514 Үнэнийг эрж хайх зам

I

Үнэнийг мэдэхгүйгээр Бурханы хүслийг эрэлхийлбэл

ашиггүй, сохор энэ арга юунд ч хүргэхгүй.

Үнэнийг хайж, Бурханы хүслийг ойлгохыг хүсвэл,

өмнө чинь байгаа зүйлтэй үнэний

аль тал холбоотойг эхлээд мэдэх хэрэгтэй.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.


II

Тохиолдсон зүйлтэйгээ холбоотой үнэнийг

Бурханы үгнээс хай.

Дараа нь өөртөө тохирох замыг хай.

Энэ нь бүх зүйл дэх Бурханы хүслийг мэдэхэд тусална.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.


III

Үнэнийг хайж, хэрэгжүүлэх нь

томьёо, дүрэм журмыг дагахтай адилгүй.

Үнэн нь томьёолсон зүйл, эсвэл хууль биш.

Энэ нь амь, амьд зүйл юм!

Амьдралд чинь байх, хүний дагах ёстой дүрэм.

Тиймээс бүх туршлагаараа үүнийг ойлго.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.

Үнэнийг хэрхэн эрж хайх ёстой вэ?

Тулгарсан хүмүүс, зүйлстэй чинь

аль үнэн нь холбоотойг эхлээд бод.

Дараа нь үнэнийг хай,

Бурханы хүсэл хийдэг бүгдэд чинь байгааг олно.


“Үг. II Боть: Бурханыг мэдэх тухай. Бурханы ажил, Бурханы зан чанар ба Бурхан Өөрөө III”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 513 Бүх зүйл дээр үнэнийг эрж хай

Дараах: 515 Бэрхшээлээ шийдвэрлэхийн тулд үнэнийг эрж хай

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

254 Гэмшил

IЭцсийн өдрүүдийн сайн санаа зорилго,зөвлөгөө гүн нойрноос нь хүнийг сэрээдэг.Хөндүүрт дурсамж, сэтгэлийн сэв,мөс чанарыг минь...

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх