Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы удирдлагын ажлын зорилго

Хурд

Бурханы удирдлагын ажлын зорилго

Бурханд 6,000 жилийн удирдлагын төлөвлөгөө бий,

Энэ нь үе шатны дагуу гурван эрин үед хуваагддаг.

Эхлээд Хуулийн эрин, дараа нь Нигүүлслийн эрин,

сүүлийнх нь Хаанчлалын эрин билээ.

Бурханы ажил эрин бүрд ялгаатай ч

хүн төрөлхтний хэрэгцээтэй уялдан,

Бурхантай тэмцэхдээ Сатаны ашигладаг

арга залиас шалтгаалдаг.

Бурханы ажлын зорилго нь Сатаныг ялж,

Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж,

Сатаны бүх арга залийг ил болгоно.

Ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна,

ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна.

Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж,

Сатаны жигшмээр гажуудлыг ил болгож,

бүтээгдсэн зүйлсэд сайныг муугаас ялгахыг заан,

Бүх зүйлийн Захирагч нь Бурхан Өөрөө гэдгийг мэдүүлж,

Сатан бол хүний дайсан, хорон муу,

олиггүй нэгэн гэдгийг тодорхой харуулснаар

Хүн сайныг муугаас, үнэнийг худлаас,

aриуныг бузраас, агууг дордоос ялгаж чадна.

Бурханы ажлын зорилго нь Сатаныг ялж,

Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж,

Сатаны бүх арга залийг ил болгоно.

Ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна,

ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна.

Мэдлэггүй хүн төрөлхтнөөр Түүнд гэрчлэл хийлгүүлээч:

Хүнд ялзрал авчирсан нэгэн нь Бурхан биш,

Зөвхөн Бурхан Өөрөө, бүтээлийн Захирагч л

хүнд баяр бахдал, аврал авчрах зүйлсийг өгдөг.

Ингэснээр тэд Бурхан бол бүх зүйлийн Захирагч,

харин Сатан бол ердөө Түүний бүтээл,

харин дараа нь Түүний эсрэг боссон гэдгийг мэдэх юм.

Бурханы 6,000 жилийн төлөвлөгөө нь гурван үе шаттай,

Ингэж дараах зүйлсийг биелүүлнэ:

Бурханы бүтээлүүд Түүний гэрчлэгчид болж,

Түүний хүслийг мэдэж, үнэн бол Тэр гэдгийг харах билээ.

Бурханы ажлын зорилго нь Сатаныг ялж,

Бурханы мэргэн ухаан, төгс хүчийг илчилж,

Сатаны бүх арга залийг ил болгоно.

Ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна,

ингэж хүнийг Сатаны эзэмшлээс аварна.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурханыг орхиогүй байгаа цагт

Дараах:Эцсийн өдрүүдийн шүүлт бол эрин үеийг төгсгөх ажил билээ

Холбогдох агуулга

 • Жинхэнэ залбирлын үр нөлөө

  Үнэнч байдал дотор алхаж, Зүрхэн дэх мэхлэлтээсээ салахын тулд залбир. Өөрийгөө ариусгахын тулд, Бурхан хүрэхийн тулд залбир. Ингэснээр чиний зан чана…

 • Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй

  Зөвхөн Бурханыг хайрладаг хүмүүс л Түүнийг гэрчилж Ерөөл, амлалтыг хүлээн авч чадна. Бурханыг хайрладаг хүмүүс бол Түүний итгэмжилт хүмүүс бөгөөд Тү…

 • Бурхан илүү олон хүн Түүний авралыг аваасай гэж хүсдэг

  Хүмүүс Бурханы үг болон ажилтай нүүр тулахаараа Тэр чухал үгсийг гэгээн зүрхээр Илүү анхааралтай судлана гэж Бурхан найддаг. Шийтгэгдсэн нэгний мөрийг…

 • Бурханы ялалтын бэлэг тэмдэгүүд

  Хүн урьд ямар байсанаа сэргээвэл Тэд өөрсдийн зорилгоо гүйцээж чадна Өөрсдийн байраа сахиж Бурханы бүх зохицуулалтыг дагана Бурхан дэлхий дээр Түүнийг…