Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бодит байдлыг амьдран харуулснаар л чи гэрчлэл хийж чадна

Үнэнтэй байдаг хүмүүс

Туршлагаараа гэрчлэлдээ бат зогсдог,

Байр сууриндаа бат зогсож, Бурханы талд байж,

Буцалтгүй зогсож, “үхэх хүртлээ” Бурханд захирагддаг,

Бурханыг хайрладаг

хүмүүстэй хэвийн харилцаатай байдаг.

Чиний хэрэгжлүүлэлт ба илэрхийлэл бол

Бодит амьдрал дээрх Бурханы гэрчлэл, өө өө өө

Хүний амьдран харуулах ёстой зүйл.

Энэ нь, өө өө өө, Бурханы хайрыг үнэхээр эдлэх явдал.

Үүнд хүрч чадвал чи Үр дүнд хүрэх болно.


Чи бодитоор амьдран харуулдаг

Үйлдэл бүрийг чинь хүмүүс хүндэлдэг.

Гадаад төрх чинь энгийн ч сүсэг

бишрэлтэй амьдралаар амьдардаг.

Бурханыг үгийг хуваалцах үед чинь

Тэр чамайг гэгээрүүлдэг.

Чиний хэрэгжлүүлэлт ба илэрхийлэл бол

Бодит амьдрал дээрх Бурханы гэрчлэл, өө өө өө

Хүний амьдран харуулах ёстой зүйл.

Энэ нь, өө өө өө, Бурханы хайрыг үнэхээр эдлэх явдал.

Үүнд хүрч чадвал чи Үр дүнд хүрэх болно.


Чи үгээрээ Бурханы хүслийг ярьж,

Бодит байдлыг ярьж, сүнс дотор үйлчлэх тухай

ихийг мэдэж чадна. Чи ний нуугүй ярьдаг ба

Төлөв төвшин, шулуун шударга, сөргөлдөлгүй,

Бурханы төлөвлөгөөнд дуулгавартай байж,

гэрчлэлдээ бат зогсож чаддаг.

Ямар нэг зүйл тохиолдсон ч тайван, амгалан байдаг.

Ийм төрлийн хүмүүс

Бурханы хайрыг үнэхээр харсан.

Чиний хэрэгжлүүлэлт ба илэрхийлэл бол

Бодит амьдрал дээрх Бурханы гэрчлэл, өө өө өө

Хүний амьдран харуулах ёстой зүйл.

Энэ нь, өө өө өө, Бурханы хайрыг үнэхээр эдлэх явдал.

Үүнд хүрч чадвал чи Үр дүнд хүрэх болно.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Бурханы одоогийн ажлыг чи дагасан уу?

Дараах:Бурханы цорын ганц хүсэл