Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч

Хурд

Бурхан зургаан мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч

Бурханы ажлыг Бурхан Өөрөө гүйцэтгэдэг

Түүний ажлыг эхлүүлэгч болон дуусгагч нь

Тэр Өөрөө билээ

Бурхан ажлыг төлөвлөж,

Өөрөө удирдаж, үр дүнг нь гаргадаг билээ

Үүнийг Библид хэлсэнчлэн,

“Бурхан бол Эхлэл ба Төгсгөл,

Бурхан бол Таригч ба Хураагч” билээ

Түүний удирдлагын ажилтай холбоотой бүхэн

Түүний гараар хийгддэг

Түүний гараар хийгддэг


Бурхан 6 мянган жилийн удирдлагын төлөвлөгөөг удирдагч

Бурханы ажлыг Түүний оронд гүйцэтгэж чадах хэн ч үгүй

Бурханы ажлыг Түүний оронд хэн ч, дуусгаж чадахгүй

Тэр бүх зүйлийг хянадаг

Тэр дэлхийг бүтээсэн учир

Бүх ертөнцийг Өөрийн гэрэлд амьдруулахаар удирдана

Өөрийн гэрэлд амьдруулна

Тэр бүх ертөнцийг Өөрийн гэрэлд амьдруулахаар удирдана

Тэр эринг бүхлээр нь дуусгаж

Өөрийн бүх төлөвлөгөөг үр дүнд хүргэнэ!


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Өөр эрин үе, Бурханы өөр ариун ажил

Дараах:Ариун Сүнсний шинэ ажлыг дагаж, Бурханы магтаалыг хүртээрэй

Холбогдох агуулга