Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Шалгалт нүүрлэхэд чи Бурханы талд зогсох учиртай

I

Бүтэлгүйтсэн, сул дорой олон туршлага болон идэвхгүй үеийг чинь чамайг шалгах Бурханы шалгалт гэж хэлж болно. Учир нь бүх зүйл Бурханаас ирдэг бөгөөд бүх үйл явдал, бүх зүйл Түүний гарт байдаг. Бүтэлгүйтэх ч бай, эсвэл сул дорой байж, бүдрэх ч бай бүгд Бурханаас хамаардаг бөгөөд Түүний атганд байдаг. Бурханы зүгээс энэ бол чамайг шалгах шалгалт бөгөөд хэрэв чи үүнийг таньж чадахгүй бол энэ нь уруу таталт болох болно. Хүний таньж мэдэх шаардлагатай хоёр төрлийн төлөв байдал байдаг: Нэг нь Ариун Сүнснээс ирдэг, нөгөө нь магад Сатанаас ирдэг. Нэг төлөв байдал нь Ариун Сүнс чамайг гэрэлтүүлдэг ба чи өөрийгөө таньж, өөрийгөө үзэн ядаж, гэмшиж, Бурханыг жинхэнээр хайрлаж, Түүнийг хангалуун байлгахаар шийддэг. Нөгөө төлөв байдал нь чи өөрийгөө мэдэх боловч идэвхгүй, сул дорой байдаг. Үүнийг Бурханы цэвэршүүлэлт гэж хэлж болно. Үүнийг бас Сатаны уруу таталт ч гэж хэлж болно.

II

Хэрэв чи, энэ нь чамайг аврах Бурханы аврал гэдгийг таньж, одоо Түүнд асар их өртэй гэдгээ мэдэрч, одоогоос Түүний ачийг хариулахаар хичээж, дахин тийм доройтолд унахгүй, Түүний үгийг идэж, уухаар чармайж, үргэлж өөрийн дутуу дулимаг байдлыг анхаарч, хүсэн тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй байвал энэ нь Бурханы шалгалт юм. Зовлон дуусаж, чи дахин урагшилах үед Бурхан чамайг хөтөлж, гэгээрүүлж, гэрэлтүүлж, тэтгэх болно. Хэрэв чи үүнийг таньж мэдэлгүй, идэвхгүй байж, өөрийгөө шууд цөхрөлд орхиж, ийм байдлаар бодож байгаа бол чамд Сатаны уруу таталт иржээ. Иов шалгалт туулах үед Бурхан, Сатан хоёр мөрийцөж байсан бөгөөд Бурхан Сатанд Иовыг зовоохыг зөвшөөрсөн. Хэдий Бурхан Иовыг туршиж байсан ч үнэндээ Сатан түүн дээр ирсэн юм. Сатаны хувьд Иовыг уруу татаж байсан ч Иов Бурханы талд зогссон бөгөөд ингээгүй бол тэр уруу таталтад унах байлаа. Уруу таталтад унасан даруйдаа хүмүүс аюулд ордог. Цэвэршүүлэлт туулахыг Бурханаас ирсэн шалгалт гэж хэлж болно, харин чи сайн төлөв байдалд байгаа биш бол үүнийг Сатаны уруу таталт гэж хэлж болно.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Төгс болгуулах хүмүүс цэвэршүүлэлт туулах ёстой”-оос шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Шалгалтад хандах Петрийн хандлага

Дараах:Бурханыг хангалуун байлгахын тулд бүх зүйл дээр Бурханд гэрчлэл хий

Холбогдох агуулга