Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй

Бурханы ажлын бай нь

Сатаны сүнс, биегүй зүйл биш хүн учир

Бурхан махбод болсон билээ.

Хүний махан биеийг Сатан ялзруулсан учир

Бурханы ажлын бай болсон.

Бурханы авралын бай бол хүн билээ, хүн билээ.

Хүн бол мах цустай мөнх бус оршихуй,

Бурхан л түүнийг аварч чадна.

Өөрийн ажлыг хийж, сайн үр дүнд хүрэхийн тулд

Бурханд хүний махбод, бүх зүйл байх ёстой.

Хүн махан биеэрээ нүглийг ялж чадахгүй тул

Бурхан махбод болох ёстой.

Хүн махан биеийн хүлээснээс салж чадахгүй учир

Бурхан махбод болох ёстой.


Сатан хүний махан биеийг ялзруулж,

Гүн гүнзгий хорлож, харалган болгосон.

Бурхан махбодод ирсэн учир нь

Хүн Түүний авралын бай болсон учраас билээ.

Сатан хүний махан биеэр дамжуулан,

махан биеэр дамжуулан Бурханы ажилд саад учруулдаг.

Бурхан хүнийг байлдан дагуулж, аврахын тулд

Сатантай тулалддаг.

Тиймээс Бурхан бие махбодтой болох ёстой.

Өөрийн ажлыг хийхийн тулд,

Өөрийн ажлыг хийхийн тулд,

Сатан махан биед орогнож ялзруулдаг,

Бурхан түүнийг ялах ёстой.

Сатантай тулалдаж хүнийг аврахын тулд

Бурхан газар дээр ирж, махбод болох ёстой.

Энэ бол бодит ажил.


Бурхан махбодод ажиллахдаа

үнэхээр Сатантай тулалддаг.

Сүнсний ертөнц дэх ажил нь бодит болж,

Газар дээр, хүн дээр бодит болдог.

Бурхан дуулгаваргүй, Сатаны биелэл болсон хүнийг

байлдан дагуулж, ялдаг.

Эцэстээ ч хүн л аврагдана.

Бурхан хүн болж, бүтээлийн бүрхүүлийг авах нь чухал,

Ингэснээр Сатантай тулалдаж,

Бүтээгдсэн, тэрслүү нэгнийг байлдан дагуулдаг.

Өөртэй нь ижил бүрхүүлтэй,

Сатанд хорлуулсан хүн төрөлхтөнг аврахын тулд

Бурхан хүн болж, бүтээлийн бүрхүүлийг авах нь чухал.

Хүн бол Бурханы дайсан,

Бурхан түүнийг байлдан дагуулах ёстой.

Хүн бол Бурханы авралын бай,

Бурхан махбод болж, хүн болох ёстой.

Ингэснээр Түүний ажил амархан болно.

Бурхан Сатаныг ялж,

хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж, аварч чадна.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос


Өмнөх:Бурхан орчлон ертөнц даяар шинэ ажил хийсэн

Дараах:Христийн мөн чанар нь Түүний ажил ба илэрхийллүүдээр тодорхойлогддог

Холбогдох агуулга