Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханыг үнэхээр эрэлхийлдэг бүхэн Түүний ерөөлийг хүртэж чадна

I

Бурханы ажлын энэ үе шатанд хүмүүс Түүнтэй хэрхэн хамтран ажиллах ёстой вэ? Бурхан одоогоор хүмүүсийг туршиж байгаа. Тэр үг айлдахгүй байгаа; Өөрийгөө далдалж, хүмүүстэй шууд холбоо тогтоохгүй байгаа. Гаднаас нь харахад Тэр ажиллахгүй байгаа юм шиг харагддаг боловч үнэндээ одоо ч хүний дотор ажиллаж байгаа. Амь руу орохыг эрэлхийлдэг хэн боловч амийн эрэл хайгуулын үзэгдэлтэй байдаг бөгөөд Бурханы ажлыг бүрэн дүүрэн ойлгодоггүй байсан ч гэсэн тэдэнд эргэлзээ байдаггүй. Шалгалтуудын дунд чи, Бурханы хийхийг хүсдэг зүйл, гүйцэлдүүлэхийг хүсдэг ажлыг мэддэггүй байсан ч гэсэн, хүнийг гэсэн Бурханы санаа бодол үргэлж сайн байдгийг мэдэх хэрэгтэй. Хэрвээ чи Түүнийг үнэн зүрх сэтгэлээр эрэлхийлдэг бол Тэр хэзээ ч чамайг орхихгүй бөгөөд эцэст нь чамайг гарцаагүй төгс болгож, хүмүүсийг зохих хүрэх газарт нь аваачна.

II

Бурхан одоогоор хүмүүсийг хэрхэн туршиж байгаагаас үл хамааран нэг л өдөр Тэр хүмүүст зохих үр дүнг нь өгч, хийсэн зүйлд нь үндэслэн зохих залхаан цээрлүүлэлтийг ногдуулах болно. Бурхан хүмүүсийг тодорхой нэг цэгт хүртэл хөтлөөд, дараа нь зүгээр л тэднийг орхиж, үл ойшоохгүй. Учир нь Тэр бол итгэмжит Бурхан. Хүмүүс Бурханы ажлыг биеэр туулахдаа эхлээд Түүний одоогийн ажлыг ойлгож, хүн хэрхэн хамтран ажиллах хэрэгтэйг мэдэх ёстой. Энэ нь хүн бүрийн ойлгох ёстой зүйл. Бурханы ажил тодорхой үе шатанд хүрэх үед, Тэр ямартай ч бүх хүнийг үхэлд хүргэхгүй гэдэгт чи итгэх ёстой. Тэр хүнд амлалт болон ерөөлийн аль алийг өгдөг бөгөөд Түүнийг эрэлхийлдэг бүх хүн ерөөлийг нь олж авч чадна, харин тэгээгүй хүмүүсийг Бурхан таягдах болно. Энэ нь чиний эрэл хайгуулаас шалтгаалдаг. Бурханы ажил дуусах үед хүн нэг бүр тохирсон хүрэх газартай байх болно гэдэгт чи итгэх ёстой.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах учиртай”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бүх зүйл дээр чи Бурханаар төгс болгуулахыг эрэлхийлэх учиртай

Дараах:Сатаны нөлөөг хөсөр хаяхын тулд Бурханы шүүлтийг туул

Холбогдох агуулга