Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бүх дэлхий баясаж, Бурханыг магтагтун

Өө~ өө~ өө~ өө~

Цор ганц үнэн Бурхан

ертөнцийн бүх зүйлсийг удирддаг–

Тэр бол төгс хүчит Христ билээ!

Энэ бол Ариун Сүнсний гэрчлэл.

Тэр хаа сайгүй гэрчлэл хийхээр ажиллаж байна.

Ингэснээр хэн ч эргэлзэхгүй.

Ялгуусан Хаан,

Төгс Хүчит Бурхан бүх ертөнцийг ялсан.

Тэр гэмийг ялж, золин авралтыг гүйцэтгэсэн.

Ертөнцийн ялгуусан Хааныг магтагтун.

Төгс Хүчит Бурхан алдар сууг авах зохистой!

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

Алдар суу, хүч чадал нь Танд байг!


Цор ганц үнэн Бурхан

ертөнцийн бүх зүйлсийг удирддаг–

Тэр бол төгс хүчит Христ билээ!

Энэ бол Ариун Сүнсний гэрчлэл.

Тэр хаа сайгүй гэрчлэл хийхээр ажиллаж байна.

Бид хэдий ялзарсан ч, Тэр биднийг авардаг.

Өөрийн хүслийг биелүүлэхийн тулд

Тэр биднийг бүрэн болгодог.

Тэр дэлхийг захиран Сатанаас буцаан авч,

түүнийг ёроолгүй гүн рүү хөөнө.

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

Алдар cуу, хүч чадал нь Танд байг!


Тэр бүх дэлхийг шүүнэ.

Хэн ч Түүний гараас зугтаж чадахгүй.

Тэр бүх дэлхийг шүүнэ.

Хэн ч Түүний гараас зугтаж чадахгүй.

Тэр үүрд мөнх хаанчилна.

Өө~ өө~ өө~ өө~

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

Алдар суу, хүч чадал нь Танд байг!

Бүх дэлхий баясагтун!

Төгс Хүчит Бурхан магтаалыг авах зохистой!

Ертөнцийн агуу Хаан минь ээ,

Алдар суу, хүч чадал нь Танд байг!


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурханы алдар дотор бүх ертөнц цоо шинэ

Дараах:Бурханы зөвт шүүлт бүхий л орчлон ертөнцөд ойртдог

Холбогдох агуулга