Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Дэлхий унаж байна! Вавилон нурж байна!

Бадаг 1

Бурханы өдөр ирснийг бүгд тэмдэглэдэг

Тэнгэр элчүүд олны дунд алхдаг

Сатан үймүүлэхэд тэнгэр элчүүд тэнгэрлэг үйлчлэлээр

Бурханы ард түмэнд тусалдаг

Хүний сул дорой байдлаас болж

тэд диаволд хууртахгүй, харанхуйн хүч дайрахад

манан дунд хүний амьдралын

агуу туршлага олж авдаг

Дахилтын өмнөх хэсэг 1

Бурханы нэр дор бүгд захирагддаг

Түүнийг эсэргүүцэх юу ч үгүй

Тэнгэр элчүүдийн зүтгэлээр хүн Бурханы нэрийг хүлээн авч

Түүний ажлын урсгалд бүгд нэгддэг

Дахилт

Дэлхий унаж байна! Вавилон нурж байна!

Шашны ертөнц хэрхэн сүйрэхгүй байх билээ?

Дэлхий унаж байна! Вавилон нурж байна!

Газар дээр Бурханы эрх мэдлээр

шашны ертөнц хэрхэн сүйрэхгүй байх вэ?

Бадаг 2

Хэн Бурханы үгээс зөрж, эсэргүүцэж зүрхлэх вэ?

Хуулийн багш нар болон шашныхан уу?

Эсвэл газар дээр захирагч, эрх мэдэлтнүүд үү?

Эсвэл тэнгэр элчүүд үү?

Дахилтын өмнөх хэсэг 2

Бурханы биеийн төгс, бүрэн дүүрнийг

Хэн тэмдэглэхгүй байх вэ?

Хэн тасралтгүй Бурханыг магтахгүй байх вэ?

Хэн аз жаргалтай байхгүй вэ?

Дахилт

Дэлхий унаж байна! Вавилон нурж байна!

Шашны ертөнц хэрхэн сүйрэхгүй байх билээ?

Дэлхий унаж байна! Вавилон нурж байна!

Газар дээр Бурханы эрх мэдлээр

шашны ертөнц хэрхэн сүйрэхгүй байх вэ?


Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь бүх орчлон ертөнцөд хандсан Бурханы айлдваруудын “Хорин хоёрдугаар бүлэг”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Хүн төрөлхтөн, Бурхан хоёр нэгдлийн жаргалыг хуваалцдаг

Дараах:Төгс Хүчит Бурхан л хүнийг аварч чаддаг

Холбогдох агуулга