Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханыг гэсэн Петрийн хайрын илэрхийлэл

Петрийн амьдрал дахь Бурханы хүсэлд нийцээгүй юу ч

Түүний сэтгэлийг түгшээсэн.

Хэрвээ Бурханы таалалд нийцээгүй бол тэр харамсаж

Бурханы зүрх сэтгэлийг хангалуун болгох замыг хайсан.

Амьдралынхаа жаахан зүйлд ч Петр

Бурханы хүслийг биелүүлэхийг өөрөөсөө шаардаж

хуучин зан чанартаа өршөөлгүй хандаж

Үнэн рүү гүн орохыг өөрөөсөө шаардсан.

Гэсгээлт, шүүлт эсвэл гай зовлон ч бай

Чи үхтэлээ дуулгавартай байж чадна

Үүнийг Бурханы бүтээл биелүүлэх ёстой

Энэ бол Бурханы хайрын цэвэр ариун байдал

Энэ бол Бурханы хайрын цэвэр ариун байдал


Бурханы шаардсан хэмжээнд хүртэл

Петр Бурханыг хайрласан

Зөвхөн ийм хүмүүст л гэрчлэл байдаг

Итгэлээрээ Петр, бүх зүйл дээр

Бурханыг хангалуун байлгахаар хичээж,

Бурханаас ирсэн бүхнийг даган

Гомдолгүйгээр гэсгээлт, шүүлт, цэвэршүүлэлт,

Гай зовлон, амьдралын гачигдлыг хүлээн зөвшөөрсөн

Бурханыг гэх түүний хайрыг юу ч ганхуулж чадахгүй

Энэ нь Бурханыг гэх туйлын хайр биш гэж үү?

Энэ нь Бурханы бүтээлийн

үүргийг биелүүлдэггүй гэж үү ?

Гэсгээлт, шүүлт эсвэл гай зовлон ч бай

Чи үхтэлээ дуулгавартай байж чадна

Үүнийг Бурханы бүтээл биелүүлэх ёстой

Энэ бол Бурханы хайрын цэвэр ариун байдал

Энэ бол Бурханы хайрын цэвэр ариун байдал

Энэ бол Бурханы хайрын цэвэр ариун байдал


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурханы ерөөлд хандах Иовын хандлага

Дараах:Хамгийн утга учиртай амьдрал

Холбогдох агуулга