Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Бурханы эцсийн шаардлага бол Өөрийг нь мэдэж авах

Хурд

Бурханы эцсийн шаардлага бол Өөрийг нь мэдэж авах

Бурханы үгийг мэдэж авах үйл явц нь

Бурханыг болон ажлыг нь мэдэж авах явдал.

Үзэгдлийг мэдэх нь махбод дахь Бурханыг мэдэх,

хүн чанар, үг, ажлыг нь мэдэхийг хэлдэг.

Бурханы үгээс хүн Бурханыг мэдэж авдаг.

Бурханы үгээс тэд Бурханы хүслийг ойлгодог.

Бурханы ажлаас тэд Бурханы зан чанарыг мэддэг.

Бурханы ажлаас тэд Бурхан юу болохыг мэддэг.

Бурханыг мэдэх нь

Бурханы ажлын төгсгөлд биелдэг сүүлчийн үр дүн,

хүн төрөлхтнөөс шаарддаг сүүлчийн шаардлага билээ.

Энэ нь Түүний сүүлчийн гэрчлэлийн төлөө байдаг.

Энэ ажлыг Бурхан хийдгийн учир нь

хүнийг Өөр лүүгээ бүрэн эргүүлэхийн тулд байдаг.

Бурханд итгэх нь Түүнийг мэдэх эхний алхам.

Анхны итгэлээс гүнзгий рүү шилжих

энэ үйл явц нь Бурханыг мэдэж авч,

Түүний хийдэг ажлыг туулах явдал билээ.

Бурханд итгэх итгэл чинь зөвхөн итгэхийн тулд болохоос

Бурханыг мэдэхийн тулд биш байвал

итгэлд чинь бодит байдал үгүй байна,

итгэлдээ ариун биш гэдэг чинь эргэлзээгүй.

Бурханыг мэдэх нь

Бурханы ажлын төгсгөлд биелдэг сүүлчийн үр дүн,

хүн төрөлхтнөөс шаарддаг сүүлчийн шаардлага билээ.

Энэ нь Түүний сүүлчийн гэрчлэлийн төлөө байдаг.

Энэ ажлыг Бурхан хийдгийн учир нь

хүнийг Өөр лүүгээ бүрэн эргүүлэхийн тулд байдаг.

Бурханы ажлыг туулах үйл явцдаа

хүн аажмаар Бурханыг мэдэж авбал,

зан чанар нь алгуур өөрчлөгдөж,

итгэл нь улам бүр үнэнч болдог.

Бурханд итгэх итгэлдээ амжилт олох үедээ хүн

Бурханыг бүрэн олж авсан байх болно.

Бурхан махбод болохын тулд маш ихийг туулсан тул

хүн Бурханыг мэдэж, харж чаддаг болсон.

Бурханыг мэдэх нь

Бурханы ажлын төгсгөлд биелдэг сүүлчийн үр дүн,

хүн төрөлхтнөөс шаарддаг сүүлчийн шаардлага билээ.

Энэ нь Түүний сүүлчийн гэрчлэлийн төлөө байдаг.

Энэ ажлыг Бурхан хийдгийн учир нь

хүнийг Өөр лүүгээ бүрэн эргүүлэхийн тулд байдаг.

Хүн Бурханыг мэдсэнээр л Бурханыг хайрладаг.

Бурханыг хайрлахын тулд хүн Бурханыг ойлгох ёстой.

Тэр юуг, хэрхэн хайхаас үл хамааран

Бурханыг мэдэх чадвартай байх ёстой.

Энэ бол Бурханы хүслийг биелүүлэх ганц зам.


“Үг нь махбодоор илэрсэн” номоос

Өмнөх:Сатаныг ялдаг хүмүүс л аврагддаг

Дараах:Бурханы хийдэг бүхэн нь хүн төрөлхтнийг аврах явдал юм

Холбогдох агуулга

 • Бурхантай хамт зүрхнээс зүрхэнд

  Өө Бурхан минь! Миний зүрх сэтгэлд Танд хэлмээр маш их зүйл байдаг. Би утга учиртай амьдралаар хэрхэн амьдрахаа мэдэхгүй нүгэл дотор амьдарч байсан…

 • Бурханы ажлын хүрэхийг зорьдог эцсийн үр дүн

  Бурханы ажлын ихээхэн хэсэгт, Жинхэнэ туршлагатай хэн боловч хүндлэл болон Түүнээс айх айдсыг (мэдэрдэг). Энэ нь бишрэхээс илүү билээ. Түүний шүүлт, г…

 • Бурхан хүнд бүх найдвараа тавьдаг

  Эхнээсээ өнөөг хүртэл, Зөвхөн хүн л Бурхантай ярилцах боломжтой байсан. Бурханы бүтээл дундаас, Зөвхөн хүн л Бурхантай ярилцах боломжтой. Хүнд сонсох …

 • Бурханыг хайрлагсад ерөөлтэй

  Зөвхөн Бурханыг хайрладаг хүмүүс л Түүнийг гэрчилж Ерөөл, амлалтыг хүлээн авч чадна. Бурханыг хайрладаг хүмүүс бол Түүний итгэмжилт хүмүүс бөгөөд Тү…