Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы апп

Бурханы дуу хоолойг сонсож, Эзэн Есүсийн эргэн ирэлтийг угтан аваарай!

Бүх үнэнийг эрэлхийлэгчдийг бидэнтэй холбогдохыг урьж байна.

Хургыг дагаж шинэ дуу дуулъя

Цулгуй өнгө

Загвар

Үсгийн хэв

Үсгийн хэмжээ

Мөр хоорондын зай

Хуудасны өргөн

Хайлтын үр дүн 0

Ямар ч үр дүн олдсонгүй.

Үгийн шүүлт нь Бурханы эрх мэдлийг илүү сайн төлөөлдөг

Бадаг 1

Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажилд

үг нь тэмдэг, гайхамшгаас илүү хүч чадалтай,

эрх мэдэл нь ч илүү давуу байдаг.

Үг нь хүний ялзарсан зан чанарыг харуулдаг.

Тэдгээрийг чи өөрөө таньж чадахгүй ч

үг чиний өмнө илчлэн ил болгоход

аяндаа үгүйсгэлгүй олж мэдэн,

эргэлт буцалгүй үнэмшинэ.

Дахилтын өмнөх хэсэг 1

Энэ нь үгийн эрх мэдэл биш үү?

Энэ нь өнөөдрийн үгийн ажлаар хүрсэн үр дүн билээ.

Тийм ээ, энэ бол Бурханы үгийн хүч чадал.

Дахилт

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.

Бадаг 2

Шүүлт, гэсгээлтийн ажлаар дамжуулан хүн өөрийн

бохир, ялзарсан мөн чанараа бүрэн харж,

бүрэн өөрчлөгдөж, цэвэр болно.

Зөвхөн ингэж хүн Бурханы сэнтийн өмнө

буцан очих үнэ цэнтэй болно.

Үгийн шүүлт, гэсгээлтээр дамжуулан

хүн Бурханаар авахуулж чаддаг.

Дахилтын өмнөх хэсэг 2

Үгийн шүүлтээр дамжуулан,

үгийн цэвэршүүлэлт, илчлэлээр

хүний бүх үзэл, сэдэл, эрмэлзэл,

зүрх сэтгэл доторх ариун бус зүйлс нь илчлэгддэг.

Дахилт

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.

Холбоос

Чиний хүрдэг бүх үр дүн үгээр дамжин ирдэг бөгөөд

тэмдэг, гайхамшгаар ирдгээс илүү агуу билээ.

Чи Бурханы алдар, эрх мэдлийг

зөвхөн Бурханы цовдлолоор, эсвэл

өвчтэйг эдгээж, чөтгөрүүдийг зайлуулснаар хардаггүй,

харин Түүний үгийн шүүлтээр илүү сайн хардаг.

Дахилт

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.

Бурханы эрх мэдэл, хүч чадал нь

зөвхөн тэмдэг, гайхамшиг үзүүлж, өвчтэйг эдгээж,

чөтгөрүүдийг зайлуулах биш гэдгийг энэ харуулдаг.

Харин үгийн шүүлт нь

Бурханы төгс хүчийг илүү сайн илчилж,

эрх мэдлийг нь төлөөлдөг.


Үг нь махбодоор илэрсэн номын “Бие махбодтой болохын нууц (4)”-өөс шинэчлэн найруулав

Өмнөх:Төгсгөлийн цаг үеийн Бурханы зөвт шүүлт хүн төрөлхтнийг ангилдаг

Дараах:Бурханы шүүлтийн ажлын зорилго

Холбогдох агуулга