Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Үнэний эрэлчид л Бурханаар төгс болгуулж чадна

I

Өдөр тутмын асуудлуудын хувьд гэвэл, хүмүүс маш том, ач холбогдолтой гэж үздэг зарим асуудал байдаг ба ялихгүй аар саар зүйл гэж үздэг өөр асуудлууд байдаг. Хүмүүс эдгээр том асуудлыг хамгийн чухал гэж үздэг бөгөөд тэдгээрийг Бурхан илгээсэн гэж тооцдог. Гэвч энэ том асуудлуудыг шийдвэрлэх явцад хүний төлөвшөөгүй биеийн хэмжээний улмаас, мөн хүний дорд муу хэв чанарын улмаас хүн үргэлж Бурханы санаа зорилгод хүрч чаддаггүй, ямар нэг илчлэлийг олж авч чаддаггүй бөгөөд үнэ цэнтэй ямар ч бодит мэдлэгийг эзэмшиж чаддаггүй. Жижиг асуудлуудын тухайд гэх юм бол, тэдгээрийг хүмүүс зүгээр л анзаардаггүй, бага багаар алга болтол нь орхидог. Тиймээс тэд Бурханы өмнө шинжлүүлэх, Түүгээр туршуулах олон боломжийг алдсан. Бурханы чамд зориулж зохицуулсан хүмүүс, үйл явдал, юмс, мөн орчин нөхцөлүүдийг чи үргэлж анзаарахгүй байвал энэ нь өдөр бүр, цаашлаад мөч бүрд чи үргэлж Бурхан чамайг төгс болгохоос, мөн Бурханы удирдлагаас татгалзаж байгааг харуулдаг.

II

Бурхан орчин нөхцөлийг чиний төлөө зохицуулах бүрдээ чиний зүрх сэтгэлийг харж, чиний бодол, санааг харж, хэрхэн бодож байгааг, хэрхэн үйлдэхийг чинь шалган нууцаар ажиглаж байгаа. Хэрвээ чи хайхрамжгүй хүн бол—Бурханы зам, Бурханы үг, эсвэл үнэнийг хэзээ ч нухацтай үзэж байгаагүй хүн бол—чиний төлөө Бурханы зохицуулсан орчинд Бурхан юу гүйцэтгэхийг хүсэж байгааг болон Бурхан чамаас юу шаардаж байгаад чи санаа тавьж, анхаарал хандуулахгүй. Чамд тохиосон хүмүүс, үйл явдал болон юмс нь үнэн болон Бурханы хүсэлтэй ямар холбоотой байгааг чи бас мэдэхгүй.

III

Чи шалгалттай удаа дараа тулгарсны дараа зүрх сэтгэлдээ Бурханыг дээдлээгүй ба чиний төлөө Бурханы зохицуулсан орчин нөхцөлүүдийг тоогоогүй—Бурханы шалгалт юм уу туршилт гэж үзээгүй. Үүний оронд чи Бурханы чамд олгосон боломжуудаас ээлж дараалан татгалзаж, тэдгээрийг ахин дахин алддаг. Энэ нь хүний асар их дуулгаваргүй байдал биш гэж үү? Хүмүүс Бурханы илгээдэг шалгалт, туршилтыг зөвшөөрөхөөс татгалзаж, тэдгээрээс зайлсхийхэд энэ хүмүүст хандах цорын ганц хандлага Бурханд байдаг. Бурхан ийм хүмүүсийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнээс жигшин зайлуулдаг. Энэ бол Бурханы замаар хэзээ ч алхаагүй, хэзээ ч Бурханаас эмээж, муугаас зайлаагүй хүнд чиглэсэн Бурханы эцсийн шийдвэр билээ.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханы зан чанар болон Түүний ажлын хүрэх гэсэн үр дүнг хэрхэн мэдэх вэ?”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Үнэнийг чин сэтгэлээсээ эрэлхийлдэг хүмүүсийг Бурхан ерөөнө

Дараах:Үнэнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зовох нь хамгийн утга учиртай

Холбогдох агуулга