Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы төгс болгосон хүмүүс л Түүнийг үнэхээр хайрлаж чадна

I

Хүн харанхуйн нөлөөний бүрхүүл дор үргэлжлүүлэн амьдарч, Сатаны нөлөөнөөс зугтахааргүй хүлэгдсээр ирсэн бөгөөд Сатанаар боловсруулагдсаны дараа хүний зан чанар улам ялзармал болж байна. Хүн үргэлж ялзарсан сатанлаг зан чанартаа амьдарч, Бурханыг үнэхээр хайрлаж чадалгүй гэж хэлж болно. Хэрвээ хүн Бурханыг хайрлахыг хүсвэл өөрийгөө зөвтгөдөг, өөрийгөө өргөмжилдөг, биеэ тоосон, ихэрхүү зан гэх мэт Сатаны зан чанарт харьяалагддаг бүхнээсээ ангижрах ёстой. Эс бөгөөс, хүний хайр нь бүхэлдээ бохирдсон, Сатаны хайр бөгөөд Бурханы сайшаалыг хүртэж яасан ч чадахгүй юм.

II

Ариун Сүнс шууд төгс болгож, харьцаж, эвдэж, засаж, сахилгажуулж, цохиулж, цэвэршүүлэхгүйгээр хэн ч Бурханыг жинхэнээсээ хайрлаж чадахгүй. Зан чанарын чинь нэг хэсэг Бурханыг төлөөлдөг, тиймээс Бурханыг үнэхээр хайрладаг гэж хэлдэг бол чи биеэ тоосон үг хэлдэг нэгэн бөгөөд гажууд хүн юм. Ийм хүмүүс бол тэргүүн тэнгэрэлч мөн! Хүний төрөлхийн уг чанар Бурханыг шууд төлөөлж чаддаггүй. Заавал Бурханы төгс болголтоор дамжуулан хүн төрөлх уг чанараа хаясны дараа Бурханы хүслийг анхаарч, Бурханы хүслийг биелүүлж, түүнчлэн Ариун Сүнсний ажлыг туулснаар л амьдран харуулдаг байдлыг нь Бурхан хүлээн зөвшөөрч чадна.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Ялзарсан хүн Бурханыг төлөөлж чадахгүй”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурхан бодит орчныг ашиглан хүмүүсийг өөрчилдөг

Дараах:Үнэнийг улам их хэрэгжүүлж, Бурханаар улам их ерөөгд

Холбогдох агуулга