Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Төгс Хүчитийн ер бусын, агуу байдал

1-р бадаг

Бурханы нүдний өмнө, бодлынх нь дагуу

энэ дэлхий ертөнц ямагт нүд ирмэх зуур өөрчлөгдөнө

Хүний сонсож ч байгаагүй зүйл ирнэ.

Хүнд эртнээс байсан зүйл замхран одно.

Дахилт

Бурханы мөрийг хэн ч ухаарч чаддаггүй.

Амийн хүч чадал нь ер бусын, агуу гэдгийг ухаарч чаддаггүй.

Ер бусын Тэрээр хүний мэдэж чадахгүйг мэддэг.

Хүн төрөлхтөн нүүр бурууллаа ч Тэр мөн л авардаг.

Энэ бол Бурханы агуу байдал билээ.

2-р бадаг

Амьдрал, үхлийг Тэр ойлгодог, амьдралын дүрмийг Тэр мэддэг.

Хүний амьдралын суурь нь Тэр билээ.

Агуу Золин Аврагч Тэрээр хүн төрөлхтнийг дахин амилуулдаг.

Баярласан сэтгэлийг дарж, гуньсан сэтгэлийг өргөдөг.

Дахилт

Бурханы мөрийг хэн ч ухаарч чаддаггүй.

Амийн хүч чадал нь ер бусын, агуу гэдгийг ухаарч чаддаггүй.

Ер бусын Тэрээр хүний мэдэж чадахгүйг мэддэг.

Хүн төрөлхтөн нүүр бурууллаа ч Тэр мөн л авардаг.

Энэ бол Бурханы агуу байдал билээ.

Түрлэг

Өөрийнхөө төлөвлөгөө, гүйцэтгэх ажлын төлөө

Бурхан энэ бүхнийг хийдэг билээ.

Өөрийнхөө төлөвлөгөө, гүйцэтгэх ажлын төлөө

Бурхан энэ бүхнийг хийдэг билээ.

Дахилт

Бурханы мөрийг хэн ч ухаарч чаддаггүй.

Амийн хүч чадал нь ер бусын, агуу гэдгийг ухаарч чаддаггүй.

Ер бусын Тэрээр хүний мэдэж чадахгүйг мэддэг.

Хүн төрөлхтөн нүүр бурууллаа ч Тэр мөн л авардаг.

Энэ бол Бурханы, Бурханы агуу байдал,

энэ бол Бурханы агуу байдал билээ.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс Хүчитийн санаа алдалт”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурханы эрх мэдэл энгүй их

Дараах:Бурханы уур хилэнгийн дүр зураг

Холбогдох агуулга