Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Гай зовлон дунд бат зогсдог хүмүүс л ялагчид мөн

Хаанчлалын эрин үед

хүмүүс бүрэн төгс болгуулна.

Хаанчлалын эринд бүрэн болгуулна.

Байлдан дагуулалтын ажил дуусахад

цэвэршүүлэлт, гай зовлонг тэд туулна,

байлдан дагуулалт дуусах үед.

Энэ гай зовлонг ялан гарч

гэрчлэлд зогсдог хүмүүс,

өө, тэд бол эцэст нь бүрэн болгуулах хүмүүс бөгөөд

ялагчид болно.


Энэ бүх гай зовлон дунд

хүн цэвэршүүлэгдэх болно.

Энэ нь Бурханы ажлын сүүлийн тохиолдол.

Бурханы удирдлагын ажил дуусахын өмнө

хүн сүүлчийн удаа цэвэршүүлэгдэх үе.

Дагадаг бүхэн энэ туршилтыг хүлээж авах ёстой.

Энэ гай зовлонг ялан гарч

гэрчлэлд зогсдог хүмүүс,

өө, тэд бол эцэст нь бүрэн болгуулах хүмүүс бөгөөд

ялагчид болно.


Гай зовлонтой тулгардаг хүмүүс

Бурханы удирдамж эсвэл Сүнсний ажилгүй байна.

Байлдан дагуулагдсан,

Бурханыг эрж хайдаг хүмүүс л зогсоно.

Бурхан юуг ч хийсэн,

тэд үзэгдлээ алдахгүй,

харин үнэнийг хэрэгжүүлж, гэрчлэлээ хадгална.

Эдгээр хүмүүс ялан гарна.

Энэ гай зовлонг ялан гарч

гэрчлэлд зогсдог хүмүүс,

өө, тэд бол эцэст нь бүрэн болгуулах хүмүүс бөгөөд

ялагчид болно.


Өө, тэд бол

үнэхээр Бурханыг хайрладаг,

хүн чанартай хүмүүс билээ.

Энэ гай зовлонг ялан гарч

гэрчлэлд зогсдог хүмүүс,

өө, тэд бол эцэст нь бүрэн болгуулах хүмүүс бөгөөд

ялагчид болно.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Шалгалтад итгэл шаардлагатай

Дараах:Ялагчдын дуу

Холбогдох агуулга