172 Бурхан ажлаа хийхийн тулд махбод болох ёстой

I

Завхарсан хүнийг Бурхан

Сатаны нөлөөнөөс аврахдаа

Бурханы Сүнсээр шууд хийж чадахгүй ч

Бурханы Сүнсний өмсдөг махбодоор,

Бурханы махбод болсон биеэр л хийж чадна.

Энэ махбод нь хэвийн хүн чанартай хүн,

бүрэн бурханлаг чанартай Бурхан юм.

Тэр Сүнснээс ялгаатай боловч

хүнийг авардаг Нэгэн нь

бие махбодтой болсон Бурхан,

Сүнс ба махбод юм.

Зөвхөн махбод дахь Бурхан л

хүний дотнын нэгэн, хоньчин,

одоогийн тусламж байж чадна,

энэ нь өнгөрсөн цаг үе болон өнөөгийн

бие махбод болох зайлшгүй шаардлага юм.

Зөвхөн махбод дахь Бурхан л

хүний дотнын нэгэн, хоньчин,

одоогийн тусламж байж чадна,

энэ нь өнгөрсөн цаг үе болон өнөөгийн

бие махбод болох зайлшгүй шаардлага юм.


II

Бурханы ажлын гурван үе шатанд,

зөвхөн нэг үе шатыг нь Сүнс шууд хийж,

нөгөө хоёрыг нь Сүнс биш,

бие махбодтой болсон Бурхан хийдэг.

Сүнсний хийсэн хуулийн эрин үеийн ажил нь

хүний завхарсан зан чанарын өөрчлөлттэй,

Бурханы тухай хүний мэдлэгтэй ч

холбоотой байх шаардлагагүй байсан.

Нигүүлслийн, Хаанчлалын эрин үе дэх

Бурханы махбодын ажил нь

хүний завхарсан зан чанар болон

Бурханы тухай мэдлэгтэй нь хамаатай,

хүнийг аврахаар Бурханы хийсэн ажлын

чухал бөгөөд шийдвэрлэх хэсэг нь билээ.

Зөвхөн махбод дахь Бурхан л

хүний дотнын нэгэн, хоньчин,

одоогийн тусламж байж чадна,

энэ нь өнгөрсөн цаг үе болон өнөөгийн

бие махбод болох зайлшгүй шаардлага юм.

Зөвхөн махбод дахь Бурхан л

хүний дотнын нэгэн, хоньчин,

одоогийн тусламж байж чадна,

энэ нь өнгөрсөн цаг үе болон өнөөгийн

бие махбод болох зайлшгүй шаардлага юм.


III

Тиймээс бие махбодтой болсон

Бурханы аврал, шууд ажил

завхарсан хүн төрөлхтөнд бүр ч их хэрэгтэй,

бие махбодтой Бурхан өөрсдийг нь хариулж,

дэмжиж, усалж, тэжээж, шүүж, гэсгээж,

илүү их нигүүлсэл, золин аврал өгөх хэрэгтэй.

Зөвхөн махбод дахь Бурхан л

хүний дотнын нэгэн, хоньчин,

одоогийн тусламж байж чадна,

энэ нь өнгөрсөн цаг үе болон өнөөгийн

бие махбод болох зайлшгүй шаардлага юм.

Зөвхөн махбод дахь Бурхан л

хүний дотнын нэгэн, хоньчин,

одоогийн тусламж байж чадна,

энэ нь өнгөрсөн цаг үе болон өнөөгийн

бие махбод болох зайлшгүй шаардлага юм.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал илүү их хэрэгтэй”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 171 Бие махбодтой болсон Бурхан авралын ажилд илүү тохиромжтой

Дараах: 173 Бие махбодтой болсон Бурханы ажлын ашиг тус

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

281 Цаг хугацаа

IИрээдүйг эрж, өнгөрснийг хайж,шантралгүй тэмцэлдэж, мөрөөдлөө эрэлхийлж,ганцаардсан сүнс алсаас иржээ.Нулимсанд мэндлээд, цөхрөлд үгүй...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх