Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Эцсийн өдрүүдийн Христ Зүүн зүгт гарч ирдэг

Бадаг 1

Харанхуй дэлхий дээр их гэрэл үзэгддэг.

Зүүний аянга одоо гарч ирлээ.

Энэ бол хХүний Хүүгийн ирэлт билээ.

Энэ үнэний талаар дуулахгүй байж яаж болох билээ?

Та бол бие махбодтой, бодитой Бурхан.

Төгс Хүчит Бурхан Таныг бид үргэлж магтдаг!

Таны тухай дуулахаар бид дуугаа өндөрсгөдөг.

Төгс Хүчит Бурхан Таныг бид үргэлж магтдаг!

Дахилт

Бүх хүн алдартай, ариун нэрийг тань магтдаг.

Энэ Зүүнээс Баруунд дуулддаг; Та бол мандах Нар.

Та хаанчлалыг олж аваад газар дээр ирсэн.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Бадаг 2

Ялгуусан Хаан сэнтий дээр суудаг.

Амжилттай золин авраад Та махбодоор эргэн ирсэн.

Шүүлт Бурханы гэрээс эхэлдэг.

Эцсийн өдрүүдийн шүүлт одоо эхэллээ.

Таны илэрхийлдэг үнэн дэлхий даяар тархдаг.

Өө Бурхан минь, Таныг магтахаар бид дуугаа өндөрсгөдөг!

Тэнгэрийн хаанчлал газар дээр ирлээ.

Өө Бурхан минь, Таныг магтахаар бид дуугаа өндөрсгөдөг!

Дахилт

Бүх хүн алдартай, ариун нэрийг тань магтдаг.

Энэ Зүүнээс Баруунд дуулддаг; Та бол мандах Нар.

Та хаанчлалыг олж аваад газар дээр ирсэн.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Бадаг 3

Бие махбодтой Төгс Хүчит, бодитой Бурхан,

Та үг хэлж, чуулгануудаар алхдаг.

Төгс Хүчит Бурхан Таны хайр бидэнтэй хамт.

Та Өөрийн ардуудыг усалж, ялагчдыг бий болгодог!

Төгс Хүчит Бурхан Та Сатаныг ялсан!

Төгс Хүчит Бурхан Та алдар сууг олж авсан!

Таны агуу ажил бүрэн гүйцэлдсэн.

Төгс Хүчит Бурхан Та алдар сууг олж авсан!

Дахилт

Бүх хүн алдартай, ариун нэрийг тань магтдаг.

Энэ Зүүнээс Баруунд дуулддаг; Та бол мандах Нар.

Та хаанчлалыг олж аваад газар дээр ирсэн.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Бадаг 4

Эцсийн өдрүүдийн Христ ялсаар ирлээ.

Агуу улаан луу, Сатан ихэд шившиглэгдсэн.

Бүх эрин үеийн ариун хүмүүс амилж,

тэнгэрийн хаанчлалын ерөөлийг эдэлдэг.

Хаанчлалын сайн мэдээ дэлхий даяар түгдэг.

Цаг алдалгүйгээр Бурханы мөрийг дагаарай.

Үлдэж хоцрохгүйн тулд бүх хүчээрээ эрж хайгаарай.

Цаг алдалгүйгээр Бурханы мөрийг дагаарай.

Холбоос

Төгс Хүчит Бурханыг бид магтаж, дуулж, бүждэг.

Таны үг бүхнийг биелүүлж, төгс хүчийг тань харуулдаг!

Төгс Хүчит Бурханыг бид магтаж, дуулж, бүждэг.

Таны үг бүхнийг биелүүлж, төгс хүчийг тань харуулдаг!

Таны үг бүхнийг биелүүлж, төгс хүчийг тань харуулдаг!

Дахилт

Бүх хүн алдартай, ариун нэрийг тань магтдаг.

Энэ Зүүнээс Баруунд дуулддаг; Та бол мандах Нар.

Та хаанчлалыг олж аваад газар дээр ирсэн.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Өө, Христийн хаанчлал гарч ирлээ.

Өмнөх:Нэг жинхэнэ Бурхан махбодод илэрсэн

Дараах:Үүрд шинэлэг хаанчлалын төрх

Холбогдох агуулга

 • Ямар ч үед Та надтай хамт

  Би ертөнцөөр хэрэн хэсэж, Зүрх сэтгэлдээ төөрч, цөхөрсөн байсан. Таны тааламжит үгсээр сэргэж, Би гэрлийг харсан. Би Таны үгээр шүүлтийг хүлээн авч Хэ…

 • Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ

  Ⅰ Залбирахдаа зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой. Бурханд залбирахдаа үнэхээр ярилц. Чихэнд таатай үгээр Бурханыг битгий …

 • Эцсийн өдрүүдэд Бурхан бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг

  Эцсийн өдрүүдэд Бурхан махбод болдог. Энэ бүхнийг үгээр дамжуулан биелүүлдэг. Тэр бүхнийг үгээр дамжуулан ил болгодог. Түүний үгнээс л Тэр хэн болохыг…

 • Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

  Үнэнч байдал дотор алхаж, Зүрхэн дэх мэхлэлтээсээ салахын тулд залбир. Өөрийгөө ариусгахын тулд, Бурхан хүрэхийн тулд залбир. Ингэснээр чиний зан чана…