153 Христийн ялгамж чанар бол Бурхан Өөрөө

I

Бурхан махбодоор ирсэн тул

махбодын ялгамж чанараар ажлаа хийж,

махбодоор хийх ёстой ажлаа гүйцэлдүүлдэг.

Хүн болсон Бурхан!

Христ ч бай, Бурханы Сүнс ч бай

хоёулаа Бурхан Өөрөө гэдэг нь эргэлзээгүй.

Тэр хийх ёстой ажлаа хийж, үйлчлэлээ биелүүлдэг.

Христ хэрхэн ажилладаг нь хамаагүй

Тэр хэзээ ч Бурханд дуулгаваргүй хандахгүй.

Христийн хүн чанар

хэчнээн хэвийн байх нь хамаагүй

Бурханы ялгамж чанартайг нь

хэн ч үгүйсгэж чадахгүй.

Тэр аль ч байр сууринаас ярьсан,

Бурханы хүслийг хэрхэн

дуулгавартай дагадаг нь хамаагүй

Тэр Өөрөө Бурхан, өө, Тэр Өөрөө Бурхан, өө.


II

Христ хүнээс юу ч шаарддаг бай

хүний хүрч чадахгүй зүйлийг хэзээ ч шаардахгүй.

Түүний хийдэг бүхэн нь

Бурханы хүслийг биелүүлж,

Түүний удирдлагын төлөө байдаг.

Христийн бурханлаг чанар бүх хүнээс дээр,

Тэр бол тэдний дундах хамгийн өндөр эрх мэдэл.

Энэ эрх мэдэл нь Христийн

ялгамж чанарыг тодорхойлох

Бурханы зан чанар ба оршихуй юм.

Христийн хүн чанар

хэчнээн хэвийн байх нь хамаагүй

Бурханы ялгамж чанартайг нь

хэн ч үгүйсгэж чадахгүй.

Тэр аль ч байр сууринаас ярьсан,

Бурханы хүслийг хэрхэн

дуулгавартай дагадаг нь хамаагүй

Тэр Өөрөө Бурхан, өө, Тэр Өөрөө Бурхан, өө.

Христийн хүн чанар

хэчнээн хэвийн байх нь хамаагүй

Бурханы ялгамж чанартайг нь

хэн ч үгүйсгэж чадахгүй.

Тэр аль ч байр сууринаас ярьсан,

Бурханы хүслийг хэрхэн

дуулгавартай дагадаг нь хамаагүй

Тэр Өөрөө Бурхан, өө, Тэр Өөрөө Бурхан, өө.

Тэр Өөрөө Бурхан.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Христийн мөн чанар бол Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байх явдал юм”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 152 Христ мөн чанартаа Тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг дуулгавартай дагадаг

Дараах: 154 Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх