781 Бурханы эцсийн шаардлага бол Өөрийг нь мэдэж авах

I

Бурханы үгийг мэдэж авах үйл явц нь

Бурханыг болон ажлыг нь мэдэж авах явдал.

Үзэгдлийг мэдэх нь махбод дахь Бурханыг мэдэх,

хүн чанар, үг, ажлыг нь мэдэхийг хэлдэг.


II

Бурханы үгээс хүн Бурханыг мэдэж авдаг.

Бурханы үгээс тэд Бурханы хүслийг ойлгодог.

Бурханы ажлаас тэд Бурханы зан чанарыг мэддэг.

Бурханы ажлаас тэд Бурхан юу болохыг мэддэг.

Бурханыг мэдэх нь

Бурханы ажлын төгсгөлд биелдэг сүүлчийн үр дүн,

хүн төрөлхтнөөс шаарддаг сүүлчийн шаардлага билээ.

Энэ нь Түүний сүүлчийн гэрчлэлийн төлөө байдаг.

Энэ ажлыг Бурхан хийдгийн учир нь

хүнийг Өөр лүүгээ бүрэн эргүүлэхийн тулд байдаг.


III

Бурханд итгэх нь Түүнийг мэдэх эхний алхам.

Анхны итгэлээс гүнзгий рүү шилжих

энэ үйл явц нь Бурханыг мэдэж авч,

Түүний хийдэг ажлыг туулах явдал билээ.


IV

Бурханд итгэх итгэл чинь зөвхөн итгэхийн тулд болохоос

Бурханыг мэдэхийн тулд биш байвал

итгэлд чинь бодит байдал үгүй байна,

итгэлдээ ариун биш гэдэг чинь эргэлзээгүй.

Бурханыг мэдэх нь

Бурханы ажлын төгсгөлд биелдэг сүүлчийн үр дүн,

хүн төрөлхтнөөс шаарддаг сүүлчийн шаардлага билээ.

Энэ нь Түүний сүүлчийн гэрчлэлийн төлөө байдаг.

Энэ ажлыг Бурхан хийдгийн учир нь

хүнийг Өөр лүүгээ бүрэн эргүүлэхийн тулд байдаг.


V

Бурханы ажлыг туулах үйл явцдаа

хүн аажмаар Бурханыг мэдэж авбал,

зан чанар нь алгуур өөрчлөгдөж,

итгэл нь улам бүр үнэнч болдог.

Бурханд итгэх итгэлдээ амжилт олох үедээ хүн

Бурханыг бүрэн олж авсан байх болно.

Бурхан махбод болохын тулд маш ихийг туулсан тул

хүн Бурханыг мэдэж, харж чаддаг болсон.

Бурханыг мэдэх нь

Бурханы ажлын төгсгөлд биелдэг сүүлчийн үр дүн,

хүн төрөлхтнөөс шаарддаг сүүлчийн шаардлага билээ.

Энэ нь Түүний сүүлчийн гэрчлэлийн төлөө байдаг.

Энэ ажлыг Бурхан хийдгийн учир нь

хүнийг Өөр лүүгээ бүрэн эргүүлэхийн тулд байдаг.

Хүн Бурханыг мэдсэнээр л Бурханыг хайрладаг.

Бурханыг хайрлахын тулд хүн Бурханыг ойлгох ёстой.

Тэр юуг, хэрхэн хайхаас үл хамааран

Бурханыг мэдэх чадвартай байх ёстой.

Энэ бол Бурханы хүслийг биелүүлэх ганц зам.


“Үг. I Боть: Бурханы илрэлт ба ажил. Бурханыг мэддэг хүмүүс л түүнд гэрчлэл хийж чадна”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх: 780 Өөрийнх нь тухай жинхэнэ мэдлэгтэй хүмүүсийг Бурхан олж авахыг хүсдэг

Дараах: 782 Бурханыг мэдэхийн тулд Түүний ажлын гурван үе шатыг мэдэх ёстой

Одоо үед гай гамшиг ойр ойрхон тохиолдож, Эзэн эргэн ирэх тухай зөгнөлүүд үндсэндээ биелсэн. Бид Эзэнийг хэрхэн угтан авч болох вэ?

Холбогдох контент

181 Би Бурханыг дагахаар шийдсэн

I Одоо би гэрэл харж, итгэлээ удаан хадгалдаг болсон. Хүнд хэцүү хавчлага, эсэргүүцэлтэй тулдаг. Тоолж барамгүй олон шөнө сэрүүн залбирсан....

Тохиргоо

  • Текст
  • Загвар

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Гарчиг

Хайх

  • Энэ текстийг хайх
  • Энэ номоос хайх