Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы үгээр амьдарч, зан чанараа өөрчил

I

Чи Бурханд найдсанаар өөрийн доторх бүх хүндрэлийг юун түрүүнд шийдвэрлэх ёстой. Доройтсон зан чанараа төгсгөл болгож, өөрийн нөхцөл байдлыг үнэхээр ойлгох чадвартай байж, аливааг хэрхэн хийх ёстойгоо мэддэг байх ёстой; ойлгохгүй байгаа зүйлээ үргэлжлүүлэн нөхөрлө. Өөрийгөө мэдэхгүй байна гэдэг хүлээн зөвшөөршгүй зүйл. Эхлээд өвчнөө илааршуул, тэгээд Миний үгийг илүү их идэж уун, Миний үгийг эргэцүүлэн тунгааж, Миний үгийн дагуу амьдар; гэртээ юм уу өөр газар байхаас үл хамааран Бурхан чиний дотор хүч чадал эзэмшихийг зөвшөөр. Махан бие хийгээд төрөлхийн чанараас татгалз. Өөрийн дотор Бурханы үгийг үргэлж ноёрхуул. Амь чинь өөрчлөгдөхгүй байна гэж санаа зовох шаардлагагүй; чиний зан чанар асар их өөрчлөгдсөн болохыг чи аажмаар мэдэрч эхэлнэ.

II

Тэгэхээр гол түлхүүр нь амь дээр төвлөрч, Миний үгийг илүү их идэж уун, Миний үгийг туулж, Миний үгийг мэдэж, Миний үгийг үнэхээр өөрийн амь болгох явдал юм—энэ бол гол зүйл. Бурханы үгээр амьдарч чадахгүй хүний амь төлөвшиж чадах уу? Чи цаг үргэлжид Миний үгээр амьдрах ёстой. Амьдрал дээр, Миний үг, биеэ авч явах дүрэм журам чинь байх ёстой. Аливаа зүйлийг ийм байдлаар хийвэл Бурхан баясдаг, харин өөр байдлаар хийвэл Бурхан үзэн яддаг гэдгийг энэ нь чамд мэдрүүлэх болно; аажимдаа чи зөв замаар алхаж эхэлнэ.

Үг нь махбодоор илэрсэн ном дахь Христийн эхэн үеийн айлдваруудын “Хорин хоёрдугаар бүлэг”-ээс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Чи Бурханы өмнө зүрх сэтгэлээ тайван байлгах ёстой

Дараах:Ариун Сүнсний ажилтай байхын тулд залбиралдаа зүрх сэтгэлээсээ ярь

Холбогдох агуулга