Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Петр Бурханыг мэдэхээр үргэлж эрэлхийлсэн

I

Петр Есүсийг дагасныхаа дараа л, Эхэндээ Петр, Есүс бол элчүүдийн адилаар Бурханы илгээсэн нэгэн гэж итгэж байсан ба Есүсийг Христ гэж үзээгүй. Тэр Бурханы үгийг туулж, өөртөө харьцалт хийж, Бурханы төлөө зовлон туулсан боловч Бурханы ажлын талаар ямар ч мэдлэггүй байлаа. Хэсэг хугацааны туршлагын дараа Петр, Есүсээс Бурханы олон үйл хэргийг харж, Бурханы хайр татам байдлыг харж, Бурханы оршихуйн ихээхнийг харсан. Есүсийн хэлсэн үгийг хүн хэлж чадахгүй бөгөөд Есүсийн хийсэн ажлыг хүн хийж чадахгүй байх байсан гэдгийг ч тэр харсан юм. Цаашлаад Есүсийн үг болоод үйлдлээс Петр, Бурханы ихээхэн мэргэн ухааныг, бурханлаг чанарын ихээхэн ажлыг харжээ.

II

Туршлагынхаа явцад Петр зөвхөн өөрийгөө мэдээд зогсохгүй, харин Есүсийн үйлдэл бүрийг сайтар анхаарсан ба үүнээс тэр олон шинэ зүйлийг олж мэдсэн; тухайлбал, Есүсээр дамжуулан Бурханы хийсэн ажилд бодитой Бурханы олон илэрхийлэл байсан бөгөөд хэлсэн үг, хийсэн үйлдэл, түүнчлэн чуулгануудыг хариулсан байдал болон гүйцэтгэсэн ажлаараа Есүс энгийн хүнээс ялгаатай байлаа. Иймээс Петр өөрийн сурах ёстой олон хичээлийг Есүсээс сурсан бөгөөд Есүсийг загалмайд цовдлогдох гэж байх үед Есүсийн талаар бага зэрэг мэдлэгийг олж авсан байв. Эдгээр нь түүний насан туршдаа Есүст үнэнч байж, Эзэний төлөө толгойгоо доош харуулж цовдлогдохын үндэс болсон юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бурханыг мэддэг хүмүүс л Бурханд гэрчлэл хийж чадна”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Петрийн замаар алхсан үед л Бурхан чамайг төгс болгоно

Дараах:Чи төгс болгуулах шийдвэр, зоригтой ёстой

Холбогдох агуулга

 • Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг

  Эхнээсээ өнөөг хүртэл, Зөвхөн хүн л Бурхантай ярилцах боломжтой байсан. Бурханы бүтээл дундаас, Зөвхөн хүн л Бурхантай ярилцах боломжтой. Хүнд сонсох …

 • Үнэнийг хүлээн авдаг нэгэн болоорой

  Өөрийн замаа сонго, үнэнийг бүү үгүйсгэ Эсвэл Ариун Сүнсийг бүү доромжил. Мэдлэггүй бүү бай, биеэ бүү тоо. Ариун Сүнсний зааврыг дуулгавартай дага. Ес…

 • Бурханыг гэсэн хайр 

  Бурхан намайг далай шиг олон түмнээс сонгож хажуудаа авчирсан. Түүний үнэн, энэрэнгүй үгс зүрхийг минь дулаацуулсан. Түүний тууштай дуудлага намайг зү…

 • Жинхэнэ залбирал руу хэрхэн орох вэ

  Ⅰ Залбирахдаа зүрх сэтгэл чинь Бурханы өмнө амар тайван, чин үнэнч байх ёстой. Бурханд залбирахдаа үнэхээр ярилц. Чихэнд таатай үгээр Бурханыг битгий …