Христийн ярианы тэмдэглэл номын “Залбирлын ач холбогдол ба дадал”–аас

Хэвийн сүнслэг амьдрал нь Бурханы өмнөх амьдралаар амьдрах явдал юм. Залбирч байхдаа хүн Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ амар тайван болгож чаддаг ба залбирлаар дамжуулан хүн Ариун Сүнсний гэрээрэлийг эрэлхийлж, Бурханы үгийг ойлгож, мөн Бурханы хүслийг ойлгож чадна. Бурханы үгсийг идэж ууж байхдаа хүн Бурхан яг одоо юу хийхийг хүсэж байгаа талаар илүү тодорхой, илүү илэрхий байж чадах ба хүн хэрэгжүүлэлтийн шинэ замтай болж хуучинсаг байхаа больдог, тиймээс хүний бүх хэрэгжүүлэлт нь амийн ахиц дэвшилд хүрэх зорилготой байдаг. Жишээ нь хүний залбирал нь хэдэн сайхан үг хэлэх эсвэл Бурханы өмнө өр төлөөсөө илэрхийлэхийн тулд хашгирах зорилгын төлөө биш харин эсрэгээрээ энэ нь, сүнсний дасгалжуулалтыг хэрэгжүүлж, өөрийн зүрх сэтгэлээ Бурханы өмнө амар тайван болгож, бүх зүйлд Бурханы удирдамжийг хайж, зүрх сэтгэлээ өдөр бүр шинэ гэрэл рүү хөтөлдөг зүрх сэтгэл болгож, идэвхгүй, мөн залхуу биш байж, Бурханы үгийг хэрэгжүүлэх зөв замд орох зорилготой юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн сүнслэг амьдралын тухай”-аас

Хэрэв чи хэвийн сүнслэг амьдралаар амьдрах хүсэлтэй байгаа бол чи өдөр бүр шинэ гэрлийг хүлээн авч, Бурханы үгийн үнэн зөв ойлголтыг хайж, үнэн рүү чиглэсэн тодорхой байдалд хүрэх хэрэгтэй. Чи бүх зүйлд хэрэгжүүлэх замыг олж авах хэрэгтэй ба өдөр бүр Бурханы үгийг уншсанаар шинэ асуултыг олж өөрийн дутагдлыг илрүүлж чадна. Энэ хүсэл нь эргээд цаашид цангаж, эрж хайдаг зүрх сэтгэлийг төрүүлж, тэр нь чиний бүх биеийг хөдөлгөөнд оруулах ба чи ямар ч үед Бурханы өмнө амар тайван байх боломжтой болж, ард хоцрохоос гүнээ айдаг болно. Хэрэв хүн энэхүү цангасан зүрх сэтгэл, эрж хайдаг зүрх сэтгэлтэй байж чадвал, мөн тасралтгүй орохыг хүсэж байвал тэд сүнслэг амьдралын зөв зам дээр байна. Ариун Сүнсний сэтгэл хөдлөлийг хүлээн авч чадах хүмүүс, ахиц дэвшил гаргахыг хүсэж бүй хүн, Бурханаар төгс болгуулахыг хүсэж буй хүн, Бурханы үгийг илүү гүнзгий ойлгохыг хүсэн мөрөөдөж байгаа хүмүүс, мөн ер бусын зүйлийг эрж хайдаггүй бодит үнэ төлөөсийг төлж Бурханы хүсэлд бодит анхаарал хандуулж, бодитоор орж, өөрсдийн туршлагыг илүү үнэн бөгөөд бодит болгодог хүн, сургаалын хоосон үгийг эрж хайдаггүй хүн, ер бусын мэдрэмжийг хайдаггүй бас ямар нэг агуу хүнд мөргөдөггүй—иймэрхүү төрлийн хүн нь хэвийн сүнслэг амьдрал руу орсон байдаг. Мөн тэдний хийдэг бүх зүйл нь амийн илүү их ахиц дэвшилд хүрэх зорилготой бөгөөд өөрсдийн сүнсийг шинэ хийгээд зогсонги бус байлгаж, үргэлж эерэгээр орох боломжтой болохын тулд юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Хэвийн сүнслэг амьдралын тухай”-аас

Хэрвээ чи өнөөдрийн гэрлийг дагаж чадахгүй бол чиний Бурхантай харилцах харилцаанд зай гардаг—энэ нь бүр таслагдаж ч магадгүй байдаг—ба чи хэвийн сүнслэг амьдралгүй байдаг. Бурхантай харилцах хэвийн харилцаа нь Бурханы бодитой үгсийг хүлээн зөвшөөрсөн суурин дээр бий болдог. Чи хэвийн сүнслэг амьдралтай юу? Чи Бурхантай хэвийн харилцаатай юу? Чи Ариун Сүнсний ажлыг дагадаг нэгэн мөн үү? Хэрвээ чи өнөөдөр Ариун Сүнсний гэрлийг дагах чадвартай бөгөөд Бурханы үгэн доторх Түүний хүслийг ухаарч, эдгээр үгэнд орж чадвал чи Ариун Сүнсний урсгалыг дагадаг нэгэн мөн юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы шинэхэн ажлыг мэдэж Бурханы мөрийг дага”-аас

Хэрэв хүн Бурханд итгэж, амь руу орохоор тэмүүлж, өөрсдийн зан чанартаа өөрчлөлт хийхийг зорихдоо тэд төлөөсийг төлж, Бурхан юу хийдэг ч бай хамаагүй Бурханыг үргэлж дагадаг зан байдалд хүрэх ёстой. Энэ бол хүмүүсийн хийх ёстой зүйл юм. Хэдийгээр чи энэ бүхний дүрэм мэт дагаж мөрддөг ч гэсэн чи үүнийг үргэлжлүүлэх ёстой бөгөөд хэчнээн хүнд шалгалт байсан ч бай хамаагүй Бурхантай харилцах хэвийн харилцаагаа орхиж болохгүй. Чи залбирч, чуулганы амьдралаа хадгалж, мөн ах дүүстэйгээ хамт байх ёстой. Бурхан чамайг шалгахад ч гэсэн чи үнэнийг эрэлхийлэх ёстой. Энэ бол сүнслэг амьдралын төлөөх хамгийн наад захын зүйл юм. Үргэлж эрэлхийлж, хамтран ажиллахыг хичээдэг зүрх сэтгэлтэй байж, бүх эрч хүчээ ашигла—үүнийг хийх боломжтой юу? Үүний үндсэн дээр ялган таних, бодит байдал руу орох нь чиний хувьд биелүүлэх боломжтой зүйл болно. Чиний өөрийн нөхцөл байдал хэвийн байх үед Бурханы үгийг хүлээн зөвшөөрөхөд амархан байдаг ба үнэнийг хэрэгжүүлэх хэцүү биш мэдрэгдэж, Бурханы ажил үнэхээр сайхан санагдана. Гэвч чиний нөхцөл байдал тааруу байвал Бурханы ажил хэчнээн сайхан байсан ч, хэн нэгэн хэчнээн сайхан ярьсан ч бай хамаагүй чи анхаарахгүй байх болно. Хүний нөхцөл байдал хэвийн бус байх үед Бурхан тэдний дотор ажиллах боломжгүй бөгөөд тэдний зан чанар өөрчлөгдөж чадахгүй.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах учиртай”-аас

Хэрвээ чи Бурхантай зүй зохистой харилцаатай биш бол бусад хүмүүстэй харилцах харилцаагаа хадгалахын тулд юу хийх чинь хамаагүй, хэр шаргуу ажилладаг чинь эсвэл хэр их эрч хүч гаргаж байгаа чинь хамаагүй энэ нь хүний амьдралын гүн ухаанд харьяалагдана. Чи хүний өнцөг, хүний гүн ухаанаар дамжуулан хүмүүсийн дундах өөрийн байр суурийг хадгалж байгаа ба ингэснээр тэд чамайг магтах болно. Чи Бурханы үгийн дагуу хүмүүстэй зүй зохистой харилцаа тогтоодоггүй. Хэрвээ чи хүмүүстэй харилцах харилцаандаа анхаардаггүй боловч Бурхантай зүй зохистой харилцаатай байдаг бол, хэрвээ чи зүрх сэтгэлээ Бурханд өгч, Түүнд дуулгавартай байхыг хүсэж байгаа бол бүх хүнтэй харилцах чиний харилцаа аяндаа зүй зохистой болно. Ийм байдлаар эдгээр харилцаа нь махан бие дээр бус, харин Бурханы хайранд суурилан тогтдог. Махан бие дээр суурилсан харилцан үйлчлэл бараг байдаггүй, харин сүнсэнд нөхөрлөл, мөн түүнчлэн хайр, тайвшрал, нэг нэгнээ гэсэн хангалт байдаг. Энэ бүхэн нь Бурханыг хангалуун байлгадаг зүрх сэтгэлийн суурин дээр хийгддэг. Эдгээр харилцааг хүний амьдралын гүн ухаанаас хамааран хадгалдаггүй, харин энэ нь Бурханы төлөөх ачаагаар дамжуулан аяндаа бий болдог. Тэдгээр нь хүний хүчин чармайлтыг шаарддаггүй бөгөөд Бурханы үгийн зарчмаар дамжин хэрэгждэг. … Хүмүүсийн дундах зүй зохистой харилцаа нь Бурханд зүрх сэтгэлээ өгсөн суурин дээр нь үндэслэдэг бөгөөд энэ нь хүний хүчин чармайлтаар бий болдоггүй. Бурхангүйгээр хүмүүсийн дундах харилцаа нь ердөө махан биеийн харилцаа байдаг. Энэ нь зүй зохистой биш, харин хүсэл тачаалд ташаарсан байдаг—энэ нь Бурханы жигшдэг, зэвүүцдэг харилцаа юм. Хэрвээ чи сүнсээрээ хөдөлгөгдсөн гэж хэлдэг боловч зөвхөн өөртөө таалагддаг, өөрийнхөө өндрөөр үнэлдэг хүмүүстэй үргэлж нөхөрлөл хийхийг хүсдэг бол, мөн хэрвээ чамд таалагддаггүй, чиний ялгаварлаж үздэг, харилцахгүй өөр эрэлчин байдаг бол чи сэтгэл хөдлөлийн хүн бөгөөд чамд Бурхантай харилцах зүй зохистой харилцаа ер байхгүй гэдгийг энэ нь илүү их баталдаг. Чи Бурханыг мэхлэж, өөрийнхөө муу муухайг нуухаар оролдож байна. Хэдий чи зарим ойлголтыг хуваалцаж чаддаг боловч буруу санаа зорилго өвөрлөдөг ба чиний хийдэг бүхэн зөвхөн хүний стандартаар л сайн байдаг. Бурхан чамайг магтахгүй—чи Бурханы ачааны дагуу бус махан биеийн дагуу үйлдэж байна. Хэрвээ чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгаж, Бурханыг хайрладаг хүн бүхэнтэй зүй зохистой харилцаатай байж чадах аваас зөвхөн тэр үед л чи Бурханаар ашиглагдахад тохирно. Ийм маягаар, чи бусадтай яаж харилцаж байгаа нь хамаагүй, энэ нь амьдралын гүн ухааны дагуу байхгүй, харин энэ нь Бурханы ачааг анхаарч, Түүний өмнө амьдрах явдал байх болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурхантай зүй зохистой харилцаа тогтоох нь маш чухал”-аас

Өмнөх:Жинхэнэ замыг хайхдаа чи эрүүл ухаантай байх ёстой.

Дараах:Бурханд итгэгчдэд байх ёстой ариун хүний ёс журамтай байдал.

Танд таалагдаж магадгүй