Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы нэрийн утга учир

Үеийн үед, Түүний ажлын үе шат болгонд

Бурханы нэр бэлгэдлийн ач холбогдолтой,

дэмий хоосон зүйл биш.

Түүний нэр бүхэн эрин үеийг төлөөлдөг.


Ехова, Есүс, Мессиа бүгд Бурханы Сүнсийг төлөөлдөг.

Эдгээр нэр нь

Бурханы удирдлагын эрин үеүдийг төлөөлдөг ч

Бурханыг бүрэн төлөөлдөггүй.

Газар дээр хүний Бурханыг дууддаг нэрс

Түүний зан чанар хийгээд

Тэр хэн болохыг бүхэлд нь илэрхийлж чадахгүй.

Тэдгээр нь зөвхөн өөр өөр үеүдийн Бурханы нэр.

Тиймээс эцсийн үед, эцсийн өдрүүд ирэхэд

Бурханы нэр ахин нэг удаа өөрчлөгдөх болно.

Түүнийг Ехова, Есүс, Мессиа гэж дуудахгүй.

Түүнийг Төгс Хүчит, Сүр Жавхлант Бурхан гэж дуудна.

Энэ нэрээр Тэр энэ үеийг дуусгана.


Бурхан нэг удаа Ехова байсан.

Түүнийг Мессиа гэдэг байсан билээ.

Хайрлаж, хүндэлдэг хүмүүс Түүнийг Есүс,

Аврагч гэж дууддаг байсан.

Өнөөдөр Бурхан

хүмүүсийн урьдны мэдэх Ехова, Есүс биш.

Тэр бол эцсийн өдрүүдэд эргэн ирсэн Бурхан,

энэ үеийг төгсгөх Бурхан.

Өөрийн зан чанар, эрх мэдлээр дүүрэн,

нэр төр, суу алдартай,

Тэр бол Бурхан, Бурхан Өөрөө билээ.

Тэр бол ертөнцийн хязгаарт мандсан

Бурхан Өөрөө билээ.

Тэр бол ертөнцийн хязгаарт мандсан

Бурхан Өөрөө билээ.


Эцэст нь дэлхийн бүх үндэстэн Бурханы үгээр ерөөгдөж,

Бас сүйрэл амсах болно.

Тиймээс эцсийн өдрийн хүмүүс

Аврагч Бурхан эргэн ирэхийг харах болно.

Тэр бол хүн төрөлхтөнг байлдан дагуулдаг

хүчирхэг Төгс Хүчит Бурхан.

Хүмүүсийн нүглийн тахил болж байснаа

Тэр харуулах болно.

Гэвч эцсийн өдрүүдэд

Тэр бүх зүйлийг шатаадаг нарны гэрэл.

Тэр бүх зүйлийг илчилдэг зөвт байдлын нар билээ.

Энэ бол эцсийн өдрүүдэд Бурханы хийх ажил.

Энэ бол Бурханы ажил.

Тиймээс эцсийн үед, эцсийн өдрүүд ирэхэд

Бурханы нэр ахин нэг удаа өөрчлөгдөх болно.

Түүнийг Ехова, Есүс, Мессиа гэж дуудахгүй.

Түүнийг Төгс Хүчит, Сүр Жавхлант Бурхан гэж дуудна.

Энэ нэрээр Тэр энэ үеийг дуусгана.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Ямар ч хүн Бурханы ажлыг өмнөөс нь хийж чадахгүй

Дараах:Эцсийн өдрүүдэд Бурхан хүнийг үгээрээ шүүж, төгс болгодог

Холбогдох агуулга