Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Христэд хандах хүний эсэргүүцэл, дуулгаваргүй байдлын үндэс

I

Христийн бурханлаг чанар нь бүх хүнээс дээгүүр

Тэр бүх бүтээлээс хамгийн өндөр эрх мэдэлтэй

Энэ бол Түүний бурханлаг чанар, зан чанар ба оршихуй.

Эдгээр нь Түүний ялгамж чанарыг тодорхойлдог.

Өөр өөр үүргээр ярихад Түүний хүн чанар хэвийн байдаг.

Бурханыг Тэр дагадаг, Тэр бол Бурхан гэдэг нь эргэлзээгүй

II

Тэнэг хүмүүст Христийн хэвийн хүн чанар нь сул тал мэт санагддаг

Бурханлаг чанараа харуулсан ч Түүнийг хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалздаг

Дуулгавартай, даруу байх тусам нь тэд Түүнийг дорд үздэг

Зарим нь Түүнийг гадуурхаж, агуу хүмүүсийг шүтэхийг хүсдэг

Махбод дахь Бурхан Бурханы хүслийг дагадаг, хүн чанар нь хэвийн бас жинхэнэ.

Махбод дахь Бурхан Бурханы хүслийг дагадаг, хүн чанар нь хэвийн бас жинхэнэ.

Үүнээс болж хүмүүс Түүнийг эсэргүүцэж, тэрсэлдэг

Өөр өөр үүргээр ярихад Түүний хүн чанар хэвийн байдаг.

Бурханыг Тэр дагадаг, Тэр бол Бурхан гэдэг нь эргэлзээгүй


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Христийн мөн чанар бол Тэнгэрлэг Эцэгийн хүсэлд дуулгавартай байх юм”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Бурхан эцсийн өдрүүдэд бүх орчлон ертөнцийг байлдан дагуулахдаа үг ашигладаг

Дараах:Эцсийн өдрүүдийн Христ Бурханы удирдлагын төлөвлөгөөний нууцыг илчилдэг

Холбогдох агуулга