Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдварууд (Түүвэр)

Агуулга

Чи Есүсийн сүнслэг биеийг олж харах үед Бурхан тэнгэр, газрыг шинээр бүтээсэн байх болно

Чи Есүсийг харахыг хүсэж байна уу? Чи Есүстэй хамт амьдрахыг хүсэж байна уу? Чи Есүсийн хэлсэн үгийг сонсохыг хүсэж байна уу? Хэрэв тийм бол чи Есүсийг эргэн ирвэл хэрхэн угтах вэ? Чи бүрэн бэлэн үү? Чи Есүсийг эргэн ирвэл ямар байдлаар угтах вэ? Миний бодлоор Есүсийг дагадаг ахан дүүс Түүнийг сайхан угтаж авах болно. Харин Есүсийг буцаж ирэхэд чи Түүнийг үнэхээр мэднэ гэж бодож байна уу? Түүний хэлсэн бүх зүйлийг чи үнэхээр ойлгох уу? Чи Түүний хийсэн бүх ажлыг ямар ч болзолгүйгээр үнэхээр хүлээн зөвшөөрөх үү? Библийг уншсан бүх хүмүүс Есүсийн буцан ирэхийг мэдэх ба Библийг уншсан бүх хүмүүс Түүнийг ирэхийг хүлээж байгаа. Чи Түүнийг ирэх мөчийг бүрэн тооцоолсон, чиний үнэнч сэтгэл магтууштай, чиний итгэл үнэмшил үнэхээр атаархмаар гэвч чи ноцтой алдаанд итгэдгээ анзаардаг уу? Есүс ямар байдалтай ирэх вэ? Есүсийг цагаан үүлэн дундаас ирнэ гэдэгт чи итгэдэг. Гэхдээ чамаас асуухад: Цагаан үүл нь ямар утгатай вэ? Есүсийг буцаж ирэхийг хүлээж буй Түүний олон дагагчдаас хэн дээр Есүс ирэх вэ? Есүс хамгийн түрүүнд ирэх хүн нь чи бол бусад нь шударга бус гэж харахгүй гэж үү? Чамайг Есүсийн төлөөх чин сэтгэлтэй, үнэнч гэдгийг Би мэдэж байна. Гэхдээ чи Есүстэй уулзаж байсан уу? Чи Түүний зан чанарыг мэдэх үү? Чи Түүнтэй цуг амьдарч байсан уу? Чи Түүний талаар хэр их ойлгодог вэ? Зарим нь эдгээр үгнүүд тэднийг эвгүй хүнд байдалд оруулж байна гэж хэлэх байх. Тэд “Би Библийг хуудас хуудсаар нь олон дахин уншсан” гэж хэлэх байх. Би яаж Есүсийг ойлгохгүй байж чадна гэж? Есүсийн зан чанар байтугай—Түүний дуртай хувцасны өнгийг хүртэл би мэднэ. Та намайг Түүнийг ойлгодоггүй гэж хэлэх нь Та намайг басамжилж байгаа хэрэг биш үү гэх байх. Гэхдээ чамайг энэ асуудлуудын талаар маргах хэрэггүй гэж Би зөвлөе. Чи тайвшрах хэрэгтэй, тэгээд дараах асуултуудтай нөхөрлөөд үзээрэй: Нэгдүгээрт, чи бодит байдал ба онол гэж юу болохыг мэдэх үү? Хоёрдугаарт, чи үзэл ба үнэн гэж юу болохыг мэдэх үү? Гуравдугаарт чи төсөөлөл ба бодит зүйл гэж юу болохыг мэдэх үү?

Зарим хүмүүс өөрсдийгөө Есүсийг ойлгодоггүй гэдгийг үгүйсгэнэ. Гэвч Би чамайг Түүнийг бага ч болтугай ойлгодоггүй мөн Есүсийн нэг үгийг ч ойлгодоггүй гэж хэлнэ. Яагаад гэвэл та бүхэн Библийг уншсан болохоор, бусдын хэлснээр Түүнийг дагадаг учраас тэр. Чи Есүсийг харж байгаагүй, цуг амьдарч байгаагүй, Түүнтэй түр зуур ч харьцаагүй. Үүгээр Есүсийн талаарх чиний ойлголт онолоос өөр юу ч биш гэдгийг харуулаагүй гэж үү? Энэ нь бодит байдлаас гажсан биш гэж үү? Магадгүй зарим хүмүүс Есүсийн хөргийг харсан, эсвэл Есүсийн гэрт биеэрээ очиж байсан байх. Магадгүй зарим нь Есүсийн хувцсанд хүрч байсан байх. Гэвч хэдийгээр чи Есүсийн идсэн зоогийг биеэрээ амссан ч Түүний талаарх чиний ойлголт онол хэвээр, бодтой бус. Ямар ч тохиолдолд чи Есүсийг хараагүй, Түүний махан биетэй харьцаж байгаагүй бол Есүсийн талаарх чиний ойлголт үргэлж бодит зүйлгүй, хоосон онол хэвээр байна. Магадгүй Миний яриа чиний сонирхлыг багахан татаж байгаа байх гэхдээ чамаас асуухад: Чи дуртай зохиолчийнхоо олон бүтээлүүдийг уншиж байсан ч чи Түүнтэй цагийг хамт өнгөрүүлэлгүйгээр Түүний талаар бүрэн мэдэж чадах уу? Тэр ямар зан араншинтайг чи мэдэх үү? Тэр ямар амьдралаар амьдарч байгааг чи мэдэх үү? Түүний сэтгэл хөдлөлийн байдлын талаар юу мэдэх вэ? Чи шүтэн биширдэг хүнээ ч бүрэн мэдэж чадахгүй байгаа атал Есүс Христийг хэрхэн ойлгож чадна гэж? Есүсийн талаар чиний мэдэх зүйлс бүхэлдээ ямар ч үнэн, бодит зүйлгүй төсөөлөл, үзхүй юм. Энэ таагүй үнэртэх ба махан биеэр дүүрэн. Ийм ойлголтууд Есүсийг буцаж ирэх үед чамайг угтаж авахыг хэрхэн батлах вэ? Уран зөгнөл, махан биеийн үзлээр дүүрэн хүмүүсийг Есүс хүлээж авахгүй. Есүсийг ойлгодоггүй хүмүүс яаж Түүнд итгэгчид байж чадах билээ?

Фарисайчууд яагаад Есүсийн эсрэг байдаг учрыг мэдэхийг чи хүсэж байна уу? Фарисайчуудын мөн чанарыг чи мэдэхийг хүсэж байна уу? Тэд Мессиагийн талаарх дүүрэн уран зөгнөлтэй. Түүнээс гадна тэд Мессиаг л ирнэ гэдэгт итгэж, амь үнэнийг эрэлхийлдэггүй. Тиймээс өнөөдөр ч гэсэн тэд Мессиаг ирэхийг хүлээж, амийн замын мэдлэггүй, үнэний замыг мэддэггүй. Ийм тэнэг, зөрүүд хүмүүс Бурханы ивээлийг хэрхэн олж авах вэ? Тэд Мессиаг хэрхэн олж харах вэ? Тэд Ариун Сүнсний ажлын чиглэлийг ойлгоогүй, Есүсийн хэлсэн үнэний замыг мэдэхгүй мөн Мессиаг ойлгодоггүй учраас Есүсийн эсрэг байдаг. Тэд Мессиаг хэзээ ч харж байгаагүй, Мессиатай харьцаж байгаагүй, ямар нэгэн байдлаар Мессиагийн мөн чанарын эсрэг хирнээ Мессиагийн нэрийг хоосон сахисан алдаа хийсэн. Эдгээр фарисайчууд мөн чанарын хувьд зөрүүд, биеэ тоосон ба үнэнийг дагаагүй. Тэдний Бурханд итгэх зарчим нь: Таны номлол хэр гүнзгий, Таны эрх мэдэл хэр өндөр байсан Мессиа гэж нэрлэгдээгүй бол Та Христ биш. Эдгээр үзлүүд нь утга учиргүй, дэмий биш гэж үү? Би чамаас дахин асууя. Есүсийн талаар өчүүхэн ч ойлголтгүй хирнээ эрт үеийн фарисайчуудын алдааг хийх нь туйлын хялбар биш гэж үү? Чи үнэний замыг ялгаж чадах уу? Чи өөрийгөө Христийг эсэргүүцэхгүй гэдгээ үнэхээр баталж чадах уу? Чи Ариун Сүнсний ажлыг дагаж чадах уу? Чи Христийг эсэргүүцэх эсэхээ мэдэхгүй байвал чи аль хэдийн үхлийн ирмэгт амьдарч байна гэж Би чамайг хэлнэ. Мессиаг мэддэггүй хүмүүс Есүсийн эсрэг, Есүсийг эсэргүүцэж, голж, гүжирдэж чадна. Есүсийг ойлгодоггүй хүмүүс Түүнийг голж, доромжилж чадна. Түүнчлэн тэд Сатаны төөрөгдлөөр Есүсийг эргэж ирэхийг харах боломжтой ба илүү олон хүмүүс Есүс махан биед эргэн ирэхийг ял тогтооно. Эдгээр бүх зүйлс чамайг айлгахгүй байна гэж үү? Ариун Сүнсний эсрэг доромжилж, чуулгануудад хэлсэн Ариун Сүнсний үгийг сүйрүүлж, Есүсийн илэрхийлсэн бүхнийг нулиман огоорох ийм зүйлтэй чи нүүрлэнэ. Хэрвээ чи мансуурсан бол Есүсээс юу олж авч чадах вэ? Хэрвээ чи алдаануудаа ойлгохоос зөрүүдлэн татгалзаж байгаа бол Есүс цагаан үүлэн дунд махан биед эргэн ирэх үед чи Есүсийн ажлыг хэрхэн ойлгож чадах вэ? Би чамд хэлье: Есүсийг цагаан үүлэн дундаас ирэхийг сохроор хүлээж буй, үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс Ариун Сүнсийг мэдээж гутаах ба тэд устгагдах хүмүүс мөн. Чи ердөө л Есүсийн нигүүлслийг хүсэж, ердөө л диваажингийн аз жаргалтай гүрэнт улсад жаргахыг хүсдэг, гэсэн атал Есүсийн хэлсэн үгсийг дуулгавартай дагадаггүй, Түүнийг махан биед ирэх үед Түүний хэлсэн үнэнийг хэзээ ч хүлээн авсан удаагүй. Есүс цагаан үүлэн дундаас эргэн ирэхэд чи оронд нь юу барих вэ? Энэ чиний давтан нүгэл үйлдэж, түүнийгээ дахин дахин наманчлах чин сэтгэл үү? Есүсийг цагаан үүлэн дундаас ирэх үед чи юу золиосолж Түүнд өргөх вэ? Энэ нь чи өөрийгөө магтах олон жил ажилласны хөрөнгө үү? Есүс эргэн ирж, чамд итгүүлэхэд чи юу хийх вэ? Энэ нь чиний үнэнд дуулгаваргүй, биеэ тоосон угийн чанар уу?

Чи үгээрээ л үнэнч сэтгэлтэй, чиний мэдлэг зүгээр л оюунлаг, үзхүйтэй, чиний хөдөлмөр диваажингийн ивээлийг олохын төлөө байна, харин чиний итгэл үнэмшил ямар байх хэрэгтэй вэ? Өнөөдөр ч гэсэн үнэний үг бүрийг сонсох чих чинь дүлий хэвээр байна. Чи Бурхан гэж юу болохыг, Христ гэж хэн болохыг мэдэхгүй, Еховаг хэрхэн хүндэтгэхийг мэдэхгүй, Ариун Сүнсний ажилд хэрхэн орохыг мэдэхгүй, Бурханы ажил болон хүний мэхлэлтийг хооронд нь хэрхэн ялгахаа мэдэхгүй. Чи Бурханы илэрхийлсэн чиний бодолтой нийцэхгүй байгаа үнэний үгийг зөвхөн ял тогтоохоо л мэднэ. Чиний даруу байдал хаана байна вэ? Чиний дуулгавартай байдал хаана байна вэ? Чиний үнэнч сэтгэл хаана байна вэ? Үнэнийг эрэлхийлэх хүсэл чинь хаана байна вэ? Чиний Бурханыг хүндэтгэх хүндлэл хаана байна вэ? Би та нарт хэлье, тэмдгийн улмаас Бурханд итгэгчид бол гарцаагүй устгагдах ангилалд хамаарна. Махан биед эргэн ирсэн Есүсийн үгийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй хүмүүс бол мэдээж тамын үр удам, тэргүүн тэнгэрэлчийн үр хойч, мөнхийн устгалаар устгагдах ангилалд хамаарна. Олон хүмүүс Миний хэлсэн зүйлийг анхаарахгүй байх гэвч Диваажингийн цагаан үүлэн дундаас Есүс бууж ирэхийг өөрийн нүдээрээ харах үед зөвт байдлын Нар олон нийтэд үзэгдэнэ гэдгийг Би Есүсийг дагадаг гэгээнтэн гэж нэрлэгддэг хүмүүст хэлэхийг хүсэж байна. Магадгүй энэ нь чамд маш сэтгэл догдлом мөч байх хэдий ч, Есүс диваажингаас ирж буйг гэрчлэх тэр мөчид, чи тамд орж шийтгэгдэх мөч ирэхийг мэдэх хэрэгтэй. Үүнийг Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний төгсгөлд буюу Бурхан сайныг нь шагнаж, мууг шийтгэх үед зарлах болно. Хүн тэмдгийг харахаас өмнө зөвхөн үнэнийг илэрхийлж байх үед Бурханы шүүлт дууссан байна. Үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөг, тэмдгийг хайдаггүй хүмүүс ариусаж Бурханы сэнтийн өмнө Бүтээгчийн тэвэрт эргэн ирнэ. Тэмдэг үзүүлдэг Есүст итгэж, харин шүүлтийг зарлан, амийн үнэн замыг нээх Есүсийг зөвшөөрдөггүй учраас “Цагаан үүлэн дундаас ирээгүй Есүс бол хуурамч Христ” гэдэгт итгэдэг хүмүүс мөнхийн шийтгэл хүртэнэ. Есүс цагаан үүлэн дундаас эргэж ирэх үед л Тэр тэдэнтэй учраа олж чадна. Тэд хэтэрхий зөрүүд, өөртөө итгэлтэй, биеэ тоосон. Эдгээр доройтсон хүмүүсийг Есүс хэрхэн шагнана гэж? Есүс эргэн ирэх нь үнэнийг хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүсийн хувьд агуу аврал харин үл зөвшөөрдөг хүмүүсийн хувьд ялын тэмдэг юм. Чи өөрийн замыг сонгох хэрэгтэй ба Ариун сүнсийг доромжилж, үнэнийг голох хэрэггүй. Чи юм мэдэхгүй, биеэ тоосон хүн байх бус харин Ариун сүнсний зааврыг дагадаг, үнэнийг эрэлхийлдэг байх хэрэгтэй. Зөвхөн энэ замаар чи ашиг тус олох болно. Би чамайг Бурханд итгэх замыг анхааралтай сонгохыг зөвлөж байна. Дүгнэлт хийх гэж яарах хэрэггүй. Түүнээс гадна Бурханд итгэх итгэлдээ хайхрамжгүй, хэнэггүй байх хэрэггүй. Бурханд итгэдэг хүмүүс даруу, хүндэтгэлтэй байдгийг чи мэдэх хэрэгтэй. Үнэнийг сонссон хирнээ хямсганах хүмүүс бол ухаангүй, биеэ тоосон хүмүүс. Үнэнийг сонссон хирнээ дүгнэлт хийх гэж яарвал эсвэл ял тогтоовол бардамналд эзлэгдэнэ. Есүст итгэдэг хүмүүс бусдыг хараах эсвэл ял тогтоодоггүй. Чи бодлоготой, үнэнийг зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй. Магадгүй үнэний замыг сонсож, амийн үгийг уншсан ч өөрийн итгэл үнэмшил, Библид буй эдгээр 10000 үгнээс зөвхөн ганцад нь итгэж байвал цааш эдгээрээс тэр 10000 дахь үгийг хайж олох хэрэгтэй. Би чамайг даруу байж, өөртөө хэтэрхий итгэлтэй бус, өөрийгөө өндөрт өргөхгүй байхыг зөвлөж байна. Бурханд хүндэтгэх сэтгэл агуулснаар чи илүү том гэрлийг олж авна. Чи эдгээр үгнүүдийг анхааралтай шинжилж, дахин дахин тунгаавал тэд үнэн мөн эсэх, тэд амь мөн эсэхийг ойлгох болно. Магадгүй зарим хүмүүс эндээс хэдэн өгүүлбэр уншаад л сохроор ял тогтоон, “Энэ бол Ариун Сүнсний гэгээрлээс илүүгүй зүйл” эсвэл “Энэ бол хүмүүсийг төөрөлдүүлэх гэсэн хуурамч Христ” гэж хэлэх байх. Ингэж хэлж буй хүмүүс бардамналаар сохорсон байдаг. Чи Бурханы ажил, мэргэн ухааны талаар маш бага мэдэж байгаа тул Би чамайг дахин эхнээс нь эхлэхийг зөвлөж байна! Эцсийн өдрүүдэд хуурамч Христүүд гарч ирсний улмаас Бурханы хэлсэн үгнүүдийг чи сохроор ял тогтоох хэрэггүй ба төөрөгдөхөөс айж Ариун Сүнсийг доромжилдог нэгэн байх ёсгүй. Асар том эмгэнэл болохгүй гэж үү? Ихээхэн тунгаасны дараа эдгээр үгнүүд үнэн биш, зам биш, Бурханы илэрхийлэл биш гэдэгт итгэсээр байвал чи эцэстээ ямар ч ивээлгүйгээр устгагдах болно. Хэрэв чи ийм тодорхой илэн далангүй хэлсэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй бол чи Бурханы авралд үл тохирох биш гэж үү? Чи Бурханы сэнтийн өмнө эргэн ирэх хангалттай азтай хүн биш гэж үү? Бодоод үзээрэй! Битгий бодлогогүй, болгоомжгүй байгаарай, Бурханд итгэхийг тоглоом шиг бүү харьц. Хүрэх газрынхаа төлөө, өөрийн алсын төлөвийн төлөө, амийнхаа төлөө бодоорой мөн өөртэйгөө бүү тоглоорой. Чи эдгээр үгнүүдийг хүлээн зөвшөөрөх үү?