Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Чи Бурханаар төгс болгуулахыг эрмэлздэг хүн мөн үү?

Хэрэв чи төгс болгуулахыг

зорьдог хүмүүсийн нэг бол

чи гэрчлэл хийж,

ийнхүү хэлэх болно:

Бурханы хийж буй зүйлийн

алхам бүрээр дамжуулан

шүүлт, гэсгээлтийн энэ ажлыг

би хүлээн зөвшөөрсөн.

Би маш их зовж шаналсан ч,

Бурханы ажлыг олж авсан.

Түүний зөвт байдлыг болон

хүнийг хэрхэн төгс болгодгийг нь мэдсэн.

Зөвт Бурханы зан чанар

над дээр ирж,

ерөөл, нигүүлслийг надад авчирсан.

Түүний шүүлт намайг аварч,

намайг ариусгаж, хамгаалсан.

Бурханы хатуу үг болон

Түүний гэсгээлт, шүүлтээр

би аврагдаж, Түүнийг мэддэг.

Төгс болгуулсан хүмүүс

тэр л замаар алхсан,

тэд ийм мэдлэгийг ярьдаг.

Тэд бол амийг олж авсан хүмүүс,

Петртэй адил хүмүүс,

Бурханы үнэнийг эзэмшигчид юм.

Энэ замаар эцсийг нь хүртэл алхахдаа,

гэсгээлт, шүүлтээр дамжуулан,

гарцаагүй тэд цэвэрлэгдэнэ.

Сатаны нөлөөнөөс бүрэн ангижирч,

Бурханаар авхуулах болно.

Хэрэв чи төгс болгуулахыг

зорьдог хүмүүсийн нэг бол

чи гэрчлэл хийж,

ийнхүү хэлэх болно:

Бурханы бүтээлийн хувиар бид

Бүтээгчийн бүтээсэн

бүх зүйлийг

эдлээд зогсохгүй үүнээс ч чухал нь

Түүний бүтээлүүд

Бурханы зөвт зан чанар,

шүүлтийг эдлэх ёстой гэдгийг

өнөөдөр би харсан билээ.

Учир нь Бурханы зан чанар

бүхний таашаалыг хүртүүштэй,

завхарсан бүтээлүүд бүгд Түүний

зөвт байдлыг эдлэх ёстой.

Үүнд шүүлт, гэсгээл бий,

бас агуу хайр ч байдаг.

Бурханы хайрыг би бүрэн олж авч чадахгүй ч,

үүнийг харахаар ерөөгдсөн билээ.

Төгс болгуулсан хүмүүс

тэр л замаар алхсан,

тэд ийм мэдлэгийг ярьдаг.

Тэд бол амийг олж авсан хүмүүс,

Петртэй адил хүмүүс,

Бурханы үнэнийг эзэмшигчид юм.

Энэ замаар эцсийг нь хүртэл алхахдаа,

гэсгээлт, шүүлтээр дамжуулан,

гарцаагүй тэд цэвэрлэгдэнэ.

Сатаны нөлөөнөөс бүрэн ангижирч,

Бурханаар авхуулах болно.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Петрийн туршлага: Гэсгээлт, шүүлтийн талаарх түүний мэдлэг”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурханыг зүрх сэтгэлдээ оруул

Дараах:Бодит амьдрал дээр Бурханы хайрыг амсах ёстой

Холбогдох агуулга