Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Зөвхөн Бүтээгч энэ хүн төрөлхтнийг өрөвддөг

Зөвхөн Бүтээгч тасрашгүй өршөөл, хайраа хүн төрлөхтөнтэй хуваалцдаг.

Зөвхөн Тэр Өөрийн бүх бүтээл, Өөрийн бүх бүтээлүүдээ энэрдэг.

Түүний бодол бүр нь үргэлж хүн төрлөхтний төлөө байдаг.

Түүний сэтгэл хөдлөл бүр нь тэдний оршин тогтнолтой холбоотой.

Тэр хэн болох, түүнд байгаа бүгдээрээ бүх хүн төрлөхтний төлөө юм.

Энэ бүгд хүн төрлөхтний төлөө юм.


Тэр зүрхнийхээ гүнд хүмүүсийн бүх үйлийг мэдэрдэг.

Хүний хорон муу, ялзралууд Түүний уур хилэн, уй гашууг сэрээдэг.

Гэвч хүмүүс наманчлан Түүний өршөөлийг авна,

хүний гэмшил Түүнийг баярлуулна.

Тэр ямагт яаран аялж

Өөрийн амийн мөч бүрээ Тэр үүнд зориулна,

Өөрийн амийн хором бүрээТэр үггүй бүхэнд өргөнө.

Энэ бүгд хүн төрлөхтний төлөө юм.


Тэр өөрийн амийг хэрхэн хайрлахаа мэддэггүй ч хүн төрлөхтнийг энэрдэг.

Түүний гараарТэр энэ хүн төрлөхтний гайхамшгийг бүтээсэн.

Нөхцөл, шагнал бодолгүй Тэр энэрэл,

тэвчээрээ хүртээн, Түүний харцан дор хүн төрлөхтөн амьдарч,

нэг өдөр Түүнийг хүмүүсийг энэрэгч Нэгэн хэмээн тэд захирагдан,

Тэр үнэхээр Нэгэн билээ.

Тэр бүтээлүүддээ амь, бүх бүтээлүүддээ амиар,

бүх бүтээлүүдээ амиар хангасан.

Түүний бүх бодол, хүн төрлөхтний сайн сайхны төлөө үргэлж байдаг.

Түүний бодол бүр нь үргэлж хүн төрлөхтний төлөө байдаг.

Түүний мэдрэмж бүр нь тэдний оршин тогтнолтой холбоотой.

Тэр хэн болох, байгаа бүгдийн илэрхийлэл нь бүх хүн төрлөхтний төлөө юм.

Энэ бүгд хүн төрлөхтний төлөө юм.

Энэ бүгд хүн төрлөхтний төлөө юм.


“Үг нь махбодоор илэрсэн номын үргэлжлэл”-ээс


Өмнөх:Бурханы захиас

Дараах:Бурханы мөн чанар үнэхээр оршдог

Холбогдох агуулга