Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы ноёрхол дор бүх зүйл захирагдана

I

Бүх өөрчлөлт Бурханы гурван үе шаттай ажилд байдаг.

Хүн төрөлхтөн, цаг хугацаа, байгаль дэлхийн аль нь ч өөрөө хөгждөггүй.

Бурхан ажлаа дэлгэхэд бүх зүйл өөрчлөгддөг.

Бүх бүтээгдсэн зүйл, бүх шашны хүмүүс

нэг Бурханы захиралт дор ирж, бөхийнө.

Бурхан л энэ ажлыг хийж чадна, ямар ч шашны тэргүүн ийм хүч чадалгүй.

Бүх хүн нэг Бурханы дор оршдог, Тэр удирдаж, хөтөлдөг Нэгэн билээ.

Шашны тэргүүнүүд зүгээр л хүмүүс, тэд Бурхантай тэнцүү зогсож чадахгүй.

Бүх зүйл Бүтээгчийн гарт байдаг, эцэстээ тэд Түүний гарт эргэн очдог.

Ямар шашинтай нь хамаагүй хүн бүр Бурханд захирагдана.

Бүх зүйлийн дотроос Бурхан Хамгийн Дээд нь билээ.

Бүх бүтээлийн доторх хамгийн дээд захирагч хүртэл Түүний ноёрхолд эргэн очно.

Хэн ч хүмүүсийг зохих хүрэх газарт нь аваачиж, төрлөөр нь ангилж чадахгүй.

II

Энэ дэлхийг бүтээгээгүй нэгэнд төгсгөлд нь аваачих хүч чадал байх уу?

Гагцхүү үүнийг бүтээсэн Тэр энэ үеийг дуусгавар болгоно.

Энэ хүч чадлыг эзэмшиж чадахгүй хүмүүс Бурхан эсвэл хүн төрөлхтний Эзэн биш.

Ийм агуу ажилд тэд хүрч чадахгүй.

Бурхан л энэ ажлыг дуусгаж чадна; хийх гэж оролдогсод нь Түүний дайснууд мөн.

Гаж урсгалууд Бурхантай тохирохгүй, тэд гарцаагүй Түүний дайснууд!

Бүх зүйл Бүтээгчийн гарт байдаг, эцэстээ тэд Түүний гарт эргэн очдог.

Ямар шашинтай байхаас үл хамаарч, хүн бүр Бурханыг дуулгавартай дагана.

Бүх зүйлийн дотроос Бурхан Хамгийн Дээд нь билээ.

Бүх бүтээлийн доторх хамгийн дээд захирагч хүртэл Түүний ноёрхолд эргэн очно.

Хэн ч хүмүүсийг зохих хүрэх газарт аваачиж, төрлийнх нь дагуу ангилж чадахгүй.

III

Бурхан дэлхий даяар бүх ажлаа хийдэг; Сүнсээр эсвэл махбодоор байна уу, энэ бүгд Түүний ажил.

Тэр бол хүн төрөлхтний Бурхан,

чөлөөтэй ажиллаж, ямар ч нөхцөлд баригддаггүй билээ!

Бүх зүйл Бүтээгчийн гарт байдаг, эцэстээ тэд Түүний гарт эргэн очдог.

Ямар шашинтай байхаас үл хамаарч, хүн бүр Бурханыг дуулгавартай дагана.

Бүх зүйлийн дотроос Бурхан Хамгийн Дээд нь билээ.

Бүх бүтээлийн доторх хамгийн дээд захирагч хүртэл Түүний ноёрхолд эргэн очно.

Хэн ч хүмүүсийг зохих хүрэх газарт аваачиж, төрлийнх нь дагуу ангилж чадахгүй.

Хэн ч биш, хүн төрөлхтний Бүтээгч Ехова Өөрөө л үүнийг хийж чадна.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы ажлын гурван үе шатыг мэдэх нь Бурханыг мэдэх зам юм”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Сатан хүнийг завхруулж, мэхэлсэн хэдий ч

Дараах:Бурханы үгээс үүдэн бүх зүйл оршин тогтнодог

Холбогдох агуулга