Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы үгийн үнэн маш нандин

Бадаг 1

Бурхан газарт ирж, үнэнийг айлдан, бидний дунд амьдардаг.

Би бэдрэх хэрэггүй болсон; Бурханы үг намайг замчилдаг.

Үгийг нь уншаад Түүний өмнө амьдарч, амиа өсгөдөг.

Шүүлт, шалгалтаар завхрал минь цэвэрлэгдэж байна.

Дахилт

Тийм ээ, би одоо Сатаны хүчнээс мултарсан.

Тийм ээ, би одоо Бурханы шүүлтээр аврагдсан.

Үгийг нь унших тусам Түүнийг хайр татам гэж мэдэрдэг.

Одоо би Бурханаас тусдаа байхаа больсон.

Бадаг 2

Би үнэнийг ойлгож, Бурханы үгээр амьдардаг,

махан биеийн бүх хязгаарлалтаас бүрэн чөлөөлөгдсөн.

Хүн чанартай байж, үүрэгтээ Бурханы үгийг хэрэгжүүлдэг.

Бурханыг хайрлах нь хамгийн их утга учиртайг мэддэг.

Дахилт

Тийм ээ, би одоо Сатаны хүчнээс мултарсан.

Тийм ээ, би одоо Бурханы шүүлтээр аврагдсан.

Үгийг нь унших тусам Түүнийг хайр татам гэж мэдэрдэг.

Одоо би Бурханаас тусдаа байхаа больсон.

Бадаг 3

Одоо итгэл минь өсөж хэмжээлшгүй хүчтэй болсон.

Бурханы үгээр замчлуулж, шалгалт, бэрхшээлээс үл айна.

Бурханаас эмээж, үгээр нь амьдарч, муугаас зайлдаг миний зам гэгээлэг.

Үнэнчээр би Түүнийг дагаж, инээмсэглэх төрхийг нь угтана.

Дахилт

Тийм ээ, би одоо Сатаны хүчнээс мултарсан.

Тийм ээ, би одоо Бурханы шүүлтээр аврагдсан.

Үгийг нь унших тусам Түүнийг хайр татам гэж мэдэрдэг.

Одоо би Бурханаас тусдаа байхаа больсон.

Тийм ээ, би одоо Сатаны хүчнээс мултарсан.

Тийм ээ, би одоо Бурханы шүүлтээр аврагдсан.

Төгсгөлийн хэсэг

Би Бурханаас тусдаа байхаа больсон.

Би Бурханаас тусдаа байхаа больсон.

Би Бурханаас тусдаа байхаа больсон.

Өмнөх:Би Бурханы хайрыг хариулна

Дараах:Бурхан бидний дунд байна

Холбогдох агуулга