Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Чи үүргээ биелүүлэх ёстой

I

Хэрвээ хүнд ямар ч итгэл байдаггүй бол энэ замаар үргэлжлүүлэхэд амаргүй. Бурханы ажил хүмүүсийн үзэлтэй огт нийцдэггүй гэдгийг хүн бүхэн одоо харж чадна—Тэр хэр их ажил хийсэн ч бай, эсвэл хэчнээн их ярьсан ч бай, энэ нь хүний үзэлтэй огт нийцдэггүй. Өөрсдийн харсан зүйл, туршлагаараа олж авсан зүйлийг баримталж чаддаг байх итгэл болон шийдвэрийг энэ нь хүмүүсээс шаарддаг. Бурхан хүмүүст яаж хийдэг нь хамаагүй, тэд өөрсдийн эзэмшдэг зүйлийг хамгаалж, Бурханы өмнө чин сэтгэлтэй байж, эцсээ хүртэл Түүнд үнэнч байх ёстой. Энэ бол хүний үүрэг. Энэ бол хүмүүсийн хийх ёстой зүйл—тэд үүнийг баримтлах ёстой.

II

Бурханд итгэх итгэл нь Түүнд дуулгавартай байж, Түүний ажлыг биеэр туулахыг шаарддаг. Бурхан маш их ажил хийсэн—хүмүүсийн хувьд энэ нь бүгд төгс болголт, цэвэршүүлэлт, түүнээс ч илүүтэйгээр гэсгээлт гэж хэлж болох юм. Хүний үзэлтэй нийцсэн Бурханы ажлын нэг ч алхам байгаагүй; хүмүүсийн эдэлсэн зүйл бол Бурханы хатуу үг юм. Бурханыг ирэх үед хүмүүс Түүний сүр жавхлан, уур хилэнг эдлэх ёстой, гэвч Түүний үг хэчнээн хатуу байх нь хамаагүй, Тэр хүнийг аварч, төгс болгохоор ирдэг. Бүтээл болохын хувьд хүмүүс биелүүлэх ёстой үүргээ биелүүлж, цэвэршүүлэлт дунд Бурханы төлөө гэрчлэлд зогсох ёстой. Шалгалт бүрд тэд гэрчлэх ёстой гэрчлэлээ баримталж, Бурханы төлөө цангинасан гэрчлэл хийх ёстой. Энэ бол ялагч юм.

Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Чи Бурханд өгсөн үнэнч байдлаа хадгалах учиртай”-аас шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Үүргээ биелүүлж чаддаггүй хүмүүсийг Бурхан үл тооно

Дараах:Бурханд итгэх хүний итгэл тэвчишгүй муу

Холбогдох агуулга